• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Terenowe ...

Nawigacja

Terenowe organy administracji publicznejTerenowe organy administracji publicznej


TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJTerenowe organy administracji publicznej:

Organy administracji państwowej

Organy administracji samorządowejTerenowy organ administracji oglnej: wojewoda 16Terenowe organy administracji socjalnej:

WKZ, Kurator

IS, IH, IB, IOR, IW…

ARRR, AOŚ, AON

PSP, KWP, KWSGTerenowe organy administracji państwowej:

Terenowe organy administracji specjalnej zespolone są z wojewodą. Zespolenie to ma charakter personalny i kompetencyjny.

Zespolenie personalne polega na tym, iż wojewoda powołuje kierownikw zespolonych służb i inspekcji w porozumieniu z właściwym ministrem lub po zasięgnięciu jego opinii.

Zespolenie kompetencyjne polega na tym, że wojewoda koordynuje działalność administracji zespolonej, np. składane są mu doroczne sprawozdania.Kompetencje wojewody jako organu administracji państwowej o kompetencji oglnej

1. reprezentuje Rząd RP w wojewdztwie

2.odpowiada za wdrażanie polityki państwa w wojewdztwie

3.wykonuje inne zadania państwowe, np. podpisuje kontrakty wojewdzkie,

4.koordynuje prace administracji zespolonej,

5.nadzoruje prace podporządkowanej adm. Państwowej w trybie instancyjnym,

6.nadzoruje działalność samorządu tylko pod względem zgodności z prawem

7.kieruje pracami urzędu wojewdzkiegoSamorząd terytorialny:

Samorząd wojewdzki Wsplnota osb zamieszkujących wojewdztwo

Samorząd powiatowy Wsplnota osb zamieszkujących powiat

Samorząd gminny Wsplnota osb zamieszkujących gminęSamorząd terytorialny tworzy lokalna wsplnota mieszkańcw zamieszkujących dane terytorium.

Cechy:

•Ma osobowość prawną, własny majątek,

•Działa autonomicznie, jego samodzielność podlega kontroli sądowej i prawnej

•Organy samorządu wybierane są w sposb demokratyczny w wyborach bezpośrednich lub pośrednich,

•Ma prawo stanowienia prawa lokalnego

•Ustrj określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzneOrgany samorządu terytorialnego:

Samorząd gminny

Organ stanowiący:

Rada gminy, prezydium

Organ wykonawczy:

Wjt, Burmistrz, Prezydent

Urząd Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu

Zadania samorządu gminnego:

Własne:

Utrzymanie czystości, wywz śmieci, utylizacja odpadw

Drogi gminne, opieka nad cmentarzami, stadionami

Szkoły podstawowe, żłobki, przedszkola

Gminne ośrodki zdrowia, kultury

Zlecone:

Akta stanu cywilnego

Rejestracja pojazdwOrgany samorządu terytorialnego:

Organ stanowiący: Rada Powiatu

Organ wykonawczy: Zarząd, Starosta, Urząd Powiatowy

Zadania samorządu powiatowego

Własne

– Szkoły średnie,

– Szpitale powiatowe, poradnie

– Domy opieki społecznej

– Transport i drogi między gminne

– Przeciwdziałanie bezrobociu, PUP

Zlecone

--Koordynacja działalności Komendy Policji, PSP, PIOŚOrgany samorządu wojewdzkiego:

Organ stanowiący: Sejmik wojewdzki

Organ wykonawczy: Zarząd Marszałek, Urząd MarszałkowskiZadania samorządu wojewdzkiego:

Realizuje politykę rozwoju regionalnego całego wojewdztwa poprzez:

–Projekty regionalne finansowane z UE

– Kontrakty regionalne z funduszy strukturalnych, spjności, rozwoju regionw wiejskich

Nadzoruje wojewdzkie szpitale, WZOZ

Nadzoruje wojewdzkie instytucje kultury (teatr, filharmonia, woj. biblioteka publiczna.

Odpowiada za drogi wojewdzkie

Inicjuje powstawanie państwowych wyższych uczelni zawodowychPrzykadowe prace

Uczucia, Emocje ( Gefhle, Emotionen)

Uczucia, Emocje ( Gefhle, Emotionen) das Gefhlsleben – życie uczuciowe ein Gefhl der Angst – uczucie strachu ein Gefhl der Freude – uczucie radości jds. Gefhle erwidern – odwzajemniać czyjeś uczucia gefhllos – bez uczuć gefhlvoll – pełen uczuć...

Wojna z Zakonem Krzyżackim

Wojna z Zakonem Krzyżackim ? Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim Chrzest Litwy był dla Krzyżakw klęską polityczną, gdyż stawiał pod znakiem zapy-tania ich obecność nad Bałtykiem. Zakon oskarżał Litwinw o chrzest pozorny oraz cały czas atakował ...

Czy polskie powstania narodowo-wyzwoleńcze w XIX i XX wieku miały sens?

Czy polskie powstania narodowo-wyzwoleńcze w XIX i XX wieku miały sens? Wiek XIX i XX to czas licznych zryww i powstań narodowych w Polsce. Okres, gdy Polska była pod zaborami obfitował w powstania wyzwoleńcze, nasi przodkowie zawsze stawiali sobie za cel odzyskanie niepodległości. Nard ...

"Kryteria kandydata na Radnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Polski i mediatora".

"Kryteria kandydata na Radnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Polski i mediatora". "Kryteria kandydata na Radnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Polski i mediatora". Tematem mojej pracy będzie omwienie po kolei stanowisk Radnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Polski i mediatora, oraz kryteriw, jakie ubi...

Kości

Kości Kość zbudowana jest z okostny, czyli z włknistej błony ochraniającej kość zewnątrz. Z nasady grnej i nasady dolnej, ktre są zbudowane z tkanki kostnej gąbczastej. Kość także jest zbudowana z trzonu, a on jest zbudowany z tkanki kostnej zbitej. Z jamy ...

„Rodzaje i gatunki literackie uprawiane w literaturze XVI w.”

„Rodzaje i gatunki literackie uprawiane w literaturze XVI w.” „Rodzaje i gatunki literackie uprawiane w literaturze XVI w.” Termin „renesans” oznacza odrodzenie, czyli odnowienie i przywołanie ideałw antyku, odrodzenie nauki po stuleciach „ciemnej” epoki ...

Mikroekonomia ściąga

Mikroekonomia ściąga Mikroekonomia – teoria nauki ekonomi, ktra zajmuje się przede wszystkim zadaniem poszczeglnych rynkw funkcjonujących w ramach danej gospodarki. Zajmuje się więc m. in. takimi zagadnieniami jak: -co określa cenę poszczeglnego dobra, -co decyduje o wiel...

Uzależnienie od internetu, tv i komputera - lekcja

Uzależnienie od internetu, tv i komputera - lekcja Uzależnienie od internetu – nałg XXI wieku. Obecnie nie ma z pewnością dziedziny życia w ktrej nie znalazł by swojego zastosowania komputer. W nauce, handlu, medycynie, komunikacji czy przemyśle odgrywa on bardzo ważn&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry