• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Udowodnij...

Nawigacja

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi.Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi.
Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości. W “Odprawie posłów greckich łatwo znaleźć fragmenty, w których poeta krytykuje władców oraz całe społeczeństwo. Słowa krytyki są wyrazem troski o losy ojczyzny, mają wymowę uniwersalną, ponieważ nie odnoszą się do konkretnego władcy, czyli do Priama, lecz do każdego. “Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie- to wezwanie do wszystkich, którzy sprawują władzę. Powinni oni zdawać sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Mają oni bowiem sprawować opiekę nad całym narodem, mają stać na straży prawa i sprawiedliwości. Nie wolno im myśleć o własnych interesach, powinni mieć na uwadze dobro ogółu. Poeta ostrzega, że władcy są bezkarni.Fraszki Kochanowskiego bardzo wyraźnie odzwierciedlają stosunek autora do świata, są potwierdzeniem renesansowego światopoglądu. Ich tematyka dotyczy głównie człowieka i jego spraw (miłosne “Do Hanny, “Do Magdaleny , czy wytykające wady “Na Konrada , “O szlachcicu), zwraca uwagę na przyrodę (“Na dom , “Na lipę), odzwierciedla życie dworskie (“O doktorze Hiszpanie), stosunki społeczne, aktualne wydarzenia (“Na most).Fraszki mają świadczyć o radości i optymizmie autora, afirmacji życia, o jego zachwycie nad pięknem świata, a przede wszystkim mają ukazywać ludzkie uczucia i sposoby ich okazywania.Jan Kochanowski sięga także do tematu wsi. Utworem który mówi o wiejskim życiu, jest “Pieśń świętojańska o Sobótce. Jest on wielką pochwałą wsi i ziemiańskiej szczęśliwości.W “Hymnie do Boga opisuje naturę jako wieki dar. Kochanowski uważa, że należy cieszyć się życiem na ziemi, na łonie natury, ponieważ wszystko co nas otacza zostało nam ofiarowane przez Boga.Cnota i dobra sława są szczególnie bliskie Kochanowskiemu. O cnocie pisze w “Pieśni o cnocie i chociaż Kochanowski nie podaje konkretnej definicji cnoty, to bez trudu można zauważyć, że cnota to godność, prawość, uczciwość, czyste sumienie. Najdoskonalszą postacią cnoty jest służba ojczyźnie. W “Pieśni o dobrej sławie Poeta dobitnie podkreśla, że nie można żyć dla samego siebie. Na przykładzie poety i żołnierza, pokazuje jak człowiek powinien twórczo wykorzystywać swe zdolności, aby przedłużyć za pomocą “poczciwej sławy swoje doczesne istnienie.W “Trenach Kochanowski staje oko w oko z problemem śmierci. Śmierć Urszulki nosi imię pogańskiej bogini Persefony. W każdym z “Trenów śmierć jest intruzem w “ogrodzie świata. Poeta poddaje w wątpliwość wszystkie istotne składniki swego światopoglądu: stoicką mądrość życiową, wiarę w Boga i cnotę, która nie chroni człowieka przed nieszczęściem. “Treny uzmysławiają nie tylko to, że rzeczą ludzką jest też cierpienie, ale że wielkość człowieka ujawnia się także wtedy, gdy heroicznie z nim się zmaga, gdy pod jego brzemieniem upada i powoli się podnosi.


Przykładowe prace

Krew

Krew KREW Składniki krwi: - części upostaciowane (erytrocyty, leukocyty, trombocyty) - części nieupostaciowane (osocze ? H2O, białka ? np.: fibrynogen, immoglobuliny) SUROWICA= OCOCZE - FIBRYNOGEN (nie krzepnie, ale zawiera białka odpornościowe: immoglobuliny) Wszystkie biał...

Ania z Zielonego Wzgórza

Ania z Zielonego Wzgórza Pewnego ciepłego czerwcowego popołudnia na Zielone Wzgórze zamieszkiwane przez Marylę i Mateusza Cuthbertów przyjechała mała sierota, która nazywała się Ania Shirley. Po przyjeździe Mateusza, Maryla bardzo zdziwiła się, że oczekiwanym dzieckiem nie b...

Kraków pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej.

Kraków pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej. 6.09.1939 Kraków został zajęty przez wojska niemieckie. Od początku okupanci narzucili miastu surowe rygory stanu wojennego. Wprowadzono godzinę policyjną, wszelkie działania uznane za wrogie wobec Niemców zagrożone by ...

Le pass compos z czasownikiem posiłkowym tre

Le pass compos z czasownikiem posiłkowym tre Lp Verb Paricipe pass Tłumaczenie 1. aller all iść, pójść, jechać, chodzić 2. arriver arriv przybyć, przyjechać 3. descendre descendu zejść, wysiąść, wychodzić 4. devenir devenu sta...

Mikroekonomia

Mikroekonomia Ekonomia-nauka, która gromadzi i porządkuje wiedzę o procesach związanych z działalnością gospodarczą. Nauka o wyborach ekonomicznych, która bada decyzje ludzi o wykorzystywaniu niewystarczających zasobów do różnych celów produkcyjnych i konsumpcyjnych oraz poznaje sku...

Konspekt zajęć świetlicowych-Wiosenne harce na świeżym powietrzu

Konspekt zajęć świetlicowych-Wiosenne harce na świeżym powietrzu KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH Data: Grupa: V Osoby prowadzące: Temat zajęć:WIOSENNE HARCE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU- GRY I ZABAWY TERENOWE. Czas trwania zaj&...

Polska w UE

Polska w UE Polska w Unii Europejskiej może odgrywać rolę regionalnego lidera w podejmowaniu ważnych inicjatyw politycznych i gospodarczych. To właśnie w Polsce, jako w pierwszym kraju, w latach 80. pojawił się pierwszy impuls demokratycznych przemian, które objęły potem c...

Pytania z XIX wieku 38 80

Pytania z XIX wieku 38 80 80. Jakie było dziedzictwo zaborów z perspektywy 1918r., co wniosły do historii II RP? W: Ogólnie 123/124 lata zaborów, ale nie wszędzie tak samo np. Lwów 146, Wilno 123, Poznań 115, warszawa 98, Kraków 86; upadek wielkich mocarstw europejskich w wyniku I wojny światowej ?...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry