• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Udowodnij...

Nawigacja

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi.Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi.
Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości. W “Odprawie posłów greckich łatwo znaleźć fragmenty, w których poeta krytykuje władców oraz całe społeczeństwo. Słowa krytyki są wyrazem troski o losy ojczyzny, mają wymowę uniwersalną, ponieważ nie odnoszą się do konkretnego władcy, czyli do Priama, lecz do każdego. “Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie- to wezwanie do wszystkich, którzy sprawują władzę. Powinni oni zdawać sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Mają oni bowiem sprawować opiekę nad całym narodem, mają stać na straży prawa i sprawiedliwości. Nie wolno im myśleć o własnych interesach, powinni mieć na uwadze dobro ogółu. Poeta ostrzega, że władcy są bezkarni.Fraszki Kochanowskiego bardzo wyraźnie odzwierciedlają stosunek autora do świata, są potwierdzeniem renesansowego światopoglądu. Ich tematyka dotyczy głównie człowieka i jego spraw (miłosne “Do Hanny, “Do Magdaleny , czy wytykające wady “Na Konrada , “O szlachcicu), zwraca uwagę na przyrodę (“Na dom , “Na lipę), odzwierciedla życie dworskie (“O doktorze Hiszpanie), stosunki społeczne, aktualne wydarzenia (“Na most).Fraszki mają świadczyć o radości i optymizmie autora, afirmacji życia, o jego zachwycie nad pięknem świata, a przede wszystkim mają ukazywać ludzkie uczucia i sposoby ich okazywania.Jan Kochanowski sięga także do tematu wsi. Utworem który mówi o wiejskim życiu, jest “Pieśń świętojańska o Sobótce. Jest on wielką pochwałą wsi i ziemiańskiej szczęśliwości.W “Hymnie do Boga opisuje naturę jako wieki dar. Kochanowski uważa, że należy cieszyć się życiem na ziemi, na łonie natury, ponieważ wszystko co nas otacza zostało nam ofiarowane przez Boga.Cnota i dobra sława są szczególnie bliskie Kochanowskiemu. O cnocie pisze w “Pieśni o cnocie i chociaż Kochanowski nie podaje konkretnej definicji cnoty, to bez trudu można zauważyć, że cnota to godność, prawość, uczciwość, czyste sumienie. Najdoskonalszą postacią cnoty jest służba ojczyźnie. W “Pieśni o dobrej sławie Poeta dobitnie podkreśla, że nie można żyć dla samego siebie. Na przykładzie poety i żołnierza, pokazuje jak człowiek powinien twórczo wykorzystywać swe zdolności, aby przedłużyć za pomocą “poczciwej sławy swoje doczesne istnienie.W “Trenach Kochanowski staje oko w oko z problemem śmierci. Śmierć Urszulki nosi imię pogańskiej bogini Persefony. W każdym z “Trenów śmierć jest intruzem w “ogrodzie świata. Poeta poddaje w wątpliwość wszystkie istotne składniki swego światopoglądu: stoicką mądrość życiową, wiarę w Boga i cnotę, która nie chroni człowieka przed nieszczęściem. “Treny uzmysławiają nie tylko to, że rzeczą ludzką jest też cierpienie, ale że wielkość człowieka ujawnia się także wtedy, gdy heroicznie z nim się zmaga, gdy pod jego brzemieniem upada i powoli się podnosi.


Przykładowe prace

Katedra Św. Wita w Pradze

Katedra Św. Wita w Pradze Katedra jest strażnicą cennych i świętych skarbów świadczących o wiekach politycznych zmagań. Znajduje się na Hradczanach, którym nadaje specyficzny wygląd. Katedra Św. Wita jest mieszanką stylów, ponieważ jej budowa trwała etapowo na...

Komputer - przyjaciel czy wróg?

Komputer - przyjaciel czy wróg? Czym jest komputer w naszych czasach? Dlaczego każdy z nas pragnie go mieć w domu?Czy każdy człowiek potrafi z niego racjonalnie korzystac?To tylko kilka pytań nawiązujących do tematu, jakim jest komputer. Ja jednak postaram się udzielić szersze...

Ustalenie granic Polski międzywojennej

Ustalenie granic Polski międzywojennej Decydujący głos w sprawach ukształtowania granic II RP należał do koalicji zwycięskiej. Główne mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone: USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Japonia, tworzył Radę Najwyższą, kierowniczy orga...

Biografia - Adam Mickiewicz

Biografia - Adam Mickiewicz Adam Mickiewicz - urodzony 24 grudnia 1798 roku w Zosiu koło Nowogródka. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Ojciec, Mikołaj, był adwokatem i komornikiem mińskim, natomiast matka, Barbara z Majewskich, pochodziła ze starego rodu szlacheckiego, który od wielu lat miesz...

Lotnictwo polsie podczas II Wojny Światowej

Lotnictwo polsie podczas II Wojny Światowej DZIEJE LOTNICTWA POLSKIGO PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ Rankiem 1 września 1939 roku Polskę zaatakowało ok. 2 tys. samolotów Luftwafe. Podkomendni marszałka Hermana Gringa liczyli na łatwe zwycięstwo wiedząc, że polscy lotnicy maj&#...

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy".

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy". Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Świadczy o tym przekrojowy obraz życia Zenona Ziembiewicza, od domu rodzinn...

Was hast du gestern gemacht?

Was hast du gestern gemacht? Gestern habe ich gut geschlafen. Um 7 Uhr bin ich aufgestanden. Gestern habe ich nicht gefruckstuck(2 razy u z ..) und in die Schule gegangen. Ich habe Sieben Stunden gehabt. Ich bin nach Hause erst um 15 Uhr gekommen. Im Supermarkt habe ich eingekauft. Danach habe ich das Mittagessen gekocht. Wir h...

Motyw buntu!

Motyw buntu! Ramowy plan prezentacji Temat: Prometeusz i Lucyfer w dziele literackim. Przedstaw temat buntu odwołując się do dzieł z co najmniej dwóch epok I Określenie problemu: 1. Teza: Prometeusz i Lucyfer praojcami buntu. Bunt na przełomie wieków. 2. Określenie pojęcia...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry