• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Trzy kr&...

Nawigacja

Trzy kręgi rewolucji w SzewcachTrzy kręgi rewolucji w Szewcach
1. Przewrt Scurvy’ ego przy pomocy Dziarskich Chłopcw - faszyzmArystokracja się przeżyła: to nie ludzie - to widma! Za długo nosiła na sobie ludzkość te widmowe losy. Kapitalizm to złośliwy nowotwr, ktry zaczął gnić, zjadać i gangrenować organizm, ktry go wydał - oto dzisiejsza społeczna kultura. Trzeba zreformować kapitalizm, ni niszczyć inicjatywy prywatnej

• anachroniczna, nacjonalistyczna ideologia, takie samo kłamstwo jak obalona demokracja (polemika Prokuratora z utopijną wizją Sajetana)2. Szewska rewolucja - socjalizmAle jak tu porwnać dwa mzgi? Nie porwnać - choć i to trudno - ale zrwnać. Otż pracować będą tak samo - chodzi o tę nieprzyjemność.

• chcą, aby każdy za tą samą pracę otrzymał tę samą płacęWięc czemu pan tego nie zacznie? Czy wy myślicie, że my musimy robić rewolucję od dołu, nawet wtedy gdy ona od gry bez kompromisw zrobiona być mogła? Każdy zostanie na swoim miejscu. Kto nie chce pracować w nowym ustroju - kula w łeb, a opornym wytrąca się od razu broń z ręki, pozbawiając ich podwładnych im ludzi. Czymże jest dowdca batalionu bez batalionu - kukłą w mundurze

• pragną znieść granice między narodami, cofnąć kulturę, ale bez tracenia jej wartości duchowychCały świat zabucim – zapracujem, zagwazdrzem – wszystko jedno

rewolucja jest w tym wypadku czystą żądzą sfabrykowania czegokolwiek bądź, wywołaną pozbawieniem szewcw możliwości wykonywania ich dotychczasowych zajęć

• ostatni wybuch siły twrczej przed totalną mechanizacją społeczeństwa, stworzenie nowej metafizyki - kultu pracy3. Towarzysz X i Towarzysz Abramowski - ustrj technokratycznySzkoda tylko, że my sami nie możemy być automatami

• dążenie do unifikacji człowieka

• przywdcy są anonimowi, wskutek mechanizacji ludzie zostają pozbawieni życia wewnętrznego; wszyscy działają tak samo, w podobny sposb myślą

• poddane władzy abstrakcyjnych formuł i bezdusznej technologii bezklasowe społeczeństwo przybiera formę doskonale zorganizowanego mrowiska

• ostatnia wizja rewolucji jest niczym innym jak odzwierciedleniem obaw samego autoraWitkacy a rewolucja• obala mit o możliwym szczęściu ludu płynącym z rewolucji

• jak przejdziecie tę linijkę, będziecie tacy sami jak my

• rewolucja obraca się przeciwko samym twrcom

• rewolucja prowadzi do dyktatury

Księżna Irina Wsiełodowna Zbereźnicka – Podberezka

- kobieta demoniczna• mityczna kobieta – modliszka

• najbardziej groteskowe wcielenie demonicznej kobiety w twrczości Witkacego

• reprezentantka arystokracji

• jej zachowanie, a zwłaszcza język odbiega od potocznych wyobrażeń o sposobie mwienia arystokracji – elementy gwary, groteskowe przekleństwa

• perwersja, dekadencja

• psychicznie i fizycznie dręczy mężczyzn, sprawia jej to przyjemność

• I Czeladnik nazywa ją sadystką z twarzą aniołka i naszym perwersyjnym aniołkiem

• zachowuje się prowokacyjnie, bawiąc się podnieceniem, ktre wywołuje u mężczyzn

• cechuje ją przewrotność i wyrafinowane okrucieństwo; poszukuje coraz to nowych wrażeń, ktre mają zaspokoić jej nienasycone pragnienia

• sadomasochistyczna osobowość sprawia, że nawet praca przymusowa przynosi jej rozkosz

• uosabia erotyczną władzę, ktrej ulegają wszyscy mężczyźni, niezależnie od pochodzenia i pozycji społecznej

• potrafi utrzymać swą wysoką pozycję niezależnie od sytuacji i panującego ustroju

• metafizyczne aspekty erotyzmu tracą rację bytu dopiero w nowej, zmechanizowanej rzeczywistości społecznej, a jej krtkotrwałe panowanie (matriarchat) jest tylko jeszcze jednym aktem komedii władzy, w ktrej grali także szewcy

• dla Towarzysza X i Towarzysza Abramowskiego jest tylko kukłą, ktrą mogą co najwyżej zużytkować jako obiekt seksualnej rozrywki, dającej odprężenie po ciężkiej pracy

• rola Księżnej w zmechanizowanym ustroju jest metaforą upadku dekadencji, wszelakich form metafizycznych artystycznych po ostatecznej rewolucji technokratycznej› Stosunki pomiędzy demoniczną kobietą – Księżną, a omamionymi mężczyznami określone zostały przez witkacologw mianem: psychomachii płciowej

Klasy społeczne (analiza relacji między nimi):

• PLORETARIAT – Sajetan i Czeladnicy

• DEKADENCKA ARYSTOKRACJA – Księżna

• BURŻUAZJA – Prokurator Scurvy -

wspłistnienie

w gnijącej demokracji


Przykadowe prace

Motyw szatana

Motyw szatana Szatan i demon w literaturze i sztuce. Szatan przez wieki uznawany był za tego, ktry kusi człowieka, czyni zło i jest ojcem grzesznikw. Według Biblii zbuntowany przeciw Bogu anioł, nakłaniający człowieka do grzechu. W literaturze pojawia się jako zło wc...

Dokonując analizy i interpretacji "Pieśni III" Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworw poety, przedstaw postawę życiową czołowego twrcy p

Dokonując analizy i interpretacji "Pieśni III" Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworw poety, przedstaw postawę życiową czołowego twrcy polskiego renesansu. Renesans to okres w dziejach kultury europejskiej trwający od polowy XIV w. do końca XVI w. Epoka t...

Powtrka do matury - zagadnienia.

Powtrka do matury - zagadnienia. Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałw, w jakie obfituje literatura średniowiecza. Natomiast to literatura towarzyszyła człowiekowi w życiu, ukazywała rżne modele zgodne z duchem czasu, często miała charakter dydaktyczny, nie sz...

Polacy wobec demokracji

Polacy wobec demokracji Demokracja [gr. demokratia, od demos = lud + kratos = władza],w znaczeniu oglnym – władza ludu, ludowładztwo; w znaczeniu politycznym – ustrj przeciwstawiany jednowładztwu. Za kolebkę demokracji uważana jest Grecja. NAjważniejszym organem rządzaćy...

Akty i decyzje administracyjne

Akty i decyzje administracyjne Pojęcie aktu administracyjnego. ?Akt administracyjny jest podstawową i tradycyjną formą działania administracji, podobnie jak wyrok jest typową formą działania sądu, a akt normatywny - działalności parlamentu.? Akt administracyjny...

Zakres działania i zadania gminy

Zakres działania i zadania gminy GMINY wykonują zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania własne dzielą się na następujące kategorie: - Infrastruktura techniczna (drogi gminne, ulice, mosty, wysypiska, utylizacja śmieci, targowiska, h...

Omw symbole występujące w Weselu S. Wyspiańskiego

Omw symbole występujące w Weselu S. Wyspiańskiego 18. Omw symbole występujące w ``Weselu`` S. Wyspiańskiego. ``Wesele`` nazwane zostało dramatem narodowym oraz symboliczno – wizyjnym. Symbol – jest znakiem, pojęciem lub zespołem pojęć użytych dla ozn...

Rżne czasowniki (de)

Rżne czasowniki (de) an beteiligen, sich an (3) – brać udział w czymś denken an (4) – myśleć o czymś erinnern an (4) – przypominać coś schicken an (4) – wysyłać do kogoś schreiben an (4) – pisać do kogoś teilne...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry