• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Test z M...

Nawigacja

Test z MitwTest z Mitw
Wersja A

Test sprawdzający

1. ,,Odpowiedział bogom podstępem za podstęp. Zabił wołu i podzielił go na dwie części. Osobno złożył mięso, ktre owinął skrą, oddzielnie zaś kości i nakrył je tłuszczem. Za czym poprosił Zeusa: ,, Ktrą część weźmiesz, odtąd będzie bogom poświęcona. Podany fragment pochodzi z mitu o:

A. Syzyfie

B. Prometeuszu

C. Edypie

D. Orfeuszu

E. Jazonie2. ,, Twj brat powrcił, a ojciec twj kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego.

Podany fragment pochodzi z:

A. opowieści o Kainie i Ablu

B. przypowieści o miłosiernym Samarytaninie

C. opowieści o Abrahamie i Izaaku

D. przypowieści o synu marnotrawnym

E. opowieści o Samsonie3. Najdzielniejszy i najszlachetniejszy z bohaterw trojańskich, wielokrotnie wyrżnił się w obronie ojczyzny. O kim mowa w podanym fragmencie?

A. Parysie

B. Agamemnonie

C. Hektorze

D. Patroklesie

E. Achillesie4. Ktre z wydarzeń poprzedza aresztowanie Antygony?

A. spotkanie Hajmona i Ismeny

B. spotkanie Hajmona i Antygony

C. spotkanie Kreona i Eurydyki

D. spotkanie strażnika i Tejrezjasza

E. spotkanie Ismeny i Antygony

5. Wskaż odpowiedź błędnie wyjaśniająca motywy postępowania Antygony.

A. przywiązanie do tradycji

B. posłuszeństwo prawom boskim

C. wierność uczuciom siostrzanym

D. pragnienie upokorzenia Kreona

E. lojalność rodzinna

6.,, Nie pytaj prżno, bo nikt się nie dowie,

Jaki nam koniec gotują bogowie

Lepiej przyjąć wszystko, jak się zdarzy.

Jaki kierunek filozoficzny odnajdujesz w podanym fragmencie?

A. hedonizm

B. stoicyzm

C. cynizm

D. epikureizm

E. sceptycyzm

7. Ktra z odpowiedzi błędnie wymienia wartości cenione przez Horacego?

A. panowanie nad namiętnościami

B. pragnienie zaszczytw

C. obojętność wobec odmian losu

D. czystość moralna

E. pamięć u potomnych8. Wskaż odpowiedź poprawnie określającą temat ,, Iliady’’

A. gniew Achillesa

B. porwanie Heleny

C. przygody Odyseusza

D. wędrwka Eneasza

E. powrt Grekw do Itaki

9. Ktra odpowiedź najtrafniej cechuje Achillesa?

A. okrucieństwo, duma, uroda

B. popędliwość, uroda, duma

C. odwaga, porywczość, wierność

D. okrucieństwo, wierność, duma

E. odwaga, porywczość, okrucieństwo

10. Wskaż odpowiedź wymieniającą poprawnie wyrazy, ktrych źrdłem jest mitologia.

A. przeznaczenie, duszek, nimfa

B. nimfa, chochlik, muza

C. muza, gracja, panna

D. nimfa, muza, gracja

E. gracja, panna, niewiasta

11. ,, Gatunek obejmujący utwory, w ktrych bohater jest z gry skazany na przegraną , każde posunięcie

zbliża go do katastrofy. Powyższa definicja dotyczy:

A. tragedii antycznej

B. eposu homeryckiego

C. opowieści biblijnej

D. mitu greckiego

E. powieści historycznej

12. Politeizm to:

A. kierunek filozoficzny starożytności

B. wielobstwo, religia uznająca kult wieli bogw

C. umiejętność posługiwania się wieloma językami

D. malowidło złożone z 4 lub więcej części

E. jedynobstwo, wiara w jednego boga

13. Topos to:

A. rodzaj przenośni

B. pieśń chru w tragedii

C. stały motyw

D. gatunek literacki

E. zespł cech14. Katharsis to:

A. proroctwo, objawienie, wizja przyszłości

B. oczyszczenie, rozładowanie uczuć pod wpływem sztuki

C. pogląd głoszący, że życiem ludzkim rządzi przeznaczenie

D. pieśń chru w tragedii romantycznej

E. gatunek literacki popularny w starożytności

15. Ktra z podanych odpowiedzi określa ramy czasowe starożytności?

A. IX w. p. n. e. –476 r. n. e.

B. VII w. p. n. e. – XIII w.

C. Napisanie ,,Iliady- I w. n. e.

D. VIII w. – XIII w.

E. IX w. p. n. e.- I w. n. e.

16. Wskaż najistotniejszy element pojęcia tragizmu w tragedii antycznej.

A. konieczność dokonania wyboru

B. niemożność dokonanie pomyślnego wyboru

C. daremność działań bohatera

D. nierozwiązywalny konflikt dwch racji

E. obecność Fatum

17. ,, Szukam nauczyciela i mistrza

niech przywrci mi słuch i mowę

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia

niech oddzieli światło od ciemności

jaką symbolikę odnajdujesz w podanym fragmencie?

A. ludową

B. baśniową

C. mitologiczną

D. orientalną

E. biblijną18. Ktre z przytoczeń zawiera odwołanie do Biblii?

A. ,, Koniu płomienny, koniu mj gniewny

B. ,, Pozbawił mnie życia ten, ktry zgłębił labirynt

C. ,, Co wezmę w palce obraca się w złoto

D. ,, Sto lat nas karmi ten sam chleb siłą uczucia rozmnożony

E. Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie nie jest mi obce

19. ,, Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał Hydrze,

Ten młody znosi Centaury,

Piekłu ofiarę wydrze, do nieba pjdzie po laury.

Podany fragment nawiązuje do mitologii przez:

A. myśl

B. postać

C. symbol

D. motyw

E. styl

20. ,, Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała,

że w posąg mieni nawet pożegnanie...

Podane przytoczenie jest przykładem nawiązania do motywu:

A. biblijnego

B. horacjańskiego

C. prometejskiego

D. tyrtejskiego

E. homeryckiego

21. Wskaż cechę najtrafniej charakteryzującą postawę Hioba

A. cierpliwość

B. ufność

C. godność

D. sprawiedliwość

E. wierność

22. ,, Jako sokł wśrd gr, najściglejszy z rzeszy skrzydlatej,

na gołębicę skalną strwożoną szybko uderza- ta chce się wymknąć

spodem , lecz one raz w raz na nią z bliska spada ze skwirem donośnym, bo

żądny jest chwycić ją w szpony: Tak jak Achilles biegł prosto w zajadłym pościgu, a Hektor chyżo wyrzucał kolana, uchodząc przed nim pod murem. Istotną cechą podanego fragmentu jest

A. podniosłość stylu

B. oryginalność epitetw

C. indywidualizacja języka

D. długie zdanie

E. rozbudowane porwnanie

23. ,, Potem Bg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe rżnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta

według ich rodzajw. I stało się tak. Bg uczynił rżne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelakich zwierząt

pełzających po ziemi . I widział Bg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz,

podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią, i nad

wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! Cechą stylu podanego fragmentu są:

A. powtrzenia

B. zdania rozpoczynające przez spjniki

C. zdania o tej samej budowie, a innej treści

D. zdania pojedyncze

E. wszystkie wymienione
Przykadowe prace

Toksyczne Środki Przemysłowe

Toksyczne Środki Przemysłowe Zatrucia spowodowane toksycznymi środkami przemysłowymi W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy rżnych związkw chemicznych, przy czym każdego roku przybywa średnio około 600 nowych. Wiele z nich wykazuje wysoką ...

Istota i etapy planowania, istota i rodzaje celw, istota i rodzaje planw.

Istota i etapy planowania, istota i rodzaje celw, istota i rodzaje planw. Witam. Jest to moja własna notatka na wyżej wymienione zagadnienia. Polecam studentom do nauki :-) Zastrzegam sobie prawa autorskie (zakaz kopiowania i publikowania na innych stronach internetowych bądź blogach). ISTOTA I ETAPY...

Średniowieczna alegoria śmierci - śmieszy czy przeraża?

Średniowieczna alegoria śmierci - śmieszy czy przeraża? Alegoria to w literaturze i sztuce obraz mający poza znaczeniem dosłownym określony sens przenośny; wyobraża zwykle pojęcie oderwane. Średniowiecze to epoka alegorii. Średniowieczne dzieła pełne są o...

Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentw dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porwnaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.

Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentw dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porwnaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego. Makbet jest głwnym bohaterem dramatu Szekspira. Jest to postać, ktra pod wpływem swoich czynw zmienia nie tylko swoje &#...

Wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne Glosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia bez przerwy, między godziną 6.00 a 20.00. Przectawiciele największych ugrupowań politycznych w Polsce: Wojciech Olejniczak SLD, Marek Borowski SDPL, Andrzej Lepper Samoobrona, Waldema...

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne Aby mc zacząć pisać o Państwie Podziemnym w Polsce, należałoby najpierw przedstawić oglną definicję Państwa Podziemnego. Państwo Podziemne jest to państwo posiadające swoje konstytucyjne organa: administrację, sądownictwo,...

Szczęście w filozofii starożytnej – analiza porwnawcza.

Szczęście w filozofii starożytnej – analiza porwnawcza. Od zarania dziejw człowiek zastanawiał się nad sensem i celem swojego życia. Czy istnieje uniwersalny cel dla w wszystkich istot? Jeżeli tak, to cż możemy zrobić, by go osiągnąć? Odpowiedzi na ...

Teatr antyczny

Teatr antyczny Teatr antyczny Teatr grecki wyrsł z kultu i był z nim silnie związany. Wywodzi się go z religijnych obrzędw ku czci Dionizosa. Dionizos był bogiem narodzin i śmierci, ale też życia i użycia, był patronem wina i płodności. Wierzono, że D...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry