• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: "Tu otwie...

Nawigacja

"Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny: tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy: tu trwał za życia dom, a w ni"Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny: tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy: tu trwał za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie nawykli". Wyjaśnij sens motta Gustawa Herlinga - Grudzi
Gustaw Herling – Grudziński w swojej książce pt. Inny świat, powołując się na motto

Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego nie podobny: tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy: tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie nawykli, opowiada nam o czasie spędzonym w łagrze sowieckim w Jercewie.

W łagrze przed ludźmi tam żyjącymi otwierał się zupełnie inny, odrębny świat. Ten świat nie był w ogle w niczym podobny do tamtego starego, w ktrym było im tak dobrze, bo panował tam pokj, zgoda, wszyscy byli szczęśliwi, pogodni, mieli swoje marzenia i cele do osiągnięcia w życiu.

W obozie natomiast obowiązywały zupełnie inne prawa, obyczaje, nawyki i odruchy. Więźniowie byli wykorzystywani do ciężkiej pracy. Poniżano ich i wyszydzano. W łagrze wszystko przebiegało ściśle według harmonogramu. Obozowicze żyli jak w kieracie, w kłko tylko apel, praca, apel, spanie. Często byli głodzeni. Nie posiadali swoich nazwisk, tylko numery – stracili przez to swą osobowość – byli nikim. Wszyscy za niewykonywanie poleceń byli traktowani w brutalny sposb. Po pewnym czasie ludzie przebywający w Jercewie zaczęli powoli przywykać do praw obozowych. Więźniowie uważali, że tam, gdzie obecnie mieszkają, jest martwy za życia dom. Brak jest w nim ciepła rodzinnego, nie ma miejsca na żadne marzenia. Jest tylko codzienna obozowa rzeczywistość.

Motto Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego nie podobny: tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy: tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie nawykli, powinno być przestrogą dla innych, by czasy sowieckich łagrw już nigdy się nie powtrzyły.


Przykadowe prace

Państwo rzymskie po upadku Cesarstwa Zachodniego

Państwo rzymskie po upadku Cesarstwa Zachodniego PAŃSTWO RZYMSKIE PO UPADKU CESARSTWA ZACHODNIEGO Od 476 r.n.e. dawna pars occidentalis przestała istnieć faktycznie, kilka lat pźniej formalnie. Został teraz tylko jeden cesarz roszczący sobie pretensje do władzy nad cał...

Problematyka i funkcja nowelistyki pozytywistycznej

Problematyka i funkcja nowelistyki pozytywistycznej Utwory pozytywistyczne służyły do prezentowania nowych wzorcw osobowych, założeń programowych, takich jak praca u podstaw, czy praca organiczna. Literatura miała uświadamiać wspłczesnemu człowiekowi celowość pr...

Niedziela - dzień święty.

Niedziela - dzień święty. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Idziemy do domu Pańskiego! Najważniejszym i najwspanialszym dniem tygodnia jest niedziela. Dlaczego? Nie dlatego, że nie ma zajęć w szkole i że ludzie nie pracują, ale dlatego, że jest to Dzie&#...

Streszczenie - Krzyacy - charakterystyka postaci i utworu.

Streszczenie - Krzyacy - charakterystyka postaci i utworu. I. Streszczenie Tom I rozdz. 1 W Tycu, w gospodzie Pod Lutym Turem Mako z Bogdaca, cigncy z bratankiem, Zbyszkiem, do Krakowa, opowiada swoje dzieje. Po mierci brata zostawi majtek pod opiek krewnego opata, kupi zbroj i konia i zacign...

Teoria grup odniesienia

Teoria grup odniesienia Teoria ta odzwierciedla cechy i prawidłowości społeczne, ktre związane są z krzyżującym się schematem struktury społecznej. Twrcy teorii grup odniesienia (Hyman, Newcomb, Stauffer) zanegowali podstawowe przesłanki tradycyjnie pojmowanego śro...

Inwestycje, jej rodzaje, cechy i zadania

Inwestycje, jej rodzaje, cechy i zadania Inwestycja jest to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych i czasem niepewnych korzyści. Wynika z tego, że inwestor dokonuje podziału swego budżetu na część przeznaczoną na inwestycje. Przy określonych dochod...

Upadek Polski

Upadek Polski Moja praca będzie napisana w układzie chronologicznym. Ramy czasowe, jakie wezmę pod uwagę zawierają się w latach 1697-1795. W 1697r. na krla Polski koronował się August II Sas, a w 1795r. Rosja, Austria i Prusy dokonały 3 rozbioru Polski. Jedną z wielu przyczy...

Tragizm i jednostki i dziejw w romantyzmie.

Tragizm i jednostki i dziejw w romantyzmie. Bohater romantyczny to tragiczna indywidualność. Tragizm bohatera romantycznego wypływał najczęściej z niemożliwych do przezwyciężenia sprzeczności wewnętrznych, okreslających osobowość jednostki wybitnej. Kordi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry