• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Test tole...

Nawigacja

Test tolerancji (ankieta)Test tolerancji (ankieta)


Autor:
Małgorzata Karska-Wilczek
WSNS im. ks. Józefa Majki
III sem.

T E S T T O L E R A N C J I

Witam! Niepokoi mnie zjawisko jakim jest walka z dyskryminacją kobiet poprzez paradoksalną dyskryminację matek zajmujących się dziećmi, czy też w ogóle poprzez piętnowanie kobiet pragnących podjąć obowiązki rodzicielskie.
Swoim badaniem chciałabym ustalić, czy większą skłonność do traktowania macierzyństwa jako nieproduktywności społecznej lub zgoła pasożytnictwa społecznego przejawiają mężczyźni, czy kobiety oraz jaki wpływ na ich poglądy ma posiadany status osoby pracującej, bądź niepracującej zarobkowo.
Zapraszam do pomocy w tych ustaleniach wypełnieniem niniejszej ankiety.
Wzięcie udziału w teście jest anonimowe i nikogo nie zobowiązuje do ujawnienia tożsamości. Tym niemniej będzie pozbawione sensu bez prawdomówności z Państwa strony.


1. Proszę zaznaczyć swoją płeć:

a) Kobieta
b) Mężczyzna

2. Proszę zaznaczyć swój status:

a) Jestem osobą niepracującą zarobkowo
b) Jestem osobą pracującą zarobkowo

3. Czy uważa Pani/Pan, że rola matki jest doceniana społecznie?

a) Tak
b) Nie

4. Czy należy coś zrobić dla podniesienia rangi społecznej matek?

a) Tak
b) Nie

5. Czy osobiście ma Pani/Pan wpływ na podniesienie prestiżu jakiejś matki?

a) Tak
b) Nie

6. Czy zdarzyło się Pani/Panu jako osobie dorosłej zasięgać porad u matek niepracujących zarobkowo?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam

7. Czy uważa Pani/Pan że sądy rodzinne w równym stopniu udzielają praw rodzicielskich matkom pracującym (A) i matkom niepracującym zarobkowo (B)?

a) Tak
b) Nie

W przypadku wyboru "Nie" proszę wpisać dużą literę dotyczącą grupy poszkodowanej

..................

8. Czy swojej córce wskazałaby Pani/wskazałby Pan zostanie matką, jako aspirację życiową?

a) Tak
b) Nie

9. Czy ciąża, to nieszczęście?

a) Tak
a) Nie

10. Czy zdarzyło się Pani/Panu doradzać komuś usunięcie ciąży?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam
d) Odmawiam odpowiedzi

11. Czy zdarzyło się Pani/Panu odwodzić kogoś od usunięcia ciąży?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam
d) Odmawiam odpowiedzi

12. Proszę wybrać, który z poniższych zwrotów gorszy Panią/Pana (w przypadku żadnego nie zaznaczać)

a) Dziecko nie jest własnością rodzica, tylko państwa
b) Radzę sobie z dziećmi, bo mogę wyjść punktualnie z pracy
c) Zły dotyk boli przez całe życie

13. Proszę wskazać czynniki osłabiające autorytet matek zajmujących się wyłącznie dziećmi (zaznaczyć dowolną ilość)

a) Brak własnych pieniędzy
b) Niemożność wykorzystywania posiadanego wykształcenia dla podnoszenia prestiżu społecznego
c) Łatwość umieszczania ich w zakładach psychiatrycznych
d) Obowiązek szkolny dzieci
e) Obowiązek szczepień i badań okresowych dzieci
f) Wymaganie od innych, czegoś innego, niż od siebie
g) Uleganie zachciankom dzieci
h) Nie chodzenie do kościoła
i) Inne (wpisać) ....................................................................................................
14. Do jakiej grupy społecznej odnosi się wg Pani/Pana pojęcie aktywizacji zawodowej kobiet

a) Kobiet po studiach
b) Kobiet ze wsi
c) Kobiet poszukujących zatrudnienia przez Urzędy Pracy
d) Rencistek i emerytek
e) Ogółu kobiet
f) Kobiet zajmujących się dziećmi
g) Inne (wpisać)
...........................................................................................................
15. Proszę opisać wobec jakiej grupy zastosowałaby Pani/zastosowałby Pan program aktywizacji zawodowej mężczyzn ........................................................................................................

16. Czy zgodziłaby się pani/ Zgodziłby się Pan aby państwo udzielało świadczeń emerytalnych i zdrowotnych matkom za wychowywanie dzieci, do zakończenia przez nie obowiązku szkolnego?

a) Tak
b) Nie


Serdecznie dziękuję!
Wyniki badania proszę śledzić na stronie www.socjologia.pl/Przykładowe prace

Osiągnięcia polskiego renesansu

Osiągnięcia polskiego renesansu Odrodzenie, renesans, ważna epoka literacka i kulturalna w Europie i w Polsce między średniowieczem i barokiem. Odrodzenie zrodziło się we Włoszech w XIV w. i trwało do XVI w., w XV w. rozpowszechniając się w wielu krajach Europy. W Polsce roz...

Doping w sporcie i ogólnie.

Doping w sporcie i ogólnie. DOPING Wspólczesnie nie da sie wyobrazic wielkiego sportu bez wielkiej chemii. Mówi sie, ze "sport to zdrowie" nie prawda "sport albo zdrowie". Oczywiscie chodzi tu o sport zawodowy, w którym stosowanie dopingu jest jeszcze jakos wytlumaczalne, bo walka toczy sie tu o wielkie wyniki, medale ora...

Środki para - i pozataryfowe.

Środki para - i pozataryfowe. Do parataryfowych zalicza się najczęściej te środki nie będące cłami, które powodują ograniczenia w handlu zagranicznym i mają skutki identyczne, jak cła. Ich stosowanie prowadzi do wzrostu ceny importowanego towaru. Nie mają one charakteru gl...

Prąd elektryczny, pole elektryczne

Prąd elektryczny, pole elektryczne W przyrodzie wstępują 2 rodzaje ładunków elektrycznych: dodatni i ujemny. Ładunek elementarny to najmniejszy ładunek jaki może posiadać ciało, jego wartość jest równa wartości elektronu lub protonu. Każde ciało posiadają...

Analizując wiersz Haliny Poświatowskiej, przedstaw wizję miłości i śmierci wskazując jednocześnie na kontekst kulturowy i rolę literackiej aluzji.

Analizując wiersz Haliny Poświatowskiej, przedstaw wizję miłości i śmierci wskazując jednocześnie na kontekst kulturowy i rolę literackiej aluzji. Halina Poświatowska była poetką współczesną. Chorowała na serce i zmarła po drugiej operacji serca. Prz...

Eminem - biografia

Eminem - biografia Marshall Bruce Mathers III - urodzony 17 października 1972 roku w Kansas City, Missouri, USA. Jego 17 letnia matka rozstała się z jego ojcem rok później. Podróżował ze swoją matką po różnych stanach. Na stałe osiedlił się w Detroit mając wó...

Prawo.

Prawo. PRAWO to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. To zespół reguł ustanowionych bądź uznanych przez pewne organy państwa. 1. Prawo jako zjawisko społeczne-relacje między jednostkami. 2.P.jako produkt procesu de...

Gazy szlachetne. Pochodzenie, otrzymywanie, zastosowanie i przykładowe reakcje.

Gazy szlachetne. Pochodzenie, otrzymywanie, zastosowanie i przykładowe reakcje. Helowce, gazy szlachetne, pierwiastki grupy VIII w układzie okresowym: hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon i pierwiastek 118. Helowce są pierwiastkami najmniej aktywnymi chemicznie. Wszystkie helowce są gazami o niskich temp...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry