• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Teoria e...

Nawigacja

Teoria ekonomiczna fizjokratw a merkantylizmTeoria ekonomiczna fizjokratw a merkantylizm
Filozoficzną podstawą fizjokratyzmu była idea porządku naturalnego opartego na prawie natury, założeniem - wolność osobista, swoboda działania, prawo własności, interes własny jako głwny bodziec działań gospodarczych i niezbędny warunek ich efektywności. Zdaniem fizjokratw państwo powinno ograniczyć swą akcję regulującą do zarządzeń zgodnych z prawami naturalnymi ochrony prawa własności, zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa i swobody. Aby możliwy był rozwj, gospodarka musi, zdaniem fizjokratw, dawać nadwyżki, ktre będą przeznaczane na rozszerzanie działalności gospodarczej, na utrzymanie państwa oraz grup ludności nie produkujących bezpośrednio. Za pracę produkcyjną fizjokraci uznawali wyłącznie pracę w rolnictwie wielkim, stosującym kapitał. Drobni rolnicy, wg nich, to jedynie konsumenci wytworzonych przez siebie płodw, a przemysł, rzemiosło itp. tylko przerabiają płody rolnictwa. W wyniku tych założeń za klasę produkcyjną uznawali klasę rolnikw- przedsiębiorcw rolnych dysponujących kapitałem, uprawiających ziemię sposobem wielkiej uprawy i wysoce efektywnie. Celem analizy wg fizjokratw było badanie organizmu gospodarczego. w tym celu Quesnay opracował swe podstawowe dzieło - Tablice ekonomiczne. Fizjokraci stworzyli pierwszą zwartą szkołę ekonomiczną. Zbudowali wewnętrznie spoisty i logiczny system, ktrego poszczeglne człony łączyły koncepcje czystego produktu i porządku naturalnego.

Merkantylizm jest systemem teoretycznych poglądw ekonomicznych, odpowiadających polityce merkantylistycznej. Jego przedstawiciele udowadniali konieczność kapitalistycznego uprzemysłowienia, przyspieszonego rozwoju kapitalizmu oraz wskazywali środki tego rozwoju. Podstawowym czynnikiem realizującym politykę merkantylistyczną była monarchia absolutna. Głwną metodą realizacji tej polityki był handel zagraniczny, a przede wszystkim handel zamorski, związany z eksploatacją kolonii. Jednocześnie monarchia absolutna otaczała opieką rozwj rodzimej produkcji, nakładając cła ochronne, udzielając subwencji, nadając przywileje. Państwo dbając o rozwj rynku wewnętrznego, znosiło wewnątrz kraju cła oraz opłaty wewnętrzne typowe dla epoki feudalizmu, dbało o stan drg i ograniczało rynek narodowy od reszty świata wysokimi cłami zewnętrznymi.

Na pierwszy plan w teorii merkantylizmu wysuwał się rozwj rolnictwa, przemysłu, środkw komunikacji, rybołwstwa. Merkantyliści uważali, że kraj jest bogaty, gdy wiele osb znajduje zatrudnienie w produkcji / koncepcja ta jest ściśle związana z postulatem uprzemysłowienia /. Zdaniem merkantylistw ogromne znaczenie dla bogactwa kraju ma posiadanie kruszcw szlachetnych, a za jedyny środek ich zdobycia / poza wydobywaniem / uważali oni eksportowanie towarw przewyższające wartościowo ich import. W związku z tym rozwinęli teorię bilansu handlowego.


Przykadowe prace

Aleksander Fredro - życie i twrczość.

Aleksander Fredro - życie i twrczość. Fredro Aleksander (1793-1876), polski komediopisarz, pamiętnikarz i poeta. Wykształcenie domowe w ziemiańskim dworze. 1809 wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, brał udział w wojnie z Rosją 1812 (wojny napoleońskie), zbieg&...

Ruch socjalistyczny

Ruch socjalistyczny Z ideami socjalizmu spotykała się polska młodzież studiując na uniwersytetach rosyjskich. Poznawała tam ruch narodnicki, a także czytywała pierwsze broszury socjalistyczne, będące tłumaczeniami tekstw Marksa i Engelsa. Pierwsi polscy socjaliści, jak...

Tezy do egzaminu z Zarządzania (II TiR)

Tezy do egzaminu z Zarządzania (II TiR) 1. Zarządzanie – pojęcia podstawowe, definicje Zarządzanie - umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej, ktra przynosi efekty, jest także wspłdziałaniem osb, ktre umożliwi zneutralizowanie słaboś...

Wizja końca świata w "Piosence o końcu świata" Czeszława Miłosza

Wizja końca świata w "Piosence o końcu świata" Czeszława Miłosza W wierszu Czeszława Miłosza jest aluzja do Apokalipsy św. Jana, jednak wizja poety jest zupełnie odmienna od wizji proroka. W dzień końca swiata nie dzieje sie nic nadzwyczajnego: rybak jak zwylke naprawi...

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Z praktyki i obserwacji życia codziennego wiem, że znaczna liczba dzieci przejawia cechy wzmożonej pobudliwości. Są to dzieci niespokojne, nadmiernie ruchliwe, o zmienn...

Motyw rewolucji

Motyw rewolucji MOTYW WOJNY Wojna, źrdło nieszczęść i tragedii, jako zjawisko społeczno-kulturowe, towarzyszyła człowiekowi od zarania jego dziejw. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego jest ona nieodłączną częścią historii i dziejw świ...

Spłka akcyjna

Spłka akcyjna Spłka akcyjna po raz pierwszy pojawiła się, w XV wieku. Jej prototypem była najpotężniejsza w historii kompania handlowa mianowicie Kompania Wschodnioindyjska założona w 1600 roku, oraz jej głwna konkurentka holenderska Kompania Wschodnioindyjska zało...

Controling

Controling CONTROLLING Controlling - słowo, ktre w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa "control", ktre oznacza sterowanie, a nie kontrolę ("controller" = regulator), chociaż sterowanie bez sprzę&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry