• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Uło...

Nawigacja

Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.
Joanna Elendt Wejherowo, 05.03.2006 r.

Semestr. VIII A

Liceum Ekonomiczne ZaocznePRACA KONTROLNA Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW

Temat: Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i

rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.

AKTYWA 01.01.2002 31.12.2002 PASYWA 01.01.2002 31.12.2002

A. Aktywa trwałe 24600 17010 A. Kapitał własny 28150 31650

I. WNiP 250 610 I. Kapitał podstawowy 21150 21150

II. Rzeczowe aktywa trwałe 18350 10250 II. Kapitał zapasowy 3250 5350

III. Należności długoterminowe 300 270 III. Pozostałe kapitały międzyokresowe 1250 1800

IV. Inwestycje długoterminowe 5400 5770 IV. Zysk netto 2950 3650

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 750 560

B. Aktywa obrotowe 18900 32290 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15350 650

I. Zapasy 5170 5490 I. Rezerwy na zobowiązania 550 650

II. Należności krtkoterminowe 9650 5550 II. Zobowiązania długoterminowe 390 330

III. Inwestycje krtkoterminowe 4150 21470 III. Zobowiązania krtkoterminowe 14550 16740

IV. Krtkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 380 230 IV. Rozliczenia międzyokresowe 310 380

SUMA AKTYWW 44400 50200 SUMA PASYWW 44400 50200

Informacje dodatkowe:

Stan wybranych składnikw na 01.01.2001 r.

Kapitał własny 32000

Zobowiązania 23000

Przychody za sprzedaży w 2001 r.

89000

Przychody ze sprzedaży w 2002 r.

98000Środki pieniężne 4000 2800I. WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ1. Wskaźnik płynności bieżącejna początek okresu18900 = 1,29 Interpretacja Na początek okresu aktywa obrotowe

14550 wskaźnika stanowiły 1,29 zobowiązań krtkoterminowychna koniec okresu32290 = 1,93 Interpretacja Na koniec okresu aktywa obrotowe

16740 wskaźnika stanowiły 1,93zmiana 1,93 – 1,29 = 0,64Zarwno na początek jak i na koniec okresu wskaźnik mieści się w przedziale wzorcowym, co oznacza,

że jest w stanie spłacić zobowiązania krtkoterminowe.2. Wskaźnik szybkiej płynnościna początek okresu18900 – 5170 – 380 = 0,92 Interpretacja Na początek okresu wskaźnik

14550 wskaźnika wynisł 0,92na koniec okresu32290 – 5490 – 380 = 1,58 Interpretacja Na koniec okresu wskaźnik

16740 wskaźnika wynisł 1,58zmiana 1,58 – 0,92 = 0,66Na początku okresu wskaźnik mieści się w przedziale wzorcowym, co oznacza pełną możliwość spłaty zobowiązań krtkoterminowych, natomiast na koniec okresu jest wyższy od wielkości wzorcowej, co może świadczyć o nieproduktywnym gromadzeniu środkw pieniężnych na rachunkach bankowych lub wysokim poziomie należności.3.


Przykadowe prace

Rżne oblicza heroizmu w literackich obrazach wojny- Iliada

Rżne oblicza heroizmu w literackich obrazach wojny- Iliada "Rżne oblicza heroizmu w literackich obrazach wojny- Iliada" Heroizm jest to inaczej bohaterstwo. Każdy już doskonale wie, czym owo bohaterstwo jest. Bohaterem nazywamy bowiem osobę, ktra z ogromnym poświęceniem słu...

Bohater tragedii antycznej wobec losu. Scharakteryzuj sytuację Edypa na podstawie jego wypowiedzi i całości utworu.

Bohater tragedii antycznej wobec losu. Scharakteryzuj sytuację Edypa na podstawie jego wypowiedzi i całości utworu. Edyp, głwny bohater tragedii Sofoklesa, jest krlem Teb, a jednocześnie synem Lajosa i Jokasty. Pochodzi z rodu Labdakidw, na ktrym spoczywa fatum. Przez klątwę znalazł si...

Kapitały - ściąga.

Kapitały - ściąga. Kapitał własny dzieli się na: powierzony (zakładowy, podstawowy), Wypracowany (samofinansowania), zysk niepodzielony Struktura kapitałw własnych i obcych: kapital wlasny nie może być nizszy niż 50%, kapital obcy nie powinien przekraczać 50-60% G...

Narodziny Baroku

Narodziny Baroku Nastroje w Europie końca XVI wieku Początki Baroku nie były związane z niczyim wystąpieniem (jak w Renesansie), ani z innym wydarzeniem historycznym. Przejście między epokami nastąpiło płynnie, ponieważ dotyczyło przemiany myśli, powstania nowyc...

Pogotowie Opiekuńcze

Pogotowie Opiekuńcze W przypadku niepomyślnych warunkw wychowawczych w rodzinie np. alkoholizm, trudności zdrowotne, bieda i ubstwo, bezrobocie czy też uzależnienia, należy dążyć do resocjalizacji środowiska rodzinnego. Mwi się o tzw. rewaloryzacji środowiska rodzi...

Unie polsko litewskie

Unie polsko litewskie Unia jest to akt prawny oraz związek między państwami. Są unie personalne (wsplny monarcha) i realne (wsplny monarcha i coś jeszcze). Unie, jakie zawarła Polska (oprcz polsko litewskich): •1378–1382r. Unia Polsko – Węgierska •1300&...

Propaganda w PRLu.

Propaganda w PRLu. Propaganda w PRL-u Wg ‘Słownika języka polskiego’ propaganda to : szerzenie pewnych poglądw, idei, haseł mające na celu pozyskiwanie kogoś dla jakiejś idei lub akcji. Leonard Dobo stwierdził, że propaganda to ‘Systematyczne wysiłki pos...

Kontroewersje wokł zniesienia kary śmierci w Polsce

Kontroewersje wokł zniesienia kary śmierci w Polsce Problem kary śmierci jest wysoce kontrowersyjny w teorii prawa karnego. Kara śmierci jest najstarszą z kar i obok kar okaleczających stanowiła od niepamiętnych czasw głwne narzędzie w walce z przestępczości&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry