• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sytuacja...

Nawigacja

Sytuacja polakw pod zaborami, druga połowa XIX i początek XX- germanizacja.Sytuacja polakw pod zaborami, druga połowa XIX i początek XX- germanizacja.
Dnia 24 października 1795roku państwo polskie zostało podzielone i rozdarte przez trzech zaborcw, następstwem tego wydarzeni było zniknięcie polski z mapy Europy.

W 1862r. n na czele rządu jednego z zaborcw - Prus, stanął Otto von Bismarck będący wybitnym politykiem i zaciętym wrogiem polskości.

Uważał on Polskę za żywioł szkodliwy nie tylko dla Prus, ale i nowo powstałego Cesarstwa Niemieckiego.

Dążył do całkowitego zniemczenia państwowości polskiej uderzając w język polski i Kościł katolicki, ktry był ostoją polskości.

Władze pruskie rozpoczęły germanizację ziem zaboru, w tym celu:

- zamknięto seminarium w Poznaniu

- zlikwidowano szkolennictwo zakonne

- wyparto język polski ze szkł

- zakazano nauczania religii po polsku

- wprowadzono język niemiecki w sądownictwie i administracji

- usuwano polskie miejscowości zastępując je niemieckimi.

Kolejnym antypolskim posunięciem rządu pruskiego było utworzenie w 1886r. Komisji Kolonizacyjnej, ktrej głwnym celem było popieranie osadnictwa niemieckiego na ziemiach podlaskich.

W ciągu 20 lat działalności Komisji Kolonizacyjnej udało się wykupić z rąk polskich około 40 tys. hektarw ziem.

! 894r powstał Związek dla Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich o charakterze antypolskim nazywany Hakatą, od nazwiska trzech założycieli: Hansemanna, Kennemanna I Tiedemanna. Głwnym celem związku było kształtowanie wśrd Niemcw antypolskich nastrojw za pomocą odczytw, broszur i prasy.

W miarę jak nasilała się polityka germanizacyjna, wzmagał się opr Polakw w zaborze pruskim. Polacy walczyli z naporem niemczyzny środkami legalnymi.

Organizowali legalne stowarzyszenia, zakładali związki samopomocy, kłka rolnicze, towarzystwa przemysłowe i rzemieślnicze, banki i kasy pożyczkowe.

Walka o zachowanie polskości toczyła się nieprzerwanie przez cały okres niewoli narodowej, ale jej najgłośniejszym i najbardziej charakterystycznym epizodem był strajk szkolny w 1901r. we Wrześni, podjęty przez dzieci i poparty przez ich rodzicw. Dzieci zmuszane do używania języka niemieckiego na lekcjach religii i podczas modlitwy odmwiły posłuszeństwa, za co zostały brutalnie ukarane przez ich nauczycieli.

Bolesław Prus w swoich Kronikach w Tygodniku ilustrowanym pisał: dzieci poznańskie walczą nie tylko o język polski…one walczą o kilka zasad wszechcywilizacyjnych… w obronie od kilkudziesięciu lat gwałconej w Poznańskiem duszy ludzkiejWszelkie sprzeciwy i protesty polakw przeciw germanizacji, dodawały sił i mobilizowały do walki.

Postawę Polakw zaboru pruskiego wobec polityki germanizacyjnej wyrażają słowa Roty, Marii Konopnickiej: Nie rzucim ziemi skąd nasz rd.


Przykadowe prace

O poprawie Rzeczypospolitej i Kazania sejmowe jako propozycja naprawy ojczyzny.

O poprawie Rzeczypospolitej i Kazania sejmowe jako propozycja naprawy ojczyzny. W literaturze odrodzenia pojawiał się często temat państwa, bowiem szlachta w latach 40-XVIw. Toczyła walkę o reformy państwa nie tylko na sejmach, ale także poza szeregami poselskimi. Najbardziej licz...

"Bohaterowie mitologiczni jako symbole wartości cenionych także dziś"

"Bohaterowie mitologiczni jako symbole wartości cenionych także dziś" Dzieje bohaterw mitologicznych stanowiły dla starożytnych przykład postaw ważnych w tamtym okresie. Starano się żyć według wartości reprezentowanych przez herosw, co nie zawsze było możliw...

Gospodarstwo agroturystyczne

Gospodarstwo agroturystyczne Gospodarstwo agroturystyczne jest miejscem, gdzie możemy zapoznać się nie tylko z życiem codziennym na terenach wiejskich ale także poznać historię danego regionu, rżnego rodzaju rękodzieła artystw ludowych, staropolskie zwyczaje świąteczn...

"Czuć kochać i cierpieć jak Werter"

"Czuć kochać i cierpieć jak Werter" Cierpienia Młodego Wertera to powieść epistolarna, napisana w II połowie XVIII w. a więc w epoce romantyzmu, w czasach burzy i naporu przez Johanna Wolfganga Goethego. Tytułowego bohatera poznajemy z listw, ktre pisał do swe...

Procesy zjednoczeniowe w Europie XIX wieku. Analiza przyczyn i skutkw.

Procesy zjednoczeniowe w Europie XIX wieku. Analiza przyczyn i skutkw. Wiek XIX w Europie to 100 lat historii opisującej wiele państw i wiele narodw walczących o granice, terytorium czy niepodległość... A zacznę od Polakw... Od 1795 roku Polska stara się za wszelką cenę odz...

Oskarżenia i refleksje nad systemami totalitarnymi. Powołaj się na właściwe utwory XX wieku.

Oskarżenia i refleksje nad systemami totalitarnymi. Powołaj się na właściwe utwory XX wieku. Jeśli dobrze rozumiemy pojęcie totalitaryzmu - od razu zauważymy, że stał się on tematem bardzo wielu utworw europejskich i polskich. Totalitaryzm to określenie systemw polity...

Kultura jako podstawa zycia spolecznego

Kultura jako podstawa zycia spolecznego KULTURA JAKO PODSTAWA ŻYCIA SPOŁECZNEGO "Czymże bez ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale czym byłoby w ogle ludzkie życie? Tyś pozakładała miasta, ty rozproszonych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty zespoli&#...

Halloween, a chrześcijaństwo

Halloween, a chrześcijaństwo W Kościele katolickim 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia dziękujemy Bogu za dar świętości. Niekiedy uroczystość tę błędnie utożsamia się z Dniem Zadusznym, przypadającym 2 li...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry