• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Tożs...

Nawigacja

Tożsamość, potrzebaTożsamość, potrzeba
Tożsamość - to prywatny, subiektywny wewnętrzny autoportret, obraz własnej osoby, ktry zawsze wiąże z poczuciem własnej wartości, czyli tym, jak siebie oceniam, co o sobie myślisz i jakie żywisz do siebie uczucia.

Potrzeba – to poczucie braku czegoś, bez czego osoba czuje, że nie może żyć lub się rozwijać. Np.: biologiczne i społeczne Biologiczne: potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba fizjologiczna, popęd seksualny, popęd agresywności, instynkt poznawczy. Społeczne: potrzeba prestiżu, rozumienia, przynależności i miłości, twrczości, autonomii.

Zachowania wyuczone i wrodzone.

Złość, gniew, agresja to jedne ze sposobw reagowania na sytuację trudną, stresową, na problem, ktry wydaje się nam nie do rozwiązania.


Przykadowe prace

Recenzja Książki ,,Konstantyn Wielki" A.Krawczuka

Recenzja Książki ,,Konstantyn Wielki" A.Krawczuka ,,Konstantyn Wielki? Aleksander Krawczuk Książka ,,Konstantyn Wielki?, to jedno z wybitnych dzieł wspaniałego polskiego historyka Aleksandra Krawczuka. Potrafi on z niesamowitą precyzją opisywać w swych książkach dzieje mini...

Periodyzacja dziejw języka polskiego

Periodyzacja dziejw języka polskiego Periodyzacja dziejw języka polskiego: okresy przełomowe O historii języka w ścisłym znaczeniu tego słowa można mwić dopiero od chwili ukazania się pierwszych źrdeł językowych. Wszystko, co orzeka o polszczyźnie sprzed tego...

Projekt badawczy

Projekt badawczy PROJEKT BADAWCZY Temat: Formy spędzania czasu wolnego po sześćdziesiątym roku życia. 1) Wstęp* Według słownika socjologicznego czas wolny to czas, ktrym dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązkowych czynności takic...

Dzieła sztuki nigdy nie rozumiemy samego przez się...

Dzieła sztuki nigdy nie rozumiemy samego przez się... "Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorw i poprzednikw." Przywołując 2-3 utwory literackie uzasadnij tezę sformułowaną przez Brotskiego lub podejmij pol...

Ocena adaptacji "Snu nocy letniej" w reżyserii Michaela Hoffmana.

Ocena adaptacji "Snu nocy letniej" w reżyserii Michaela Hoffmana. "Sen nocy letniej" to najbardziej magiczna ze sztuk Szekspira. To stwarza wielkie możliwości filmowcom, ktrzy mogą wykorzystać najnowsze techniki, aby jak najbardziej realistycznie przedstawić zaczarowany las czy męż...

Metaetyka

Metaetyka Metaetyka jest jednym z trzech głwnych działw etyki. Jej początki datuje się na pierwsze lata XX wieku, kiedy to pojawiło się dzieło George’a Edwarda Moore’a pod tytułem Zasady etyki . Samo słowo metaetyka oznacza zaś gnoseologiczne , logiczne i metodol...

Socjologia zagadnienia

Socjologia zagadnienia 1.SOCJOLOGIA – zaliczana jest do empirycznych nauk społeczny. Nauka o społeczeństwie, o zbiorowościach ludzkich. Przedmiotem jej badań są: - zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach (wynikają ze wzajemnego oddziaływania ludzi na sie...

Podstawy ekonomii

Podstawy ekonomii EKONOMIA jest nauka o procesach gospodarczych. Stara się opisywać prawa(prawa ekonomiczne) rządzące tymi procesami. Przedmiotem zainteresowania ekonomii jest działalność ludzka, podmiotw gospodarczych. Uwarunkowaniem tej działalności jest ograniczoność z...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry