• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Unia euro...

Nawigacja

Unia europejska - najważniejsze informacjeUnia europejska - najważniejsze informacje
1. Czym jest Unia Europejska?Unia Europejska jest związkiem państw członkowskich Wsplnot Europejskich (EWG, EWWiS i Europejskiej Wsplnoty Energii Atomowej) utworzonym w 1993 roku. Celem UE jest utworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wprowadzenie wsplnego obywatelstwa wśrd państw zrzeszających.[definicja wg Encyklopedii PWN]Niezwykle trudno jest sprecyzować znaczenie pojęcia Unii Europejskiej, gdyż jest to temat bez dna – temat rzeka. Można jednak przyjąć, że stanowi ona ponad instytucjonalny i ponadnarodowy mechanizm integracyjny. Unia nie funkcjonuje jak państwo, ponieważ nie ma wielu jego uprawnień, na przykład nie może stosować przymusu.Powstanie Unii Europejskiej jest fenomenem politycznym – dowiodło, iż w XX i XXI wieku może istnieć i funkcjonować system bez klasycznego aparatu państwa.2. Unia Eurpoejska jako wsplnota polityczna.Unia Europejska została powołana na mocy traktatu o UE podpisanego w Maastricht 7 lutego 1992 ro. oraz preambuły* i art. 1 Jednolitego Aktu Europejskiego z 1 lipca 1987 r.Powstanie tej ponadnarodowej organizacji nie zastąpiło dotychczasowych Wsplnot Europejskich. Funkcjonują one nadal, tym samym zachowując podmiotowość prawną i międzynarodową**.Instytucje europejskie• Rada Europejska (ang. European Council)Powstała w 1974 r. Jej posiedzenia – czyli spotkania szefw państw i rządw, odbywają się co najmniej dwa razy w roku na terenie kraju, ktry aktualnie sprawuje prezydencję. Jest to organ, ktry wytacza strategiczne cele rozwoju, definiuje założenia polityczne UE oraz rozstrzyga kwestie sporne i zajmuje się aktalnymi problemami Unii.*preambuła - wstęp do aktu prawnego, wyjaśniający okoliczności wydania aktu oraz cele, jakim powinien służyć; poprzedza przepisy prawne ujęte w artykuły i paragrafy.

**wyjątkiem jest EWWiS, ktra została zawarta na 50 lat; termin jej obowiązywania minął w lipcu 2002r.• Rada Unii Europejskiej (ang. Ccil of The Europenian Union)Organ ten jest głwnym organem decyzyjnym. Reprezetuje państwa członkowskie, uchwala akty prawne. Wraz z Parlamentem Europejskim sprawuje kontrolę nad budżetem UE. Uchwala także układy międzynarodowe. Najważniejszym jednak jej zadaniem jest koordynacja polityki gospodarczej, wewnętrznej i zagranicznej.• Parlamement Europejski (ang. European Parliament)Jedyny organ wybierany przez obywateli. Ma charakter konsultacyjno - doradczy. Wspłuczestniczy w procesie tworzenia prawa, zatwierdzanie budżetu Unii oraz wyrażanie zgody na powoływanie członkw Komisji Europejskiej• Komisja Europejska (ang. European Commission)Jest to naczeelny organ wykonawczy. Do jej kompetencji należy: prawo inicjatywy prawodawczej, reprezentacja i koordynacja działań Wsplnot, kontrolowanie stosowania prawa wsplnotowego oraz realizacja postanowień zawartch w traktatach i aktach prawnych przyjętych przez Wsplnoty.


Przykadowe prace

Opisać szczegłowo całe menu głwne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz oglnie paski narzędzi.

Opisać szczegłowo całe menu głwne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz oglnie paski narzędzi. W menu głwnym edytora znajdują się następujące funkcje: - Plik - Edycja - Widok - Wstaw - Format - Narzędzia - Tabe...

Ciekawe zastosowania izotopw promieniotwrczych.

Ciekawe zastosowania izotopw promieniotwrczych. Izotopy to odmiany pierwiastka o identycznej liczbie atomowej, a rżnej liczbie masowej czyli odmiany, ktrych atomy mają taką samą liczbę neutronw. Oprcz z 272 stabilnych izotopw wszystkich pierwiastkw znanych jest ok. 2000 ich izotopw promieni...

Czy Średniowiecze to naprawdę Mroczne Czasy"?

Czy Średniowiecze to naprawdę Mroczne Czasy"? Czy średniowiecze to naprawdę Mroczne Czasy. Bardziej mroczne niż dzisiejsza rzeczywistość, na ktrą składają się ciągle nowe afery gospodarcze, wybryki politykw, wysokie bezrobocie i stres – związany z co r...

Geneza, rozwj i fundamentalne zasady demokracji.

Geneza, rozwj i fundamentalne zasady demokracji. Demokracja - jest to forma ustroju państwa, w ktrym uznaje się wolę większości obywateli jako źrdło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy. Na...

Opis bogw greckich

Opis bogw greckich Starożytni Grecy wierzyli w istnienie wielu bogw przypominających wyglądem człowieka. Bogowie okazywali emocje, natomiast nie starzeli się. Mieszkali na grze Olimp. Spożywali ambrozję i nektar, ktre zapewniały im nieśmiertelność. Najwa&#...

Na dowolnym przykładzie omw cechy epopei jako gatunku literackiego.

Na dowolnym przykładzie omw cechy epopei jako gatunku literackiego. Epos jest praktycznie pierwszym gatunkiem, jaki się pojawia w Grecji w starożytności powstały dwa wielkie eposy Homera, zwane rwnież epopejami: "Iliada" i powiązana z nią "Odyseja"; pierwsza opisuje historię wojny T...

Nienarodzony.Aborcja-wzruszające opowiadanie nienarodzonego chłopca

Nienarodzony.Aborcja-wzruszające opowiadanie nienarodzonego chłopca '' NIENARODZONY '' 1 dzień z życia Kilka minut temu zostałem powołany do życia na Ziemi. Istnieję. Powstałem z miłości moich rodzicw. Czuję się wspaniale,jest mi ciepło i przyjemnie...

Opis Rży z powieści ''Cudzoziemka"

Opis Rży z powieści ''Cudzoziemka" Maria Kuncewiczowa pisała powieści o charakterze psychologicznym zaliczana jest do czołowych przedstawicielek tego nurtu. Potwierdziła to swą powieścia z roku 1933 pt. Cudzoziemka. Tytułowa postać to Rża kobieta piękna, wraż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry