• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Uczelnia...

Nawigacja

Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej - streszczenie książkiUczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej - streszczenie książki


1. Model metody – czy metoda?

Autor w rozdziale pierwszym informuje i jednocześnie przestrzega czytelnika, iż książka przez niego napisana nie jest żadnym poradnikiem, podającym określone metody wykonywania danych prac umysłowych, sposoby odpoczynku, postępowania z samym sobą czy metody higieny pracy. Jest natomiast swoistym przewodnikiem po uczelni, zawierającym rwnież przykładowe modele metod postępowania podczas nauki na studiach wyższych.

W rozdziale tym Rudniański podkreśla rżnice między modelami metod a samymi metodami, przytaczając głwnie przykłady z dziedziny pracy umysłowej. Według niego metoda jest to zastosowany, z pewną świadomością jego zastosowania, sposb pracy nad pewnym zagadnieniem, ktre rozpatruje osoba działająca. Model metody jest to natomiast postulowany sposb na osiągnięcie jakimś celu, przy czym sam postulujący zakłada, iż jest on możliwy tylko przy spełnieniu określonych warunkw.2. Od szkoły do uczelni

Kolejny rozdział Jarosław Rudniański poświęcił problemom adaptacyjnym studentw, ktrzy niejednokrotnie mają trudności z przystosowaniem się do nowej roli – roli studenta. Trudności te podzielił na: mające źrdło w sprawach organizacyjno-bytowych, trudności związane z procesem dydaktycznym (np. duża ilość pracy i ogrom materiału) oraz na trudności związane z kontaktami społecznymi (brak zainteresowania i chęci pomocy ze strony starszych studentw).

Dalej autor porusza problem organizacji czasu studenta. Zaleca, aby ustalił on stałe godziny nauki w ciągu całego tygodnia pracy. Pomaga to, bowiem w skupieniu uwagi oraz wspiera efektywniejszą pracę. Proponuje, aby student zastanowił się nad faktem, czy pewne zewnętrzne zakłcenia wpływają w jakiś sposb na jego naukę, czy nie mają większego znaczenia.

Rudniański podaje rwnież modele metod wspomagających pamięciowe opanowywanie pewnej partii materiału (na przykład obowiązującej do egzaminu). Pisze, iż osoby, ktre mają problem z zapamiętywaniem (np. wykładw), powinny w domu porządkować swoje notatki przepisując je ponownie i jednocześnie systematyzując. Proponuje rwnież tworzenie konspektw notatek ( w punktach czy hasłach) zawierających najważniejsze wiadomości z wykładw.

3. Samoorganizacja psychiczna studenta

Kolejny rozdział Jarosław Rudniański poświęca metodom rozwiązywania problemw. Podaje rwnież definicję myślenia . Autor określa tym terminem działania umysłowe mające na celu pokonanie pewnych przeszkd występujących przy zmienianiu sytuacji niepożądanej w pożądaną. Nauka zajmująca się kwestiami sprawnego myślenia jest, bowiem częścią prakseologii – nauki o sprawnym działaniu. Jak zauważa myślenie występuje wtedy, gdy rozwiązując dany problem napotykamy na swojej drodze jakieś przeszkody. Przy prbie rozwiązywania problemu musimy wyznaczyć sobie pewne priorytety działania, a więc cel głwny, ktry chcemy osiągnąć. Wszystkie czynności prowadzą do podjęcia jakiejś decyzji, czyli wyboru pewnego rozwiązania z danej liczby możliwych w określonym momencie do wykonania działań. Podjęcie właściwej decyzji wymaga przede wszystkim dystansu do opracowywanego zagadnienia, co bardzo łatwo można zatracić w okresie zmęczenia.4. Cecha specyficzna pracy umysłowej: koncentracja uwagi w polu wewnętrznym

Jednym z najważniejszych czynnikw wpływających na efektywność pracy umysłowej, jak pisze autor książki, jest skupienie i koncentracja. Skupienie uwagi na czymś, czego nie da się zobaczyć, dotknąć, jest niewątpliwie trudne, jednakże niezbędne do dokładnego opracowania danego zagadnienia. Rudniański wyrżnia dwa typy koncentracji uwagi: koncentracja w polu zewnętrznym oraz wewnętrznym. Jak możemy dalej przeczytać najtrudniejsze są te prace umysłowe, ktre wymagają prawie jednoczesnego skupienia uwagi w polu wewnętrznym i zewnętrznym. Do tego typu prac należy czytanie niektrych książek, zwłaszcza naukowych.

Gdy czytamy i myślimy przy czytaniu, następują kolejne, bardzo szybkie przerzuty uwagi z pola zewnętrznego na wewnętrzne i na odwrt. Prawdopodobnie te przeżuty , jak pisze autor, są bardzo wyczerpujące dla umysłu i przy dłuższym trwaniu prowadzą do szybszego zmęczenia.5. Metodyka kilku rodzajw prac umysłowych

a) Wstęp: rodzaje informacji

W podrozdziale tym autor rozrżnia dwa typy informacji, jakie docierają do studenta: informacje nadawane celowo przez ludzi (słowa, symbole, liczby, obrazy) oraz informacje nadawane niecelowo (tzw. sygnały z rzeczywistości pozaznakowej). Celem pierwszego typu informacji jest najczęściej wywarcie określonej presji lub określonego wrażenia na odbiorcy. Drugi typ informacji zawiera w sobie natomiast cały system znakw i sygnałw, ktre po rozkodowaniu stają się czytelne dla kogoś, kto potrafi je zdefiniować. Cały proces rozkodowywania tych informacji, jak pisze Rudniański, możemy nazwać sztuką.

Sztuka studiowania, bo takiego pojęcia używa autor, polega na odczytywaniu informacji nadawanych celowo, jak rwnież na swoistym czytaniu między wierszami , a więc odkodowywaniu znakw i sygnałw niecelowych.b) Dobr informacji: biblioteki, bibliografie, katalogi, przeglądanie książek

Biblioteki możemy podzielić na biblioteki naukowe oglne i specjalne. Do bibliotek naukowych oglnych należą np. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Śląska w Katowicach, Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, miejskie lub wojewdzkie biblioteki publiczne czy biblioteki uniwersyteckie. Do bibliotek specjalnych zaliczamy wszystkie biblioteki przy instytutach i zakładach badawczych PAN, biblioteki towarzystw naukowych, niektre biblioteki ministerstw i urzędw centralnych oraz biblioteki szkł wyższych specjalnych (np. SGGW, Politechniki Warszawskiej).

W każdej większej bibliotece znajduje się kilka katalogw (alfabetyczne i rzeczowe), w ktrych umieszczony jest spis wszystkich książek znajdujących się w danej bibliotece. Katalog alfabetyczny jest to spis owych książek i pozycji literackich ułożony w porządku abecadłowym haseł, ktre stanowią bądź nazwę autorw, bądź wyrazy rozpoczynające tytuły druku. Katalog rzeczowy wskazuje na związki zachodzące pomiędzy interesującą danego czytelnika dziedziną a pokrewnymi naukami. Wyrżnić można kilka rodzajw katalogu rzeczowego: działowy, systematyczny, dziesiętny, klasowy, przedmiotowy, krzyżowy.

Biblioteki posiadają rwnież wydzielone specjalne miejsca - czytelnie, gdzie możemy przeczytać dane książki, bez konieczności wypożyczania ich do domu. Czytelnie dzielimy na: głwne (oglne), rękopisw, starodrukw, kartografii, grafiki, muzykaliw, mikrofilmw, bibliograficzne, czasopism itp.

Każda książka zbudowana jest w określony sposb. Na pierwszej stronie karty tytułowej znajduje się zawsze autor dzieła (jego imię i nazwisko), często data wydania, miejsce wydania, instytucja wydająca książkę, numer wydania. Na odwrocie karty tytułowej znajduje się nazwisko tłumacza, tytuł oryginału oraz inne dane wyrżniające książkę.c) Sporządzanie podręcznej bibliografii

Podręczną bibliografię danej dziedziny bardzo często trzeba zrobić samemu. Nie jest to bynajmniej zajęcie bezproduktywne, gdyż często przydają się owe spisy książek z danego zagadnienia, szczeglnie na wyższych latach studiw, kiedy student przygotowuje się do pisania pracy magisterskiej. Rudniański zachęca czytelnikw do sporządzania tzw. fiszek, czyli małych kartek z uwzględnieniem nazwy autora, tytułu książki oraz najważniejszych (według nas) pojęć zawartych w danej książce.d) Szybkość czytania

Niezwykle ważna, podczas studiw, jest szybkość czytania danych książek czy artykułw. Im bowiem szybciej coś przeczytamy, tym więcej mamy czasu na przyswojenie sobie owej wiedzy. Pomimo, iż jest to czynność, ktrą wykonujemy mniej więcej od 7 roku życia i teoretycznie powinna być czynnością łatwą, jest to proces skomplikowany i często nastręczający dużo problemw. Istnieją sposoby na sprawdzenie sprawności czytania. W takim przypadku liczy się ilość tzw. fiksacji, czyli momentw zatrzymania wzroku podczas czytania i jak długo one trwały. Szybkość czytania można wyćwiczyć. Wprawni czytelnicy potrafią ogarnąć wzrokiem wiersz szerokości szpalty, ich oczy poruszają się po stronie nie z lewej ku prawej, lecz z gry na dł. Wymaga to jednak dużej ilości ćwiczeń, nie jest to jednak niemożliwe.e) Notowanie

Jednym z najważniejszych materiałw, z ktrych przygotowujemy się do egzaminu są notatki z wykładw, ćwiczeń bądź książek. Sposb sporządzania notatek jest silnie zindywidualizowany i zależny od danego studenta, jednakże istnieje kilka sposobw, jak pisze Jarosław Rudniański w swojej książce, aby notatki posiadały większą wartość merytoryczną. Przy sporządzaniu notatek z wykładu, niezbędna jest podzielność uwagi. Polega ona na tym, iż notując poprzednie słowa wykładowcy, słyszy się jednocześnie jego dalsze słowa. Sprawność sporządzania notatek jest niezwykle ważna. Aby ją zwiększyć stosuje się dość często rżnego rodzaju skrty, ktre niekiedy tylko autorzy notatek potrafią rozszyfrować. Przy sporządzaniu notatek należy pamiętać o ich przejrzystości oraz zawartości merytorycznej (dobrze sporządzone notatki powinny zawierać m.in. wyjaśnienie niezrozumiałych dla nas pojęć czy definicji).f) Rozwiązywanie problemw

W tym podrozdziale Rudniański podaje pewien model metody rozwiązywania określonego problemu. Przede wszystkim, jak pisze, należy jasno i precyzyjnie sformułować problem, jakim będziemy się zajmować, następnie zebrać możliwie największą liczbę danych dotyczących owego zagadnienia i sposobw rozwiązania. Istnieją rżne metody rozwiązywania problemw. Autor książki przytacza za Gralskim trzy z nich: metodę heurystyczną, algorytmiczną i konatywną. Największą konatywnością i uniwersalnością charakteryzuje się pierwsza z metod – metoda heurystyczna.g) Zapamiętywanie

Zapamiętywanie dzielimy na dosłowne i niedosłowne. W zależności od rodzaju materiału, jaki musimy sobie przyswoić, dostosowujemy jeden z tych typw do naszych potrzeb. W obydwu przypadkach dość ważne jest nastawienie psychiczne uczącego się. Jedną z najlepszych metod przyswojenia sobie wiedzy jest czytanie, a następnie głośne powtarzanie zapamiętanych informacji.h) Seminaria i ćwiczenia

Podrozdział ten Rudniański poświęcił na podanie pewnych dyrektyw, jakimi powinien kierować się student przygotowujący referat na seminaria bądź zdobywający doświadczeni

ab7b

e praktyczne na ćwiczeniach. Jak sam pisze wszelkie działania podejmowane przez studenta powinny być wcześniej przemyślane i w razie potrzeby przedyskutowane z prowadzącym. Przygotowując zaś referat student powinien pamiętać o umieszczeniu w nim rżnych sposobw postrzegania tematu przez badaczy oraz uwzględnić w nim swj osobisty stosunek do zagadnienia.i) Egzaminy

Przygotowywanie się do egzaminu polega na zapamiętaniu materiału poruszanego na wykładach i ćwiczeniach. O zapamiętywaniu autor pisał rwnież w podrozdziale zatytułowanym po prostu Zapamiętywanie . Rudniański zachęca studentw do przygotowywania sobie konspektw, systematyzowania materiału, a w razie możliwości do uczenia stosunkowo wcześniej do egzaminu. Nie należy jednak zapominać o higienie pracy i odpoczynku, gdyż tylko stuprocentowa wydajność umysłu może zapewnić określone wyniki na egzaminie.j) ITS

ITS to skrt od Indywidualny Tok Nauczania, czyli sposb na szybsze skończenie studiw . Jest on przeznaczony dla studentw wybitnie uzdolnionych, ktrzy wykazują się dobrymi wynikami w nauce. ITS stwarza możliwość komponowania swojego własnego toku studiw w oparciu o ofertę dydaktyczną oferowaną przez daną uczelnię. Niewątpliwie wymaga to dużego samozaparcia studenta, jak rwnież wytężonej pracy i wysokiej inteligencji. Jest to, można powiedzieć, program przeznaczony dla tych, ktrzy chcą zdobyć potrzebną im wiedzę nie tylko w sposb szablonowy, narzucony z gry, lecz sami chcą mieć wpływ na to, czego będą się uczyli. Autor opisuje w tym podrozdziale założenia ITN oraz daje wskazwki co należy zrobić, aby mieć możliwość indywidualnego toku studiw.k) Struktura i styl naukowej pracy dyplomowej

Cały podrozdział autor poświęcił strukturze i stylowi pracy przede wszystkim doktorskiej i magisterskiej. Zwraca przede wszystkim uwagę na przejrzystą budowę rozdziału, aspekt estetyczny pracy, jej styl oraz język. Omawia rwnież poszczeglne etapy pisania jej, sposoby badań naukowych, opisywanie przeprowadzonych badań, jak rwnież analizowanie problemw, ktre powstają już podczas jej tworzenia.

6. Planowanie pracy własnej

Jarosław Rudniański, mwiąc w tym rozdziale na temat planowania pracy własnej, skupił się wyłącznie na planowaniu długodystansowym, czyli świadomym planowaniu własnej pracy umysłowej. Planując organizację swojego czasu należy rwnież zostawić sobie około 20% czasu potrzebnego na zrobienie określonej rzeczy. Mogą się bowiem zdarzyć pewne nieprzewidziane wcześniej sytuacje, ktre uniemożliwią nam wykonanie danych czynności. Plan pracy możemy sobie napisać, lecz nie musimy. Konieczne jest jednak zrobienie licznych notatek pomocniczych dotyczących efektywności naszej pracy w ciągu dnia, jej warunkw czy chociażby własnych zainteresowań. Plan ten powinien być na tyle elastyczny, aby nam pomagał, a nie przeszkadzał w wykonaniu zadania. Podstawą jednak dobrze zaplanowanej pracy umysłowej jest nasza motywacja, gdyż bez niej skazani jesteśmy od razu na porażkę.7. Organizacja, organizacja, organizacja

Rozdział ten poświęcił autor organizacji warsztatu pracy studenta. Podaje do wiadomości czytelnika pewne dyrektywy, ktre powinny być spełnione, aby praca nad jakimś zagadnieniem była owocna. Pisze o oglnych zaleceniach odnośnie urządzania pomieszczenia, w ktrym będziemy się uczyć. Autor stawia na minimalizm – im mniej przedmiotw na biurku, przy ktrym się pracuje, tym lepiej, gdyż pomaga to w większym skupieniu uwagi. Zachęca rwnież do pracy w takiej pozycji, w jakiej jest nam najwygodniej, gdyż komfort pracy w znaczącym stopniu wpływa na jej efektywność.8. Higiena pracy umysłowej i odpoczynku

W tym rozdziale Rudniański porusza temat psychohigieny pracy umysłowej i odpoczynku studenta. Zwraca uwagę na dostarczanie do organizmu odpowiedniej ilości tlenu poprzez głębsze oddychanie bądź częstsze wietrzenie pokoju. Postuluje rwnież zastąpienie dopingu farmakologicznego lub używkowego - dopingiem naturalnym. Ten ostatni może polegać, jak pisze autor, na chwilowej zmianie rytmu bądź rodzaju pracy, aktywnym wypoczynku (gimnastyka, spacer) czy chociażby krtkiej drzemce. Ponadto zaleca, aby w ciągu całego tygodnia pracy znaleźć choć chwilę dla siebie, ktrą możemy poświęcić temu, co nas naprawdę interesuje – naszemu hobby9. Etyka pracownika naukowego

Przedostatni rozdział swojej książki poświęcił Rudniański etyce pracownika umysłowego. Jak sam pisze, najpierw jest się człowiekiem, a dopiero pźniej naukowcem i nie wolno o tym zapominać. Tak samo jak w życiu osobistym, jak i podczas pracy należy pamiętać o pewnym systemie wartości, ktry jest w priorytetowej sytuacji w stosunku do innych wartości życia człowieka. W przypadku pracownika naukowego owa etyka opiera się przede wszystkim na precyzyjnym i zgodnym z prawdą przekazywaniu wiedzy. Nie można, bowiem podawać np. fałszywych informacji, podawać za swoje myśli i poglądw innych osb. Autor pisze rwnież, iż jedną z podstaw rozwoju nauki jest tzw. kooperacja negatywna, czyli wzajemna krytyka, ktra umożliwia rozwj i postęp danej dziedziny.10. Zakończenie

W ostatnim rozdziale zamykającym całą książkę Jarosław Rudniański zamieszcza swoje subiektywne poglądy dotyczące studiowania oraz uczelni wyższych. Pisze, że jego zdaniem wykłady, na ktrych sprawdzana jest lista obecności studentw, są zaprzeczeniem idei studiw wyższych, ktre przez to stają się tylko przedłużeniem szkoły średniej. Uważa, iż do chodzenia na wykład powinna zachęcać studentw przede wszystkim jego jasna, ciekawa i zrozumiała forma. Egzamin natomiast powinien być sposobem sprawdzenia wiedzy studenta na dany temat, a nie formą swoistej autoreklamy wiedzy.

Przykadowe prace

Ruch jednowymiarowy

Ruch jednowymiarowy Wykład 2 2. Ruch jednowymiarowy Zajmiemy się opisem ruchu rozumianym jako zmiany położenia jednych ciał względem innych, ktre nazywamy układem odniesienia. Zwrć uwagę, że to samo ciało może poruszać się względem jednego układ...

Reise nach Hannover

Reise nach Hannover Ich kam gerade aus der Geschftsreise zurck. Ich war in Hannover. Bereits 1947 wurde Hannover zur Messestadt und setzt immer noch Massstbe: im Jahr 2000 durch die EXPO 2000 und seit 1986 mit der erfolgreichsten und bekanntesten Messe im Informations und Telekommunikationsbereich, die grte Messe der Welt der C...

Pki jesteśmy, nie ma śmierci, gdy jest śmierć, nie ma nas - Epikur

Pki jesteśmy, nie ma śmierci, gdy jest śmierć, nie ma nas - Epikur Epikur był jednym z największych filozofw greckich. To od niego zaczął się starożytny ruch i pogląd na życie wczesnego greka, ktry nazywamy dzisiaj epikureizmem. Mwi on o tym, że cel życia...

Fascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok pźniejszych

Fascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok pźniejszych Wstęp: Odwieczne zainteresowanie człowieka śmiercią. Rżne postawy wobec śmierci: - czerpanie jak najwięcej z życia - umartwianie się, asceza, świad...

Sole i ich zastosowanie

Sole i ich zastosowanie Sole i ich zastosowanie 1. Sole- związki chemiczne będące połączeniem atomw metali z resztą kwasową, gdzie z cząsteczki zasady zostały wyparte grupy wodorotlenowe, a z cząsteczek kwasw atomy wodoru, powstają w trakcie zobojętniania( neu...

Czucie i wiara jako nowe sposoby poznania świata w kulturze romantycznej.

Czucie i wiara jako nowe sposoby poznania świata w kulturze romantycznej. Romantyzm narodził się w okresie burzliwych przemian, na granicy między dawnymi a nowymi latami. Czas taki wyzwolił sprzeciw jednostek zmęczonych racjonalizmem i klasycznymi barierami. Zbuntowana młodzież zaczę&...

Kill Bill vol.1

Kill Bill vol.1 Quentin Tarantino, to amerykański reżyser, scenarzysta, producent filmowy i aktor. Jest jednym z najwybitniejszych twrcw kina postmodernistycznego. To jemu zawdzięczamy takie ikony jak: Wściekłe Psy , Pulp Fiction , Cztery Pokoje , czy wreszcie temat moich rozważań...

Anarchizm na postawie wybanych autorw

Anarchizm na postawie wybanych autorw Znaczenie pojęcia anarchizm, jego twrcy Pierwotne znaczenie słowa anarchia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obrosło fałszywymi znaczeniami. Dlatego większości z nas anarchizm jest rwnoznaczny z chaosem, bezładem, rozprzęże...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry