• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ukła...

Nawigacja

Układ nerwowy w tym mózg - ściagaUkład nerwowy w tym mózg - ściaga
UKŁAD nerwowy odbiera wszystkie sygnały od poszczególnych

narządów i przeszyła do innych, reguluje i łączy czynniści posz-

czególnych układów i narządów które harmonijnie ze sobą ws-

półpracując, tworzą organizm jako całość , utrzymuje również

łączność ze środowiskiem jest bardzo rizwiniety tworzy go mózg

znajdujący się w puszce mózgowej czaszkii rdzień kręgowy jest

on w kanale kręgowym to był UKŁAD OŚRODKOWY nerwy

czaszki i rdzenia kręgowego to Układ OBWODOWY związany

z nim jest Układ AUTOMATYCZNY, podctawowa jednostka

układu nerwowego to komórka nerwowa -neuron ciało tej kom-

órki nerwowej zaopatzrone jest w dwa rodzaje wypustek które w

większych i lościach to DENTRYNY przekazują inpuls do komórek

i jeden dułgirozgałęźiający się AKSON przenosi wiadomości .

MÓzgowie to mózg mózdźek i rdzeń przedłużony przchodzący w

rdzeń kręgowy. W MÓZGU zachodzą procesy myślienia czucia

pamięci nauki dozowania bierze w nim 12 par nerwów czaszki

mózg składa sie z półkul-prawej i lewej okryte licznymi fałdami w

cienkiej warastwie pokrywającej te fałdy pod postaciąistoty szarej

zbudowanej z ciała komórki nerwowej pod korą włókna nerwowe

tworzą istote białą półkul mózgowych KORA MÓZGOWA jest to

ośrodek regulujący cały organizm i kierójący jego czynności tam

znajdują skupiska komórek tzw"ośrodkami korowymi dzięki nim

odzczuwa się ból widzisz słyszysz mówisz poruszasz się. PŁATY

czołowa ciemieniowa, skroniowa i potyliczna w korze mieszczą sie

takrze ośrodki:mowy pamięci wyobraźni świadomości umozliwia to

wielo miljardowa liczba połączeń między komórkami nerwowymi

MÓŻDŻEK tworzą go dwie półkule jest to 1/8 całej masy mózgu

jest odpowiedzialny za koordynację ruchową utrzymania równowagi

pionowej postawy napiecie mięsni RDZEŃ PRZEDŁUŻONU jet cent-

rum odruchów utrzymóje organizm przy życiu RDZEŃ KRĘGOWY

znajduje się w kanale kręgowym odniego na boki odchodzą neurony

rdzeniowe-czuciowe i ruchowe rdzeń podobnie jak mózg zbódowany

jest z istoty białej i szarej lecz odwrotnie umieszczonych w środku

rdzenia przebiega kanał środkowy wypełniony płynem mózgowo-rdze"

do największych ośrodka rdzenia należy osrodki ruchowe kończyn i

tułowia znajduje się w nim osrodek oddawania moczu i defencji ośrodek

rdzeń przewodzi inpu;s z mózgu do mózgu MÓZGOWIE chronione

jest chronione przez twardą kostną puszkę czaszki natomiast rdzeń

kręgowy przebiega w kalnale kręgowym mózgowie i rdzeń są otoczone

przez błony ochronne opony:twardą pajeczą i miękką miendzy nimi

znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy

Neuron dzielimy na ruchowy posredni czuciowy ODRUCH czyli

mimowolnej odpowiedzi organizmu w postaci reakcji na bodźce

ODRUCHY nad którymi nie jesteśmy wstanie zapanować to

odruchy BEZWARUNKOWE odruchy nad którymi wstanie

jesteśmy mieć kontrole to WARUNKOWE związane są z dzia-


Przykładowe prace

Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym

Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym Handel międzynarodowy mimo postępującej globalizacji jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarki poszczególnych państw, dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy świata. Zapewnia stałe dostawy niezbędnych surowcó...

Przyglądanie się człowiekowi – w poezji, powieści i dramacie dwudziestolecia międzywojennego.

Przyglądanie się człowiekowi – w poezji, powieści i dramacie dwudziestolecia międzywojennego. Człowiek przez cały czas się rozwija. W każdej epoce kierują nim różne wartości, z tego względu nie możemy powiedzieć, że psychika człowieka jest...

Giaur i Konrad Wallenrod – nieszczęśliwi kochankowie.

Giaur i Konrad Wallenrod – nieszczęśliwi kochankowie. Romantyzm to epoka, w której rolę główną odgrywa miłość, zarówno do drugiej osoby jak i do ojczyzny. Niekiedy bohaterowie byli zmuszeni wybierać między miłością do drugiego człowieka jak i miło&#...

Biografia - Platon.

Biografia - Platon. Żył w latach od ok. 437 do 347 r. p.n.e. Urodził się w Atenach, w czasie największej jego świetności. Pochodził ze znanego rodu Kodrosa, dzięki matce był spokrewniony z Solonem. Po dziadku nazywał się Arystoklesem, a ze względu na swoją b...

"Być albo nie być" – na czym polega dramat sytuacji Hamleta?

"Być albo nie być" – na czym polega dramat sytuacji Hamleta? Hamlet jest tytułowym bohaterem dramatu Williama Shakespeare’a. Samotny idealista, górujący wrażliwością nad innymi, niezrozumiany, żyjący z poczuciem krzywdy, szlachetny, ginący w bardzo młodym wieku. ...

Socjologia dla ekonomistów - WSH we Wrocławiu

Socjologia dla ekonomistów - WSH we Wrocławiu Marteiały w załącznikach. Dla studentów wyższej szkoły handlowej we Wrocławiu. Zarządzanie i marketing w systemie niestacjonarnym. Wykładowca - Słowik

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne NR.1 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne(nerwica natręctw, zespół anankastyczny, ZOK; ang. obsessive-compulsive disorder, OCD) – zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń lękowych charakteryzujące się występowaniem u chorego natrętnych (obsesyjnych) my&#...

Filozofia św. Tomasza z Akwinu.

Filozofia św. Tomasza z Akwinu. Św. Tomasz z Akwinu /1225-1274/ Tomasz z Akwinu stworzył drugi wielki system należący do myśli chrześcijańskiej. W odróżnieniu do św. Augustyna, który nawiązywał do Platona, Tomasz z Akwinu nawiązywał do starożytnego arys...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry