• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sztuka s...

Nawigacja

Sztuka starożytnego RzymuSztuka starożytnego Rzymu
Rzymianie byli genialnymi architektami. Od ETRUSKW zapożyczyli konstrukcję łukw, ktry wykorzystali w sposb twrczy. Wynaleźli rodzaj betonu (zaprawa wapienna). Technika budowania polegała na stawianiu dwch murw, między ktre wlewano zaprawę.Obiekty architektoniczne:- PANTEON - świątynia wszystkich bogw nakryta olbrzymią kopułą, ktrą po raz pierwszy skonstruowali Rzymianie. Cała budowla jest walcem z dobudowanym portykiem z kolumnami. Kopuła wewnątrz posiada otwr i wyłożona jest marmurowymi płytami.- KOLOSEUM - podobnie jak Panteon w Rzymie jest obiektem na miarę XX w. (nie tylko jest tam arena i miejsca dla widzw, ale cały kompleks sal do ćwiczeń, łaźnie, pomieszczenia dla zwierząt)- BAZYLIKI - sala targw i miejsce sądw- ŁAŹNIE - baseny, ogrody, biblioteki, wille bogatych Patrycjuszy- AKWEDUKTY - systemy nawadniające- ŁUKI TRIUMFALNE - np.:Tytusa w RzymieRZEŹBA - nie miała charakteru idealistycznego jak w Grecji. Portretowane osoby są pokazane realistycznie, ze wszystkimi niedoskonałościami fizycznymi i charakteru.NP.:- PORTRET KONSTANTYNA

- POSĄG KONNY MARKA AURELIUSZA

- POSĄG AUGUSTA

ENCYKLOPEDIARZYMU STAROŻYTNEGO SZTUKA. Rozwijająca się VI w. p.n.e.–V w. n.e. sztuka państwa rzym.: Rzymu (miasta), Italii i prowincji rzym.; najważniejszym jej ośr. był Rzym, lecz najpełniejszy obraz dały m.: Pompeje i Herkulanum; w rozwoju sztuki rzym. przyjmuje się podział na okresy: krlewski (VI w. p.n.e.), republiki (V–I w. p.n.e.), cesarstwa (30 r. p.n.e.–koniec IV w. n.e.). Początki architektury i plastyki rzym. kształtowały się pod wpływem Etruskw (toskański porządek), w okresie republiki dominowały wpływy gr., styl pźny był wynikiem zespolenia sztuki hellenistycznej i sztuki prowincji rzymskich. Największe znaczenie hist. zyskały osiągnięcia Rzymian w architekturze; zastosowanie nowych materiałw bud. (cegły wypalanej, cementu) umożliwiło wznoszenie budowli o urozmaiconym rzucie poziomym, krytych sklepieniami, tworzących świadomie skomplikowane kompleksy przestrzenne; dla architektury monumentalnej poza świątyniami są charakterystyczne budowle użyteczności publ. (m.in. bazyliki, portyki, kurie, termy, teatry, cyrki, amfiteatry), pomniki (łuki triumfalne, kolumny), w budownictwie mieszkalnym — domy, tzw. italskie z atrium i hellenistyczne z atrium i perystylem, piętrowe domy czynszowe (insula), miejskie i podmiejskie wille, rezydencje cesarzy (willa Hadriana w Tivoli, pałac Dioklecjana w Splicie); grobowce budowano wzdłuż drg publ. (np. Via Appia) lub na nekropolach; formą typowo rzym. było kolumbarium; mauzolea (np. Oktawiana Augusta, Hadriana — w Rzymie) wznoszono na wzr grobowcw hellenistycznych. Miasta zakładano na planie prostokąta, z regularną siatką ulic rwnol. do 2 gł., krzyżujących się arterii: cardo i decumanus, otaczano murem warownym; środek miasta zajmowało forum; wodę doprowadzały akwedukty; przez rzeki przerzucano mosty na arkadowych przęsłach. Rzeźba rzym. (zwł. dekoracyjna) miała charakter odtwrczy (gł. kopie dzieł gr.); większą oryginalność wykazywał portret, zwł. popiersie na profilowanej bazie; portrety z okresu republiki cechował weryzm; w okresie cesarstwa rozpowszechniły się portrety władcw (popiersia i posągi) modelowane zgodnie z wymogami propagandy. Podobnie wykonywano reliefy hist., zdobiące budowle i pomniki; na kam. sarkofagach, produkowanych od II w., występowały reliefy o treści mitol. i rodzajowej. Malarstwo sztalugowe i tablicowe w okresie pźnej republiki zostało wyparte przez malarstwo ścienne, na podstawie schematw kompozycyjnych podzielone na 4 style pompejańskie (Pompeje): inkrustacyjny (II w. p.n.e.) — imitował okładzinę z barwnych marmurw; architektoniczny (I w. p.n.e.) — za pomocą malowanych elementw arch. stwarzał iluzję głębi przestrzennej; egiptyzujący (1 poł. I w. n.e.) — polegał na zdobieniu ściany malowidłami imitującymi obraz sztalugowy i drobnymi motywami (często pochodzenia egip.); iluzjonistyczny (2 poł. I w.) — sztucznie powiększał wnętrze przez malowanie pomieszczeń w amfiladzie lub pejzaży. Mozaiki wielobarwne lub czarno-białe, wykonywane z sześciennych kostek kam., zdobiły początkowo posadzki, w okresie pźniejszym także i ściany. W rzemiośle artystycznym szczeglny rozkwit przeżywała gliptyka, ceramika, szklarstwo i toreutyka. Sztuka rzym., niemal całkowicie anonimowa, wniosła do pźniejszej sztuki eur. wiele trwałych wartości; jej bezpośrednimi następcami były: sztuka wczesnochrześc. i bizantyńska.A. SADURSKA Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1–2, Warszawa 1975–80.


Przykadowe prace

Mechaniczne i fizyczne właściwości drewna

Mechaniczne i fizyczne właściwości drewna Mechaniczne właściwości drewna Mianem mechanicznych właściwości drewna określa się zdolności przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych. Siły zewnętrzne mogą mieć charakter st...

Ludowość poezji Teofila Lenatrowicza, Bohdana Zaleskiego i Wincentego Pola. Podobieństwa i rżnice.

Ludowość poezji Teofila Lenatrowicza, Bohdana Zaleskiego i Wincentego Pola. Podobieństwa i rżnice. LENARTOWICZ Poeta ludowy, czerpie swe natchnienie z Mazowsza. Sam siebie chętnie nazywał m.in.Mazurzyną, biednym Mazurzyną lub lirnikiem mazowieckim. Jest to zespł określeń...

Motywowanie pracownikw

Motywowanie pracownikw SZTUKA MOTYWOWANIA W ORGANIZACJACH Pracownicy oczekują, ze ich praca znajdzie odzwierciedlenie w wynagrodzeniu. Tylko te działania, ktre będą właściwie wynagradzane, będą realizowane i wzmacniane. Ważna jest: - informacja zwrotna o efekt...

Bezrobocie w Polsce po II w. św.

Bezrobocie w Polsce po II w. św. Bezrobocie jest to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osb zdolnych do pracy i poszukujących jej. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczjąca liczba wolnych miejsc pracy w stosunku do ilości ubiegających się o nie. Przyczynam...

Najważniejsze wydarzenie z 2005 roku. Wybory prezydenckie w Polsce

Najważniejsze wydarzenie z 2005 roku. Wybory prezydenckie w Polsce Najważniejszym wydarzeniem w 2005 roku, moim zdaniem, były wybory prezydenckie w Polsce. Wybory prezydenckie w Polsce odbyły się na terenie całego kraju oraz w kilkudziesięciu obwodach wyborczych ulokowanych za granicą ...

Przestępczość i demoralizacja nieletnich jako zjawisko społeczno-patologiczne

Przestępczość i demoralizacja nieletnich jako zjawisko społeczno-patologiczne ?PRZESTĘPCZOŚĆ I DEMORALIZACJA NIELETNICH JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO-PATOLOGICZNE? Do naszych domw codziennie napływają wiadomości o rozbojach, włamaniach, kradzieżach i po...

Przedstaw w formie rozprawki (wykładu) proces kształtowania się praw człowieka.

Przedstaw w formie rozprawki (wykładu) proces kształtowania się praw człowieka. Na wstępie mojego wykładu chciałabym wyjaśnić, co oznacza pojecie ?prawa człowieka?. Otż jest to uprawnienie nadawane każdemu człowiekowi bez względu na jego narodowość,...

Wspłkochać przyszłam nie wspłnienawidzić – opowiedz o sprzeczności między uczuciem siostry, a bezdusznym prawem.

Wspłkochać przyszłam nie wspłnienawidzić – opowiedz o sprzeczności między uczuciem siostry, a bezdusznym prawem. Tragedia Antygony miała podłoże moralne. Bohaterka była wewnętrznie rozdarta, gdyż z jednej strony chciała być posłuszna krlowi,...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry