• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ukł...

Nawigacja

Układ kierowniczyUkład kierowniczy
Wstęp

POMIAR LUZU W UKŁADZIE KIEROWNICZYM

Reakcja przednich kł na ruchy kierownicą maleje stopniowo wraz ze wzrastaniem zużycia elementw układu kierowniczego. Po osiągnięciu zbyt dużych luzw w układzie podatność samochodu na kierowanie zmniejsza się na tyle, że dalsza eksploatacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu jazdy.

Objawy jakie towarzyszą jeździe samochodem z niesprawnym układem kierowniczym zostały podane w rozdziale l oraz w tablicy 1 — 3. Oceny luzw w układzie dokonuje się podczas postoju samochodu przez sprawdzenie ruchu jałowego koła kierownicy oraz wykonanie prby poruszenia uniesionym kołem jezdnym (opisanej w rozdz. 6.1).

Pomiar ruchu jałowego koła kierownicy

Wykonywana w ramach oględzin zewnętrznych bezprzyrządowa kontrola ruchu jałowego koła kierownicy jest prbą subiektywną i mało dokładną, ktra służy jedynie do wstępnej oceny przydatności układu kierowniczego. Ruch jałowy koła kierownicy jest miernikiem sumarycznego luzu w całym układzie i w celu jego wartościowego określenia konieczne jest dysponowanie odpowiednim przyrządem.

Potrzebne przyrządy i narzędzia

— przyrząd do pomiaru luzu układu kierowniczego LUZ-1 (rys. 7.1).

Wykonanie pomiaru

— Ustawić koła przednie samochodu, jak do jazdy na wprost.

— Statyw z czujnikiem ustawić obok lewego przedniego koła (rys. 7.2). Iglicę czujnika zbliżyć na odległość około 0,5 mm od krawędzi tarczy koła po prawej stronie.

— Założyć na koło kierownicy prowadnicę suwaka. Ustawić suwak z po-działką kątową na prowadnicy tak, aby jego znak pokrywał się z osią obrotu koła kierownicy.

Rys. 7.1. Przyrząd LUZ-1 do pomiaru luzu układu kierowniczego

— Umocować wskazwkę z przyssawką do szyby przedniej lub bocznej (Fiat 126).

— Powoli obracać koło kierownicy w prawo, do chwili zaświecenia diody (5), ktra jest sygnałem, że koło rozpoczęło ruch skrętny po skasowaniu luzw w układzie kierowniczym.

— Przytrzymać koło kierownicy w tym położeniu i ustawić koniec wskazwki (3) na punkt 0 podziałki kątowej suwaka.

— Obrcić koło kierownicy w lewo, aż zgaśnie dioda (5), co jest sygnałem, że koło zaczęło wykonywać skręt w drugą stronę.

— Odczytać wynik pomiaru na podziałce.

Ocena wynikw

Największy ruch jałowy koła kierownicy, mierzony miarą kątową, nie powinien przekraczać 10. Większa wartość będzie świadczyła o usterkach lub nadmiernym, niedopuszczalnym zużyciu jednego lub kilku elementw układu kierowniczego, np. o zużyciu przegubw kulowych (l, rys. 7.3), o poluzowaniu nakrętek mocujących przeguby (3), o nadmiernym luzie w przekładni kierowniczej (7) lub jej luźnym mocowaniu do nadwozia, o zużyciu tulei metalowo-gumowych sworznia wspornika (8), a także o luzach w przegubach krzyżakowych (6).

Pomiar luzu koła kierownicy nie umożliwia ustalenia miejsca usterki. W celu jej lokalizacji należy, korzystając z pomocy drugiej osoby, ktra będzie energicznie poruszała kierownicą lub uniesionym kołem, obserwować po kolei wszystkie miejsca oznaczone na rysunku 7.3. Dla łatwiejszegoRys. 7.2. Zastosowanie przyrządu LUZ-1

l — czujnik z iglicą, 2 — statyw, 3 — wskazwka, 4 6 — prowadnica, 7 — przewd elektryczny

— suwak z podziałką kątową, 5 — dioda,Rys. 7.3. Układ kierowniczy

l — przeguby kulowe drążkw kierowniczych, 2 — przeguby kulowe zwrotnicy, 3 — nakrętki mocujące przeguby, 4 — śruby mocujące przekładnię kierowniczą, 5 — wspornik wału kierownicy, 6 — przeguby krzyżakowe wału kierownicy, 7 — przekładnia kierownicza, 8 — wspornik dźwigni pośredniej

odszukania wzajemnych przemieszczeń spowodowanych nadmiernymi luzami zaleca się dotykanie dłonią badanych miejsc.

Koło kierownicy nie powinno wykazywać ani luzu wzdłużnego, ani poprzecznego. Ich pojawienie się może być spowodowane luźnym umocowaniem wału kierownicy (5), zużyciem jego łożyskowania lub wielowypustu czopa.

7.2. SPRAWDZANIE GEOMETRII KŁ

Kierowalność i stabilność samochodu podczas jazdy są uwarunkowane prawidłowością ustawienia kł przednich oraz, w mniejszym już stopniu, kł tylnych. Geometria ustawienia kł ma więc decydujące znaczenie dla bezpośredniej eksploatacji samochodu, co narzuca konieczność wykonywania jej pomiaru w następujących przypadkach:

— okresowej obsługi technicznej zaleconej przez producenta,

— zmiany zachowania się pojazdu w czasie jazdy (por. tabl. l — 3),

— nadmiernego zużywania się opon (por. tabl. l — 2),

— uszkodzeń powypadkowych płyty podłogowej nadwozia lub mechanizmu jezdnego,

— wykonania naprawy, ktra mogła spowodować zmiany parametrw

ustawienia kł lub osi.

Kompleksowa kontrola mechanizmu kierowania obejmuje następujący zespł czynności:

— sprawdzenie luzw w układzie jezdnym i kierowniczym (opis w rozdz. 6.1 i 7.1),

— sprawdzenie bicia kł (opis w rozdz. 6.3),

— pomiar pochylenia kł przednich, a także kł tylnych, jeżeli są prowadzone na zawieszeniu niezależnym,

— pomiar pochylenia sworznia zwrotnicy,

— pomiar wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,

— pomiar zbieżności kł przednich, a w niektrych przypadkach kł tylnych,Rys. 7.4. Pochylenie koła

a — dodatnie, b — ujemne

Rys. 7.5. Pochylenie zwrotnicy— pomiar skrętu kł przednich,

— pomiar rwnoległości osi jezdnych pojazdu oraz śladowości.

W przypadku połączenia pomiarw z jednoczesną regulacją geometrii zaleca się, aby — z uwagi na istniejące zależności pomiędzy kątami ustawienia kł (zmiana pochylenia koła powoduje zmianę zbieżności oraz pochylenia sworznia zwrotnicy) — była zachowana następująca kolejność prac:

— pomiar i ewentualna regulacja kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,

— pomiar i ewentualna regulacja kąta pochylenia koła,

— pomiar kąta pochylenia sworznia zwrotnicy,

— pomiar i ewentualna regulacja zbieżności.

Pochylenie koła jest kątem jaki płaszczyzna koła stojącego w pozycji nieskręconej tworzy z płaszczyzną rwnoległą do kierunku jazdy i zarazem prostopadłą do podłoża (rys. 7.4). Przy pochyleniu dodatnim grna krawędź koła jest odchylona na zewnątrz (rys. l Aa), przy pochyleniu ujemnym — do wewnątrz (rys. 7.4b). Tylne koła zawieszone na osi sztywnej mają najczęściej pochylenie rwnie 0, tzn. stoją prostopadle do płaszczyzny jezdni. Jeżeli są prowadzone na wahaczach mają zwykle niewielkie pochylenie ujemne. Kąt pochylenia kł przednich ułatwia kierowanie samochodem powodując zmniejszenie siły potrzebnej do skręcenia kł. Zmniejsza rwnież obciążenie zewnętrznego łożyska koła i nakrętki mocującej tarczę koła na czopie. Ogranicza tendencję do drgań samowzbud-nych kł przednich.

Pochylenie sworznia zwrotnicy jest kątem odchylenia bocznego osi sworznia od prostej prostopadłej do płaszczyzny jezdni (rys. 7.5). W kołach prowadzonych na zawieszeniu Mc Pherson pochylenie sworznia zwrotnicy odpowiada wychyleniu od prostej prostopadłej do płaszczyzny jezdni, prostej przeprowadzonej przez sworzeń kulowy wahacza i grne łożysko amortyzatora (rys. 7.6b). Osie pochyleń koła i sworznia zwrotnicy, rzutowane na płaszczyznę jezdni, tworzą dźwignię o małym ramieniu, nazywaną promieniem zataczania. Jeżeli osie te przecinają się powyżej płaszczyzny jezdni, mwimy o negatywnym promieniu zataczania (patrz rys. 7.6b). Pochylenie sworznia zwrotnicy łącznie z promieniem zataczania powoduje występowanie momentu stabilizacyjnego, ktry jest konieczny, aby koła utrzymywały prostoliniowy kierunek ruchu oraz po skręcie powracały samoczynnie do położenia jazdy na wprost.

Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy jest to kąt odchylenia do tyłu prostej, przeprowadzonej przez sworzeń zwrotnicy, odmierzany od osi koła prostopadłej do płaszczyzny jezdni (rys. 7.7). Takie ustawienie sworznia zwrotnicy powoduje, że koła osi nienapędowej są wleczone, a nie pchane i po wyjściu z zakrętu samoczynnie powracają do pozycji jazdy na wprost. Siła, ktra powoduje samoczynne ustawianie się kł na wprost, jest wywoływana w jednakowym stopniu działaniem kąta wyprzedzenia, jak i pochylenia sworznia zwrotnicy.

Zbieżność kł jest rżnicą odległości pomiędzy krawędziami tarcz kł, ustawionych symetrycznie do osi podłużnej pojazdu, mierzonych w przodzie i tyle tarcz, na wysokości osi kł (rys. 7.8). Rżnica ta (A —B) może przyjmować wartości dodatnie, gdy A > B, lub ujemne, gdy AAudi 100 2.0D/TurboD

0 + 5'/-10'

-30 30'

50' + 40'

1410'

3Ac

20

1820' + 30'

20' + 5'/-10'

30' + 30'

-

-BMW 316

18' 5'

-40' 30'

830'30'|2)

13'51'(2)

(3)

20

1820' + 30'

18' + 7'

-150'30'

-

ACitroen AX 10, 11

-2+1

25' 30'

9 + 30'

-

(4)

4430'

3236'

-21

-120'

-

-Citroen BX 1.4

-3...0

0 + 30'

2 35'

1158'

(4)

43

34

0...4

-r20'

-

-Dacia 1310/1410

-3...0

130'30'

4

8

4Ck

-1,5 ...0

0...030'

-

Daihatsu Charade Diesel

1,0 2

25'

3 r

12 30'

(4)

41

34

4...S

-

-

-FIAT 126P

-2... +2

1 + 30'

9r

6

34Df

33

2540'

4...6

-022'... 122'

9Eb

GFIAT 126 BIS

3... 7

048' 30'

9 r

6

34Df

4,6. ..8,6

-50' 30'

9E

GFIAT Cinquecento 0.7/0.9

01

30' 30'

150'30'

9 12'

(4)

39 17'

3326'

03

20' + 30'

-

-FIAT Ritmo 65

-4,5...-2,5

140'30'

2 30'

-

4Aa2

35 10'

3140'

0...4

1 30'

910Ip

-FIAT Ritmo Diesel

-3...-1

1...2

140'30'

-

4 A3j

3530'

3145'

0...4

130'

910Ip

-FIAT Tipo 1.4/1.6

01

25' 30'

140' + 30'

-3720'

31

0 + 2

-1"30'15'-FIAT Uno 45/55/70

1 1

25' 30'

2 30'

-

(4)

3908'

3258'

0

0

-

-FIAT Uno Diesel

1 + l

15' 30'

2 15'

-

(41

3908'

2158'

0

0

-

-Ford Escord Diesel

-2,5 1

or

215'1

-

(41

8'

15'

-

-Ford Fiesta Diesel

-31

145' 1

30' 1

-

(4)

-

-

-

-Ford Sierra 1.6/1.8/2.0

21

-2i'r

152'1(41

8' 34'

-145'...230'

-

-FSO 125P

31

030' 30'

430' 30'

620'

34Df

35

2645'

-

-

-

-

1...3

030' 30'

4 30'

_

-

-

CFSO Polonez

2...4

030' 30'

430' 30'

6 20'

34Df

3430'

2630'

-

-

-

DHyundai Pony 1.3/1.5

01

030'

102'30'

1259'3724'

3P30'

-

-

-

-Uda 2103/2105

41

030'20'

4 + 30'

6

34Cgl

30

30

-

-

-

B

31

005' 30'

-Lada Samara

01

o3(y

130'30'

-

3 Ad, 4 Aal

20

18

0

0

-

B

1,5+1

03(y + 30"

020' + 30'-Mazda 323

0+1

55' + 3(X

l50' + 45'

1210'

3 4 Bc(5)

40

33

03

-

9Gh2

-Mazda 626 Diesel

33

20' + 30'

140'45'

1255'

34Bc(5)

22 ...25

20

0+1

0+15'

9Gh2

-Mercedes 190 D

2,5

020'

940'

-

3Bb,

20

1020'

3

-145'... -15'

910Hi

E

4Bb2Mercedes 200D/220D/240D (W 11 5)

31

020' 5'

22(y...3

60...3

-045'Mercedes 200D/220D/240D/300D (W 123)

31

0 10'

8 15' 30'

-

345

20

1850'

1,5 1

030' 3(X-Mercedes 200D/250D/300D (W 124)

2,5 + 1

0+ 10'/ -20'

945' 30'

-

3 Bb, 4Bb2

20

1020'

3+1

-230'... -3(y

910Hi

FMitsubishi Colt D

0+1,5

0 + 30'

040' 30'

1340'

(4)

20

1837'

-

-

-

EMitsubishi Galant D

0...3.5

130'30'

240' 30'

9 15'

(5)

20

182(y

0

0

-

-Nissan Sunny 1.3 Diesel

0...1.2

20' 45'

130'44'

-

(•)

2230'

20

0

-30' 30"

-

-Opel Corsa 1.0/1.2/1.3

- 10' 10'

-30'... + 1

45'...245'

-

4Aat

20

184
Przykadowe prace

Czy uważasz, że środki masowego przekazu są czwarta władzą?

Czy uważasz, że środki masowego przekazu są czwarta władzą? W 100% zgadzam się z tym, że media mają w naszym życiu ogromna rolę. W dzisiejszych czasach media towarzysza nam na każdym kroku, informując nas, poszerzając nasza wiedzę, zapewniając...

Czy Powstanie Warszawskie powinno wybuchnąć?

Czy Powstanie Warszawskie powinno wybuchnąć? Spr o ocenę Powstania Warszawskiego trwa od jego pamiętnych czasw, aż po dziś dzień. Z jednej strony podczas powstania zginęło ponad 20 tysięcy akowcw, oraz kościuszkowcw a 5 tyś. żołnierzy zaginę...

Interpretacja i analiza porwnawcza wierszy: Credo Antoniego Słonimskiego i Znad ciemnej rzeki Leopolda Staffa.

Interpretacja i analiza porwnawcza wierszy: Credo Antoniego Słonimskiego i Znad ciemnej rzeki Leopolda Staffa. Antoni Słonimski to poeta tworzący w epoce XX-lecia międzywojennego. Należał do grupy poetyckiej Skamander, ktra wywarła wielki wpływ na wczesne społeczeństwo i przez...

Interpunkcja czyli znaki pisarskie

Interpunkcja czyli znaki pisarskie INTERPUNKCJA (inaczej - znaki pisarskie) Kropka Znak końca zdania, rownoważnika zdania, końca tekstu, skrcenia wyrazu, zamiany cyfry na liczebnik porządkowy, oddzielenia od siebie liczb oznaczających dzień, miesiąc i rok w zapisie arabskim, w dowoln...

Refleksje o Bogu

Refleksje o Bogu Refleksja o Bogu, jaką rozwija Pascal (1623-1662) w swych Myślach, nie jest w żadnym wypadku owocem intelektualnych poszukiwań, natomiast pojawia się jako najwyższa potrzeba życia. Bg bowiem ratuje człowieka przed absurdem. Pascal trafnie został nazwany piewc...

Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment "Dziadw" Adama Mickiewicza

Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment "Dziadw" Adama Mickiewicza, zwrć uwagę na sytuację studentw i ich postawy. Matura 2007 Trzecia część Dziadw Adama Mickiewic...

Władysław IV - Moja ocena krla.

Władysław IV - Moja ocena krla. Tematem mojej pracy, jest przybliżenie osoby krla Polski Władysława IV panującego w latach 1632 – 1648 oraz ocena jego postępowania wobec kraju. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Władysław IV oraz epoka, w ktrej zaistniał ...

Wędrwki czarnej śmierci - dżuma

Wędrwki czarnej śmierci - dżuma W weneckim archiwum znajduje się niezwykły dokument: Wenecja, 7 sierpnia 1348r: Uchwałą Wielkiej Rady Republiki Wenecji zabrania się od zaraz do noszenia odzieży żałobnej. Burza się skończyła, nadszedł czas radości i ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry