• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ukła...

Nawigacja

Układ nerwowy w tym mózg - ściagaUkład nerwowy w tym mózg - ściaga
UKŁAD nerwowy odbiera wszystkie sygnały od poszczególnych

narządów i przeszyła do innych, reguluje i łączy czynniści posz-

czególnych układów i narządów które harmonijnie ze sobą ws-

półpracując, tworzą organizm jako całość , utrzymuje również

łączność ze środowiskiem jest bardzo rizwiniety tworzy go mózg

znajdujący się w puszce mózgowej czaszkii rdzień kręgowy jest

on w kanale kręgowym to był UKŁAD OŚRODKOWY nerwy

czaszki i rdzenia kręgowego to Układ OBWODOWY związany

z nim jest Układ AUTOMATYCZNY, podctawowa jednostka

układu nerwowego to komórka nerwowa -neuron ciało tej kom-

órki nerwowej zaopatzrone jest w dwa rodzaje wypustek które w

większych i lościach to DENTRYNY przekazują inpuls do komórek

i jeden dułgirozgałęźiający się AKSON przenosi wiadomości .

MÓzgowie to mózg mózdźek i rdzeń przedłużony przchodzący w

rdzeń kręgowy. W MÓZGU zachodzą procesy myślienia czucia

pamięci nauki dozowania bierze w nim 12 par nerwów czaszki

mózg składa sie z półkul-prawej i lewej okryte licznymi fałdami w

cienkiej warastwie pokrywającej te fałdy pod postaciąistoty szarej

zbudowanej z ciała komórki nerwowej pod korą włókna nerwowe

tworzą istote białą półkul mózgowych KORA MÓZGOWA jest to

ośrodek regulujący cały organizm i kierójący jego czynności tam

znajdują skupiska komórek tzw"ośrodkami korowymi dzięki nim

odzczuwa się ból widzisz słyszysz mówisz poruszasz się. PŁATY

czołowa ciemieniowa, skroniowa i potyliczna w korze mieszczą sie

takrze ośrodki:mowy pamięci wyobraźni świadomości umozliwia to

wielo miljardowa liczba połączeń między komórkami nerwowymi

MÓŻDŻEK tworzą go dwie półkule jest to 1/8 całej masy mózgu

jest odpowiedzialny za koordynację ruchową utrzymania równowagi

pionowej postawy napiecie mięsni RDZEŃ PRZEDŁUŻONU jet cent-

rum odruchów utrzymóje organizm przy życiu RDZEŃ KRĘGOWY

znajduje się w kanale kręgowym odniego na boki odchodzą neurony

rdzeniowe-czuciowe i ruchowe rdzeń podobnie jak mózg zbódowany

jest z istoty białej i szarej lecz odwrotnie umieszczonych w środku

rdzenia przebiega kanał środkowy wypełniony płynem mózgowo-rdze"

do największych ośrodka rdzenia należy osrodki ruchowe kończyn i

tułowia znajduje się w nim osrodek oddawania moczu i defencji ośrodek

rdzeń przewodzi inpu;s z mózgu do mózgu MÓZGOWIE chronione

jest chronione przez twardą kostną puszkę czaszki natomiast rdzeń

kręgowy przebiega w kalnale kręgowym mózgowie i rdzeń są otoczone

przez błony ochronne opony:twardą pajeczą i miękką miendzy nimi

znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy

Neuron dzielimy na ruchowy posredni czuciowy ODRUCH czyli

mimowolnej odpowiedzi organizmu w postaci reakcji na bodźce

ODRUCHY nad którymi nie jesteśmy wstanie zapanować to

odruchy BEZWARUNKOWE odruchy nad którymi wstanie

jesteśmy mieć kontrole to WARUNKOWE związane są z dzia-


Przykładowe prace

Marketing polityczny - analiza wyborów 2005.

Marketing polityczny - analiza wyborów 2005. Od początków istnienia demokratycznego państwa a co za tym idzie wyborów przedstawicieli reprezentujących obywateli państwa, politycy zabiegali o głosy oraz poparcie które zapewniłoby im określoną pozycję na scenie politycznej. To naturalny...

Związki pedagogiki z innymi naukami

Związki pedagogiki z innymi naukami Spis treści 1.Wyjaśnienie słowa pedagogika. 2.Socjologia, psychologia jako nauki ściśle związane z pedagogiką. 3.Nauki, których przedmiot tworzy kontekst dla wyjaśnienia faktów edukacyjnych wraz z pedagogiką: a) medycyna ...

Gmina Myszków

Gmina Myszków Położenie Gmina Myszków położona jest w granicach administracyjnych Województwa Śląskiego, liczy 34 106 mieszkańców, obejmuje obszar o zróżnicowanym profilu. Gmina usytuowana jest bezpośrednio przy zelektryfikowanej linii kolejowej łączącej Warszaw...

Litowce, metale, węgiel

Litowce, metale, węgiel Litowce: -pierwiastki: lit, sód, potas, rubid, cez, frans (są to pierwiastki metaliczne) Litowce są pierwiastkami aktywnymi w przyrodzie, nie występują w stanie wolnym lecz występują w związkach chemicznych: NaCl- sól kuchenna (kamienna) NaNO3- azotan V...

Od kolonializmu do nazizmu

Od kolonializmu do nazizmu Str 1-11 WYKŁADY Z HISTORII POWSZECHNEJ XX – wieczna Francja jest konsekwencją sprawy Dreyfusa; 1898 – wojna hiszpańsko – amerykańska – najważniejsze wydarzenie dla USA, które zapoczątkowało ekspansję kolonialną USA; ...

SCHIZMA WSCHODNIA

SCHIZMA WSCHODNIA Stając u progu trzeciego tysiąclecia patrzymy wstecz, na minione drugie tysiąclecie. Robimy to w szczególności przez pryzmat znaczących wydarzeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, jakie miały miejsce także w Kościele Powszechnym. Jest ich wiele. Długo mo&#...

Pascal Blaise (1623-1662)

Pascal Blaise (1623-1662) Francja, Europa Pascal Blaise (1623-1662), francuski filozof, matematyk, fizyk i publicysta, uważany powszechnie za następcę Kartezjusza (R. Descartes). Obrońca jansenizmu i idei św. Augustyna. Krytyk moralności jezuickiej, czemu dał wyraz w Prowincjałkach (1...

Porażki i sukcesy jako motywy stale obecne w literaturze różnych epok.

Porażki i sukcesy jako motywy stale obecne w literaturze różnych epok. PORAŻKI I SUKCESY JAKO MOTYWY STALE OBECNE W LITERATURZE RÓŻNYCH EPOK. PRZEANALIZUJ JAKI WPŁYW MIAŁY NA PODEJMOWANIE PRZEZ BOHATERÓW WAŻNYCH DECYZJI W ŻYCIU. PLAN WYPOWIEDZI 1. Wprowadzenie do tematu. 2. R...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry