• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Unia Lub...

Nawigacja

Unia LubelskaUnia Lubelska
PRZYCZYNY:

- Litwa słaba wobec ekspansji Rosji
- Zygmunt August bez następcy tronu
- poparcie unii realnej przez możnowładcw i egzekutorw(ruch egzekucyjny)
- popracie średniej szlachty na litwie(ruskw i litwinw) dążących do uwolnienia się spod władzy książąt i magnaterii litewskiej

Przeprowadzone zostały reformy przygotowawcze w Litwie:

- zrwnano warstwy społeczne
- wyznaczono podział terytoriw i granic wojewdztw
- ustanowiono rwne prawa bez względu na wyznanie
- ustanowiono powiaty i władzę sądowniczą

UNIA LUBELSKA - LUBLIN - 1 LIPCA 1569r

1. Protest możnowładcw litewskich i ich ucieczka z Lublina
2. Wcielenie części ziem litewskich do Polski przez Zygmunta Augusta
3. Powrt magnaterii

KRLESTWO POLSKIE WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE = RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODW

WSPLNE: władca, i sejm, prawa, przywileje

ODDZIELNE: skarb, wojsko, urzędy centralne

>>WSPLNA ELEKCJA PO ŚMIERCI ZYGMUNTA AUGUSTA

OPIS PAŃSTWA:

>8mln mieszkańcw w tym: Polacy, Rusini, Litwini, Niemcy, Żydzi, Łotysze, Ormianie, Tararzy itd.
>szlachta - 10%
>mieszczanie - kilkanaście %
>zrżnicowanie etniczne, społeczne i religijne

SKUTKI:

-wzmocnienie Litwy
-wzmocnienie pozycji magnaterii
-kolonializacja przez szlachte ziem południowo-ruskich > konflikt z Moskwą


Przykadowe prace

Malarstwo barokowe

Malarstwo barokowe Na uformowanie się malarstwa barokowego na przełomie XVI i XVII w. wywarło wpływ rzymskie środowisko artystyczne - nurt naturalistyczny, reprezentowany przez Caravaggia (caravaggionizm), i nurt klasycystyczny (wywodząca się z Bolonii rodzina Carraccicch, G. Reni, Domenichino...

Ignacy Mościcki (1867-1946)

Ignacy Mościcki (1867-1946) Inżynier chemik, profesor elektro-chemii, wynalazca, położył wielkie zasługi w dziedzinie elektrotechniki (technika wysokich napięć i ochrona przepięciowa). Wykrył wyładowania powierzchniowe i opublikował prace z dziedziny wytrzymało...

Obrona Tristana i Izoldy

Obrona Tristana i Izoldy Uczucie, ktre połączyło Tristana i Izolde, było skutkiem straszliwej omyłki - oboje wypili napj miłosny nie dla nich przeznaczony. I to cudowne uczucie, jakim jest miłość określiło ich tragiczny los. To właśnie napj jest głwnym ...

Zemsta

Zemsta Ostatnią polską super-produkcją miała być ekranizacja komedii Aleksandra Fredry- Zemsta w reżyserii zdobywcy Oscara- Andrzeja Wajdy. Jako odtwrcw głwnych rl zatrudniono znanych polskich aktorw: Andrzeja Seweryna jako Rejenta Milczka, Janusza Gajosa jako Cześnika ...

Moja ocena Tomasza Judyma

Moja ocena Tomasza Judyma Tomasz Judym jest uważany za głwnego bohatera "Ludzi Bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Posiadał bardzo złożoną osobowość i zawikłaną psychikę. Trudno powiedzieć, czy był on bohaterem romantycznym czy też pozytywistycznym. Postawi...

Cechy charakterystyczne prawa feudalnego

Cechy charakterystyczne prawa feudalnego 1.od wczesnośredniowiecznych urządzeń prawnych Germanw i Słowian do Oświecenia 2.prawo średniowieczne i wczesnonowożytne 3.od form prymitywnych-z fazy rozpadu wsplnot rodowo-plemiennych i powstawania pierwszych 4.państw aż do prawa wy...

Klasyfikacja norm moralnych i problematyka ich oceny

Klasyfikacja norm moralnych i problematyka ich oceny Temat dzisiejszego referatu to Klasyfikacja norm moralnych i problematyka ich oceny . Moralność to jeden z najstarszych systemw normatywnych rządzących małymi społecznościami. Jest to ogł norm, zasad, ocen, wzorw, ideał...

Jaką rolę w obiegu azotu pełnią bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne?

Jaką rolę w obiegu azotu pełnią bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne? Jaką rolę w obiegu azotu pełnią bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne? Azot w przyrodzie występuje w solach mineralnych. Bardzo ważne jest występowanie azotu w organizmach żywych...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry