• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Unia euro...

Nawigacja

Unia europejska - najważniejsze informacjeUnia europejska - najważniejsze informacje
1. Czym jest Unia Europejska?Unia Europejska jest związkiem państw członkowskich Wsplnot Europejskich (EWG, EWWiS i Europejskiej Wsplnoty Energii Atomowej) utworzonym w 1993 roku. Celem UE jest utworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wprowadzenie wsplnego obywatelstwa wśrd państw zrzeszających.[definicja wg Encyklopedii PWN]Niezwykle trudno jest sprecyzować znaczenie pojęcia Unii Europejskiej, gdyż jest to temat bez dna – temat rzeka. Można jednak przyjąć, że stanowi ona ponad instytucjonalny i ponadnarodowy mechanizm integracyjny. Unia nie funkcjonuje jak państwo, ponieważ nie ma wielu jego uprawnień, na przykład nie może stosować przymusu.Powstanie Unii Europejskiej jest fenomenem politycznym – dowiodło, iż w XX i XXI wieku może istnieć i funkcjonować system bez klasycznego aparatu państwa.2. Unia Eurpoejska jako wsplnota polityczna.Unia Europejska została powołana na mocy traktatu o UE podpisanego w Maastricht 7 lutego 1992 ro. oraz preambuły* i art. 1 Jednolitego Aktu Europejskiego z 1 lipca 1987 r.Powstanie tej ponadnarodowej organizacji nie zastąpiło dotychczasowych Wsplnot Europejskich. Funkcjonują one nadal, tym samym zachowując podmiotowość prawną i międzynarodową**.Instytucje europejskie• Rada Europejska (ang. European Council)Powstała w 1974 r. Jej posiedzenia – czyli spotkania szefw państw i rządw, odbywają się co najmniej dwa razy w roku na terenie kraju, ktry aktualnie sprawuje prezydencję. Jest to organ, ktry wytacza strategiczne cele rozwoju, definiuje założenia polityczne UE oraz rozstrzyga kwestie sporne i zajmuje się aktalnymi problemami Unii.*preambuła - wstęp do aktu prawnego, wyjaśniający okoliczności wydania aktu oraz cele, jakim powinien służyć; poprzedza przepisy prawne ujęte w artykuły i paragrafy.

**wyjątkiem jest EWWiS, ktra została zawarta na 50 lat; termin jej obowiązywania minął w lipcu 2002r.• Rada Unii Europejskiej (ang. Ccil of The Europenian Union)Organ ten jest głwnym organem decyzyjnym. Reprezetuje państwa członkowskie, uchwala akty prawne. Wraz z Parlamentem Europejskim sprawuje kontrolę nad budżetem UE. Uchwala także układy międzynarodowe. Najważniejszym jednak jej zadaniem jest koordynacja polityki gospodarczej, wewnętrznej i zagranicznej.• Parlamement Europejski (ang. European Parliament)Jedyny organ wybierany przez obywateli. Ma charakter konsultacyjno - doradczy. Wspłuczestniczy w procesie tworzenia prawa, zatwierdzanie budżetu Unii oraz wyrażanie zgody na powoływanie członkw Komisji Europejskiej• Komisja Europejska (ang. European Commission)Jest to naczeelny organ wykonawczy. Do jej kompetencji należy: prawo inicjatywy prawodawczej, reprezentacja i koordynacja działań Wsplnot, kontrolowanie stosowania prawa wsplnotowego oraz realizacja postanowień zawartch w traktatach i aktach prawnych przyjętych przez Wsplnoty.


Przykadowe prace

Notatka z romantyzmu.

Notatka z romantyzmu. Słowo romantyzm wywodzi się od średniowiecznych romansw rycerskich. Okres I poł XIXw. Romantyzm był epoką, ktra odcisnęła swoje piętno na wszystkich dziedzinach życia; począwszy od stroju (w postaci zwiewnych, delikatnych sukien u kobiet i wielokol...

Inni

Inni Była noc. Obudziły mnie jakieś postukiwania. Byłam przerażona.. Nie wiedziałam co było przyczyną tych hałasw. Bałam się wstać z łżka a jednocześnie byłam wielce ciekawa czy to dziewczyny mają karę i robią żabki na dworze cz...

Części zdania

Części zdania CZĘŚCI ZADNIA ORZECZENIE Czasownikowe – forma osobowa czasownika lub nieosobowa zakończona na –no lub -to. Zrobisz to jutro rano. Zebranie zakończono o czwartej. Imienne – składa się z łącznika (być, stać ...

Problem winy i kary w powieści F. Dostojewskiego Zbrodnia i kara

Problem winy i kary w powieści F. Dostojewskiego Zbrodnia i kara Głwnym bohaterem Zbrodni i kary jest Rodion Raskolnikow, były student, młodzieniec wrażliwy i myślący krytycznie, ktry znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie liczy on na żaden cud, bo w Boga nie wierzy. Nie p...

Święty Stanisław Kostka

Święty Stanisław Kostka Święty Stanisław Kostka urodził się na Mazowszu, w małej wiosce Rostkowo (4 km od Przasnysza). Był to październik 1550 roku. Rodzice jego byli bardzo pobożni i znani w całej okolicy. Miał trzech braci i dwie siostry. Św. Stanis...

Elektrownie szczytowo pompowe-geografia społeczno-ekonomiczna

Elektrownie szczytowo pompowe-geografia społeczno-ekonomiczna ELEKTROWNIE SZCZYTOWO-POMPOWE Energię wd można podzielić na energię wd śrdlądowych oraz energię mrz. Powstawanie energii wd śrdlądowych jest związane z cyklem krążenia wody w przyrodzie. Ź...

Streszczenie - Władcy Pierścieni - J.R.R.Tolkien....1cz.

Streszczenie - Władcy Pierścieni - J.R.R.Tolkien....1cz Drużyna Pierscienia TOM 1 Zaczęło się od ukucia Wielkich Pierścieni. Trzy z nich przypadły Elfom: nieśmiertelnym, najmędrszym i najpiękniejszym ze wszystkich istot. Siedem Krasnoludom, grnikom i rzemieślnikom...

Obraz łagrw i lagrw w literaturze. Omw na wybranych przykładach.

Obraz łagrw i lagrw w literaturze. Omw na wybranych przykładach. I. Wstęp W mojej pracy chciałbym przedstawić obraz lagrw i łagrw w literaturze wojennej. Postaram się ukazać relacje człowieka poddanego nieludzkiemu wyzyskowi. Ktry przekraczał możliwości i si...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry