• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Szko&#32...

Nawigacja

Szkoły zarządzaniaSzkoły zarządzania
Frederick W.Taylor-scientific management-kierunek naukowego zarzadzania..Wykorzystywal on zasade racjonalnej i systematycznej organizacji pracy oraz naukowe metody jej badania.Okazalo się ze nie jest wystarczajace zarzadzanie firma tylko dzieki zdrowemu rozsadkowi.Niska wydajnosc prowadzila do haowania rozwoju gospodarczego.Taylor zidentyfikowal na podstawie badan czynniki odpowiedzialne za niska wydajnosc:-wadliwy system wynagradzania

-brak zgodnosci pomiedzy cechami robotnikow a wymaganiami pracy

-przekonanie robotnikow, ze wzrost produkcji prowadzi do bezrobocia

Naukowe zarzadzanie powinno być oparte na zasadach:

1.zasada naukowego opracowywania kazdego elementu pracy ludzkiej zamiast metody mniej wiecej

2.zasadzie naukowego doboru oraz stopniowego szkolenia pracownikow

3.zasadzie wspolpracy kierownictwa i robotnikow.

Podstawa naukowej metody jest obserwacja, eksperyment i doswiadczenie

Taylor wprowadzil badanie sposobu pracy, ruchow robotnikow przy poslugiwaniu się maszynami .Badania te mialy sluzyc odmiezeniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych zadan-pomiar czasu kolejnych mikroruchow..To pomoglo wyznaczyc normy czasowe dla robotnikow, a tym samym pozwolilo wyznaczyc zadania dzienne:co, jak i w jakim czsie powinno być wykonane..Aby podniesc wydajnosc zajal się doskonaleniem technologii(eksperymenty z lopatami).stworzyl także wzor dobrego robotnika, ktry aaby osiagal duza wydajnosc musial:doskonalic swoje nawyki operacyjne, musiano wprowadzic odpowiedni podzial pracy w organizacji, musial dostosowac rytm pracy od jej wymagan, musiano mu stworzyc doskonale warunki pracy...stwierdzil także, ze należy oddzielac odpowiedzialnosci kierownicze od pracowniczych.

MAŁŻEŃSTWO GILBERTHW>

Opracowali badania przebiegu i czassu trwania rucho roboczych.Chceili tym samym wyeliminowac niepotrzebne ruchy, ustalic wlasciwa kolejnosc wykonywanych zadsan, laczyc ruchy w wieksze struktury, co prowadzilo skrocenie czasu potrzebnego do wykonywania pracy..Stworzyli klasyfikacje ruchow elementarnych.

GANTT-opracowal wykresy pozwalajace porownac faktyczny i planowany przebieg pracy.Stworzyl system bonusowy(przyznawanie premii za dobrze wykonana prace, lub nie przyznawanie jej za zle wykonana prace)Taki system przyczynil się do wzrostu wydajnosci pracy, zwiekszyl efektywnosc pracownikow, przyczynil się do zmniejszenia przerw miedzy pracami.

H.EMERSON

Kladl nacisk na efektywnosc:zasady efektywnosci:1.wyraznie okreslony cel, 2.zdrowy rozsadek, 3. Dyscyplina,4.sprawiedliwe postepowanie...

Zdaniem Emersona aby przedsiebiorstwo moglo dobrze funkcjonowac musza być wprowadzone wszystkie jego zasady, zasada 1 jest najwazniejsza.

H.Le CHATELIER

Opracowal cykl dzialania zorganizowanego:wybor celu, ktry chcemy osiagnac, zbadanie srodkow i warunkow, ktre sa potrzebne do osiagniecia tego celu, przygotowanie srodkow i warunkow uznanych za potrzebne, wykonanie stosownie do powzietego planu, kontrola otrzymanych wynikow

KAROL ADAMIECKI-przeniosl regule przekory Chateliera na jezyk azarzadzania-prawo intercji przyzwyczajen-kazda zmiana rodzi opor.Dlatego tez wprowadzanie zmian powinno odbywac się stopniowo.

Podstawowym problemem, jakim się zajmowal była organizacja pracy zbiorowej.Zaproponowal on, żeby:jak najdokladniej dobrac jednostki wytworcze wspoldzialajace ze soba i uzgodnic czas dzialania tych jednostek

HENRI FORD

Montaz w ruchu, co skrocilo czs

KIERUNEK ADMINISTRACYJNY:

-FAYOL-przywiazywal uwage do jego 14 zasad:1.podzial pracy, 2. Autorytet, 3.dyscyplina, 4.jednosc rozkazodastwa-każdy pracownik powinien otrzymywać rozkazy od jednego kierownika,5.jednolitosc kierownictwa-jeden plan i jeden kierownik w kazdym zespole, 6.podporzadkowanie interesu osobistego interesowi ogolu, 7.wynagrodzenie, 8.centralizacja, 9.hierarchia, 10.ład,11.ludzkie traktowanie pracownikow, 12.stabilizacja personelu, 13.inicjatywa, 14,zgranie personelu

Zwrocil tez uwage na funkcje przedsiebiorstwa:1.techniczne, 2.handlowe, 3.finansowe, 4.ubezpieczeniowe, 5.rachunkowosciowe, 6.administracyjne

Najwiecej uwagi poswiecil zasadzie 6.Podzielil ja na 5 funkcji:1.przewidywanie, 2.organizowanie, 3.rozkazywanie, 4,koordynowanie, 5.kontrolowanie-sa to tzw. Funkcje zarzadzania.Stwierdzil tez ze kazda czynność wymaga pewnych uzdolnien-w zaleznosci od miejsca w hierarchii roznie ksztaltuja się pozadane uzdolnienia

MAX WEBER-koncepcja idealnego typu organizacji-model instytucji biurokratycznej lub inaczej weberowski model biurokratyczny.Jest typem idealnym, ponieważ jest obmyslona konstrukcja, opisujaca zasady funkcjonowania instytucji doskonale racjonalnej, bez zaklocen.Idealna biurokracja jest przede wszystkim zorganizowanym, shierarchizowanym systemem stanowisk.Zajmujacy ja urzednicy powinni tylko scisle podporzadkowywac się przepisom i dzialac w granicach prawa, powinni odgrywac przypisane im role

Wladza prawomocna:1.charyzmatyczna-przywodca ma szczegolne cechy

2.wladza tradycyjna-opiera się na wierze w trwalosc pewnego porzadku

3.wladza racjonalna, legalna-opiera się ona na przekonaniu o legalnosci norm prawnych

]HUMAN RELATIONS-D.McGregor

zaprezentowal dwza przeciwstawne sobie obrazy pracownika, nazywajac je teoria Y i X.

Teoria X:przecietny czlowiek ma wrodzona niechec do pracy i będzie jej unikal;wiekszosc ludzi trzeba zmuszac do pracy, kontrolowac, aby wydusic na nich wysilek;wiekszosc ludzi woli by nimi kierowano, ma male ambicje, boi się odpowiedzialnosci.

Teoria Y:fizyczny i umyslowy wysilek jest czyms naturalnym i potrzebnym,;zewnetrzna kontrola i kary nie sa jedynymi sposobami skierowania wysilku zatrudnionych w kierunku osiagania celow;uznanie celow za wlasne jest funkcja nagrod zwiazanych z ich osiaganiem;przecietny czlowiek uczy się odpowiedzialnosci...

ELTON MAYO-stworzyl zalozenia kierunku HR, gdzie wskazywal na potzrby spoleczne

MARY PARKER FOLLETT-zajela się psychologicznymi aspektami konfliktow w grupach spolecznych.Jej zdaniem konflikty sa normalnym procesem.Integracja jest najlepsza droga rozw. Konfliktow.Odpowiedzia na konflikt jest bardzo często dominacja, czyli zastosowanie przymusu, oraz kompromis.Follett widziala w zarzadzaniu ciagle rozwiazywanie problemow i konfliktow.Z tego względu podkreslala znaczenie koordynacji jako dzialnosci przesadzajacej o efektywnosci wspoldzialania ludzi i rzeczy.Wg niej:1.najlepsze wyniki osiaga się wtedy, gdy koordynacja dokonuje się poprzez bezposredni kontakt osob podejmujacych organizacyjne decyzje.2.podstawowe znaczenie ma koordynacja realizowana w poczatkowych fazach planowania i projektowania.3.koordynacja powinna obejmowac wszystkie czynniki wazne w konkretnej sytuacji.4. k. Powinna mieć charakter ciagly.

Wlasciwie koordynowana praca w zespole osob zwiazanych ze soba emocjonalnie jest wg propagatorow kierunku HR podstawa satysfakcji jednostek z uczestnictwa w organizacji

Aby przciwdzialac negatywnym skutkom nadmiernej specjaklizacji, co prowadzilo do znuzenia, wyczerpania fizycznego, niecheci do pracy, obnizenia wlasnego poczucia wartosci, opracowano rozne tego metody, jak:1.przemiennosc zadan, 2.rozszerzenie pracy, 3.wzbogacenie pracy, 4.grupy autonomiczne.Grupy autonomiczne, to stworzenie kilku grup w zespolach pracownikow, ktrzy sa odpowiedzialni za wykonanie danych zadan.Rozpatrywane czynniki w ujeciu zalozen kierunku HR, to:postawy pracownikow i kadry kierowniczej, potrzeby i motywacja do pracy, hierarchia prestizu, spoleczne role organizacyjne


Przykadowe prace

Psychologia sportu

Psychologia sportu Wprowadzenie Czy do uprawiania sportu potrzebna jest psychologia? Na pewno wiele osb zadaje sobie takie pytanie. Komentatorzy sportowi mwią, że np. Adam Małysz nie ma już opiekującego się nim psychologa i to najpewniej spowodowało spadek jego formy. Albo, że...

Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia

Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia Wartości uzyskane z doświadczenia: Wahadło zamknięte Czas pełnych 20 wahnięć 1,09,70 1,09,63 1,09,82 1,09,88 1,09,74 1,09,94 T = t20śr/20 t20śr = 69,78s T = 3,49 Wyc...

Miłość Tristana i Izoldy - cytaty

Miłość Tristana i Izoldy - cytaty Miłośc Tristana i Izoldy była trudną miłościa. Mimo, iż zrodziła sie tylko w wyniku wypicia miłosnego napoju cyt. " Taka jest jego moc: ci ktrzy wypiją go razem, będą sie miłowali wszystkimi zmysłami i wszystk&...

Cudzoziemiec w spłce handlowej

Cudzoziemiec w spłce handlowej 1. Wstęp 2. Osoba zagraniczna, cudzoziemca i przedsiębiorca zagraniczny. 3. Podejmowanie działalności w Polsce. 4. Zakładanie spłki przez cudzoziemcw. 5. Zasady pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich w związ...

Zdania złożone podrzędnie

Zdania złożone podrzędnie Zdanie podrzędne zastępuje lub rozwija jedną z części zdania nadrzędnego i odpowiada na takie samo pytanie jak część zdania, ktre zastępuje. Zdania podrzędne podmiotowe (odpowiadają na pytania: kto? co?) W...

Omwienie artykułu - AIDS

Omwienie artykułu - AIDS Artykuł: Patent na nadzieje Gazeta: Gazeta Wyborcza Autor: Adam Leszczyński, Tomasz Surdel Omwienie: Artykuł ten porusza problem walki z AIDS w Afryce. W RPA żyje z wirusem HIV około 5 mln ludzi, co stanowi prawie 12% populacji. Jest to największy ...

Internet w edukacji

Internet w edukacji Internet to sieć komputerowa o zasięgu globalnym łącząca ze sobą setki tysięcy małych i dużych sieci lokalnych oraz pojedyncze komputery. Jest to światowa sieć przez nikogo nie zarządzana, składającą się z setek serwerw i mniej...

Struktura systemu bankowego

Struktura systemu bankowego Struktura systemu bankowego Strukturę systemu bankowego tworzą banki o rżnym znaczeniu: 1.Bank centralny ( funkcja emisyjna, bank bankw ) 2.Bank operacyjny ( świadczą usługą niezbędne z punktu widzenia społecznego, a także s&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry