• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sztuka M...

Nawigacja

Sztuka MezopotamiSztuka Mezopotami
Mezopotamia zajmuje szczeglne miejsce w dziejach cywilizacji. W jej płnocnej części — pźniejszej Asyrii — powstały i rozwinęły się jedne z najwcześniejszych kultur rolniczych, a na południu — w pźniejszym Sumerze i Babilonii — powstały najstarsze miasta. Przez niemal trzy tysiąclecia — do podboju dokonanego przez Aleksandra Wielkiego — rodziły się tu i upadały wielkie kultury i państwa. Mezopotamskie wynalazki i zainicjowane tu procesy — urbanizacja, pismo, dalekosiężny handel, prawodawstwo — miały ogromny wpływ na powstanie i kształt cywilizacji całego Starożytnego Wschodu. Można też twierdzić, że choć niebezpośrednio, na tych fundamentach ukształtowały się klasyczne cywilizacje śrdziemnomorskie Grecji i Rzymu, a pźniej — nasza cywilizacja europejska.

Sztuka sumeryjska rozwijała się od końca IV tysiąclecia p.n.e. w miastach-państwach Sumeru (Eridu, Uruk, Ur, Girsu, Lagasz, Nippur). W okresie wczesnosumeryjskim (3200–2600 p.n.e.) budowano miasta otoczone murami obronnymi, domy z izbami skupionymi wokł dziedzińca — świetlika; w centrum miasta — ośrodek kultowy: świątynia (początkowo na wysokim tarasie, z ktrego rozwinął się zigurat) i pałac władcy; budulcem była suszona cegła (w budowlach reprezentacyjnych — z okładziną z cegły palonej), spoiwem — muł i smoła bitumiczna; znano łuk, sklepienie i fałszywą kopułę (grobowce krlewskie w Ur); rzeźba: figurki wotywne z terakoty lub alabastru, kamienne rzeźby przedstawiające zgeometryzowane postacie ludzkie, kamienne wazy reliefowe (np. waza z Uruk), wazy z metalu (np. srebrna waza Entemeny), stele pamiątkowe (np. stela Eanatuma) i reliefy o kompozycji pasowej, izokefalicznej, z wyeksponowaną postacią władcy (twarz i nogi — z profilu, tors — en face); tematyka przedstawień — sceny mitologiczne, historyczne i kultowe; znano technikę inkrustacji (z kawałkw lapis lazuli i muszli na drewnianej płycie pokrytej asfaltem — np. tzw. sztandar z Ur) i mozaikę (czarno-czerwono-białą); wysoki poziom osiągnęło rzemiosło artystystyczne, zwłaszcza złotnictwo (złota biżuteria ozdobiona szlachetnymi i płszlachetnymi kamieniami, drewniana figurka kozła obłożona złotą blachą, okucia harf), ceramika malowana w barwne wzory figuralne i geometryczne, wyroby z metali, gliptyka (pieczęcie cylindryczne z przedstawieniami głwnie o treści mitologicznej). Opanowanie Mezopotamii przez Akadw około 2400 p.n.e. położyło kres rozwojowi sztuki staro sumeryjskiej. Dzieła powstające w wiekach następnych świadczą o wykorzystaniu osiągnięć kultury sumeryjskiej przez przybyszw. Sztuka okresu neosumeryjskiego (2150–2000 p.n.e.), zwana sumeryjskim renesansem, nawiązywała do tradycji okresu wcześniejszego, podnisł się natomiast jej poziom artystyczny i techniczny; wyrżniała się rzeźba portretowa (posągi Gudei z Lagasz); sztuka sumeryjska, przez wpływ na sztukę babilońską i asyryjską, oddziałała na sztukę pźniejszych cywilizacji Mezopotamii.

Sztuka Babilońska rozwijała się w środkowej i południowej Mezopotamii około poł. II tysiąclecia–1 poł. I tysiąclecia p.n.e. Podstawą jej rozwoju były bezpośrednie tradycje sztuki sumeryjskiej i akadyjskiej. W jej historii wyrżnia się 3 okresy: starobabiloński, średniobabiloński (sztuka Kasytw) i nowobabiloński. Z okresu starobabilońskiego (1 poł. II tysiącl. p.n.e.) zachowało się niewiele zabytkw architektonicznych. Najlepiej znanym przykładem są ruiny wielkiego pałacu w Mari z cennymi fragmentami malowideł ściennych; zachowały się rwnież pozostałości świątyń (m.in. w Tell Harmal). Relief starobabil. reprezentuje przede wszystkim stela ? Hammurabiego, odznaczająca się zarwno wysokim poziomem artystycznym jak i nowatorstwem formy (portretowe ujęcie twarzy krla oraz prba trjwymiarowego modelunku postaci). Rzeźbę pełną reprezentuje m.in. portretowa głowa krla (Hammurabiego?). Drobna plastyka (terakotowa) i gliptyka stały się sztuką masową. Z okresu średniobabilońskiego , kasyckiego (2 poł. II tysiąclecia p.n.e.), zachowały się głwnie kamienne stele graniczne, tzw. kudurru, zdobione reliefami o treści symbolicznej. Wprowadzono też dekorację architektoniczną w postaci figuralnych fryzw z modelowanej cegły (świątynia Inan(n)y w Uruk). Malarstwo wiązało się nadal z dekoracją wnętrz (ruiny pałacu w Durkurigalzu). Z okresu nowobabilońskiego , chaldejskiego (1 poł. I tysiąclecia p.n.e.) zachowały się głwnie potężne budowle ? Babilonu z czasw Nabuchodonozora II. Pojawiła się wwczas dekoracja ścienna z glazurowanej, barwnej cegły (brama Isztar z drogą procesyjną do głwnej świątyni Marduka; sala tronowa Nabuchodonozora) przedstawiająca wyobrażenia zwierząt (lwy, byki, smoki) i stylizowane ornamenty roślinne — rekonstrukcja w Berlińskich Muzeach Państwowych (Muzeum Pergameńskie). Rzeźbę nowobabilońską reprezentowały reliefowe kudurru oraz drobne, terakotowe rzeźby wotywne. W gliptyce rozpowszechniła się pieczęć płaska — stemplowa ze scenami kultowymi. Podbj perski nie zahamował rozwoju babilońskiej twrczości artystycznej. Jeszcze przez kilkadziesiąt lat wytwarzano dzieła o tradycyjnym babilońskim charakterze stanowiące inspirację dla powstających wwczas prac perskich.
Przykadowe prace

Recenzja z koncertu Jankiela, ktry odbył się na zaręczynach Tadeusza i Zosi

Recenzja z koncertu Jankiela, ktry odbył się na zaręczynach Tadeusza i Zosi RCENZJA Z KONCERTU JANKIELA Dnia 1 lipca 1812 roku, na zaręczynach Tadeusza i Zosi odbyła się uczta. W uroczystości uczestniczyło wielu wspaniałych i cenionych gości. Ucztę uświetnił...

kształtowanie cech indywidualnych oraz wiezi matki z dzieckiem w okresie prenatalnym

kształtowanie cech indywidualnych oraz wiezi matki z dzieckiem w okresie prenatalnym Historia życia każdego z nas rozpoczęła się w łonie matki, z dala od zgiełku świata, poza świadomością rodzicw, ktrzy poprzez swą intymną psychofizyczną blisko&...

Partizipy

Partizipy aus/weichen ausgewichen wyminąć backen gebacken piec beginnen begonnen zaczynać beiBen gebissen gryźć betrugen betrogen oszukać biegen gebogen skręcać bieten geboten oferować bitten gebeten prosić blasen geblasen dmucha...

Przewodnik po zabytkach Renesansu w Krakowie

Przewodnik po zabytkach Renesansu w Krakowie Naszą wędrwkę po renesansowych zabytkach Krakowa pragnę rozpocząć od Wawelu. Znajduje się on w centrum Krakowa po lewej stronie od końca ul. Stradom. Ten renesansowy zamek na Wawelu rozpoczęto budować w r. 1502 jeszcze za życia k...

Wykorzystanie lasw do rekreacji i turystyki Podlasia

Wykorzystanie lasw do rekreacji i turystyki Podlasia Najbardziej naturalną formacją przyrodniczą, nierozerwalnie związaną z polskim krajobrazem są lasy. Tworzą warunki do wypoczynku, rekreacji, poprawy zdrowia. Lasy tworzą najwyżej zorganizowane ekosystemy, w ktrych procesy wyko...

Jak rozumiesz termin "przystosowanie"? Podaj takie przykłady,ktrych nie potępiasz i takie, ktre cię oburzają.

Jak rozumiesz termin "przystosowanie"? Podaj takie przykłady,ktrych nie potępiasz i takie, ktre cię oburzają. Materialna forma życia człowieka, jego głęboko zakorzeniony egzystencjalizm, a także odwieczna walka o przetrwanie wycisnęły dobitnie piętno na każdym z ...

,,Stowrzyszenie Umarłych Poetw"-recenzja filmu

,,Stowrzyszenie Umarłych Poetw"-recenzja filmu Film Stowarzyszenie Umarłych Poetw jest opowieścią o losach uczniw i nauczycieli w jednej z Angielskich szkł. Akcja toczy się w 1959 roku głwnie w Welton Academy. Jest to jedna z uczelni najlepiej przygotowujących młody...

Kurz ber die Deutsche Nation

Kurz ber die Deutsche Nation 1) Die Deutschen sind als typisches aussterbendes Volk gezeigt, das bald mehr lteren als Kinder haben wird. Deswegen mussten sie diese Bemerkungen erst nehmen, wenn sie nicht aus der Erdoberflche verschwinden wollen. Anderenfalls werden die Junge aus Entwicklungslnder sich in Deutschland niederlasse...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry