• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sztuka M...

Nawigacja

Sztuka MezopotamiSztuka Mezopotami
Mezopotamia zajmuje szczeglne miejsce w dziejach cywilizacji. W jej płnocnej części — pźniejszej Asyrii — powstały i rozwinęły się jedne z najwcześniejszych kultur rolniczych, a na południu — w pźniejszym Sumerze i Babilonii — powstały najstarsze miasta. Przez niemal trzy tysiąclecia — do podboju dokonanego przez Aleksandra Wielkiego — rodziły się tu i upadały wielkie kultury i państwa. Mezopotamskie wynalazki i zainicjowane tu procesy — urbanizacja, pismo, dalekosiężny handel, prawodawstwo — miały ogromny wpływ na powstanie i kształt cywilizacji całego Starożytnego Wschodu. Można też twierdzić, że choć niebezpośrednio, na tych fundamentach ukształtowały się klasyczne cywilizacje śrdziemnomorskie Grecji i Rzymu, a pźniej — nasza cywilizacja europejska.

Sztuka sumeryjska rozwijała się od końca IV tysiąclecia p.n.e. w miastach-państwach Sumeru (Eridu, Uruk, Ur, Girsu, Lagasz, Nippur). W okresie wczesnosumeryjskim (3200–2600 p.n.e.) budowano miasta otoczone murami obronnymi, domy z izbami skupionymi wokł dziedzińca — świetlika; w centrum miasta — ośrodek kultowy: świątynia (początkowo na wysokim tarasie, z ktrego rozwinął się zigurat) i pałac władcy; budulcem była suszona cegła (w budowlach reprezentacyjnych — z okładziną z cegły palonej), spoiwem — muł i smoła bitumiczna; znano łuk, sklepienie i fałszywą kopułę (grobowce krlewskie w Ur); rzeźba: figurki wotywne z terakoty lub alabastru, kamienne rzeźby przedstawiające zgeometryzowane postacie ludzkie, kamienne wazy reliefowe (np. waza z Uruk), wazy z metalu (np. srebrna waza Entemeny), stele pamiątkowe (np. stela Eanatuma) i reliefy o kompozycji pasowej, izokefalicznej, z wyeksponowaną postacią władcy (twarz i nogi — z profilu, tors — en face); tematyka przedstawień — sceny mitologiczne, historyczne i kultowe; znano technikę inkrustacji (z kawałkw lapis lazuli i muszli na drewnianej płycie pokrytej asfaltem — np. tzw. sztandar z Ur) i mozaikę (czarno-czerwono-białą); wysoki poziom osiągnęło rzemiosło artystystyczne, zwłaszcza złotnictwo (złota biżuteria ozdobiona szlachetnymi i płszlachetnymi kamieniami, drewniana figurka kozła obłożona złotą blachą, okucia harf), ceramika malowana w barwne wzory figuralne i geometryczne, wyroby z metali, gliptyka (pieczęcie cylindryczne z przedstawieniami głwnie o treści mitologicznej). Opanowanie Mezopotamii przez Akadw około 2400 p.n.e. położyło kres rozwojowi sztuki staro sumeryjskiej. Dzieła powstające w wiekach następnych świadczą o wykorzystaniu osiągnięć kultury sumeryjskiej przez przybyszw. Sztuka okresu neosumeryjskiego (2150–2000 p.n.e.), zwana sumeryjskim renesansem, nawiązywała do tradycji okresu wcześniejszego, podnisł się natomiast jej poziom artystyczny i techniczny; wyrżniała się rzeźba portretowa (posągi Gudei z Lagasz); sztuka sumeryjska, przez wpływ na sztukę babilońską i asyryjską, oddziałała na sztukę pźniejszych cywilizacji Mezopotamii.

Sztuka Babilońska rozwijała się w środkowej i południowej Mezopotamii około poł. II tysiąclecia–1 poł. I tysiąclecia p.n.e. Podstawą jej rozwoju były bezpośrednie tradycje sztuki sumeryjskiej i akadyjskiej. W jej historii wyrżnia się 3 okresy: starobabiloński, średniobabiloński (sztuka Kasytw) i nowobabiloński. Z okresu starobabilońskiego (1 poł. II tysiącl. p.n.e.) zachowało się niewiele zabytkw architektonicznych. Najlepiej znanym przykładem są ruiny wielkiego pałacu w Mari z cennymi fragmentami malowideł ściennych; zachowały się rwnież pozostałości świątyń (m.in. w Tell Harmal). Relief starobabil. reprezentuje przede wszystkim stela ? Hammurabiego, odznaczająca się zarwno wysokim poziomem artystycznym jak i nowatorstwem formy (portretowe ujęcie twarzy krla oraz prba trjwymiarowego modelunku postaci). Rzeźbę pełną reprezentuje m.in. portretowa głowa krla (Hammurabiego?). Drobna plastyka (terakotowa) i gliptyka stały się sztuką masową. Z okresu średniobabilońskiego , kasyckiego (2 poł. II tysiąclecia p.n.e.), zachowały się głwnie kamienne stele graniczne, tzw. kudurru, zdobione reliefami o treści symbolicznej. Wprowadzono też dekorację architektoniczną w postaci figuralnych fryzw z modelowanej cegły (świątynia Inan(n)y w Uruk). Malarstwo wiązało się nadal z dekoracją wnętrz (ruiny pałacu w Durkurigalzu). Z okresu nowobabilońskiego , chaldejskiego (1 poł. I tysiąclecia p.n.e.) zachowały się głwnie potężne budowle ? Babilonu z czasw Nabuchodonozora II. Pojawiła się wwczas dekoracja ścienna z glazurowanej, barwnej cegły (brama Isztar z drogą procesyjną do głwnej świątyni Marduka; sala tronowa Nabuchodonozora) przedstawiająca wyobrażenia zwierząt (lwy, byki, smoki) i stylizowane ornamenty roślinne — rekonstrukcja w Berlińskich Muzeach Państwowych (Muzeum Pergameńskie). Rzeźbę nowobabilońską reprezentowały reliefowe kudurru oraz drobne, terakotowe rzeźby wotywne. W gliptyce rozpowszechniła się pieczęć płaska — stemplowa ze scenami kultowymi. Podbj perski nie zahamował rozwoju babilońskiej twrczości artystycznej. Jeszcze przez kilkadziesiąt lat wytwarzano dzieła o tradycyjnym babilońskim charakterze stanowiące inspirację dla powstających wwczas prac perskich.
Przykadowe prace

Historia Francji po angielsku

Historia Francji po angielsku Christianity took root in the 2nd century and 3rd century AD, and became so firmly established by the fourth and fifth centuries that St. Jerome wrote that Gaul was the only region “free from heresy .In the Middle Ages,the French would adopt this as a justification for calling themselves the...

Krlestwa -bakterie,protisty,rośliny,grzyby,zwierzęta

Krlestwa -bakterie,protisty,rośliny,grzyby,zwierzęta Zacznę od krlestwa Monera. Do tego krlestwa należą przede wszystkim bakterie – niewielkie, jednokomrkowe organizmy prokariotyczne o zrżnicowanym metabolizmie i trybie życia. Jedną z cech rżniących komrki baktery...

Berkeley-poglądy

Berkeley-poglądy George Berkeley urodził się i większą część życia spędził w Irlandii. Studia odbywał w Dublinie, w latach 1701-1707 ,i wkrtce po ich ukończeniu , w bardzo jeszcze młodym wieku, wydał swe głwne dzieła filozoficzne. Jako ducho...

Mieszko II

Mieszko II UR.- 990; LATA PANOWANIA- 1025-1034 KORONACJA- 1025 W VI 1025 roku zmarł Bolesław Chrobry. Władzę przekazał wcześniej swemu drugiemu synowi- Mieszkowi (pominięto Bezpryma). Chrobry znał dobrze swoich synw, wybrał więc tego, ktry był jego zdaniem obd...

Problem tożsamości politycznej w warunkach globalizacji.

Problem tożsamości politycznej w warunkach globalizacji. Rozpatrując problem tożsamości politycznej w warunkach globalizacji należy w pierwszym rzędzie odpowiedzieć na pytanie czym jest tożsamość człowieka. Podążając za rozważaniami Giddensa m...

Osiągnięcia kultury średniowiecza w Europie i Polsce

Osiągnięcia kultury średniowiecza w Europie i Polsce Kultura w średniowieczu rozwijała się na dwch podstawowych wzorcach. Były to wzorce świętych (najczęściej ascetw) oraz rycerstwo. Szczeglny rozwj kultury i oświaty zaczął się dopiero pod koniec tej...

System wychowawczy Platona

System wychowawczy Platona Fizyczną zręczność i posłuszeństwo prawom w postępowaniu można siłą wymusić, ale sztuki wolne i nauki żadnej z takiego sposobu nie wyniosą korzyści Platon Jednymi z najważniejszych zagadnień my"...

Cierpienie - to uczucie spowodowało że zastanowiłem sie nad sensem życia

Cierpienie - to uczucie spowodowało że zastanowiłem sie nad sensem życia Cierpienie. Jakże wielu ludzi go doświadczyło? Istnieje od zawsze i jest nieodzowną częścią bytu człowieka. Już w starożytnności wywierało na ludzi ogromny wpływ, niejednok...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry