• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Temperame...

Nawigacja

Temperament i tematy powiązaneTemperament i tematy powiązane


TEMPERAMENT - to się przydaje

Historię temperamentu rozpoczął grecki filozof i lekarz Hipokrates, opisując zdrowie jako stan zależny od czterech sokw organizmu: krwi, flegmy, żłci czarnej i żłtej. Pł tysiąca lat pźniej kolejny grecki lekarz Galen powiązał przewagę jednego z sokw w organizmie z określonymi sposobami zachowań i w ten sposb wyodrębnił pierwszą typologię temperamentu:

* Sangwinik (z łaciny: Sanguis - krew)
* Choleryk (greckie chole - żłć)
* Melancholik (greckie melas chole - czarna żłć)
* Flegmatyk (greckie phlegma - fleg-ma).

Te typy opisał w swojej monografii De temperamentis (z łaciny: mieszać we właściwych proporcjach).
Ważny wkład w rozumienie pojęcia temperamentu wnisł Iwan Pawłow. Postawił hipotezę, że każdym zachowaniem kieruje układ nerwowy (tzw. zasada nerwizmu). Podczas prowadzenia badań nad warunkowaniem odruchw poczynił obserwacje, ktre wykazały istnienie rżnic indywidualnych w przebiegu opisanych procesw. Dotyczyły one np. prędkości powstawania odruchu, jego stałości czy dokładności. Pawłow wysunął hipotezę, że za te rżnice odpowiedzialne są określone właściwości układu nerwowego. Należą do nich:

1. Siła procesu pobudzenia - (uważana za najważniejszą w tej koncepcji) - zdolność komrek korowych do pracy. Polega na tym, że komrka wytrzymuje silną stymulacje bez włączania swoistego "bezpiecznika", jakim jest hamowanie ochronne.
2. Hamowanie ochronne - (o charakterze bezwarunkowym) właściwość komrek zapewniająca ochronę przed przeciążeniem układu nerwowego.
3. Rwnowaga procesw nerwowych - zdolność do hamowania pobudzeń w celu stworzenia miejsca dla bardziej adekwatnych reakcji na bodźce.
4. Ruchliwość procesw nerwowych - przejawia się w szybkości hamowania reakcji na bodziec tak, by ustąpić miejsca innej.

Odpowiednie kombinacje powyższych właściwości tworzą typy układu nerwowego uważane za fizjologiczne odpowiedniki temperamentu. Podstawą były typy Hipokratesa-Galena. Ze względu na siłę procesu pobudzenia wyodrębniony został typ słaby (odpowiednik melancholika). Typ ten, uwzględniając rozrżnienie dotyczące rwnowagi między siłami pobudzenia i hamowania, dzieli się na zrwnoważony (odpowiednik choleryka) i silny. Ten z kolei możemy podzielić na ruchliwy (odpowiednik sangwinika) i powolny (odpowiednik flegmatyka). Koncepcja ta pokazała, że wymiary temperamentu są konstruktami hipotetycznymi, a pomimo tego znajdują swoje odzwierciedlenie w biologii czy neurofizjologii organizmu.
Wobec wielości koncepcji temperamentu przytoczę jedynie najważniejsze elementy, co do ktrych panuje względna zgodność wśrd badaczy:

1.Przykadowe prace

Koncepcja faktu społecznego u E. Durkheima . Założenia metody E.Durkheima .

Koncepcja faktu społecznego u E. Durkheima . Założenia metody E.Durkheima . Socjologia jako nauka, starająca się poznać prawa struktury i rozwoju społeczeństwa pojawiła się dopiero w połowie XIX wieku. Jednak studia nad poszczeglnymi dziedzinami życia społ...

Bohaterowie w habicie. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych tekstw literatury polskiej

Bohaterowie w habicie. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych tekstw literatury polskiej Kościł rzymskokatolicki od wiekw kształtował naszą świadomość narodową. Szczeglny jego wpływ zaznaczył się w wieku XIX. Był to czas zaborw na zie...

Księstwo Warszawskie – zalążek odbudowanego państwa

Księstwo Warszawskie – zalążek odbudowanego państwa 2. Księstwo Warszawskie – zalążek odbudowanego państwa Księstwo Warszawskie utworzone zostało w 1807 roku. Powstało ono na mocy traktatu w Tylży zawartego pomiędzy Francją Napoleona I a Ros...

Romantyczny i pozywistyczny sens partriotyzmu

Romantyczny i pozywistyczny sens partriotyzmu Romantyczny i pozytywistyczny sens patriotyzmu na wybranych przykładach z literatury polskiej. W epoce romantyzmu patriotyzm rozumiany był przez pisarzy i obywateli jako podjęcie walki o wyzwolenie ojczyzny spod jarzma zaborw, tyrteizm i poświęcenie w...

System GLONASS

System GLONASS System GLONASS (GLOBALNAJA NAWIGACJONNAJA SATELITARNAJA SISTEMMA) jest rosyjskim systemem nawigacji satelitarnej, podobnym do GPS. Obecnie nie ma niedrogich odbiornikw systemu GLONASS, ponieważ służy on głownie wojsku. W latach siedemdziesiątych rozpoczęto prace nad systemem, a ...

Polityka zagraniczna od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego

Polityka zagraniczna od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego Polityka zagraniczna od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego. Polska, należący do krajw słowiańskich, sąsiadowała od początkw swojego istnienia z co najmniej kilkoma sąsiadami. Wiązało się ...

Tworzenie prawa Unii Europejskiej

Tworzenie prawa Unii Europejskiej Tworzenie prawa pierwotnego polega na zawieraniu nowych traktatw, albo dokonywaniu uzupełnień i zmian w traktatach, na ktrych opiera się UE. Pojęcie to obejmuje TUE, TWE, traktaty dotyczące pozostałych wsplnot oraz protokoły i deklaracje do traktatw....

Armia Krajowa – największa podziemna armia II wojny światowej.

Armia Krajowa – największa podziemna armia II wojny światowej. Armia Krajowa – największa podziemna armia II wojny światowej. Państwo Polskie, odrodzone po stu dwudziestu trzech latach niewoli jako II Rzeczpospolita, nie przestało istnieć po agresji niemieckiej i radzieckiej ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry