• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Trzy for...

Nawigacja

Trzy formy czasownikwTrzy formy czasownikw
ZNACZENIE PRESSENS IMPERFEKT PERFEKT CZASOWNIK

POLSKIE POSIŁKOWYrozpoczynać beginnen begann begonnen haben

zaofiarować bieten bot geboten haben

wiązać binden band gebunden haben

prosić bitten bat gebeten haben

zostać bleiben blieb geblieben sein

łamać brechen brach gebrochen haben

przynosić bringen brachte gebracht haben

myśleć denken dachte gedacht haben

polecić empfehlen empfahl empfohlen haben

zdecydować entscheiden entschied entschieden haben

jeść essen a gegessen haben

jechać fahren fuhr gefahren sein

upaść fallen fiel gefallen sein

łapać fangen fing gefangen haben

znajdować finden fand gefunden haben

latać fliegen flog geflogen sein

marznąć frieren fror gefroren haben

dawać geben gab gegeben haben

iść gehen ging gegangen sein

lać gieen goss gegossen haben

udać się gelingen gelang gelungen sein

wydarzyć sie geschehen geschah geschehen sein

wygrywać gewinnen gewann gewonnen haben

chwytać greifen griff gegriffen haben

zatrzymać halten hielt gehalten haben

wisieć hngen hing gehangen haben

podnosić heben hob gehoben haben

nazywać heien hie geheien haben

pomagać helfen half geholfen haben

dźwięczeć klingen klang geklungen haben

znać kennen kannte gekannt haben

przychodzić kommen kam gekommen sein

ładować laden lud geladen haben

kazać lassen lie gelassen haben

biegać laufen lief gelaufen sein

pożyczać leihen lieh geliehen haben

pisać lesen lies gelesen haben

Leżeć liegen lag gelegen haben

kłamać lugen log gelogen haben

brać, wziąć nehmen nahm genommen haben

nazywać nennen nannte genannt haben

radzić raten riet geraten haben

jeździć konno reiten ritt geritten haben

biec, pędzić rennen rannte gerannt sein

wołać rufen rief gerufen haben

stworzyć schaffen schuf geschaffen haben

strzelać schieen schoss geschossen haben

spać schlafen schlief geschlafen haben

bić schlagen schlug geschlagen haben

zamknąć schlieen schloss geschlossen haben

kroić schneiden schnitt geschnitten haben

pisać schreiben schrieb geschrieben haben

krzyczeć schreien schrie geschrieen haben

posyłać senden sandte gesandt haben

kłcić się streiten stritt gestritten haben

pływać schwimmen schwamm geschwommen sein

widzieć sehen sah gesehen haben

być sein war gewesen sein

śpiewać singen sang gesungen haben

siedzieć sitzen sa gesessen haben

mwić sprechen sprach gesprochen haben

skakać springen sprang gesprungen sein

stać stehen stand gestanden haben

wspinać się steigen stieg gestiegen sein

nosić tragen trug getragen haben

spotykać się treffen traf getroffen haben

Pić trinken trank getrunken haben

czynić tun tat getan haben

zapominać vergessen verga vergessen haben

zgubić verlieren verlor verloren haben

znikać verschwinden verschwand verschwunden sein

wybaczyć verzeihen verzieh verziehen haben

rosnąć wachsen wuchs gewachsen sein

prać waschen wusch gewaschen haben

zwracać wenden wandte gewandt haben

stać się werden wurde geworden sein

rzucać werfen warf geworfen haben

wiedzieć wissen wusste gewusst haben

ciągnąć ziehen zog gezogen haben


Przykadowe prace

Opis przeżyć wewnętrznych, przed burzą schowałem się w grskiej grocie

Opis przeżyć wewnętrznych, przed burzą schowałem się w grskiej grocie Rodzice postanowili wyjechać w gry, aby odpocząć. Gdy dojechaliśmy, postanowiłem wybrać się na mały spacerek, by zwiedzić okolicę. Zaczęło się ściemniać,...

Dulszczyzna - Czy aktualna do dziś?

Dulszczyzna - Czy aktualna do dziś? Utwr Moralność Pani Dulskiej przedstawiony przez Gabrielę Zapolską daje nam dużo do myślenia. Po przeczytaniu książki zaczynamy zastanawiać się nad swoim i innych zachowaniem, nad naszym postępowaniem nad rzeczami, ktre często ...

Literackość zakwestionowana czyli o gatunkach literackich w okresie powojennym

Literackość zakwestionowana czyli o gatunkach literackich w okresie powojennym Rodzaj literacki to ogł utworw wyodrębnionych na podstawie wsplnych cech językowo stylistycznych. Rodzaje literackie to liryka, epika oraz dramat. Te z kolei zostały poddane jeszcze bardziej szczegłowemu ...

I żyli długo i szczęśliwie... - zanalizuj obrzędy związane z narzeczeństwem i ożenkiem w rżnych grupach etnicznych.

I żyli długo i szczęśliwie... - zanalizuj obrzędy związane z narzeczeństwem i ożenkiem w rżnych grupach etnicznych. Małżeństwo w Indiach- tradycyjny ślub Hindusw 90 procent małżeństw zawieranych w Indiach jest aranżowana, co oznacza, .e r...

Analiza ekonomiczna. Budowa Biznes planu

Analiza ekonomiczna. Budowa Biznes planu Budowa Business planu ELEMENTY PLANU 1. Streszczenie 2. Charakterystyka firmy - status prawny - wielkość - majątek - profil produkcji - wyroby - kondycja finansowa - dotychczasowe osiągnięcia 3. Opis produktu - technologia - koszty produkcji...

Światynia Ramzesa II

Światynia Ramzesa II Wielka świątynia z Abu Simbel jest najpiękniejszą i najpotężniejszą budowlą zbudowaną przez Ramzesa II w Nubii. Została wycięta w skale około roku 1260 p.n.e. Fasady świątyni strzegą cztery potężne posągi samego fa...

Analiza wiersza "Grb Agamemnona"

Analiza wiersza "Grb Agamemnona" ?Grb Agamemnona? podzielony jest na strofy, z ktrych każda składa się z sześciu wersw. Pierwsze cztery wersy każdej części posiadają układ rymw typu abab, natomiast dwa ostatnie wiersze zwrotki rymują się sąsiadująco. Utwr ma...

Analiza porwnawcza wierszy Cypriana Kamila Norwida, "Bema pamięci żałobny rapsod" i "Fortepian Szopena".

Analiza porwnawcza wierszy Cypriana Kamila Norwida, "Bema pamięci żałobny rapsod" i "Fortepian Szopena". Wiersze, o ktrych wspomniałem w temacie, zasługują moim zdaniem na szersze omwienie i porwnanie. W pracy tej postaram się uwidocznić rżnice i podobieństwa w tych utworach...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry