• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Udowodni...

Nawigacja

Udowodnij, ze "Antygona" jest dramatem antycznymUdowodnij, ze "Antygona" jest dramatem antycznym


Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości, w trakcie ktrych wykonywaną chralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędzy VII a VI w.p.n.e odziani w koźle skry pasterze śpiewali już utwory układane specjalnie na ten cel przez poetw. Wwczas powstało pojęcie tragedia ( tragos - kozioł i oide - pieśń). Następnie przeciwstawiono chrowi odpowiadacza - pierwszego aktora. Grecki tragediopisarz Ajschylos wprowadził drugiego aktora, a Sofokles-trzeciego.

Antygona jest jedną z tragedii antycznych napisanych na uroczystość ku czci boga Dionizosa, co postaram się udowodnić poniższymi argumentami.

Akcja w Antygonie tworzy ciąg wydarzeń połączonych ścisłymi związkami przyczynowo- skutkowymi układającymi się w kolejne fazy:

-wprowadzenie (prolog)

-zawiązanie akcji (parodos)

-rozwinięcie (epeisodion II,III,IV)

-katastrofa i rozwinięcie akcji (eksodos)

Wyżej wymienione części stanowią stałą kompozycję budowy dramatu antycznego.

W Antygonie zachowana jest rwnież zasada trzech jedności, czyli klasycystyczna reguła jedności czasu, miejsca i akcji w dramacie. Akcja ogranicza się do 24 godzin, odbywa się w jednym miejscu, czyli przed pałacem krlewskim w Tebach i skupia się wokł jednego wydarzenia jakim jest śmierć głwnej bohaterki. Zachowana jest także zasada decorum zapewniająca, że w utworze panuje jedność nastroju (powaga i wzniosłość) oraz jedność stylu (brak indywidualizacji językowej-styl retoryczny).

Istotą utworu Antygony jest obecność konfliktu tragicznego (pomiędzy ustanowionym przez człowieka prawem państwowym, reprezentowanym przez Kreona, a prawem boskim, na ktre powołuje się Antygona) oraz fatum (siły, ktra sprawia, ze bohaterowie muszą znaleźć się w sytuacji tragicznej). Występuje w nim rwnież wina tragiczna głwnej bohaterki, Antygony, ktra narusza krlewski zakaz, ale pragnie uszanować prawa boskie oraz wina Kreona, wydającego bezwzględny rozkaz będąc jednocześnie przekonanym, że ma obowiązek ukarać zdrajcę ojczyzny i że zgodne jest to z wolą bogw. W tragedii tej występuje też ironia tragiczna, ktra polega na nieudolności władcy Teb. Wszelkie działania Kreona przynoszą skutki sprzeczne z jego zamiarami; im bardziej stara się wykonywać obowiązki władcy, tym szybciej zmierza ku nieuchronnej katastrofie.

Następną cechą tragedii antycznej są charakterystyczni bohaterowie. Po pierwsze-pochodzą z najszlachetniejszych rodw, zajmują wysoką pozycję społeczną (Kreon, Antygona, Ismena, Hajmon, Eurdyka to rodzina krlewska). Są oni także szlachetni: Kreon myśli przede wszystkim o interesie państwa, jest sprawiedliwy- A gdyby wyżej nad dobro publiczne kazał zysk przyjacił, za nic bym go ważył(...) , z kolei Antygona cechuje wielka odwaga i determinacja w obronie wyznawanych wartości (...)ja brata pogrzebię sama, potem zginę z chlubą . Bohaterom tym nieobce są też wady i słabości czyniące ich bliskimi człowiekowi. Uwidacznia to Kreon odrzucając racje innych oraz Antygona, gdy jest okrutna wobec siostry ach daj mi spokj, o siebie się troskaj , a skazana na śmierć żałuje, ze musi umrzeć- kroczę już, biedna, ku śmiertelnej toni. Wnet nie ujrzę ni słońca promienia. Nikt łzy nad moją dolą nie uroni.

Antygona jest dramatem tak napisanym, aby nie zwierał scen zbiorowych. Występuje w nim ograniczona do trzech (oprcz chru) liczba aktorw na scenie. W treści utworu uwzględniono istotną dla tragedii antycznej obecności chru. Jest on stale obecny na scenie i pełni istotne funkcje: informuje o wcześniejszych wydarzeniach (parodos), wyjaśnia sens wszystkiego co się dzieje na scenie (stasimon I, eksodos), ocenia postępowanie bohaterw (stasimon II), bierze udział w akcji (epeisodion V)

Na podstawie wyżej zaprezentowanych przez mnie spostrzeżeń myślę, iż uwodniłam, że Antygona Sofoklesa posiada wszystkie niezbędne cechy pozwalające zaliczyć ją do dramatu antycznego.

Przykadowe prace

Finanse publiczne

Finanse publiczne FINANSE – ogł zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem ( podziałem ) zasobw pieniężnych. Do zjawisk finansowych zaliczamy tylko te, w ktrych występuje pieniądz w postaci przepływających strumieni pieniężnych. FUNKCJE: ...

Bohater romantyczny i jego poprzednicy. Werter, Giaur, Gustaw – porwnanie. Werteryzm, bajronizm.

Bohater romantyczny i jego poprzednicy. Werter, Giaur, Gustaw – porwnanie. Werteryzm, bajronizm. Bohater romantyczny i jego poprzednicy. Werter, Giaur, Gustaw- porwnanie. Werteryzm, bajronizm. Bohater romantyczny i jego poprzednicy: Jest on gwałtowny, uczuciowy, ma poczucie własnej indywidualności, w...

Mikołajkowa wycieczka do kina

Mikołajkowa wycieczka do kina W piątek – 9. grudnia – została zorganizowana w mojej klasie mikołajkowa wycieczka do kina. Obejrzeliśmy tam czwartą część przygd Harrego Pottera – Harry Potter i Czara Ognia. Film został zekranizowany na podstawie książk...

Zanieczyszczenia środowiska

Zanieczyszczenia środowiska ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA. Czym są zanieczyszczenia powietrza? Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), ktre znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń...

Wielcy wodzowie XVII w.

Wielcy wodzowie XVII w. W XVII w. Rozegrano wiele bitew ktre bardzo wpłynęły na losy Rzeczypospolitej a ich sukces zawdzięczamy głwnie naszym wielkim wodzom oraz wspaniale przygotowanej armii. Rzeczypospolita posiadala najlepsza jazdę konną zwaną Husarią. Husarz był wyposaż...

Język mwiony a język pisany. Istota stylu językowego.

Język mwiony a język pisany. Istota stylu językowego. Język jest to ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Służy do przedstawiania przedmiotw, czynności czy abstrakcyjnych pojęć za pomocą znakw. Mwi&#...

Robert Coffy "Bg Niewierzących" - notatki (streszczenie)

Robert Coffy "Bg Niewierzących" - notatki (streszczenie) Uwagi! To są bardzo mocno skrtowe notatki z Boga Niewierzących , w większości to przepisane fiszki, więc są bardzo hasłowo. W większości to lekko zmodyfikowane cytaty. Mam nadzieję, że niema tu żadnyc...

Sądy

Sądy Zadaniem sądw jest wymierzanie sprawiedliwości (rozstrzyganie spraw cywilnych i karnych). Wykonując to zadanie sądy opierają się na przepisach prawa. Charakterystyczną cechą sądw, rżniącą je od innych organw państwowych i znamionującą...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry