• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Trening p...

Nawigacja

Trening pozytywnego myśleniaTrening pozytywnego myślenia
Konspekt zajęć relaksacyjnychTEMAT: trening pozytywnego myślenia1.WprowadzeniePozytywne myślenie pojmowane jako metoda zmiany zachowania i nastawienia. Głwną zasada pozytywnego myślenia opiera się na założeniu, że można wpływać na psychikę przez samą tylko zmianę sposobu myślenia. Dzięki myślom można pozytywnie wpływać na podświadomość.

Trening pozytywnego myślenia to dolność do zauważania pozytywnych aspektw każdej sytuacji to jeden ze wskaźnikw zdrowia psychicznego. Jeżeli umiemy dostrzec w drugim człowieku lub dowolnym zdarzeniu ich dobre strony, to z natury jesteśmy pogodni, cieszymy się sympatią innych i jesteśmy zdrowsi fizycznie. .

Pozytywne myślenie, obok świadomości i myślenia racjonalnego jest bardzo skuteczną bronią w walce ze stresem i niepewnością. Sprowadza się przede wszystkim do celowego skupiania uwagi na pozytywnych cechach otoczenia, ludzi i wydarzeń. Jest to tendencja do ujawniania i wspierania rozwoju pozytywnych cech, talentw, zainteresowań własnych i cudzych. Innymi słowy to sprawne umysłowe odkrywanie i promowanie mocnych stron każdego człowieka.

Jak każda zdolność, także pozytywne myślenie może zostać poddane treningowi, wyuczeniu.Wystarczy wykształcić zwyczaj koncentrowania się na przyszłości, unikania myślenia kontrfaktycznego ("co by było, gdyby"), bo co raz się stało, już się nie odstanie. Trzeba myśleć o tym, jak w danej sytuacji można (także sobie) pomc, albo przynajmniej jak nie przeszkadzać.Pozytywne myślenie jest metodą naukową.

Do najważniejszych ludzkich pragnień, do ktrych odwołuje się pozytywne myślenie należą:- potrzeba wolności i nieograniczonej niezależności materialnej- potrzeba- bezpieczeństwa i znalezienia oparcia- potrzeba - komfortu- potrzeba- unikania konfliktw wewnętrznych- potrzeba - nie przyzwyczajania się do tego, że oczekujemy pomocy z zewnątrz- potrzeba - pragnienie zapomnienia wszystkich krzywd, ktrych się doznało- potrzeba - całkowitego uproszczenia świata- potrzeba - "wyłączenia się" z realnego świata- potrzeba - zachowania zdrowia, potrzeba osiągnięcia zbawienia- potrzeba - stworzenia sobie własnego świata czyli:

1. potrzeba posiadania wszechmocy, osiągnięcia stanu harmonii i jedności ze światem

2. potrzeba absolutnego szczęścia

3. potrzeba życia w krainie wiecznej szczęśliwościPrzedstawiciele pozytywnego myślenia sądzą, że konsekwencją "złych myśli" mogą być nerwice i lęki. Nie tylko psychiczne ale nawet schorzenia fizyczne można pokonać poprzez prawidłową świadomość.Głwna maksyma "pozytywnego myślenia" brzmi: JESTEŚ TYM CO MYŚLISZ!Optymizmu i radości życia można się nauczyć. Jedyny warunek, to zmiany.

Dobre rady:

1) Myśl pozytywnie od rana. Skupiaj swoja uwagę na tym co dobrego wydarzyło się wczoraj i wydarzy się dziś.


Przykadowe prace

Promieniotwrczość

Promieniotwrczość BLASKI I CIENIE PROMIENIOTWRCZOŚCI Zjawisko promieniotwrczości zaobserwował po raz pierwszy francuski uczony Henri Becquerel. 23 listopada 1986r. zawiadomił Akademię Nauk, że kawałki soli uranowej, przechowywane przez sześć miesięcy w zupe&#...

Romantyczna biografia Kordiana

Romantyczna biografia Kordiana Kordian urodził się w pierwszym dziesięcioleciu XIX w. w rodzinie hrabiowskiej. W pierwszej scenie dramatu ma piętnaście lat, w scenie końcowej około dwudziestu, lub niewiele więcej. Poznajemy go w momencie młodzieńczej obserwacji i kontemplacji ...

Człowiek w obliczu zła jest wolny; może pomc, może przejść obojętnie. Rozwiń myśl A. Camusa na podstawie znanych tekstw literackich.

Człowiek w obliczu zła jest wolny; może pomc, może przejść obojętnie. Rozwiń myśl A. Camusa na podstawie znanych tekstw literackich. Życie każdego człowieka składa się z nieustannych wyborw, ktre kreślą kierunki naszej życiowej drogi. Cz ...

Przemysł - wiadomości oglne.

Przemysł - wiadomości oglne. Przemysł jest działem produkcji, ktry zajmuje się wydobywaniem i przetwarzaniem surowcw przy użyciu maszyn i zastosowani podziału pracy. Celem tej działalności jest wytworzenie przedmiotw służących zaspokojeniu potrzeb społecze...

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia naturalne Zagrożenia nataralne Trzęsienia ziemi: Budowa geologiczna ziemi sprawia, że skorupa ziemska jest niestabilna. Ruchy płty kontynentalnych, scierające się masy sklane są przyczyna uwolnienia się dużej energii w postaci fal sejsmicznych. Zjawisko to jest ba...

Mesjanizm, prometeizm, prowidencjalizm.

Mesjanizm, prometeizm, prowidencjalizm. Przekonanie o posłannictwie Polski wobec innych narodw było w romantyzmie bardzo popularne . Mesjanizm narodowy - to wiara w to , że Polska jest narodem wybranym , że zabory - to jej męczeństwo , ktre odkupi winy innych krajw , że emigranci pol...

Wybrane postacie biblijne jako symbole ludzkich postaw np. : Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin.

Wybrane postacie biblijne jako symbole ludzkich postaw np. : Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin. HIOB: Doświadczony cierpieniem Hiob jest prawdopodobnie postacią historyczną, wspomina o nim Ezachiel jako o "mężu sprawiedliwym". Hiob żył w kraju Hus, był wiernym i sprawiedli...

Sztuka XXI w.

Sztuka XXI w. W XXI wieku życie toczy się bardzo szybko. Tempo jest wyznaczane przez wartość pieniądza i pracy. Ludzie w obecnych czasach nie mają wolnej chwili na rozrywkę, refleksje czy też kontakt ze sztuką. Czy w XXI wieku jest miejsce na sztukę? Jakie są rodzaje wsp...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry