• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Tworzywa...

Nawigacja

Tworzywa sztuczneTworzywa sztuczne
WSTĘP:

Dziś tworzywa sztuczne odgrywają podstawowa role w życiu ludzkości. Pojawiają się w coraz to nowych dziedzinach naszego życia. Znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia, doskonale zastępują metal, drewno. Są niezbędne do rozwoju przemysłu, techniki, medycyny, budownictwa. Z drugiej jednak strony polimery nie ulegają biodegradacji, czyli naturalnemu rozkładowi. To samo dzieje się podczas spalania polimerw.WYJAŚNIENIE:

Tworzywa sztuczne są materiałami, ktrych podstawowym składnikiem są naturalne lub syntetyczne polimery tzn. związki zbudowane z wielu polimerw, czyli pojedynczych ogniw długiego łańcucha. Tworzywa sztuczne moga być otrzymywane z czystego polimeru (np.: polimetakrylan metylu, polistyren, polietylen), z kopolimerw lub z mieszanek polimerw. Zazwyczaj jednak tworzywa sztuczne otrzymywane są z polimerw modyfikowanych metodami chemicznymi (np.: przez hydrolizę), fizycznymi (np.: przez degradacje) lub przez dodatek takich substancji jak: plastyfikatory, napełniacze, pigmenty, barwniki, stabilizatory, antyutleniacze, absorbery, nośniki, środki smarujące, porofory, środki tiksotropujace, środki antystatyczne, środki zmniejszające palność.RODZAJE POLIMERW:

Syntetyczne tworzywa sztuczne można podzielić na trzy grupy:a) Polimery termoplastyczne - miękną pod wpływem podwyższonej temperatury. Dzieje się tak dlatego, że łańcuchy polimerowe mogą poruszać się względem siebie, a efekt ten staje się coraz wyraźniejszy wraz ze wzrostem temperatury. Przykładem może być polistyren lub polichlorek winylu (PVC).b) Polimery termoutwardzalne – występują tu wiązania porzeczne pomiędzy poszczeglnymi łańcuchami polimerowymi, uniemożliwiając ich przesuwanie się względem siebie. Dlatego takie materiały nie stają się plastyczne w wyższych temperaturach. Do tego typu polimerw zaliczyć można bakelit i żywice epoksydowe.c) Elastomery – tworzywa o dobrych właściwościach sprężystych. W skład tej grupy wchodzą wszystkie związki gumo podobne, w tym guma oraz sztuczny i naturalny kauczuk. Podczas ich produkcji powstaje ściśle określona ilość wiązań poprzecznych pomiędzy łańcuchami molekuł. W rezultacie powstają materiały elastyczne, ktre można mocno rozciągać, używając stosunkowo niewielkich sił i ktre powracają do pierwotnego kształtu po ustąpieniu siły rozciągającej.REAKCJE:

Otż powstają one w reakcji polimeryzacji lub reakcji polikondensacji:

a) Reakcja polimeryzacji jest procesem łączenia się cząsteczek monomeru w łańcuch, ktremu nie towarzyszy powstawanie żadnych produktw ubocznych. Np. reakcja polimeryzacji etylenu.

b) Reakcja polikondensacji jest procesem w trakcie, ktrego powstają proste produkty uboczne, jak np. woda. Jest to np. reakcja tworzenia peptydw z aminokwasw.

Często polimery otrzymane w ten sposb poddaje się reakcji sieciowania. Sieciowaniu poddaje się polimery, gdzie w łańcuchu występują reaktywne grupy funkcyjne lub wiązania wielokrotne. W reakcji tej polimer jest ogrzewany z odpowiednimi związkami, zwanymi utwardzaczami. Prowadzi to do połączenia się łańcuchw i powstania gigantycznej cząsteczki.

Za podstawę klasyfikacji tworzyw sztucznych przyjmuje się zachowanie ich pod wpływem ogrzewania. Przy tym podziale wyrżnia się tworzywa termoplastyczne oraz tworzywa termo- i chemoutwardzalne, tzw. duroplasty. Można rwnież zastosować podział oparty na budowie polimeru stanowiącego głwny składnik tworzywa.

Do podstawowych tworzyw sztucznych zaliczamy: PCV, CPVC, PMMA, PP, PE, PE, PC, PWAL, PA, PTFE, PVAC, PVAC, PUR, ABS, SP, UP, SAN, SI, PIB, PET, PF, PVB.POLICHLOREK WINYLU (Przykład):

Polichlorek winylu (PCV) - jest w Polsce, a także w wielu innych krajach najważniejszym pod względem wielkości produkcji tworzywem sztucznym. Poli (chlorek winylu) otrzymuje się z chlorku winylu trzema metodami.

1) Polimeryzacja emulsyjna.

2) Polimeryzacja w zawiesinie.

3) Polimeryzacja w masie.

Każda z tych metod można otrzymać polimer o specyficznych właściwościach i dlatego wszystkie 3 metody są stosowane.

Wyodrębnienie polichlorku winylu emulsyjnego PVC - E z mieszaniny reakcyjnej (emulsji) może odbywać się dwiema metodami.

a) Przez suszenie rozbryzgowe w strumieniu gorącego powietrza.

b) Przez wytracenie emulsji (metoda mokra)

Polichlorek winylu suspensyjny PVC - S jest otrzymywany w postaci granulek o średnicy 15 - 100 m. Polimer ten odznacza się duża jednorodnością i wysoka czystością. Z tego typu PVC możliwe jest uzyskanie wyrobw całkowicie przezroczystych. Ten polichlorek może być przetwarzany tylko po dodaniu stabilizatorw.

Polichlorek winylu blokowy - otrzymuje się w postaci kulek o średnicy 250 - 750 m. Jest on najczystszym polimerem o najlepszych właściwościach fizycznych i chemicznych.

Oglnie polichlorek winylu jest białym bezpostaciowym proszkiem o gęstości 1,38 g/cm3 . Rozrżnia się dwa podstawowe typy PVC - PVC twardy zawierający do 5% plastyfikatorw i PVC zmiękczony o zawartości 40 - 70% plastyfikatorw. PVC odznacza się szerokim zakresem temperatury mięknienia, ktrego dolna granica wynosi od 80C. Zakres temperaturowy stosowania czystego PVC wynosi od -10 do +80C. Specjalnie stabilizowany PVC zmiękczony może byc stosowany w zakresie temperaturowym od -30 do +100C. Polichlorek winylu charakteryzuje się mała odpornością na działanie podwyższonych temperatur a także światła już w temp. 135C następuje powolny rozkład polimeru z jednoczesnym wydzieleniem chlorowodoru.

Przewodnictwo cieplne PVC jest bardzo małe nie tylko w stosunku do metali (2770 razy mniejsze niz. dla srebra), lecz rwnież w stosunku do innych tworzyw np. 2,5 razy mniejsze niz. dla polietylenu niskociśnieniowego. PVC twardy źle przepuszcza tlen, natomiast dobrze parę wodna. Dobre właściwości elektryczne PVC pozwalają stosować kable i przewody w izolacji z tego tworzywa do napięcia 10 KV. Odporność chemiczna jest bardzo dobra, przy czym PVC twardy ma ta odporność znacznie większa niz. zmiękczony. Za graniczna odporność PVC na działanie czynnikw chemicznych przyjęto zmianę właściwości mechanicznych tego tworzywa pod wpływem działaniem wody w temp. 40C.

Polichlorek winylu ma zastosowanie do wyrobu folii, opakowań, odzieży ochronnej, obuwia, wężw, izolacji kabli, zabawek oraz do powlekania tkanin.


Przykadowe prace

Kwasy karboksylowe, Estry, Tłuszcze - właściwości chemiczne/fizyczne i zastosowanie.

Kwasy karboksylowe, Estry, Tłuszcze - właściwości chemiczne/fizyczne i zastosowanie. Kwasy karboksylowe: 1. Właściwości fizyczne: *Małe cząsteczki kwasw bardzo dobrze mieszają się z wodą (grupa karboksylowa tworzy wiązanie wodorowe. Zanika to ze wzrostem &#...

Dialekt mazowiecki

Dialekt mazowiecki Dialekt mazowiecki Dialekt – mowa ludności określonej dzielnicy kraju, rżniąca się od języka oglnopolskiego i innych dialektw określonymi cechami. Dialekt mazowiecki: obejmuje pn-wsch. i środkową część Polski jest poza kaszubskim...

Izotopy

Izotopy Rozwj badań nad promieniotwrczością przyczynił się do odkrycia nowego zjawiska. Atomy trzech rżnych pierwiastkw: uranu, aktynu i toru samorzutnie rozpadają się tworząc nowe, lżejsze atomy innych promieniotwrczych pierwiastkw. Ostatecznym produktem rozpadu jąde...

Najważniejsi bogowie i boginie Rzymu

Najważniejsi bogowie i boginie Rzymu Najważniejsi bogowie i boginie Rzymu /Wyjaśnienie przyczyny wzrostu zainteresowania Rzymian obcymi bstwami/ Oficjalnie Rzymianie uznawali dwunastu bogw greckich, ktrym nadali imiona rzymskie. Wśrd nich znaleźli się: Jowisz – Zeus, Junona &...

Epika

Epika Epika jest jednym z trzech rodzajw literackich (obok liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend i mitw o przeszłości. Po czym rozpoznać epikę * obecność narratora * świat przedstawiony * fabuła i (układ przyczy...

Jak założyć przedsiębiorstwo?

Jak założyć przedsiębiorstwo? Założenie przedsiębiorstwa usługowego (koncesjowana działalność gospodarcza) W obliczu nadchodzącego wzrostu popytu na prace wydobywcze, postanowiłem założyć przedsiębiorstwo świadczące takie w...

Biografia - Stanisław Wyspiański

Biografia - Stanisław Wyspiański Urodził się w rodzinie rzeźbiarza Franciszka Wyspiańskiego i Marii z Rogowskich. Matka zmarła kiedy Wyspiański miał siedem lat, a ponieważ ojciec nie potrafił sprawować nad nim odpowiedniej opieki, od 1880 roku wychowywał si&#...

Elity lokalne

Elity lokalne 1.Definicja elity Elita ? zbiorowość ludzi cechująca się prostszym niż pozostały ogł społeczny, dostępem do cenionych wartości i przez to sprawującymi rwnież kontrolę nad tymi wartościami. Z powyższej definicji wynikają prz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry