• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ugrupowa...

Nawigacja

Ugrupowania polityczne na ziemiach polskich oraz postawa społeczeństwa polskiego wobec zaborcw w drugiej połowie XIX wiekuUgrupowania polityczne na ziemiach polskich oraz postawa społeczeństwa polskiego wobec zaborcw w drugiej połowie XIX wieku
UGRUPOWANIA POLITYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH ORAZ POSTAWA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO WOBEC ZABORCW W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU

Zmiany w strukturze społeczeństw doprowadziły do ukształtowania się nowych ruchw politycznych i społecznych. Wiązało się to ze wzrostem aktywności politycznej i ekonomicznej wielu grup społecznych (np. robotnikw). Obok konserwatyzmu ? ideologii głwnie wyższych warstw, ale i chłopw opowiadających się za monarchią, Kościołem i silną władzą wykonawczą ? mocno okrzepł liberalizm, z ktrym utożsamiała się zarwno grupa przemysłowcw, jak i uboższa część społeczeństwa, zwolennicy poszerzenia swobd obywatelskich i demokracji parlamentarnej. W tym czasie powstały też ruchy narodowe i nacjonalistyczne. Dużego znaczenia nabrał ruch feministyczny (emancypantki, sufrażystki).

POWSTANIE RUCHU ROBOTNICZEGO

Rozwj gospodarki wielkoprzemysłowej przyczynił się do powstania dwch grup społecznych ? robotnikw i kapitalistw, posiadaczy fabryk, kopalń i bankw. Obok tych dwch klas ukształtowała się klasa średnia (rzemieślnicy, drobni kupcy, urzędnicy, inteligenci), ktra w wielu krajach znalazła się pod ochroną rządw zabiegających o utrzymanie rodzimego rzemiosła. Robotnicy, pracujący po kilkanaście godzin dziennie za niskie wynagrodzenie, narażeni na wypadki w pracy i pozbawieni ochrony socjalnej, już u schyłku XVII wieku zaczęli się buntować. W połowie XIX wieku bunt przybrał formę masowych strajkw, czyli odmowy pracy, organizowania manifestacji robotniczych i wysuwania żądań socjalnych (skrcenia dnia pracy, odszkodowania w razie wypadku).

RUCH ROBOTNICZY I LUDOWY NA ZIEMIACH POLSKICH

Polscy socjaliści ? początki ruchu robotniczego
Początki ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich przypadają na lata siedemdziesiąte XIX w. W wyniku uprzemysłowienia Krlestwa Polskiego i ziem zaboru pruskiego powstały duże skupiska robotnicze (Grny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Staropolskie). Powtarzające się bunty i strajki robotnikw walczących o poprawę warunkw bytu zwrciły uwagę socjalistw działających głwnie wśrd młodzieży uniwersyteckiej. Jednak tworzone przez robotnikw, liczące zaledwie kilkanaście osb, kasy oporu nie odpowiadały założeniom socjalistw. Celem prowadzonej przez nich propagandy było stworzenie partii robotniczych opartych na ideach marksistowskich. W wąskim zakresie podejmowano natomiast kwestię odzyskania niepodległości.
Grupa działaczy z Krlestwa Polskiego, utrzymująca kontakty z polską emigracją w Szwajcarii i związkami robotnikw w Rosji, opracowała Program socjalistw polskich (tzw. brukselski, 1879), w ktrym zapowiadała zjednoczenie proletariatu i walkę z rządem zaborczym. W 1882 r. w Warszawie powstała z inicjatywy Ludwika Waryńskiego pierwsza marksistowska Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat zwana Wielkim Proletariatem, ktra za głwny cel stawiała sobie zwycięstwo proletariatu na drodze rewolucji.


Przykadowe prace

Biologia kod genetyczny transkrypcja translacja mutacje

Biologia kod genetyczny transkrypcja translacja mutacje Kod genetyczny jest to wzr według ktrego tworzą się białka. Białka zbudowane są z 20 rżnych aminokwasw. Kolejność aminokwasw w łańcuchu białkowym jest kodowana przez kolejne nukleotydy w mRNA. Kod genetycz...

Procedua likwidacyjna banku

Procedua likwidacyjna banku Bank Osobą prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń: koncesje i uprawniona do wykonywania czynności bankowych. Działalność bankowa regulowana jest przez prawa bankowe. Prawo bankowe – to zbir wszelkich norm ...

Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy Działalność Gospodarcza Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z...

Renesans i jego wyznaczniki

Renesans i jego wyznaczniki Zarwno średniowiecze jak i renesans były epokami bardzo kontrowersyjnymi pod względem wkładu w rozwj człowieka i świata. Znawcy literatury do dziś spierają się czy epoka ta była postępem czy też regresem w kształtowaniu się kultur...

Przewodniki i izolatory

Przewodniki i izolatory Przewodnikami nazywamy ciała,ktrych ładunki mogą poruszać sie z miejsca na miejsce. Należą do nich: matale(srebro, złoto,miedż,aluminium), płprzewodniki np grafit, oraz elektrolity czyli wodne roztwory kwasw, zasad, i soli i gazy zjonizowane (w ktrych istn...

Hasła pozytywizmu polskiego i europejskiego, ramy czasowe epoki

Hasła pozytywizmu polskiego i europejskiego, ramy czasowe epoki RAMY CZASOWE EPOKI na zachodzie Europy lata 30-te XIX w. do 70-tych XIX w. W Polsce od 1864 (upadek powstania styczniowego) do przełomu lat 80 i 90 XIX w. Cała epoka skupiona jest wokł nauki i jej gwałtownego rozwoju. F...

Porwnaj kreację buntownikw na podstawie analizy wybranych przykładw z literatury i filmu

Porwnaj kreację buntownikw na podstawie analizy wybranych przykładw z literatury i filmu PORWNAJ KREACJĘ BUNTOWNIKW NA PODSTAWIE ANALIZY WYBRANYCH PRZYKŁADW Z LITERATURY I FILMU: Bunt jest niezmiennie wpisany w naturę człowieka,towarzyszy każdemu pokoleniu,buntujemy się przec...

Tortury w angielskim procesie karnym.

Tortury w angielskim procesie karnym. Nemo tenetur accusare seipsum - nikt nie jest obowiązany obwiniać samego siebie Przed Soborem Laterańskim IV z 1215r. angielskie postępowanie karne wykazywało cechy wsplne z procesem kontynentalnym: oba procesy opierały się na zasadzie k...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry