• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Tezy do ...

Nawigacja

Tezy do egzaminu z Zarządzania (II TiR)Tezy do egzaminu z Zarządzania (II TiR)
1. Zarządzanie – pojęcia podstawowe, definicje

Zarządzanie - umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej, ktra przynosi efekty, jest także wspłdziałaniem osb, ktre umożliwi zneutralizowanie słabości i maksymalnie wykorzystanie ich silnych stronZarządzanie - świadome, kreatywne dysponowanie zasobami organizacji na rzecz realizacji zadań zmierzających do spełnienia określonych celwZarządzanie - zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji z zamiarem osiągnięcia celw organizacyjnych w sposb sprawny i skuteczny, gdzie sprawnie oznaczać będzie

mądre wykorzystanie zasobw, a skutecznie – działając z powodzeniemElementy zarządzania:

-planowanie

-organizowanie

-motywowanie

-kontrolowanie2. Nurty w zarządzaniu

-nurt klasyczny: usprawnianie pracy, efektywność produkcji, specjalizacja, zasady kierowania organizacją, doskonalenie struktur

-nurt zasobowy (orientacja na ludzi): eksponowanie roli człowieka, potrzeby człowieka, relacje przełożony-podwładny, rola wpływu i stylu kierowania

-nur ilościowy: wprowadzenie metod i technik optymalizujących procesy decyzyjne, techniczne i ekonomiczne

-nurt neoklasyczny: praktyka służy do definiowania uoglnień teoretycznych, obserwacja jako podstawowe narzędzie badawcze, maksymalny zysk, decentralizacja decyzji i odpowiedzialności, zarządzanie przez cele i wyjątki, motywacja przez partycypację

-nurt systemowy: organizacja jako wzajemnie powiązane części, otwarty i dynamiczny system zdolny do osiągania stanw rwnowagi3. Istota procesu zarządzania w przedsiębiorstwie

-zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi.

-zarządzanie jest głęboko osadzone w kulturze

-zarządzanie wymaga prostych zrozumiałych wartości, celw działania i zadań jednoczących wszystkich uczestnikw

-zarządzanie powinno doprowadzić do tego, by organizacja była zdolna do uczenia się

-zarządzanie wymaga komunikowania się zarwno wewnątrz organizacji, jak i z otoczeniem

-zarządzanie wymaga rozbudowanego systemu wskaźnikw, pozwalających stale i wszechstronnie monitować, oceniać i poprawiać efektywność działań

-zarządzanie musi być jednoznacznie zorientowane na podstawowy i najważniejszy ostateczny rezultat, jakim jest zadowolony klientZnaczenie zarządzania dotyczy ogłu systemu: ludzi ktrzy go tworzą, komunikacji między nimi, określania ich celw podporządkowanych celowi organizacji, kontroluje i uzdatnia działanie systemu na każdym jego poziomie.

4. Organizacja jako obiekt zarządzania. Elementy składowe: ludzie, struktury, procesy

Kapitał intelektualny -wszystko to, co wiedzą pracownicy w firmie i co daje jej przewagę konkurencyjną, tzn. wiedza, informacja i doświadczenia5. Cele, funkcje i procesy zarządzania

CELE ORGANIZACJI:

-przetrwanie i rozwj

-zysk finansowy

-konkurencyjnośćFUNKCJE:

-planowanie: określenie celu działania i warunkw jego osiągnięcia oraz wybr najbardziej


Przykadowe prace

Scharakteryzuj na jakich zasadach funkcjonuje Unia Europejska

Scharakteryzuj na jakich zasadach funkcjonuje Unia Europejska Unia Europejska jest to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu państw krajw europejskich w tym rwnież Polski(od 1maja 2004roku), będącym efektem wieloletniego zbliżania się krajw Europy zachodniej. Jest kilka przyczy...

Nazizm i Komunizm

Nazizm i Komunizm Nazizm, niemiecka odmiana faszyzmu, i komunizm, czyli ideologia głosząca likwidację ucisku i wyzysku klasowego, są tematami mojej pracy. Mwi się, że nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci. Czy tak jest naprawdę ? Nazizm, to nazwa nadawana niemieckiem...

Dokonaj oceny wydarzeń I wojny światowej pod kątem politycznym ,gospodarczym i społecznym.

Dokonaj oceny wydarzeń I wojny światowej pod kątem politycznym ,gospodarczym i społecznym. I wojna światowa wybuchła 28 lipca 1914 roku. Jej bezpośrednią przyczyną było zabicie 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie przez serbskiego zamachowca następcy Austro-Węgierskiego tronu...

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe Prawo spadkowe - to zespł przepisw prawnych odnoszących się do przejścia ogłu cywilnych, majątkowych praw i obowiązkw zmarłego na inne osoby. W znaczeniu podmiotowym oznacza uprawnienia określonych osb do dziedziczenia po osobie zmarłej. Spadek -...

Struktura społeczna

Struktura społeczna STRUKTURA SPOŁECZNA Struktura społeczna – to układ zależności, stosunkw i dystansw społecznych między jednostkami i grupami społecznymi Struktura społeczna – rozumiana jako zorganizowany zespł społecznyc...

Wakacyjny list miłosny

Wakacyjny list miłosny Toruń 24.01.2005r. Kochany Andrzejku!!!!!!!!!!! Pisze ten list, ponieważ bardzo długo się nie widzieliśmy i strasznie tęsknię do Ciebie! Ach, najdroższy, kiedy się znw zobaczymy? Gdy myślę o Tobie moje serce zaczyna bić cor...

Jan Henryk Dąbrowski

Jan Henryk Dąbrowski Jan Henryk Dąbrowski Urodzony 2 lub 29 sierpnia 1755 roku w Pierzchowcu (Krakowskie). Zmarł 6 czerwca 1818 roku w Winnogrze (Wielkopolskie). Był generałem i twrcą Legionw Polskich we Włoszech, syn Jana Michała oficera wojsk Saskich i Zofii z Lettoww. Od ...

Romantyk w podrży i wobec przyrody. Analizując i interpretując Burzę Adama Mickiewicza, zaprezentuj postawę życiową Romantyka.

Romantyk w podrży i wobec przyrody. Analizując i interpretując Burzę Adama Mickiewicza, zaprezentuj postawę życiową Romantyka. Utwr interpretowany i analizowany przeze mnie to Burza Adama Mickiewicza. Pochodzi ona z cyklu Sonetw krymskich , napisanych po powrocie pisarza z podrż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry