• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Terenowe ...

Nawigacja

Terenowe organy administracji publicznejTerenowe organy administracji publicznej


TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJTerenowe organy administracji publicznej:

Organy administracji państwowej

Organy administracji samorządowejTerenowy organ administracji oglnej: wojewoda 16Terenowe organy administracji socjalnej:

WKZ, Kurator

IS, IH, IB, IOR, IW…

ARRR, AOŚ, AON

PSP, KWP, KWSGTerenowe organy administracji państwowej:

Terenowe organy administracji specjalnej zespolone są z wojewodą. Zespolenie to ma charakter personalny i kompetencyjny.

Zespolenie personalne polega na tym, iż wojewoda powołuje kierownikw zespolonych służb i inspekcji w porozumieniu z właściwym ministrem lub po zasięgnięciu jego opinii.

Zespolenie kompetencyjne polega na tym, że wojewoda koordynuje działalność administracji zespolonej, np. składane są mu doroczne sprawozdania.Kompetencje wojewody jako organu administracji państwowej o kompetencji oglnej

1. reprezentuje Rząd RP w wojewdztwie

2.odpowiada za wdrażanie polityki państwa w wojewdztwie

3.wykonuje inne zadania państwowe, np. podpisuje kontrakty wojewdzkie,

4.koordynuje prace administracji zespolonej,

5.nadzoruje prace podporządkowanej adm. Państwowej w trybie instancyjnym,

6.nadzoruje działalność samorządu tylko pod względem zgodności z prawem

7.kieruje pracami urzędu wojewdzkiegoSamorząd terytorialny:

Samorząd wojewdzki Wsplnota osb zamieszkujących wojewdztwo

Samorząd powiatowy Wsplnota osb zamieszkujących powiat

Samorząd gminny Wsplnota osb zamieszkujących gminęSamorząd terytorialny tworzy lokalna wsplnota mieszkańcw zamieszkujących dane terytorium.

Cechy:

•Ma osobowość prawną, własny majątek,

•Działa autonomicznie, jego samodzielność podlega kontroli sądowej i prawnej

•Organy samorządu wybierane są w sposb demokratyczny w wyborach bezpośrednich lub pośrednich,

•Ma prawo stanowienia prawa lokalnego

•Ustrj określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzneOrgany samorządu terytorialnego:

Samorząd gminny

Organ stanowiący:

Rada gminy, prezydium

Organ wykonawczy:

Wjt, Burmistrz, Prezydent

Urząd Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu

Zadania samorządu gminnego:

Własne:

Utrzymanie czystości, wywz śmieci, utylizacja odpadw

Drogi gminne, opieka nad cmentarzami, stadionami

Szkoły podstawowe, żłobki, przedszkola

Gminne ośrodki zdrowia, kultury

Zlecone:

Akta stanu cywilnego

Rejestracja pojazdwOrgany samorządu terytorialnego:

Organ stanowiący: Rada Powiatu

Organ wykonawczy: Zarząd, Starosta, Urząd Powiatowy

Zadania samorządu powiatowego

Własne

– Szkoły średnie,

– Szpitale powiatowe, poradnie

– Domy opieki społecznej

– Transport i drogi między gminne

– Przeciwdziałanie bezrobociu, PUP

Zlecone

--Koordynacja działalności Komendy Policji, PSP, PIOŚOrgany samorządu wojewdzkiego:

Organ stanowiący: Sejmik wojewdzki

Organ wykonawczy: Zarząd Marszałek, Urząd MarszałkowskiZadania samorządu wojewdzkiego:

Realizuje politykę rozwoju regionalnego całego wojewdztwa poprzez:

–Projekty regionalne finansowane z UE

– Kontrakty regionalne z funduszy strukturalnych, spjności, rozwoju regionw wiejskich

Nadzoruje wojewdzkie szpitale, WZOZ

Nadzoruje wojewdzkie instytucje kultury (teatr, filharmonia, woj. biblioteka publiczna.

Odpowiada za drogi wojewdzkie

Inicjuje powstawanie państwowych wyższych uczelni zawodowychPrzykadowe prace

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main -Frankfurt am Main ist sicher die "amerikanischste" Stadt in Europa mit einer fr Europa einmaligen Skyline. Nicht umsonst hat die Mainmetropole in den letzten Jahren Beinamen, wie "Mainhattan", "Bankfurt", "Krankfurt" oder "Eurocity" erhalten. Die Mainmetropole ist das Zentrum des Rhein-Main-Gebiet...

Ustosunkuj się do myśli Wertera zawartej w liście z dnia18 sierpnia 1771 r. Rozważ ten problem w oparciu o powieść Goethego i inne utwory dotyczące miłości

Ustosunkuj się do myśli Wertera zawartej w liście z dnia18 sierpnia 1771 r. Rozważ ten problem w oparciu o powieść Goethego i inne utwory dotyczące miłości romantycznej. O czemuż tak się dziać musi, że to co stanowi szczęście człowieka, przemienia si...

Soplicowo po bitwie.

Soplicowo po bitwie. Soplicowo zostało zdobyte. Sędzia i wszyscy mieszkańcy soplicowskiego dworu zostali uwięzieni w swych komnatach. Przed każdą z nich Hrabia ustawił straże pilnujące więźniw. Szlachta znudzona i głodna poczęła plądrować dwr, zabi...

Portret kobiety w literaturze i sztuce Młodej Polski.

Portret kobiety w literaturze i sztuce Młodej Polski. TEMAT: Portret kobiety w literaturze i sztuce Młodej Polski. Młoda Polska to epoka literacka , ktrej początek wyznacza się na rok 1890 , a koniec na 1918. Był to okres wielu nowości w literaturze i dziedzinie sztuk pięknych. Okres...

Biografia - Zbigniew Herbert - ciekawostki

Biografia - Zbigniew Herbert - ciekawostki - 10 lipca 2007r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta. - Matka Bolesława Herberta nosiła nazwisko Bałaban. Nazwisko to, pochodzące od perskiego słowa oznaczającego rodzaj duduka, noszą głwn...

Filozofia - myśliciele

Filozofia - myśliciele Tales z Miletu (przełom VII i VI w. p.n.e.) - wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa. Interesował się pochodzeniem świata, ale nie kto go stworzył, tylko jakim był świat od początku. Chodziło mu o to co było począ...

Hinduizm

Hinduizm Hinduizm to wsplna nazwa wielu religii i kultw wyznawanych głwnie na Płwyspie Indyjskim, ale także, ludzie hinduskiego pochodzenia, na przykład w Wielkiej Brytanii i RPA. Rozmaite kulty hinduistycze wyznaje ok miliarda ludzi, co zalicz tę religię do trzeciej pod względem liczby wyz...

Muzyka w starożytnym Egipcie

Muzyka w starożytnym Egipcie Kultura starożytnego Egiptu była silnie zdeterminowana przez religię. W IV tysiącleciu p.n.e. znane były tańce magiczne. W Starym i Średnim Państwie (XXX-XVI w. p.n.e.) muzykę uprawiano w świątyniach jako akompaniament recytowanych tekstw ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry