• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Terenowe ...

Nawigacja

Terenowe organy administracji publicznejTerenowe organy administracji publicznej


TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJTerenowe organy administracji publicznej:

Organy administracji państwowej

Organy administracji samorządowejTerenowy organ administracji oglnej: wojewoda 16Terenowe organy administracji socjalnej:

WKZ, Kurator

IS, IH, IB, IOR, IW…

ARRR, AOŚ, AON

PSP, KWP, KWSGTerenowe organy administracji państwowej:

Terenowe organy administracji specjalnej zespolone są z wojewodą. Zespolenie to ma charakter personalny i kompetencyjny.

Zespolenie personalne polega na tym, iż wojewoda powołuje kierownikw zespolonych służb i inspekcji w porozumieniu z właściwym ministrem lub po zasięgnięciu jego opinii.

Zespolenie kompetencyjne polega na tym, że wojewoda koordynuje działalność administracji zespolonej, np. składane są mu doroczne sprawozdania.Kompetencje wojewody jako organu administracji państwowej o kompetencji oglnej

1. reprezentuje Rząd RP w wojewdztwie

2.odpowiada za wdrażanie polityki państwa w wojewdztwie

3.wykonuje inne zadania państwowe, np. podpisuje kontrakty wojewdzkie,

4.koordynuje prace administracji zespolonej,

5.nadzoruje prace podporządkowanej adm. Państwowej w trybie instancyjnym,

6.nadzoruje działalność samorządu tylko pod względem zgodności z prawem

7.kieruje pracami urzędu wojewdzkiegoSamorząd terytorialny:

Samorząd wojewdzki Wsplnota osb zamieszkujących wojewdztwo

Samorząd powiatowy Wsplnota osb zamieszkujących powiat

Samorząd gminny Wsplnota osb zamieszkujących gminęSamorząd terytorialny tworzy lokalna wsplnota mieszkańcw zamieszkujących dane terytorium.

Cechy:

•Ma osobowość prawną, własny majątek,

•Działa autonomicznie, jego samodzielność podlega kontroli sądowej i prawnej

•Organy samorządu wybierane są w sposb demokratyczny w wyborach bezpośrednich lub pośrednich,

•Ma prawo stanowienia prawa lokalnego

•Ustrj określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzneOrgany samorządu terytorialnego:

Samorząd gminny

Organ stanowiący:

Rada gminy, prezydium

Organ wykonawczy:

Wjt, Burmistrz, Prezydent

Urząd Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu

Zadania samorządu gminnego:

Własne:

Utrzymanie czystości, wywz śmieci, utylizacja odpadw

Drogi gminne, opieka nad cmentarzami, stadionami

Szkoły podstawowe, żłobki, przedszkola

Gminne ośrodki zdrowia, kultury

Zlecone:

Akta stanu cywilnego

Rejestracja pojazdwOrgany samorządu terytorialnego:

Organ stanowiący: Rada Powiatu

Organ wykonawczy: Zarząd, Starosta, Urząd Powiatowy

Zadania samorządu powiatowego

Własne

– Szkoły średnie,

– Szpitale powiatowe, poradnie

– Domy opieki społecznej

– Transport i drogi między gminne

– Przeciwdziałanie bezrobociu, PUP

Zlecone

--Koordynacja działalności Komendy Policji, PSP, PIOŚOrgany samorządu wojewdzkiego:

Organ stanowiący: Sejmik wojewdzki

Organ wykonawczy: Zarząd Marszałek, Urząd MarszałkowskiZadania samorządu wojewdzkiego:

Realizuje politykę rozwoju regionalnego całego wojewdztwa poprzez:

–Projekty regionalne finansowane z UE

– Kontrakty regionalne z funduszy strukturalnych, spjności, rozwoju regionw wiejskich

Nadzoruje wojewdzkie szpitale, WZOZ

Nadzoruje wojewdzkie instytucje kultury (teatr, filharmonia, woj. biblioteka publiczna.

Odpowiada za drogi wojewdzkie

Inicjuje powstawanie państwowych wyższych uczelni zawodowychPrzykadowe prace

Reformacja i Kontrreformacja w Polsce

Reformacja i Kontrreformacja w Polsce Hasła reformacyjne Lutra przedostały się do Polski w pierwszych latach po jego wystąpieniu. Szerzyły się one najpierw wśrd mieszczan i uczonych, pźniej wśrd szlachty. Ruch reformacyjny rozszerzał się początkowo potajemnie, gdy...

Ekonomia sciaga Iszy semestr

Ekonomia sciaga Iszy semestr 1. Pojęcie i zakres ekonomii Ekonomia – nauka wykrywająca i opisująca prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi. Uczy racjonalności zachowań, gospodarowania dobrami, co wynika z ograniczonych zasobw gospodarczych i nieograniczonych potrzeb ludzki...

Azotowanie

Azotowanie SPIS TREŚCI AZOTOWANIE 3 CHARAKTERYSTYKA PROCESU 3 STALE DO AZOTOWANIA 3 AZOTOWANIE CZĘŚCI ELEMENTW 4 PIECE DO AZOTOWANIA 4 DYSOCJACJA AMONIAKU 6 FAZY POWSTAJĄCE W PROCESIE AZOTOWANIA 6 GRUBOŚĆ WARSTWY NAAZOTOWANEJ 7 TWARDOŚĆ WARSTWY NAAZOTOWA...

Meine Wohnung / Zimmer

Meine Wohnung / Zimmer Ich wohne in einem Hochhaus, das 10 Etagen hat. Unsere Wohnung befindet sich auf der achten Etage. Die Wohnung besteht aus drei Zimmer: Wohnzimmer, Schlafzimmer und mein Zimmer, Kuche, Diele, Bad, WC, Balkon. Sie ist 80 m gross. In der Kuche, Bad und WC liegen auf dem Boden Fliessen. In Rest der Wohnung l...

Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego.

Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego. Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle rżnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twrcw, dla ktrych początek dojrzałości zbieg&...

Społeczeństwo polskie a globalizacja w sferze gospodarki i kultury.

Społeczeństwo polskie a globalizacja w sferze gospodarki i kultury. Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami coraz szybciej postępującej globalizacji procesw i problemw gospodarczych, społecznych i politycznych. Mimo pewnych zahamowań, oporw rżnych krajw, grup społeczn...

Na podstawie analizy podanego fragmenty i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwrć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego s

Na podstawie analizy podanego fragmenty i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwrć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury. "Cierpienia młodego Wertera" to powieść epistolarna napisana w 1774 roku przez pisarza...

Environment

Environment ENVIRONMENT People take advantage of what nature offers them but they don?t do much to protect it. The condition of our environment is becoming worse and worse and that?s our fault. We should blame for it / accuse of it. People produce a lot of pollution and wastes that destroy our natural environment. People bu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry