• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Unia Brz...

Nawigacja

Unia BrzeskaUnia Brzeska
Unia brzeska - unia kościelna zawarta w roku 1596 między częścią biskupw prawosławnych Rzeczypospolitej Obojga Narodw a Kościołem katolickim na synodzie w Brześciu.Bezpośrednią przyczyną decyzji uznania zwierzchności Rzymu przez biskupw prawosławnych była potrzeba głębokich reform w Kościele prawosławnym, ktry w XVI wieku znalazł się w głębokim kryzysie. Jednocześnie już od początku XIV wieku trwały starania ze strony Kościoła katolickiego o powrt tego wyznania pod zwierzchnictwo Rzymu. Idea unii była propagowana przez przybyłych do Polski w XVI w. jezuitw. Pisał o tym m.in. jezuita Piotr Skarga w swoim dziele O jedności Kościoła Bożego (1577).W wyniku poparcia papieża Klemensa VIII, po długich negocjacjach, doszło do ogłoszenia i zatwierdzenia unii Kościołw na synodzie krajowym w Brześciu w 1596. Część wiernych prawosławnych na czele z ruskim kniaziem Konstantym Ostrogskim nie zaakceptowała warunkw unii. W tym samym, 1596 r., został zwołany Sobr prawosławny, w skład ktrego weszli przeciwnicy unii na czele z biskupem przemyskim Michałem Kopysteńskim oraz biskupem lwowskim Gedeonem Bałabanem. Sobr ten potępił akt unii z Kościołem rzymskokatolickim i pozbawił hierarchw, ktrzy do niej przystąpili, święceń biskupich. Zaogniający się konflikt wkrtce pchnął przeciwnikw unii do przymierza z Księstwem Moskiewskim.W wyniku unii powstał Kościł unicki. Unici zobowiązali się uznać dogmaty Kościoła katolickiego i zwierzchnictwo papieża, w zamian za to zachowali swj obrządek, kalendarz juliański i organizację kościelną.


Przykadowe prace

Katalizatory palladowe stosowane w reakcjach syntezy na nośnikach stałych

Katalizatory palladowe stosowane w reakcjach syntezy na nośnikach stałych Wstęp 2 Przykłady najczęściej stosowanych reakcji przy użyciu katalizatorw palladowych. 3 Reakcja Hecka 4 Reakcja Suzuki-Miyaura 4 Reakcja Sonogashiry 4 Reakcja Stille’a 5 Reakcja Kumada-/Tamao-/...

Jzef Piłsudski i roman Dmowski - 2 wizjie na odzyskanie niepodległości

Jzef Piłsudski i roman Dmowski - 2 wizjie na odzyskanie niepodległości Pośrd słynnych mężw stanu, ktrzy odegrali wybitną rolę w dziejach Europy pierwszej połowy XX wieku, w porwnaniu z Leninem, Stalinem, Hitlerem i Churchillem, Piłsudski pozostaje wyraźnie w cieniu...

Themen Neu - Lektion

Themen Neu - Lektion abfahren -odjechać anhalten -zatrzymać abholen -odebrać kogoś abstellen -wyłączyć anschliessen -podłączyć ansehen -obejrzeć anstellen -włączyć ausmachen -wyłączyć aussteigen -wysiąść ...

Co jest miarą wartości człowieka? Jaki spr toczy się w Wokulskim i "Lalce"?

Co jest miarą wartości człowieka? Jaki spr toczy się w Wokulskim i "Lalce"? Wokulski, idealista, czy romantyk? Zakochał się bez opamiętania w pannie Izabeli Łęckiej Dorobił się wielkiego majątku, pracował myśląc tylko o niej, niejednokrot...

Paradoks Polski?

Paradoks Polski? Paradoks Polski opisuje w swojej książce, Co z tą Polską? Tomasz Lis dziennikarz faktw – z resztą niedawno zwolniony miedzy innymi za pisanie książek. Opisuje on tam bardzo ciekawe zjawisko, cytuje: Paradoks wspłczesnej Polski. Ludziom jest coraz lepiej, ale pa...

Opis obrazu Edvarda Muncha pt. "Krzyk"

Opis obrazu Edvarda Muncha pt. "Krzyk" Obraz Edvarda Muncha pt. "Krzyk" powstał w 1893 roku. Dzieło należy do cyklu "Frez życia", ktry w założeniu artysty miał być: "poematem życia, miłości i śmierci". Obraz przedstawia krzyczącą postać, ktra stoi n...

Prawo Rzymskie - skrypt

Prawo Rzymskie - skrypt Pojęcie prawa: • Ius – prawo ludzkie; fas – prawo boskie • Prawo przedmiotowe, a podmiotowe • Intuicyjne pojmowanie – sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne • Kazuistyka – przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki...

Ktrą z epok pradziejw uważasz za najbardziej przełomową?

Ktrą z epok pradziejw uważasz za najbardziej przełomową? Pradzieje człowieka dzieli się według charakteru narzędzi używanych w danym okresie. W ten sposb możemy wyrżnić trzy epoki: epokę kamienia, brązu i żelaza. Pierwszą i najd ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry