• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Temperame...

Nawigacja

Temperament i tematy powiązaneTemperament i tematy powiązane


TEMPERAMENT - to się przydaje

Historię temperamentu rozpoczął grecki filozof i lekarz Hipokrates, opisując zdrowie jako stan zależny od czterech sokw organizmu: krwi, flegmy, żłci czarnej i żłtej. Pł tysiąca lat pźniej kolejny grecki lekarz Galen powiązał przewagę jednego z sokw w organizmie z określonymi sposobami zachowań i w ten sposb wyodrębnił pierwszą typologię temperamentu:

* Sangwinik (z łaciny: Sanguis - krew)
* Choleryk (greckie chole - żłć)
* Melancholik (greckie melas chole - czarna żłć)
* Flegmatyk (greckie phlegma - fleg-ma).

Te typy opisał w swojej monografii De temperamentis (z łaciny: mieszać we właściwych proporcjach).
Ważny wkład w rozumienie pojęcia temperamentu wnisł Iwan Pawłow. Postawił hipotezę, że każdym zachowaniem kieruje układ nerwowy (tzw. zasada nerwizmu). Podczas prowadzenia badań nad warunkowaniem odruchw poczynił obserwacje, ktre wykazały istnienie rżnic indywidualnych w przebiegu opisanych procesw. Dotyczyły one np. prędkości powstawania odruchu, jego stałości czy dokładności. Pawłow wysunął hipotezę, że za te rżnice odpowiedzialne są określone właściwości układu nerwowego. Należą do nich:

1. Siła procesu pobudzenia - (uważana za najważniejszą w tej koncepcji) - zdolność komrek korowych do pracy. Polega na tym, że komrka wytrzymuje silną stymulacje bez włączania swoistego "bezpiecznika", jakim jest hamowanie ochronne.
2. Hamowanie ochronne - (o charakterze bezwarunkowym) właściwość komrek zapewniająca ochronę przed przeciążeniem układu nerwowego.
3. Rwnowaga procesw nerwowych - zdolność do hamowania pobudzeń w celu stworzenia miejsca dla bardziej adekwatnych reakcji na bodźce.
4. Ruchliwość procesw nerwowych - przejawia się w szybkości hamowania reakcji na bodziec tak, by ustąpić miejsca innej.

Odpowiednie kombinacje powyższych właściwości tworzą typy układu nerwowego uważane za fizjologiczne odpowiedniki temperamentu. Podstawą były typy Hipokratesa-Galena. Ze względu na siłę procesu pobudzenia wyodrębniony został typ słaby (odpowiednik melancholika). Typ ten, uwzględniając rozrżnienie dotyczące rwnowagi między siłami pobudzenia i hamowania, dzieli się na zrwnoważony (odpowiednik choleryka) i silny. Ten z kolei możemy podzielić na ruchliwy (odpowiednik sangwinika) i powolny (odpowiednik flegmatyka). Koncepcja ta pokazała, że wymiary temperamentu są konstruktami hipotetycznymi, a pomimo tego znajdują swoje odzwierciedlenie w biologii czy neurofizjologii organizmu.
Wobec wielości koncepcji temperamentu przytoczę jedynie najważniejsze elementy, co do ktrych panuje względna zgodność wśrd badaczy:

1.Przykadowe prace

Od Hektora do... – rżne literackie i filmowe obrazy rycerza bez skazy

Od Hektora do... – rżne literackie i filmowe obrazy rycerza bez skazy Rycerstwo jako stan ukształtowało się w epoce średniowiecza. Była to elitarna warstwa społeczeństwa feudalnego , ktra wytworzyła swoisty styl życia, etykę i ceremoniał. Mianem rycerza moż...

Normy ISO

Normy ISO a) W obecnej chwili norma ISO 9000:1994 została zastąpiona nowocześniejszą: ISO 9000:2000. Nowa edycja norm zawiera wiele zmian. Między innymi: ? zastąpiła normy ISO 9001, 9002, 9003. Stała się bliższa normie dotyczącej zarządzania środowiskowego ISO 1...

Wierność sobie, innym, ideom. To szansa, czy trudny do wykonania obowiązek?

Wierność sobie, innym, ideom. To szansa, czy trudny do wykonania obowiązek? Powszechnie mwimy o znieczulicy społeczeństwa, o tym, że nie reagujemy na cierpienie innych. Jest nam obojętna sytuacja drugiego człowieka, jeśli tylko nam jest dobrze. Często żyjemy jak paso...

Alles klar (kapitel 3, ściąga)

Alles klar (kapitel 3, ściąga) Magersucht - anoreksja Alkoholsucht –alkoholizm Kleptomanie – kleptomania lub Drogensucht - narkoman Internetsucht Umw się na wizytę u lekarza. – - Guten Tag. - Guten Tag. Mein Name ist Kinga Jędrzejewska. Ich brauche einen Termin...

Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, wojna trzynastoletnia.

Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, wojna trzynastoletnia. Wojna trzynastoletnia 1454 - 1466 r. Celem mojej pracy jest przedstawienie wojny trzynastoletniej prowadzonej przez Kazimierza Jagiellończyka z Zakonu Krzyżackiego, ukazanie jeje przyczyn, przebiegu oraz skutkw do wczesnego społeczeńs...

Posłanie Jana Pawła II.

Posłanie Jana Pawła II. W 1999 roku papież przyjeżdżając do Sopotu był witany przez tłumy wiernych. Jego słowa przeszły do historii i są przytaczane bardzo często przez rżne osoby. Słowa przytoczone przez papieża miały swj początek w Hymnie d...

Polscy patrioci

Polscy patrioci Na początek przypomnienie co to jest patriotyzm: Patriotyzm to postawa społeczno polityczna oparta na zasadach miłości i przyjaźni do ojczyzny , jedności i solidarności z własnym narodem, poczuciem więzi społecznej i wsplnoty kulturowej z innymi czło...

Gospodarka na ziemiach polskich w epoce Napoleońskiej

Gospodarka na ziemiach polskich w epoce Napoleońskiej Spis treści Wstęp ............................................................................................................................... 3 Sytuacja gospodarcza pod zaborami ......................................................................

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry