• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Temperame...

Nawigacja

Temperament i tematy powiązaneTemperament i tematy powiązane


TEMPERAMENT - to się przydaje

Historię temperamentu rozpoczął grecki filozof i lekarz Hipokrates, opisując zdrowie jako stan zależny od czterech sokw organizmu: krwi, flegmy, żłci czarnej i żłtej. Pł tysiąca lat pźniej kolejny grecki lekarz Galen powiązał przewagę jednego z sokw w organizmie z określonymi sposobami zachowań i w ten sposb wyodrębnił pierwszą typologię temperamentu:

* Sangwinik (z łaciny: Sanguis - krew)
* Choleryk (greckie chole - żłć)
* Melancholik (greckie melas chole - czarna żłć)
* Flegmatyk (greckie phlegma - fleg-ma).

Te typy opisał w swojej monografii De temperamentis (z łaciny: mieszać we właściwych proporcjach).
Ważny wkład w rozumienie pojęcia temperamentu wnisł Iwan Pawłow. Postawił hipotezę, że każdym zachowaniem kieruje układ nerwowy (tzw. zasada nerwizmu). Podczas prowadzenia badań nad warunkowaniem odruchw poczynił obserwacje, ktre wykazały istnienie rżnic indywidualnych w przebiegu opisanych procesw. Dotyczyły one np. prędkości powstawania odruchu, jego stałości czy dokładności. Pawłow wysunął hipotezę, że za te rżnice odpowiedzialne są określone właściwości układu nerwowego. Należą do nich:

1. Siła procesu pobudzenia - (uważana za najważniejszą w tej koncepcji) - zdolność komrek korowych do pracy. Polega na tym, że komrka wytrzymuje silną stymulacje bez włączania swoistego "bezpiecznika", jakim jest hamowanie ochronne.
2. Hamowanie ochronne - (o charakterze bezwarunkowym) właściwość komrek zapewniająca ochronę przed przeciążeniem układu nerwowego.
3. Rwnowaga procesw nerwowych - zdolność do hamowania pobudzeń w celu stworzenia miejsca dla bardziej adekwatnych reakcji na bodźce.
4. Ruchliwość procesw nerwowych - przejawia się w szybkości hamowania reakcji na bodziec tak, by ustąpić miejsca innej.

Odpowiednie kombinacje powyższych właściwości tworzą typy układu nerwowego uważane za fizjologiczne odpowiedniki temperamentu. Podstawą były typy Hipokratesa-Galena. Ze względu na siłę procesu pobudzenia wyodrębniony został typ słaby (odpowiednik melancholika). Typ ten, uwzględniając rozrżnienie dotyczące rwnowagi między siłami pobudzenia i hamowania, dzieli się na zrwnoważony (odpowiednik choleryka) i silny. Ten z kolei możemy podzielić na ruchliwy (odpowiednik sangwinika) i powolny (odpowiednik flegmatyka). Koncepcja ta pokazała, że wymiary temperamentu są konstruktami hipotetycznymi, a pomimo tego znajdują swoje odzwierciedlenie w biologii czy neurofizjologii organizmu.
Wobec wielości koncepcji temperamentu przytoczę jedynie najważniejsze elementy, co do ktrych panuje względna zgodność wśrd badaczy:

1.Przykadowe prace

Filozofia starożytnej Grecji.

Filozofia starożytnej Grecji. Wyraz filozofia pochodzi od dwch słw: phileo (lubię) oraz sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka zaczęła rozwijać się w VI w. p.n.e., natomiast jej najwi&#...

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki Kazimierz Wielki 1333 – 1370 Syn Władysława Łokietka. Został uznany za dyplomatę, nie prowadził wojen, był zwolennikiem kompromisu. Prowadził rozwiązłe życie władcy, miał wiele kochanek. Polityka zagraniczna -Zjazd...

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć Rola układu moczowego polega na zbieraniu ubocznych i ostatecznych produktw pochodzących z przemian biochemicznych i metabolicznych. Jego głwnymi narządami są nerki,ktre wytwarzają mocz jako produkt filtracji krwi. Rola nerek w organizmie po...

Negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka

Negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka Maciej Malewicz kl. 1ts3 Na czym polega negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka Działanie alkoholu na mzg, siedlisko anatomiczne naszego życia biologicznego, intelektualnego i uczuciowego ujawnia się przede wszystkim w obni&#...

Co to jest prawda

Co to jest prawda CO TO JEST PRAWDA? Chciałbym przedstawić pojecie PRAWDY. Prawda jest jednym z tych pojęć, ktre w swej codzienności zatraciło swe pierwotne znaczenie. Mam nadzieję, że moja nieudolna prba choć trochę pomogła inaczej spojrzeć czytelnikowi na to ...

Streszczenie - Tomek na tropach yeti

Streszczenie - Tomek na tropach yeti Grupka naszych bohaterw bierze udział w tajemniczych wydarzeniach, ktrych akcja toczy się na terenie Indii - wczesnej kolonii brytyjskiej, w rosyjskiej części Azji Środkowej i w najwyższych grach świata, Tybecie. Na wezwanie Smugi nasi przyjaciele pod&...

Wymień i opisz dokumenty spedycyjne.

Wymień i opisz dokumenty spedycyjne. Zlecenie spedycyjne - jest to dokument wystawiany przez eksportera lub importera zlecający spedytorowi zorganizowanie przewozu określonego towaru. Zleceniodawca określa w nim zakres czynności, ktre winien wykonać spedytor np. zgłoszenie do odprawy celne...

Prawo dewizowe

Prawo dewizowe Prawo dewizowe Prawo dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1178 z pź. zm. Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2002 r. Ustawa określa obrt dewizowy z zagranicą oraz obrt wartościami dewizowymi w kraju...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry