• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Temperame...

Nawigacja

Temperament i tematy powiązaneTemperament i tematy powiązane


TEMPERAMENT - to się przydaje

Historię temperamentu rozpoczął grecki filozof i lekarz Hipokrates, opisując zdrowie jako stan zależny od czterech sokw organizmu: krwi, flegmy, żłci czarnej i żłtej. Pł tysiąca lat pźniej kolejny grecki lekarz Galen powiązał przewagę jednego z sokw w organizmie z określonymi sposobami zachowań i w ten sposb wyodrębnił pierwszą typologię temperamentu:

* Sangwinik (z łaciny: Sanguis - krew)
* Choleryk (greckie chole - żłć)
* Melancholik (greckie melas chole - czarna żłć)
* Flegmatyk (greckie phlegma - fleg-ma).

Te typy opisał w swojej monografii De temperamentis (z łaciny: mieszać we właściwych proporcjach).
Ważny wkład w rozumienie pojęcia temperamentu wnisł Iwan Pawłow. Postawił hipotezę, że każdym zachowaniem kieruje układ nerwowy (tzw. zasada nerwizmu). Podczas prowadzenia badań nad warunkowaniem odruchw poczynił obserwacje, ktre wykazały istnienie rżnic indywidualnych w przebiegu opisanych procesw. Dotyczyły one np. prędkości powstawania odruchu, jego stałości czy dokładności. Pawłow wysunął hipotezę, że za te rżnice odpowiedzialne są określone właściwości układu nerwowego. Należą do nich:

1. Siła procesu pobudzenia - (uważana za najważniejszą w tej koncepcji) - zdolność komrek korowych do pracy. Polega na tym, że komrka wytrzymuje silną stymulacje bez włączania swoistego "bezpiecznika", jakim jest hamowanie ochronne.
2. Hamowanie ochronne - (o charakterze bezwarunkowym) właściwość komrek zapewniająca ochronę przed przeciążeniem układu nerwowego.
3. Rwnowaga procesw nerwowych - zdolność do hamowania pobudzeń w celu stworzenia miejsca dla bardziej adekwatnych reakcji na bodźce.
4. Ruchliwość procesw nerwowych - przejawia się w szybkości hamowania reakcji na bodziec tak, by ustąpić miejsca innej.

Odpowiednie kombinacje powyższych właściwości tworzą typy układu nerwowego uważane za fizjologiczne odpowiedniki temperamentu. Podstawą były typy Hipokratesa-Galena. Ze względu na siłę procesu pobudzenia wyodrębniony został typ słaby (odpowiednik melancholika). Typ ten, uwzględniając rozrżnienie dotyczące rwnowagi między siłami pobudzenia i hamowania, dzieli się na zrwnoważony (odpowiednik choleryka) i silny. Ten z kolei możemy podzielić na ruchliwy (odpowiednik sangwinika) i powolny (odpowiednik flegmatyka). Koncepcja ta pokazała, że wymiary temperamentu są konstruktami hipotetycznymi, a pomimo tego znajdują swoje odzwierciedlenie w biologii czy neurofizjologii organizmu.
Wobec wielości koncepcji temperamentu przytoczę jedynie najważniejsze elementy, co do ktrych panuje względna zgodność wśrd badaczy:

1.Przykadowe prace

Promieniotwrczosć

Promieniotwrczosć Promieniotwrczość, a tym bardziej radioaktywność (choć jest to samo), to słowa, ktre kojarzą nam się z czymś trudnym. Jednak wbrew pozorom można to bardzo łatwo wytłumaczyć. Promieniotwrczość to rozszczepienie jąder atomw...

Wojna trojańska.

Wojna trojańska. Wstęp. Ilion - (gr.) Troja, Iliada - opowieść o Troi. Rozpacz Achillesa po stracie Patroklosa. Wojna trwała 9 lat. Dopiero w 10 roku zastosowano podstęp Odyseusza (Konia Trojańskiego). Laokon przewidujący nadchodzące nieszczęście zosta ...

Anna Kamieńska "Powrt Hioba"

Anna Kamieńska "Powrt Hioba" Utwr ten można rozpatrywać w sposb dwojaki: 1.Wiersz Anny Kamieńskiej ?Powrt Hioba? opowiada nam o nowym życiu nieszczęśnika, ktre zostało ofiarowane mu przez Boga po wszelkich prbach wiary. Podmiot liryczny mwi nam, że dla Hioba lepiej byłob...

Polityka banku centralnego w Polsce, w latach 1990 – 2009

Polityka banku centralnego w Polsce, w latach 1990 – 2009 Spis treści Wstęp…………………………………………………………………………………. I...

Czy jestem wspłczesnym Syzyfem?

Czy jestem wspłczesnym Syzyfem? Czy jestem wspłczesnym Syzyfem? Myślę, że tak. Codziennie wykonuję te same czynności. Wstaję, myję się, ubieram, jem śniadanie i idę do szkoły. Po lekcjach wracam do domu, odrabiam prace domowe. Mam wiele obowiązkw i staram ...

Brief - Antwort ( Einladung ).

Brief - Antwort ( Einladung ). Liebe Familie Grabowski, ich habe mich ber Ihre einladung sehr gefreut. Ich habe am 10.06. einen anderen Termin, aber ich bin wieder um 18 uhr zu Hause. Ich komme sehr gern. Wie lange geht die Feier ? Mein Mann kommt auch, aber ob die Kinder kommen - wei ich noch nicht. Schne Gre ...

Biografia - Wybitni Polacy

Biografia - Wybitni Polacy Chciałabym zaprezentować dwie postacie Wybitnych Polakw. Pierwszą osobą będzie Stefan Starzyński, urodzony w roku 1893 roku. Polski działacz niepodległościowy, polityczny i społeczno-gospodarczy, ekonomista, publicysta. Przed I wojną św...

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

Analiza wiersza i Środki stylistyczne Sprawdź załączniki :) 1. TYTUŁ =ZDANIE OZNAJMUJĄCE/PYTAJĄCE/ROZKAZUJĄCE 2. GATUNEK =HYMN, BAJKA, FRASZKA, SONET, ELEGIA, ODA, PIEŚN, TREN… 3. LIRYKA = BEZPOSREDNIA=OSOBISTA, WYZNANIE, ELEGIA/POSREDNIA= SYTUACYJNA, OPIS...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry