• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ukł...

Nawigacja

Układ kierowniczyUkład kierowniczy
Wstęp

POMIAR LUZU W UKŁADZIE KIEROWNICZYM

Reakcja przednich kł na ruchy kierownicą maleje stopniowo wraz ze wzrastaniem zużycia elementw układu kierowniczego. Po osiągnięciu zbyt dużych luzw w układzie podatność samochodu na kierowanie zmniejsza się na tyle, że dalsza eksploatacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu jazdy.

Objawy jakie towarzyszą jeździe samochodem z niesprawnym układem kierowniczym zostały podane w rozdziale l oraz w tablicy 1 — 3. Oceny luzw w układzie dokonuje się podczas postoju samochodu przez sprawdzenie ruchu jałowego koła kierownicy oraz wykonanie prby poruszenia uniesionym kołem jezdnym (opisanej w rozdz. 6.1).

Pomiar ruchu jałowego koła kierownicy

Wykonywana w ramach oględzin zewnętrznych bezprzyrządowa kontrola ruchu jałowego koła kierownicy jest prbą subiektywną i mało dokładną, ktra służy jedynie do wstępnej oceny przydatności układu kierowniczego. Ruch jałowy koła kierownicy jest miernikiem sumarycznego luzu w całym układzie i w celu jego wartościowego określenia konieczne jest dysponowanie odpowiednim przyrządem.

Potrzebne przyrządy i narzędzia

— przyrząd do pomiaru luzu układu kierowniczego LUZ-1 (rys. 7.1).

Wykonanie pomiaru

— Ustawić koła przednie samochodu, jak do jazdy na wprost.

— Statyw z czujnikiem ustawić obok lewego przedniego koła (rys. 7.2). Iglicę czujnika zbliżyć na odległość około 0,5 mm od krawędzi tarczy koła po prawej stronie.

— Założyć na koło kierownicy prowadnicę suwaka. Ustawić suwak z po-działką kątową na prowadnicy tak, aby jego znak pokrywał się z osią obrotu koła kierownicy.

Rys. 7.1. Przyrząd LUZ-1 do pomiaru luzu układu kierowniczego

— Umocować wskazwkę z przyssawką do szyby przedniej lub bocznej (Fiat 126).

— Powoli obracać koło kierownicy w prawo, do chwili zaświecenia diody (5), ktra jest sygnałem, że koło rozpoczęło ruch skrętny po skasowaniu luzw w układzie kierowniczym.

— Przytrzymać koło kierownicy w tym położeniu i ustawić koniec wskazwki (3) na punkt 0 podziałki kątowej suwaka.

— Obrcić koło kierownicy w lewo, aż zgaśnie dioda (5), co jest sygnałem, że koło zaczęło wykonywać skręt w drugą stronę.

— Odczytać wynik pomiaru na podziałce.

Ocena wynikw

Największy ruch jałowy koła kierownicy, mierzony miarą kątową, nie powinien przekraczać 10. Większa wartość będzie świadczyła o usterkach lub nadmiernym, niedopuszczalnym zużyciu jednego lub kilku elementw układu kierowniczego, np. o zużyciu przegubw kulowych (l, rys. 7.3), o poluzowaniu nakrętek mocujących przeguby (3), o nadmiernym luzie w przekładni kierowniczej (7) lub jej luźnym mocowaniu do nadwozia, o zużyciu tulei metalowo-gumowych sworznia wspornika (8), a także o luzach w przegubach krzyżakowych (6).

Pomiar luzu koła kierownicy nie umożliwia ustalenia miejsca usterki. W celu jej lokalizacji należy, korzystając z pomocy drugiej osoby, ktra będzie energicznie poruszała kierownicą lub uniesionym kołem, obserwować po kolei wszystkie miejsca oznaczone na rysunku 7.3. Dla łatwiejszegoRys. 7.2. Zastosowanie przyrządu LUZ-1

l — czujnik z iglicą, 2 — statyw, 3 — wskazwka, 4 6 — prowadnica, 7 — przewd elektryczny

— suwak z podziałką kątową, 5 — dioda,Rys. 7.3. Układ kierowniczy

l — przeguby kulowe drążkw kierowniczych, 2 — przeguby kulowe zwrotnicy, 3 — nakrętki mocujące przeguby, 4 — śruby mocujące przekładnię kierowniczą, 5 — wspornik wału kierownicy, 6 — przeguby krzyżakowe wału kierownicy, 7 — przekładnia kierownicza, 8 — wspornik dźwigni pośredniej

odszukania wzajemnych przemieszczeń spowodowanych nadmiernymi luzami zaleca się dotykanie dłonią badanych miejsc.

Koło kierownicy nie powinno wykazywać ani luzu wzdłużnego, ani poprzecznego. Ich pojawienie się może być spowodowane luźnym umocowaniem wału kierownicy (5), zużyciem jego łożyskowania lub wielowypustu czopa.

7.2. SPRAWDZANIE GEOMETRII KŁ

Kierowalność i stabilność samochodu podczas jazdy są uwarunkowane prawidłowością ustawienia kł przednich oraz, w mniejszym już stopniu, kł tylnych. Geometria ustawienia kł ma więc decydujące znaczenie dla bezpośredniej eksploatacji samochodu, co narzuca konieczność wykonywania jej pomiaru w następujących przypadkach:

— okresowej obsługi technicznej zaleconej przez producenta,

— zmiany zachowania się pojazdu w czasie jazdy (por. tabl. l — 3),

— nadmiernego zużywania się opon (por. tabl. l — 2),

— uszkodzeń powypadkowych płyty podłogowej nadwozia lub mechanizmu jezdnego,

— wykonania naprawy, ktra mogła spowodować zmiany parametrw

ustawienia kł lub osi.

Kompleksowa kontrola mechanizmu kierowania obejmuje następujący zespł czynności:

— sprawdzenie luzw w układzie jezdnym i kierowniczym (opis w rozdz. 6.1 i 7.1),

— sprawdzenie bicia kł (opis w rozdz. 6.3),

— pomiar pochylenia kł przednich, a także kł tylnych, jeżeli są prowadzone na zawieszeniu niezależnym,

— pomiar pochylenia sworznia zwrotnicy,

— pomiar wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,

— pomiar zbieżności kł przednich, a w niektrych przypadkach kł tylnych,Rys. 7.4. Pochylenie koła

a — dodatnie, b — ujemne

Rys. 7.5. Pochylenie zwrotnicy— pomiar skrętu kł przednich,

— pomiar rwnoległości osi jezdnych pojazdu oraz śladowości.

W przypadku połączenia pomiarw z jednoczesną regulacją geometrii zaleca się, aby — z uwagi na istniejące zależności pomiędzy kątami ustawienia kł (zmiana pochylenia koła powoduje zmianę zbieżności oraz pochylenia sworznia zwrotnicy) — była zachowana następująca kolejność prac:

— pomiar i ewentualna regulacja kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,

— pomiar i ewentualna regulacja kąta pochylenia koła,

— pomiar kąta pochylenia sworznia zwrotnicy,

— pomiar i ewentualna regulacja zbieżności.

Pochylenie koła jest kątem jaki płaszczyzna koła stojącego w pozycji nieskręconej tworzy z płaszczyzną rwnoległą do kierunku jazdy i zarazem prostopadłą do podłoża (rys. 7.4). Przy pochyleniu dodatnim grna krawędź koła jest odchylona na zewnątrz (rys. l Aa), przy pochyleniu ujemnym — do wewnątrz (rys. 7.4b). Tylne koła zawieszone na osi sztywnej mają najczęściej pochylenie rwnie 0, tzn. stoją prostopadle do płaszczyzny jezdni. Jeżeli są prowadzone na wahaczach mają zwykle niewielkie pochylenie ujemne. Kąt pochylenia kł przednich ułatwia kierowanie samochodem powodując zmniejszenie siły potrzebnej do skręcenia kł. Zmniejsza rwnież obciążenie zewnętrznego łożyska koła i nakrętki mocującej tarczę koła na czopie. Ogranicza tendencję do drgań samowzbud-nych kł przednich.

Pochylenie sworznia zwrotnicy jest kątem odchylenia bocznego osi sworznia od prostej prostopadłej do płaszczyzny jezdni (rys. 7.5). W kołach prowadzonych na zawieszeniu Mc Pherson pochylenie sworznia zwrotnicy odpowiada wychyleniu od prostej prostopadłej do płaszczyzny jezdni, prostej przeprowadzonej przez sworzeń kulowy wahacza i grne łożysko amortyzatora (rys. 7.6b). Osie pochyleń koła i sworznia zwrotnicy, rzutowane na płaszczyznę jezdni, tworzą dźwignię o małym ramieniu, nazywaną promieniem zataczania. Jeżeli osie te przecinają się powyżej płaszczyzny jezdni, mwimy o negatywnym promieniu zataczania (patrz rys. 7.6b). Pochylenie sworznia zwrotnicy łącznie z promieniem zataczania powoduje występowanie momentu stabilizacyjnego, ktry jest konieczny, aby koła utrzymywały prostoliniowy kierunek ruchu oraz po skręcie powracały samoczynnie do położenia jazdy na wprost.

Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy jest to kąt odchylenia do tyłu prostej, przeprowadzonej przez sworzeń zwrotnicy, odmierzany od osi koła prostopadłej do płaszczyzny jezdni (rys. 7.7). Takie ustawienie sworznia zwrotnicy powoduje, że koła osi nienapędowej są wleczone, a nie pchane i po wyjściu z zakrętu samoczynnie powracają do pozycji jazdy na wprost. Siła, ktra powoduje samoczynne ustawianie się kł na wprost, jest wywoływana w jednakowym stopniu działaniem kąta wyprzedzenia, jak i pochylenia sworznia zwrotnicy.

Zbieżność kł jest rżnicą odległości pomiędzy krawędziami tarcz kł, ustawionych symetrycznie do osi podłużnej pojazdu, mierzonych w przodzie i tyle tarcz, na wysokości osi kł (rys. 7.8). Rżnica ta (A —B) może przyjmować wartości dodatnie, gdy A > B, lub ujemne, gdy AAudi 100 2.0D/TurboD

0 + 5'/-10'

-30 30'

50' + 40'

1410'

3Ac

20

1820' + 30'

20' + 5'/-10'

30' + 30'

-

-BMW 316

18' 5'

-40' 30'

830'30'|2)

13'51'(2)

(3)

20

1820' + 30'

18' + 7'

-150'30'

-

ACitroen AX 10, 11

-2+1

25' 30'

9 + 30'

-

(4)

4430'

3236'

-21

-120'

-

-Citroen BX 1.4

-3...0

0 + 30'

2 35'

1158'

(4)

43

34

0...4

-r20'

-

-Dacia 1310/1410

-3...0

130'30'

4

8

4Ck

-1,5 ...0

0...030'

-

Daihatsu Charade Diesel

1,0 2

25'

3 r

12 30'

(4)

41

34

4...S

-

-

-FIAT 126P

-2... +2

1 + 30'

9r

6

34Df

33

2540'

4...6

-022'... 122'

9Eb

GFIAT 126 BIS

3... 7

048' 30'

9 r

6

34Df

4,6. ..8,6

-50' 30'

9E

GFIAT Cinquecento 0.7/0.9

01

30' 30'

150'30'

9 12'

(4)

39 17'

3326'

03

20' + 30'

-

-FIAT Ritmo 65

-4,5...-2,5

140'30'

2 30'

-

4Aa2

35 10'

3140'

0...4

1 30'

910Ip

-FIAT Ritmo Diesel

-3...-1

1...2

140'30'

-

4 A3j

3530'

3145'

0...4

130'

910Ip

-FIAT Tipo 1.4/1.6

01

25' 30'

140' + 30'

-3720'

31

0 + 2

-1"30'15'-FIAT Uno 45/55/70

1 1

25' 30'

2 30'

-

(4)

3908'

3258'

0

0

-

-FIAT Uno Diesel

1 + l

15' 30'

2 15'

-

(41

3908'

2158'

0

0

-

-Ford Escord Diesel

-2,5 1

or

215'1

-

(41

8'

15'

-

-Ford Fiesta Diesel

-31

145' 1

30' 1

-

(4)

-

-

-

-Ford Sierra 1.6/1.8/2.0

21

-2i'r

152'1(41

8' 34'

-145'...230'

-

-FSO 125P

31

030' 30'

430' 30'

620'

34Df

35

2645'

-

-

-

-

1...3

030' 30'

4 30'

_

-

-

CFSO Polonez

2...4

030' 30'

430' 30'

6 20'

34Df

3430'

2630'

-

-

-

DHyundai Pony 1.3/1.5

01

030'

102'30'

1259'3724'

3P30'

-

-

-

-Uda 2103/2105

41

030'20'

4 + 30'

6

34Cgl

30

30

-

-

-

B

31

005' 30'

-Lada Samara

01

o3(y

130'30'

-

3 Ad, 4 Aal

20

18

0

0

-

B

1,5+1

03(y + 30"

020' + 30'-Mazda 323

0+1

55' + 3(X

l50' + 45'

1210'

3 4 Bc(5)

40

33

03

-

9Gh2

-Mazda 626 Diesel

33

20' + 30'

140'45'

1255'

34Bc(5)

22 ...25

20

0+1

0+15'

9Gh2

-Mercedes 190 D

2,5

020'

940'

-

3Bb,

20

1020'

3

-145'... -15'

910Hi

E

4Bb2Mercedes 200D/220D/240D (W 11 5)

31

020' 5'

22(y...3

60...3

-045'Mercedes 200D/220D/240D/300D (W 123)

31

0 10'

8 15' 30'

-

345

20

1850'

1,5 1

030' 3(X-Mercedes 200D/250D/300D (W 124)

2,5 + 1

0+ 10'/ -20'

945' 30'

-

3 Bb, 4Bb2

20

1020'

3+1

-230'... -3(y

910Hi

FMitsubishi Colt D

0+1,5

0 + 30'

040' 30'

1340'

(4)

20

1837'

-

-

-

EMitsubishi Galant D

0...3.5

130'30'

240' 30'

9 15'

(5)

20

182(y

0

0

-

-Nissan Sunny 1.3 Diesel

0...1.2

20' 45'

130'44'

-

(•)

2230'

20

0

-30' 30"

-

-Opel Corsa 1.0/1.2/1.3

- 10' 10'

-30'... + 1

45'...245'

-

4Aat

20

184
Przykadowe prace

Postrzeganie okrucieństwa w eseju De Monteigna

Postrzeganie okrucieństwa w eseju De Monteigna Rozdział XI De Monteigna jest pisany jednolitym dla niego stylem wypowiedzi. Porusza tu sprawy go nurtujące i irytujace. Przedstawia nam swoje poglądy na rzeczy otaczające go i poruszające jego umysłem i duszą. Jak zwsze w swych pracach odwo...

Święta Wielkanocne w Polsce

Święta Wielkanocne w Polsce Joyeuses Pques ! Pques est une fete chrtienne. Elle commmore la passion et la resurrection du Christ. Le dimanche qui prcede Pques c'est le Dimanche des Rameaux. Ce jour-la on apporte a l'glise des rameaux pour les faire bnir. La semaine avont Pques c'est la semaine Sainte. Le sam...

Kubizm

Kubizm Sztuka od czasw renesansowych do końca XIX wieku pojmowana była jako odtwarzanie rzeczywistości. Miała naśladować naturę–swj niedościgniony wzr, być jej iluzją. W wieku XX nastąpiły radykalne zmiany. Sztuka przeszła od odtwarzania do tworzenia....

Mikroekonomia (ściąga)

Mikroekonomia (ściąga) Z GRY PRZEPRASZAM Z BRAK WYKRESW, ALE DO TEJ SĆIĄGI RYSOWAŁAM JE RĘCZNIE. POWINNY BYĆ ONE TAM GDZIE SĄ WOLNE LUKI W TEKŚCIE. Cechy przedsiębiorstwa INDYWIDUALNEGO WŁAŚCICIELA: - przedsiębiorstwo jest właścicielem kapitału...

Szlachetni naprawiacze świata, wygodni konformiści, snobi, karierowicze i kanalie. Galeria typw ludzkich w poznanej prozie dwudziestolecia

Szlachetni naprawiacze świata, wygodni konformiści, snobi, karierowicze i kanalie. Galeria typw ludzkich w poznanej prozie dwudziestolecia Postawy, jakie ludzie przejmują wobec życia , zawsze interesowały twrcw literatury. Także w dwudziestoleciu międzywojennym pisarze nie pozostawali oboj&...

Wywiad z Małym Księciem, jego podrże po wszystkich siedmiu planetach.

Wywiad z Małym Księciem, jego podrże po wszystkich siedmiu planetach. -Serdecznie witamy wszystkich dzisiejszych telewidzw programu Prawda i fikcja. W dzisiejszym odcinku mamy okazję gościć postać wielce znakomitą, bardzo popularną i tajemniczą. Nikt nie wie, jakie jest jej pra...

Wizja piekła w boskiej komedii Dantego.

Wizja piekła w boskiej komedii Dantego. Podrż zaczyna się 7 kwietnia 1300 w nocy z Wielkiego Czwartku na Piątek. Dante najpierw jest w Przedpieklu tam na drodze stają mu bestie: Pantera- symbol zmysłowości i rozpusty, Lew- duma, pycha, przemoc, Wilczyca- chciwość, pożądanie...

Denis Diderot- życiorys, twrczość.

Denis Diderot- życiorys, twrczość. Denis Diderot (1713 – 1784) to jeden z najbardziej wyrżniających się francuski encyklopedysta. Kształcił się wśrd Jezuitw. Odmawiając pracy w wyuczonym zawodzie sprzeciwił się woli ojca, co spowodowało konflikt, kt...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry