• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Test tole...

Nawigacja

Test tolerancji (ankieta)Test tolerancji (ankieta)


Autor:
Małgorzata Karska-Wilczek
WSNS im. ks. Józefa Majki
III sem.

T E S T T O L E R A N C J I

Witam! Niepokoi mnie zjawisko jakim jest walka z dyskryminacją kobiet poprzez paradoksalną dyskryminację matek zajmujących się dziećmi, czy też w ogóle poprzez piętnowanie kobiet pragnących podjąć obowiązki rodzicielskie.
Swoim badaniem chciałabym ustalić, czy większą skłonność do traktowania macierzyństwa jako nieproduktywności społecznej lub zgoła pasożytnictwa społecznego przejawiają mężczyźni, czy kobiety oraz jaki wpływ na ich poglądy ma posiadany status osoby pracującej, bądź niepracującej zarobkowo.
Zapraszam do pomocy w tych ustaleniach wypełnieniem niniejszej ankiety.
Wzięcie udziału w teście jest anonimowe i nikogo nie zobowiązuje do ujawnienia tożsamości. Tym niemniej będzie pozbawione sensu bez prawdomówności z Państwa strony.


1. Proszę zaznaczyć swoją płeć:

a) Kobieta
b) Mężczyzna

2. Proszę zaznaczyć swój status:

a) Jestem osobą niepracującą zarobkowo
b) Jestem osobą pracującą zarobkowo

3. Czy uważa Pani/Pan, że rola matki jest doceniana społecznie?

a) Tak
b) Nie

4. Czy należy coś zrobić dla podniesienia rangi społecznej matek?

a) Tak
b) Nie

5. Czy osobiście ma Pani/Pan wpływ na podniesienie prestiżu jakiejś matki?

a) Tak
b) Nie

6. Czy zdarzyło się Pani/Panu jako osobie dorosłej zasięgać porad u matek niepracujących zarobkowo?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam

7. Czy uważa Pani/Pan że sądy rodzinne w równym stopniu udzielają praw rodzicielskich matkom pracującym (A) i matkom niepracującym zarobkowo (B)?

a) Tak
b) Nie

W przypadku wyboru "Nie" proszę wpisać dużą literę dotyczącą grupy poszkodowanej

..................

8. Czy swojej córce wskazałaby Pani/wskazałby Pan zostanie matką, jako aspirację życiową?

a) Tak
b) Nie

9. Czy ciąża, to nieszczęście?

a) Tak
a) Nie

10. Czy zdarzyło się Pani/Panu doradzać komuś usunięcie ciąży?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam
d) Odmawiam odpowiedzi

11. Czy zdarzyło się Pani/Panu odwodzić kogoś od usunięcia ciąży?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam
d) Odmawiam odpowiedzi

12. Proszę wybrać, który z poniższych zwrotów gorszy Panią/Pana (w przypadku żadnego nie zaznaczać)

a) Dziecko nie jest własnością rodzica, tylko państwa
b) Radzę sobie z dziećmi, bo mogę wyjść punktualnie z pracy
c) Zły dotyk boli przez całe życie

13. Proszę wskazać czynniki osłabiające autorytet matek zajmujących się wyłącznie dziećmi (zaznaczyć dowolną ilość)

a) Brak własnych pieniędzy
b) Niemożność wykorzystywania posiadanego wykształcenia dla podnoszenia prestiżu społecznego
c) Łatwość umieszczania ich w zakładach psychiatrycznych
d) Obowiązek szkolny dzieci
e) Obowiązek szczepień i badań okresowych dzieci
f) Wymaganie od innych, czegoś innego, niż od siebie
g) Uleganie zachciankom dzieci
h) Nie chodzenie do kościoła
i) Inne (wpisać) ....................................................................................................
14. Do jakiej grupy społecznej odnosi się wg Pani/Pana pojęcie aktywizacji zawodowej kobiet

a) Kobiet po studiach
b) Kobiet ze wsi
c) Kobiet poszukujących zatrudnienia przez Urzędy Pracy
d) Rencistek i emerytek
e) Ogółu kobiet
f) Kobiet zajmujących się dziećmi
g) Inne (wpisać)
...........................................................................................................
15. Proszę opisać wobec jakiej grupy zastosowałaby Pani/zastosowałby Pan program aktywizacji zawodowej mężczyzn ........................................................................................................

16. Czy zgodziłaby się pani/ Zgodziłby się Pan aby państwo udzielało świadczeń emerytalnych i zdrowotnych matkom za wychowywanie dzieci, do zakończenia przez nie obowiązku szkolnego?

a) Tak
b) Nie


Serdecznie dziękuję!
Wyniki badania proszę śledzić na stronie www.socjologia.pl/Przykładowe prace

Człowiek wobec wiary w koncepcji Sorena Kierkegaarda.

Człowiek wobec wiary w koncepcji Sorena Kierkegaarda. Soren Kierkegaard, urodził się w 1813 roku w Kopenhadze. Pochodził z rodziny mocno wierzącej, co w pełni odbiję się w jego filozofii. Krótko przebywał w Berlinie, gdzie miał okazję wysłuchiwać wykładów je...

Wywiad z postacią religijną - Mojżesz

Wywiad z postacią religijną - Mojżesz WYWIAD Z MOJŻESZEM - Dzień dobry! - Dzień dobry! Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu udało mi się spotkać z Tobą i przeprowadzić wywiad. - Dziękuję bardzo. - Może zaczniemy od twoich dz...

Chlor

Chlor Chlor: - przedstawiciel fluorowców, 17 gr ukł okresowego - w przyrodzie wystepuje jedynie w postaci związków - główne minerały chloru: sól kamienna (NaCl) i karnalit(KCl * MgCl2 * 6 H2O) OTRZYMYWANIE: 1. Metoda Scheelego MnO2 +4HCl ? MnCl2 + Cl2 + H2O 2 KMnO4 + 16 HCl -> 2 K...

Juliusz Kaden - Bondarowski.

Juliusz Kaden - Bondarowski. Kaden chciał zostać wirtuozem, ale dwa złamania ręki zniweczyły te plany. 3 wielkie fascynacje Kadena: *rzeźbiarz Meunier *poeta Verhaeren *prozaik Lemonnier -debiutancka powieść- Niezgułą“ - pierwotnie Tęsknota“...

Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ZARYS SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 2. PARLAMENT EUROPEJSKI 1. 1. UPRAWNIENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2. 1. 1. UPRAWNIENIA W PROCESIE LEGISLACYJNYM 2. 1. 2. UPRAWNIENIA BUDŻETOWE 2. 1. 3. UPRAWNIENIA KONTROLNE ...

Recenzja dzieła "Antygona"

Recenzja dzieła "Antygona" Utwór Antygona został napisany ok. 441 r. p. n. e. Jest on najbardziej znanym dziełem tragicznym jednego z głównych tragediopisarzy greckich – Sofoklesa. Autor ten jest drugim z wielkiej trójcy tragików ateńskich, żyjący w V w. p. n. e. ( ok. 496 &#...

Charakterisierung der Person Lady Milford

Charakterisierung der Person Lady Milford Art der Arbeit: Aufsatz Friedrich Schiller (1759-1805) Kabale und Liebe (1783) Charakterisierung der Person Lady Milford Das Drama "Kabale und Liebe" von Friedrich Schiller erzhlt von der Liebe zwischen einem Adligen und einer Brgerlichen Ende des 18. Jahrhunderts, ...

Władysław IV - Moja ocena króla.

Władysław IV - Moja ocena króla. Tematem mojej pracy, jest przybliżenie osoby króla Polski Władysława IV panującego w latach 1632 – 1648 oraz ocena jego postępowania wobec kraju. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Władysław IV oraz epoka, w której zaistniał ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry