• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Unia euro...

Nawigacja

Unia europejska - najważniejsze informacjeUnia europejska - najważniejsze informacje
1. Czym jest Unia Europejska?Unia Europejska jest związkiem państw członkowskich Wsplnot Europejskich (EWG, EWWiS i Europejskiej Wsplnoty Energii Atomowej) utworzonym w 1993 roku. Celem UE jest utworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wprowadzenie wsplnego obywatelstwa wśrd państw zrzeszających.[definicja wg Encyklopedii PWN]Niezwykle trudno jest sprecyzować znaczenie pojęcia Unii Europejskiej, gdyż jest to temat bez dna – temat rzeka. Można jednak przyjąć, że stanowi ona ponad instytucjonalny i ponadnarodowy mechanizm integracyjny. Unia nie funkcjonuje jak państwo, ponieważ nie ma wielu jego uprawnień, na przykład nie może stosować przymusu.Powstanie Unii Europejskiej jest fenomenem politycznym – dowiodło, iż w XX i XXI wieku może istnieć i funkcjonować system bez klasycznego aparatu państwa.2. Unia Eurpoejska jako wsplnota polityczna.Unia Europejska została powołana na mocy traktatu o UE podpisanego w Maastricht 7 lutego 1992 ro. oraz preambuły* i art. 1 Jednolitego Aktu Europejskiego z 1 lipca 1987 r.Powstanie tej ponadnarodowej organizacji nie zastąpiło dotychczasowych Wsplnot Europejskich. Funkcjonują one nadal, tym samym zachowując podmiotowość prawną i międzynarodową**.Instytucje europejskie• Rada Europejska (ang. European Council)Powstała w 1974 r. Jej posiedzenia – czyli spotkania szefw państw i rządw, odbywają się co najmniej dwa razy w roku na terenie kraju, ktry aktualnie sprawuje prezydencję. Jest to organ, ktry wytacza strategiczne cele rozwoju, definiuje założenia polityczne UE oraz rozstrzyga kwestie sporne i zajmuje się aktalnymi problemami Unii.*preambuła - wstęp do aktu prawnego, wyjaśniający okoliczności wydania aktu oraz cele, jakim powinien służyć; poprzedza przepisy prawne ujęte w artykuły i paragrafy.

**wyjątkiem jest EWWiS, ktra została zawarta na 50 lat; termin jej obowiązywania minął w lipcu 2002r.• Rada Unii Europejskiej (ang. Ccil of The Europenian Union)Organ ten jest głwnym organem decyzyjnym. Reprezetuje państwa członkowskie, uchwala akty prawne. Wraz z Parlamentem Europejskim sprawuje kontrolę nad budżetem UE. Uchwala także układy międzynarodowe. Najważniejszym jednak jej zadaniem jest koordynacja polityki gospodarczej, wewnętrznej i zagranicznej.• Parlamement Europejski (ang. European Parliament)Jedyny organ wybierany przez obywateli. Ma charakter konsultacyjno - doradczy. Wspłuczestniczy w procesie tworzenia prawa, zatwierdzanie budżetu Unii oraz wyrażanie zgody na powoływanie członkw Komisji Europejskiej• Komisja Europejska (ang. European Commission)Jest to naczeelny organ wykonawczy. Do jej kompetencji należy: prawo inicjatywy prawodawczej, reprezentacja i koordynacja działań Wsplnot, kontrolowanie stosowania prawa wsplnotowego oraz realizacja postanowień zawartch w traktatach i aktach prawnych przyjętych przez Wsplnoty.


Przykadowe prace

"Rozwj poglądw na budowę Wszechświata"

"Rozwj poglądw na budowę Wszechświata" Tales z Miletu ur. ok. 627, zm. ok. 546 p.n.e. Według jego teorii tą pierwotną materią była woda. Ona to istniała na początku świata, a świat kiedyś do niej powrci, czyli wszystko stanie się wodą. Pitagoras ur. ...

Benchmarking

Benchmarking Benchmarking- To sztuka odkrywania dlaczego niektre przedsiębiorstwa funkcjonują , sprawniej niż inne. Celem benchmarkingu jest twrcze naśladowanie najlepszych praktyk innych przedsiębiorstw. Etapy bechmarkingu . -określenie przedmiotu ( czym będziemy się zajmowa&...

Życiorys

Życiorys Mariusz Xxxx Kniec Świata ,14.06.2010r. Kniec Świata 45b 25 – 398 Sidme niebo ŻYCIORYS Urodziłem się 26.09.1993 roku w Sidmym niebie (jeżdżę tam czasami do Biedłonki). Od 2001 roku do 2010 roku uczęszczałem do Szkoły Podstaw...

Świetlice środowiskowe

Świetlice środowiskowe Świetlice środowiskowe Świetlice- placwki te są przeznaczone szczeglnie dla uczniw z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Obejmują one uczniw szkł podstawowych i ponad podstawowych. Wychowankw do świetlic przyjmu...

Czy dziś potrzebne są autorytety osobowe? Kto jest twoim autorytetem?

Czy dziś potrzebne są autorytety osobowe? Kto jest twoim autorytetem? Często słyszymy, że życie w świecie wspłczesnym staje się coraz trudniejsze, upadają autorytety moralne, szerzy się bezrobocie, przemoc, a agresja przybiera ekstremalną postać - okrucieństw...

Prawo gospodarcze - zagadnienia

Prawo gospodarcze - zagadnienia PRAWO GOSPODARCZE 1. Klasyfikacja spłek prawa handlowego Spłka jawna Spłka komandytowa Spłka komandytowo – akcyjna Spłka partnerska Spłka z ograniczoną odpowiedzialnością Spłka akcyjna Regulacja praw...

Motyw zbrodni i kary w literaturze

Motyw zbrodni i kary w literaturze Motyw zbrodni i kary w literaturze pojawia się bardzo często. Występuje zarwno w literaturze antycznej jak i wspłczesnej. Jest to bardzo ważny, ale zarazem trudny temat. Budzi bardzo wiele kontrowersji, ponieważ można go rżnie interpretować...

Zagadnienia do egzaminu z podstaw prawa cywilnego.

Zagadnienia do egzaminu z podstaw prawa cywilnego. Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celw. Admin. publiczna- sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez organy pa&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry