• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Tren IV

Nawigacja

Tren IVTren IV
W Trenie IV podmiot liryczny występuje przede wszystkim w roli cierpiącego ojca. Przedstawione w utworze jego przeżycia i refleksje nie wykraczają poza problematykę czysto ludzką. Tren IV pisany jest stychicznym erszem sylabicznym 7+6. Rymy, zawsze dokładne i uszeregowane są sąsiadująco.

Wiersz rozpoczyna apostrofa do śmierci. Tren IV opisuje przeżycia podmiotu, związane z koniecznością oglądania śmierci crki. Dla oddania dramatyzmu Kochanowski posłużył się wyrazistą metaforą - oczy ojca zostały zgwałcone widokiem konającej crki. Ojciec nie powinien oglądać swojego dziecka w trumnie, nie taka jest kolej rzeczy. Widać tu odwołanie do charakterystycznego dla epoki Renesansu przeświadczenia o potrzebie istnienia naturalnego ładu w świecie.

Śmierć Urszulki przerwała ten naturalny bieg. Sprawczyni zdarzenia- śmierć, nazwana została niepobożną, czyli okrutną, przeciwstawiającą się prawom bożym.

Kolejne wersy przynoszą rozwinięcie sytuacji związanej z faktem śmierci Orszulki. Fragment ten zawiera plastyczny obraz niedojrzałego owocu, strąconego przez śmierć. Metafora ta odnosi się oczywiście do przedwczesnego odejścia z tego świata Orszulki, co przysporzyło bardzo wiele blu rodzicom. W Trenie IV owoc użyty w celu opisania małej Urszulki symbolizuje niewinność, młodość, przynależność do rodzicw Ojciec przyznaje, że śmierć dziecka zawsze jest okupiona głębokim żalem i cierpieniem, lecz śmierć Urszulki jest dla niego o tyle bolesna, że razem z małym dzieckiem pogrzebał także nadzieje z nią związane.

W dalszej części utworu podmiot mwi o swoim stanie emocjonalnym. Poza tym w cytowanym fragmencie widać nagromadzenie określeń stanw emocjonalnych: żałość (wymieniona dwa razy), ciężkość, bl serdeczny, smutek (dwa razy), tęsknota. W dalszej części utworu ojciec zwraca uwagę na to, że to Bg nie pozwolił żyć jego creczce. Pełen żalu i goryczy ojciec stwierdza, że sam wolałby się oddać w ręce śmierci, niż stracić własne dziecko. Oświadcza, że gdyby tylko wiedział, dobrowolnie stawiłby się u Persefony Ojciec zrozumiał teraz, co to znaczy cierpienie i żal po utracie kogoś bliskiego - dziecka. Nie dziwi się już historii Niobe. (Mitologiczna bohaterka z ogromnego żalu i goryczy, spowodowanej stratą wszystkich dzieci, zamieniła się w głaz.) Cierpienie, ktre do tej pory było gdzieś daleko, dotknęło teraz bezpośrednio podmiot liryczny. Wszystko to, co znał z opowieści o Niobe stało się teraz jego własnym doświadczeniem.


Przykadowe prace

Administracja - z GWSH

Administracja - z GWSH ADMINISTRACJA Nauka- uporządkowany zbir wiedzy o danej dziedzinie życia, wiedza ta jest należycie uzasadniona, opisana, przedstawiona. Treść tej nauki można zweryfikować. To co nauka mwi ma być powtarzalne. Administracja: 1)zarządzanie, zawiady...

Jak wyginęły dinozaury?

Jak wyginęły dinozaury? Jak wyginęły dinozaury? Naukowcy rozważają następujące hipotezy: 1. szybki i intensywny proces rżnicowania i rozwoju dinozaurw spowodował nie mniej szybkie wyczerpywanie się tzw. potencjału biologicznego. Efektem tego była degenerac...

Biografia Św. Brata Alberta

Biografia Św. Brata Alberta Św. Brat Albert Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi k. Krakowa. Był najstarszym dzieckiem Wojciecha i Jzefy, miał trjkę rodzeństwa. W 1853 r. zmarł mu ojciec, a w czternastym roku życia osierociła go matka. Jako osie...

Historia lata 1918-1970

Historia lata 1918-1970 1918 rok -ośrodki władzy w Polsce : Rada narodowa księstwa cieszyńskiego(19 października); Polska komisja likwidacyjna(28 października); Rada regencyjna(powołana przez okupanta); Tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej(6/7 listopada- manifest: przymusowe...

Charakterystyka spłek.

Charakterystyka spłek. 1.Przez spłkę rozumiemy umowę zawartą między wsplnikami, ktrzy zobowiązują się połączyć swj prywatny kapitał we wsplnym przedsięwzięciu mającym przynie&...

Ideologie, demokracja

Ideologie, demokracja Funkcje ideologii: - Uprawomacniająca istnienie rżnych ugrupowań politycznych - Programowo-polityczna – ideologia wpływająca na kształt programw politycznych partii i ruchw społecznych, wpływ na tożsamość ideową partii itd. - Poz...

Organizacja Narodw Zjednoczonych

Organizacja Narodw Zjednoczonych Organizacja Narodw Zjednoczonych powstała po II wojnie światowej 24 X 1945 roku, w dniu wejścia w życie Karty Narodw Zjednoczonych będącej statusem tej organizacji. Ostatnim z etapw tworzenia się organizacji była konferencja założycielska, ...

Druga część zimnej wojny - od planu Marshalla do wojny koreańskiej

Druga część zimnej wojny - od planu Marshalla do wojny koreańskiej PLAN MARSHALLA *czerwiec 1947r. Truman ogłasza plan pomocy dla zniszczonych państw europejskich *plan ten nazwany został PLANEM MARSHALLA od nazwiska amerykańskiego sekretarza stanu *obejmował także kraje komun...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry