• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Teoria e...

Nawigacja

Teoria ekonomiczna fizjokratw a merkantylizmTeoria ekonomiczna fizjokratw a merkantylizm
Filozoficzną podstawą fizjokratyzmu była idea porządku naturalnego opartego na prawie natury, założeniem - wolność osobista, swoboda działania, prawo własności, interes własny jako głwny bodziec działań gospodarczych i niezbędny warunek ich efektywności. Zdaniem fizjokratw państwo powinno ograniczyć swą akcję regulującą do zarządzeń zgodnych z prawami naturalnymi ochrony prawa własności, zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa i swobody. Aby możliwy był rozwj, gospodarka musi, zdaniem fizjokratw, dawać nadwyżki, ktre będą przeznaczane na rozszerzanie działalności gospodarczej, na utrzymanie państwa oraz grup ludności nie produkujących bezpośrednio. Za pracę produkcyjną fizjokraci uznawali wyłącznie pracę w rolnictwie wielkim, stosującym kapitał. Drobni rolnicy, wg nich, to jedynie konsumenci wytworzonych przez siebie płodw, a przemysł, rzemiosło itp. tylko przerabiają płody rolnictwa. W wyniku tych założeń za klasę produkcyjną uznawali klasę rolnikw- przedsiębiorcw rolnych dysponujących kapitałem, uprawiających ziemię sposobem wielkiej uprawy i wysoce efektywnie. Celem analizy wg fizjokratw było badanie organizmu gospodarczego. w tym celu Quesnay opracował swe podstawowe dzieło - Tablice ekonomiczne. Fizjokraci stworzyli pierwszą zwartą szkołę ekonomiczną. Zbudowali wewnętrznie spoisty i logiczny system, ktrego poszczeglne człony łączyły koncepcje czystego produktu i porządku naturalnego.

Merkantylizm jest systemem teoretycznych poglądw ekonomicznych, odpowiadających polityce merkantylistycznej. Jego przedstawiciele udowadniali konieczność kapitalistycznego uprzemysłowienia, przyspieszonego rozwoju kapitalizmu oraz wskazywali środki tego rozwoju. Podstawowym czynnikiem realizującym politykę merkantylistyczną była monarchia absolutna. Głwną metodą realizacji tej polityki był handel zagraniczny, a przede wszystkim handel zamorski, związany z eksploatacją kolonii. Jednocześnie monarchia absolutna otaczała opieką rozwj rodzimej produkcji, nakładając cła ochronne, udzielając subwencji, nadając przywileje. Państwo dbając o rozwj rynku wewnętrznego, znosiło wewnątrz kraju cła oraz opłaty wewnętrzne typowe dla epoki feudalizmu, dbało o stan drg i ograniczało rynek narodowy od reszty świata wysokimi cłami zewnętrznymi.

Na pierwszy plan w teorii merkantylizmu wysuwał się rozwj rolnictwa, przemysłu, środkw komunikacji, rybołwstwa. Merkantyliści uważali, że kraj jest bogaty, gdy wiele osb znajduje zatrudnienie w produkcji / koncepcja ta jest ściśle związana z postulatem uprzemysłowienia /. Zdaniem merkantylistw ogromne znaczenie dla bogactwa kraju ma posiadanie kruszcw szlachetnych, a za jedyny środek ich zdobycia / poza wydobywaniem / uważali oni eksportowanie towarw przewyższające wartościowo ich import. W związku z tym rozwinęli teorię bilansu handlowego.


Przykadowe prace

Sidme Przykazanie

Sidme Przykazanie Sidme przykazanie zabrania kradzieży w tym. Umyślnego zatrzymania rzeczy pożyczonej Kradzieży (przywłaszczenie dobra innego człowieka)Wbrew woli właściciela, Zatrzymanie rzeczy znalezionej Oszustwa i handlu Darowania niesprawiedliwych wynagrodzeń Podważania ...

Zagadnienia na egzamin- system polityczny RP

Zagadnienia na egzamin- system polityczny RP System polityczny RP System polityczny czyli inaczej aparat państwowy, jest to ustrj, ktry uwzględnia mechanizmy rządzenia, ale przede wszystkim instytucje państwowe określając ich struktury i procesy za pomocą ktrych wspłdziałaj...

Rozwj myśli ewolucyjnej od Arystotelesa do Darwina oraz teoria Darwina z syntetyczną teorią ewolucji.

Rozwj myśli ewolucyjnej od Arystotelesa do Darwina oraz teoria Darwina z syntetyczną teorią ewolucji. Wszystkie spośrd otaczających nas form życia rozwinęły się z jednego bądź kilku organizmw. Możemy, więc wywnioskować, iż wszystkie organizmy są z...

Reklama w internecie

Reklama w internecie Internet opanował już cały świat, nie ma siły ktra mogłaby powstrzymać rozwj internetu. Im więcej osb korzysta z niego tym większe jego znaczenie dla firm i biznesu rozumianego całościowo. Jako medium, internet jest najszybciej rozwijającym si...

Zasady dynamiki

Zasady dynamiki Układ inercjalny - układ odniesienia, względem ktrego każde ciało niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z czymkolwiek porusza się bez przyspieszenia I zasada dynamiki Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działają...

Pojęcia z zakresu mikroekonomi

Pojęcia z zakresu mikroekonomi GOSPODARKA TOWAROWA (RYNKOWA)-wytwarzanie produktw przeznaczonych do wymiany przez transakcje kupna-sprzedaży. Powstanie i rozwj gospodarki towarowej wiąże się ze społecznym podziałem pracy i wyodrębnianiem się poszczeglnych producentw. W formacjach prz...

Rola Eurazji w rywalizacji globalnej.(wg brzezińskiego)

Rola Eurazji w rywalizacji globalnej.(wg brzezińskiego) W Eurazji mieszka ok. 75 % ludności świata, znajduje się większość fizycznych bogactw globu w postaci przedsiębiorstw i bogactw naturalnych, wytwarza ok. 60 % PNB świata i dysponuje 75 % znanych światowych zasobw surowcw e...

Ferien mit und ohne Eltern

Ferien mit und ohne Eltern Ferien mit und ohne Eltern haben sowohl Vorteile und Nachteile. Junge Leute bevorzugen Ferien ohne Eltern. Sie wollen selbstndig sein. Jugendliche und Erwachsene haben andere Interessen und Anschaungen. Auerdem streiten wit zu oft. Wir haben keine Ruhe und nicht so viele Freiheit. Eltern stellen zu vi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry