• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Upadek P...

Nawigacja

Upadek Powstania Styczniowego.Upadek Powstania Styczniowego.
Powstanie styczniowe odbiło się echem po całej Europie. Nowy prezydent Austriacki- Napoleon III i premier ziem brytyjskich Palmerston wystąpili przeciw powstaniu. W pewnym momencie następuje zwrot przeciw polityce. Jednym z największych politykw był Otton Von Bismark – doprowadził do zjednoczenia Niemiec- w Polsce budził strach. Chcąc doprowadzić do sojuszu francuskiego zatarł w 1863- konwencje alwestelbena (Karol Gustaw von Alwestelben) Napoleon III w odpowiedzi na ten traktat proponuje Austrii zawarcie sojuszu przeciw Prusom. Francja i Anglia i Austria wysyłają notę do Petersburga, ktra zapewniała krlestwu autora unię, a rządy tych państw proszą Rosje o ustępstwa dla Polski. Wew sprawy Polski są sprawami Rosji, dlatego państwa nie mogły ingerować zbrojnie. Napoleon III zachęcał Polakw do walki, Czartoryscy zaczęli nakłaniać białych do powstania. Jesienią 1863 Napoleon podjął ostatnia prbę ratowania powstania. Za Polska stał papież Pius IX, ktry popierał powstanie. Do Francji odwołał się Franciszek Jzef I o pomoc dla walczących, nakazał przyłączenie się do powstania, ale stwierdzono, iż powstanie przetrwa jeszcze parę miesięcy i można te prbę podjęć. Białych ranił stosunek radykalny czerwonych, bali się reform czerwonych, uwłaszczenia. Po przyłączeniu się białych do powstania nadaje powstaniu nowy charakter. Miało być manifestacja ludności Polski w dążeniu do niepodległości. Nie rozbudowano oddziałw zbrojnych, mimo, iż siły powstańcze liczyły 30.000 żołnierzy. Biali nie rozbudowali bazy zbrojnej, uciekają od poważniejszych walk. Dopływu chłopw do oddziałw leśnych. Całą uwagę biali skupili na organizacji Państwa polskiego została uruchomiona administracja powstańcza. Rządowi narodowemu podlegały:

- Wydziały spraw wew.

- Oddziały zagraniczne

- Wojska

- Prasa

- Skarb państwa

Rząd dysponował własną polityka, ściągano podatki na rzecz powstania, siła dyplomatyczna. Działały trybunały rewolucyjne, ktre kazały szpiegw i zdrajcw. Polska stała się popularna w Europie. Jedną z postaci wybitnych był Garibaldi. Ogromne poparcie powstanie zdobyło wśrd Rosjan, ochotnicy rosyjscy brali udział w walkach po stronie polskiej, rwnież pomocy udzielali oficerowie armii rosyjskich (Piotiere- zginął w bitwie pod Pieskowa skała) Węgry walczyły po stronie Polski (Nyary, Esterchany) z Węgier przybył legion zagraniczny, ktry prowadził Zord Bornaniszy. Po stronie powstania walczyli tez włosi, dowodzeni przez płko wnika Francesco Nullo. Wegrw i Włochw mogło być więcej, żądaliby Węgry mogły walczyć pod swoimi żądaniami. Dużo było Francuzw, (Rochebunne, Young de Blanlenbein) Niemcy, Szwajcarzy, Czesi.Rosja nie mogła dać sobie rady stłumieniem powstania, sięgają po siłę terroru (Murawiew- Litwa- Wieszatier, w Polsce Berg). Na Polesiu Trauguttowi rząd narodowy ( w październiku) powierzył władze dyktatorska. Powstanie upadło – ludzie tracili nadzieję. Traugutt przystąpił do powstania i pracy- zmienia i reorganizuje wojsko, łączy oddziały. Zakaz rozpraszania oddziałw. Wznowiono propagandę wśrd ludu. Rosja podejmuje ofensywę wojskową w 1864. W Opatowie Rosja rozbija oddziały świętokrzyskie, Lubelszczyzny i Podlasia. Do jesieni na Podlasiu utrzymał się oddział rządw księdza Brzzki. Kwiecień- areszt Traugutta i członkw rządw. 5.8- Powieszono ich koło cytadeli Warszawskiej. Grudzień – Warszawski został ukryty i stracony w 1864 powstanie upadło 2. Marca 1864 roku. Uwłaszczono chłopw. Car chciał odciągnąć chłopw od powstania. Ukaz był manifestem rządu narodowego, ktry chciał uwłaszczyć chłopw bez odszkodowania. Ukaz uwłaszczenia Rosjan był korzystniejszy niż rządu narodowego. Rząd chciał nie dopuścić chłopw do powstania- chciano przelicytować rząd narodowy.


Przykadowe prace

Norwegia- charakterystyka państwa.

Norwegia- charakterystyka państwa. Norwegia Dane statystyczne. Krlestwo Norwegii obejmuje zachodnie i płnocne części Płwyspu Skandynawskiego oraz płnocne terytoria archipelagu Jan Mayen i Svalbard, a na płkuli południowej rwnież Wyspę Bouveta, Wyspę P...

"Echa leśne" S. Żeromskiego jako archetyp "Antygony".

"Echa leśne" S. Żeromskiego jako archetyp "Antygony". Pierwszą część utworu stanowi realistyczny obraz, przedstawiający ludzi rżnych stanw, zebranych przy leśnym ognisku w Grach Świętokrzyskich. Spotykają się tam: dymisjonowany generał c...

Charakterystyka Santiago "Stary człowiek i morze".

Charakterystyka Santiago "Stary człowiek i morze". Głwnym bohaterem książki Ernesta Hemingwaya "Stary człowiek i morze" jest Santiago. Był to człowiek stary i samotny, ale miał jednego, wiernego przyjaciela - chłopca imieniem Manolin. Santiago zawsze chciał b...

Turystyka nie jedno ma imię.

Turystyka nie jedno ma imię. Bardzo często w życiu codziennym możemy spotkać się z opinią, że turystyka to zjawisko wyłącznie pozytywne. W większości zwykli ludzie nie zastanawiają się nad jej faktyczną naturą i kojarzą ją wyłączn...

"Konrad Wallenrod".

"Konrad Wallenrod". Powieść poetycka z dziejw litewskich i pruskich". "Konrad Wallenrod" jest poematem, ktry zapoczątkował w historii literatury okres, w ktrym: . problematyka narodowa i sprawy związane z walką o niepodległość wysunęły się na plan pierwszy, ...

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym.

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym. Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym. Słowo “planować pochodzi od łacińskiego “planta - szkic budynku. “Planować znaczy, zatem: zaprojektować szkic, schemat, jak należy coś zrobić czy wykonać. Przekł...

Wiązanie,kowalencyjne,kowalencyjno-polarne.metaliczne,jonowe.

Wiązanie,kowalencyjne,kowalencyjno-polarne.metaliczne,jonowe. 1. Wiązania chemiczne-tworzy się przez oddawanie, przyjmowanie lub uwsplnianie elektronw walencyjnych reagujących ze sobą atomw. Rodzaje wiązań: kowalecyjne(atomowe), kowalecyjno-polarne(atomowe spolaryzowane), jonowe, metaliczne...

Uchodźca, cudzoziemiec, obywatel

Uchodźca, cudzoziemiec, obywatel UCHODŹCA- zapewnienie ochrony osobom opuszczającym swj kraj w skutek prześladowań ze względu na rasę, religię, itp. 1991 rok ? Konwencja Genewska dot. Statusu uchoźcy ratyfikowana przez Polskę. Wniosek przyjmowany przez właściwy ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry