• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Teoria ko...

Nawigacja

Teoria kontroli społecznej.Teoria kontroli społecznej.


Teoria kontroli społecznejDewiacja: zboczenie z drogi, odchylenie od właściwego kierunku, błądzenie.

Teoria naznaczania (stygmatyzacji)Scharakteryzujemy pokrtce kierunek, ktry usiłuje wyjaśnić przede wszystkim, dlaczego człowiek trwa w przestępczości i w wyniku jakiego procesu dochodzi do uznania pewnych zachowań za przestępcze. Za twrcę teorii naznaczania uważa się Erwin Lemert.

Twierdzi on, że nie jest aby zachowanie dewiacyjne rodziło potrzebę kontroli społecznej, albo było wynikiem załamania się tej kontroli. Zdaniem Lemerta, to kontrola społeczna rodzi dewiację. (np. w wielu państwach aborcja była zakazany w wyniku zmiany prawa stała się legalna. Możliwa jest także odwrotna sytuacja - zachowania legalne stają się przestępstwami.Na tej podstawie Lemert dokonał podziału zachowań dewiacyjnych na dwa rodzaje:• Dewiację pierwotną

• Dewiację wtrnąDewiacja pierwotna:W/G Lemerta to mechanizmy w wyniku ktrych człowiek decyduje się na popełnienie przestępstwa.Dewiacja wtrna:Rozpoczyna się z chwilą społecznej reakcji na zachowanie dewiacyjne.

W przypadku przestępstwa proces wtrnej dewiacji rozpoczyna się z chwilą wszczęcia oficjalnego postępowania wobec sprawcy, a kulminacyjny moment osiąga w trakcie procesu karnego.

Wwczas następuje publiczne określenie danej osoby (przestępcy, dewianta), w czasie odbywania kary, publiczni już zdefiniowany przestępca poddawany jest licznym zewnętrznym atakom degradacji (np. specjalny ubir)Cały ciąg reakcji społecznych na fakt dewiacji sprawia że pewni ludzie zaczynają zachowywać się tak, jak wynikałby z przyczepionych im etykiet.

(Poprzednio przestrzegający prawa chłopiec, ktry może przypadkiem został zakwalifikowany jako nieletni przestępca, przez fakt stygmatyzacji zaczyna zachowywać się jak przestępca)

U ludzi poddanych procesowi stygmatyzacji wytwarza się negatywny obraz samego siebie, ktry może mieć wpływ na ich przyszłe zachowanie.Przyswajanie rl społecznych w wyniku określonych reakcji ze strony otoczenia.Dewiacja traktowana jest przez zwolennikw TN jako swoista kariera, a proces wykolejania się jest efektem spiralnym.STADIA PROCESU DEWIACJI1. pierwotna dewiacja2. dewiacja wtrna3. społeczne kary4. kolejna pierwotna dewiacja5. mocniejsze kary i odrzucenie6. kolejna dewiacja, z możliwością wrogości i urazy, ktra się skupia na tych co wymierzają karę.7. osiągnięcie kryzysu w poziomie tolerancji, wyrażające się w formalnej akcji ze strony społeczności w postaci stygmatyzacji dewianta8. wzmożenie zachowania dewiacyjnego jako negatywna reakcja na stygmatyzację i kary9. końcowa akceptacja dewiacyjnego statusu społecznego prby przystosowania się w oparciu o aspołeczną rolęCzłowiek naznaczony jako: przestępca, alkoholik, homoseksualista itp. zostaje odrzucony, chęć wydostania się z marginesu i przynależności sprawia że końcowym etapem jest wstąpienie do zorganizowanej grupy dewiacyjnej.

W zorganizowanej grupie dewiant uczy się jak prowadzić swoją działalność, aby minimalizować wynikające z niej kłopoty.Przykadowe prace

"Mendel Gdański" - problem tolerancji i rwnouprawnienia rżnych narodowości poruszany przez Marię Konopnicką.

"Mendel Gdański" - problem tolerancji i rwnouprawnienia rżnych narodowości poruszany przez Marię Konopnicką. Nowela "Mendel Gdański" jest wyrazem sprzeciwu Marii Konopnickiej przeciwko jakimkolwiek formom dyskryminacji mniejszości narodowych , ktrym sprzeciwia się gorąco i pło...

Warunek -podział warunkw.

Warunek -podział warunkw. Warunek Warunek to oświadczenie woli. Zgodnie z przepisem art. 89 K.c., ?z zastrzeżeniem wyjątkw w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutkw czynności prawnej można uzależ...

Kln

Kln Die Kunstmetropole am Rhein Kln ist eine der originellsten Stdte mit eigener Sprache, eigener Braukunst und stets frhlicher Lebensart, die ihren Hhepunkt im Klner Karneval erreicht. Klns Wahrzeichen sind weltbekannt: der Dom, das romantische Rheinpanorama und eben jenes berhmte Eau de Cologne. 2000 Jahre Kulturgeschi...

Romantyzm

Romantyzm TEATR ELZBIETANSKI: scena przednia, tylnia i gorna, występowały duchy i postacie fantastyczne, człowiek wychodzil z info o scenografii, kobiety nie graly (zastepowali ich mlodzi chłopcy przed mutacja), widzowie stali na zadaszonych galeryjkach (bogatsi), a biedniejsi na podworku, teatry powstaly w d...

Prba wyjaśnienia zjawisk przemocy w środowiskach młodzieżowych

Prba wyjaśnienia zjawisk przemocy w środowiskach młodzieżowych PLAN: 1. Wprowadzenie. 2. Stosowanie przemocy jako zjawisko patologiczne. 3. Przykłady rżnego rodzaju opresji wynikające z rżnego rodzaju źrdeł. 4. Kariera przestępcw. 5. Wizerun...

Bohaterka postawa Polakw przyczyniła się do zwycięstwa w II wojnie światowej

Bohaterka postawa Polakw przyczyniła się do zwycięstwa w II wojnie światowej 1.Wstęp: -Agresja Niemiec na Polskę, obrona Westerplatte, upadek Oksywia, przyczyny porażki, kapitulacja Warszawy 28 września; -Teza: Bohaterska postawa okupowanego narodu polskiego przyczyniła si...

Rzuty

Rzuty Rzut pionowy w grę w grę ruch jednostajny opźniony aż do zatrzymania, w dł ruch jedonstajny przyspieszony bez prędkości początkowej. Czas trwania ruchu zależy od prędkości skierowanej pionowo. g=0-v0/t1 t=2razy t1- 2 razy vo/g W każdym pktcie toru zachowan...

Spojerzenie na przyjaźń razem Z ksiązką Alan Loy McGinnis, "Sztuka przyjaźni"

Spojerzenie na przyjaźń razem Z ksiązką Alan Loy McGinnis, "Sztuka przyjaźni" "Zawsze żal mi było ludzi, ktrzy obawiają się uczuć, sentymentalności, ktrzy nie potrafią płakać z całego serca. Ci, ktrzy nie wiedz&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry