• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Udowodnij...

Nawigacja

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi.Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi.
Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości. W “Odprawie posłów greckich łatwo znaleźć fragmenty, w których poeta krytykuje władców oraz całe społeczeństwo. Słowa krytyki są wyrazem troski o losy ojczyzny, mają wymowę uniwersalną, ponieważ nie odnoszą się do konkretnego władcy, czyli do Priama, lecz do każdego. “Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie- to wezwanie do wszystkich, którzy sprawują władzę. Powinni oni zdawać sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Mają oni bowiem sprawować opiekę nad całym narodem, mają stać na straży prawa i sprawiedliwości. Nie wolno im myśleć o własnych interesach, powinni mieć na uwadze dobro ogółu. Poeta ostrzega, że władcy są bezkarni.Fraszki Kochanowskiego bardzo wyraźnie odzwierciedlają stosunek autora do świata, są potwierdzeniem renesansowego światopoglądu. Ich tematyka dotyczy głównie człowieka i jego spraw (miłosne “Do Hanny, “Do Magdaleny , czy wytykające wady “Na Konrada , “O szlachcicu), zwraca uwagę na przyrodę (“Na dom , “Na lipę), odzwierciedla życie dworskie (“O doktorze Hiszpanie), stosunki społeczne, aktualne wydarzenia (“Na most).Fraszki mają świadczyć o radości i optymizmie autora, afirmacji życia, o jego zachwycie nad pięknem świata, a przede wszystkim mają ukazywać ludzkie uczucia i sposoby ich okazywania.Jan Kochanowski sięga także do tematu wsi. Utworem który mówi o wiejskim życiu, jest “Pieśń świętojańska o Sobótce. Jest on wielką pochwałą wsi i ziemiańskiej szczęśliwości.W “Hymnie do Boga opisuje naturę jako wieki dar. Kochanowski uważa, że należy cieszyć się życiem na ziemi, na łonie natury, ponieważ wszystko co nas otacza zostało nam ofiarowane przez Boga.Cnota i dobra sława są szczególnie bliskie Kochanowskiemu. O cnocie pisze w “Pieśni o cnocie i chociaż Kochanowski nie podaje konkretnej definicji cnoty, to bez trudu można zauważyć, że cnota to godność, prawość, uczciwość, czyste sumienie. Najdoskonalszą postacią cnoty jest służba ojczyźnie. W “Pieśni o dobrej sławie Poeta dobitnie podkreśla, że nie można żyć dla samego siebie. Na przykładzie poety i żołnierza, pokazuje jak człowiek powinien twórczo wykorzystywać swe zdolności, aby przedłużyć za pomocą “poczciwej sławy swoje doczesne istnienie.W “Trenach Kochanowski staje oko w oko z problemem śmierci. Śmierć Urszulki nosi imię pogańskiej bogini Persefony. W każdym z “Trenów śmierć jest intruzem w “ogrodzie świata. Poeta poddaje w wątpliwość wszystkie istotne składniki swego światopoglądu: stoicką mądrość życiową, wiarę w Boga i cnotę, która nie chroni człowieka przed nieszczęściem. “Treny uzmysławiają nie tylko to, że rzeczą ludzką jest też cierpienie, ale że wielkość człowieka ujawnia się także wtedy, gdy heroicznie z nim się zmaga, gdy pod jego brzemieniem upada i powoli się podnosi.


Przykładowe prace

Poznański czerwiec

Poznański czerwiec Strajk powszechny, demonstracje publiczne i walki 28 czerwca 1956 r. z Poznaniu. Protest zainicjowany przez robotników zakładów im. H. Cegielskiego, którzy domagali się zwrotu bezprawnie pobranego podatku od wynagrodzeń najlepiej zarabiających pracowników, zmiany systemu prac akordow...

Wygrał czy przegrał życie. Mój sąd o Jimie.

Wygrał czy przegrał życie. Mój sąd o Jimie. I Bóg świadkiem, był szczęśliwy, bardzo szczęśliwy; Bóg świadkiem, był za wszystko wdzięczny. Było mu dobrze, lepiej, niż mógł się spodziewać, lepiej, niż na to zasługiwał. Tylko &#...

"Nie porzucaj nadzieje Jako Ci się kolwiek dzieje...". Postawa Kochanowskiego wobec zmiennosci ludzkiego losu.

"Nie porzucaj nadzieje Jako Ci się kolwiek dzieje...". Postawa Kochanowskiego wobec zmiennosci ludzkiego losu. Podmio liryczny dokonuje proby sformuowania prawd zyciowych, a takze zastanawia sie nad sensem i celownoscia ludzkich staran i mysli. Nie warto bowiem zamartwiac sie tym, co przyniesie dzien jutrzejszy. ...

Instytucje Finansowe

Instytucje Finansowe Spis treści: 1. Istota instytucji finansowej....................................................................3 2. Instytucja finansowa jako przedsiębiorstwo.............................................4 3. Przedmiot działalności instytucji finansowej..............................

Obraz dawnej i przyszłej Polski w Panu Tadeuszu.

Obraz dawnej i przyszłej Polski w Panu Tadeuszu. Pozornie Pan Tadeusz jest przesycony bezkrytycznym uwielbieniem dla dawnej Polski. Poeta ukazał malowniczy, barwny, zamknięty i tworzący jakby mikrokosmos świat dworków, zaścianków. Zaludniająca go szlachta przestrzega tradycji, szanuje dawne oby...

Muzyka odgrywa istotną rolę w życiu człowieka.

Muzyka odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Będę się starał bronić tezy, iż muzyka odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Pierwszym argumentem potwierdzającym tytułową tezę jest to, że muzyka towarzyszyła człowieko...

Kinobesuch

Kinobesuch Ich interessiere mich fr Kino und Filme deshalb oft ich ins Kino gehe. Ich mag die bertragung aus Filmfestivale sehen. In Berlin gibt es Berlinare – so heit das Festival . Dort werden Preise Goldene Bren gegeben. Diese Preise bekamen letztens Franka Potente und Til Schweiger. Potente spielt im Film Borns Identi...

Przywileje szlacheckie

Przywileje szlacheckie PRZYWILEJE: ? Statut piotrkowski (1496) - został nadany przez Jana I Olbrachta; był to przywilej gospodarczy: - zwalniał szalchtę od ceł za przywożone towary - wieś mógł opuścić w ciągu roku tylko 1 chłop - zakazywał posiadania dó...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry