• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ustnypyta...

Nawigacja

Ustny - pytania z polskiego.Ustny - pytania z polskiego.
1.Czynniki kształtujące osobowość C. Baryki z Przedwiośnia S. Żeromskiego

Czynniki kształtujące osobowość Cezarego Baryki to:

-dzieciństwo. Cezary przeżywa sielskie dzieciństwo, jest otoczony miłością i troską rodzicw. Oboje go rozpieszczają i poświęcają mu wiele czasu, dbają także by chłopiec miał świadomość, że jest Polakiem.

-wybuch I wojny światowej. To wydarzenie w biografii Baryki oznacza przede wszystkim rozstanie z ojcem, czyli brak silnej ręki. Chłopiec czuje nieograniczona swobodę i wolność. Staje się arogancki, pewny siebie. Coraz więcej czasu spędza poza omem. Wobec matki staje się kłtliwy i napastliwy, oddala się od niej.

-wybuch rewolucji w 1917 według Cezarego to bunt przeciw starym porządkom, ma ona przynieść ład, nowy porządek i poprawę. Bierze udział w ludowych zgromadzeniach i samowolnych egzekucjach. W miarę pogarszania się sytuacji materialnej rodziny, poglądy Cezarego ulegają zmianie. Chłopiec inaczej postrzega świat. Zbliża się także do matki, odczuwa wstyd, że dotąd nie zauważył jej wysiłkw, ktre miały na celu zapewnienie mu wygodnego bytu.

-śmierć matki. Baryka czuje samotność i żal po stracie rodzicielki. Na grobie matki doznaje głębokiej przemiany. Zaczyna wątpić w słuszność rewolucji. Jednak wciąż jeszcze znajduje moralne uzasadnienie dla niej.

-widok zwłok młodej, niewinnej Odmianki. Cezary traci ostatnie złudzenie co do rewolucji. Dostrzega jej tragiczny wymiar: przemoc, okrucieństwo, cierpienie i śmierć niewinnych oraz zakłcenie naturalnego porządku świata.

-spotkanie z ojcem. Cezary bardzo się cieszy, do ojca odczuwa głęboką synowską miłość. Ojciec budzi w nim także pamięć o Polsce – dalekim, obcym kraju. Seweryn opowiada mu o nowej cywilizacji, szklanych domach, te opowieści zostaj w podświadomości syna. Obaj udają się do Polski, lecz ojciec umiera w drodze.

-przybycie o Polski, opieka Szymona Gajowca. Cezary przybywszy do ojczyzny instynktownie szuka owych szklanych domw z opowieści ojca, jednak ich nie znajduje. Jest tym bardzo rozczarowany i przerażony warunkami, ktre zastaje. Dociera do Warszawy i zatrzymuje się u Gajowca. Baryka jest sam, zdany tylko na siebie, musi być silny i musi sprecyzować swoje życiowe plany. Rozpoczyna studia, ktre przerywa z powodu wojny z bolszewikami. Zaciąga się do wojska.

-trafienie do Nawłoci. W wojsku poznaje Hipolita Wielosławskiego, ktry bierze go do rodzinnego domu. Tu poznaje świat bogatych ziemian i ubogich chłopw, ktrych rozdziela ogromna przepaść. Wdaje się w romans z Laurą Kościeniecką – dojrzałą kobieta, wdowa. Jest nia zafascynowany.

-powrt do Warszawy. Cezary powraca bogatszy o nowe doświadczenia, ale jest zmęczony, załamany. Sprawy uczuć i miłosnych fascynacji schodzą na drugi plan. Bohater zajmuje się polityką – szuka drg rozwoju dla Polski. Poznaje rżne programy polityczne: Antoniego Lulka i Szymona Gajowca, żadnego w pełni nie akceptuje. Mimo prb i poszukiwań nie udaje mu się sformułować własnego zdania. Ostatecznie w naturalnym, ludzkim odruchu Baryka staje po stronie skrzywdzonych. W ostatnim fragmencie widzimy go kroczącego na czele strajkującego tłumu robotnikw. Jest przedwiośnie, Cezary wciąż stoi przed wielkimi życiowymi wyborami.

2.Marzenia i prawda o Polsce na podst. Przedwiośnia

Marzenia o Polsce autor przedstawia w micie szklanych domw

Seweryn Baryka opowiada synowi o idealnym obrazie kraju, w ktrym wszyscy są sobie rwni i szczęśliwi. Szklane domy są czyste i piękne. Ludziom żyło się w nich przyjemnie i zdrowo, nikt nie cierpiał głodu, wszyscy ludzie mieli pracę, byli wolni, nie ma nędzy, ciemnoty, brudu, chorb.

Lecz obraz szklanych domw pęka jak bańka mydlana już w momencie gdy Cezary przekracza granice Polski. Przyjeżdża do Polski w przedwiośnie, przeżywa rozczarowanie opowiadaniem ojca, ze złością mwi gdzie są twoje szklane domy. Prawdziwa Polska jest brudna, budynki są szare i odrapane, na ulicach pełno jest błota.

W kraju panuje niesprawiedliwość, biedni są uciskani, chorują, cierpią głd, gnębi się mniejszości narodowe. Cezary zaczyna widzieć Polskę prawie tak samo jak Baku, gdzie rwnież panowała ciemnota, nędza, głd oraz niesprawiedliwość społeczna. Ten obraz polski przeraża go, czuje się oszukany przez ojca, jest zły, że dał się namwić do tego kraju, z ktrym nie jest związany emocjonalnie.

3.Ocena Z. Ziembiewicza z Granicy Z. Nałkowskiej.

Zenon Ziembiewicz to ziemianin syn Waleriana i Żanci. Jest człowiekiem często przekraczającym wszelkie granice, moralne i społeczne. W swym życiu często postępuje niemoralnie przykładem tego jest nawiązanie romansu z Justyną Bogutwną oraz jego kontynuacja nawet po ślubie z Elżbietą Biecką. W ten sposb postępuje nieuczciwie wobec obu kobiet, prowadzi do nieszczęścia Justyny i żony, krzywdzi je. Zenon nie potrafi ponieść konsekwencji swego czynu. Dzieje się tak gdy dowiaduje się o ciąży Justyny, każe jej usunąć dziecko, daje jej pieniądze, ale nie ma na tyle odwagi aby towarzyszyć jej podczas zabiegu. Jednak mimo tego był świadom iż ma obowiązek wesprzeć ją finansowo. Zenon w momencie gdy zostaje prezydentem miasta uzależnia się od rządzących elit, podporządkowuje się przełożonym, spełnia ich żądania. Jednak jest obowiązkowy, rzetelnie wykonuje swoje zadania, poświęca się dla pracy. Okazuje się też, że jest słaby psychicznie, gdy cała sytuacja z rozgonieniem manifestacji zaczyna go przerastać odbiera sobie życie. Jest uległy, spełnia życzenia przełożonych, zaprzedał się im przez co stracił swoją tożsamość.

4.Interpretacja tytułu Granicy Z. Nałkowskiej w aspekcie społecznym, moralnym, filozoficznym

Tytuł Granica należy rozumieć symbolicznie.

- jako granica społeczna : podziały istniejące między ludźmi należącymi do rżnych warstw społecznych, mamy tu doczynienia z przedstawicielami zubożałego i dobrze sytuowanego mieszczaństwa i ziemiaństwa, pomiędzy tymi warstwami istnieją ogromne rżnice.

- jako granica moralna: określa pewne normy etyczno- moralne, ktrych przekroczenie powoduje nieszczęście innego człowieka, tak dzieje się w przypadku kiedy Zenon Ziembiewicz żeni się z Elżbietą Biecką i rwnocześnie romansuje z Justyną - postępuje niezgodnie z zasadami moralnymi w konsekwencji krzywdzi żonę, Justynę oraz samego siebie.

- jako granica filozoficzna: porusza problem możliwością poznania przez człowieka ostatecznej prawdy o otaczającym go świecie, zrozumienie mechanizmw nim rządzących. Granica filozoficzna to rwnież kwestia umiejętności borykania się z przeciwnościami losu - jak to jest, że jedni potrafią stawić czoła niepowodzeniom, inni zaś rezygnują z walki i stają się konformistami. Nałkowska twierdzi, że jest się takim jakim postrzegają cię inni a nie ty sam. Tytuł ten autorka pokazuje nam jako coś przez co każdy człowiek jest nieustannie ograniczany to : Jakaś granica, za ktrą nie wolno przejść, za ktrą przestaje się być sobą.

5.Grupy poetyckie XX-lecia. Omwienie twrczości jednego poety dowolnej grupy.

Ekspresjoniści – w 1917 r. w Poznaniu powstało pismo Zdrj, wydawane przez Jerzego Hulewicza. Poeci skupieni wokł Zdroju nawiązywali do twrczości ekspresjonistw niemieckich. Ze Zdrojem wspłpracował Stanisław Przybyszewski. Manifesty programowe opracował poeta Jan Stur. W literaturze polskiej grupa ta nie odegrała większej roli.

Futuryści – wyznawcy tego kierunku działali w latach 1917 – 1922. Skupieni byli wokł dwch ośrodkw: krakowskiego (Tytus Czyżewski, Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec – członkowie klubu Gałka Muszkatałowa) i warszawskiego (Anatol Stern i Aleksander Wat). W 1920 obie grupy wydały manifest Futuryzm polski, a dwa lata pźniej prowokacyjny Nuż w bżuhu. Byli to przeważnie bardzo młodzi twrcy i nie odegrali w literaturze poważniejszej roli.

Skamandryci – grupa poetycka ukształtowana w Warszawie, skupiona najpierw wokł studenckiego pisma Pro arte et studio, następnie wokł miesięcznika Skamander oraz Wiadomości literackich. Zasadniczy skład grupy tworzyło pięciu poetw: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Antoni Słonimski i Jarosław Iwaszkiewicz. Skamandryci nie dążyli do sformułowania własnego programu poetyckiego. Chwalili postawę aktywistyczną, zafascynowani byli tłumem i nowoczesnym miastem (urbanizm). Skamander odegrał istotną rolę w kształtowaniu stylu poetyckiego dwudziestolecia. W polemicznych sporach z tą grupą ukształtował się program Awangardy Krakowskiej.

Awangarda Krakowska – najbardziej wpływowy kierunek w polskiej poezji okresu międzywojennego. Powstał na począrku lat dwudziestych. Awangardową grupę poetycką utworzyli twrcy, skupieni wokł Tadeusza Peipera i wydawanego przez niego pisma Zwrotnica. Należeli do niej: Julian Przyboś, Jan Brzękowski i Jalu Kurek. Program opracował Tadeusz Peiper. Jako grupa poetycka Awangarda Krakowska przestała funkcjonować w latach trzydziestych. Według Peipera i Przybosia poeta nie był nikim szczeglnym – przekreślona została koncepcja natchnionego wieszcza czy ideologa. Poeta miał być tylko sprawnym rzemieślnikiem, pracującym w materiale słownym. Za kluczową figurę języka poetyckiego awangardyści uznawali metaforę. Pragnęli tworzyć sztukę, pozostającą w uścisku z teraźniejszością, wspłbrzmiącą z nowoczesną cywilizacją techniczną i zmechanizowaną pracą (hasło: miasto, masa, maszyna).

Druga Awangarda – zbiorcza nazwa grup i kierunkw poetyckich, w drugiej połowie okresu międzywojennego kształtowały się w nawiązaniu do Awangardy Krakowskiej. Wyrżniały się wśrd nich: wileńska grupa Żagary (Czesław Miłosz, Jerzy Zagrski, Aleksander Rymkiewicz) i Grupa lubelska (skupiała się wokł Jzefa Czechowicza).

Julian Tuwim (1894 – 1953) – należał do grupy Skamander. W dorobku poety można wyrżnić kilka faz twrczości. Trzy pierwsze tomiki poetyckie, jeszcze młodzieńcze, pełne są radości życia, zachwytu nad codziennością. Towarzyszem poetyckim są tu sprawy prozaiczne i banalne, codzienność wielkiego miasta, uczucia zwykłych ludzi. Konstrukcja wierszy przypomina krtką, wierszowaną nowelę, poeta relacjonuje przebieg jakiegoś drobnego wydarzenia. Autor nie analizuje swych uczuć, ukrywa się za opowiedzianym zdarzeniem. Jest to poezja konkretw – bliskiego, dobrze znanego świata, swojskich ulic, kawiarni, czy też dużego miasta, ktrego klimat jest świetnie oddany. W dojrzałych tomikach poety mniej jest zachwytu nad urodą życia, więcej wspomnień, refleksji i fascynacji tematyką śmierci i umierania. Poeta nie znosił mieszczańskich konwencji, szydził z ludzi ulegającym im (wiersz Mieszkańcy: Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach / Strasznie mieszkają straszni mieszczanie). W 1936 r. napisał nie dopuszczony do druku poemat satyryczny Bal w operze. Drwił w nim z hulaszczego, pustego życia elity w kraju pełnym nędzy. Jego twrczość była rodzajem komentarza do wspłcześnie dziejących się wypadkw. Poeta prbował dotrzeć do istoty rzeczy i zjawisk. Nadawało to jego wierszom wymiar ponadczasowy, poetyckich refleksji. Autor bronił odwiecznych, moralnych wartości, zagrożonych nasilającymi się tendencjami totalitarnymi (triumf faszyzmu).6.Charakterystyka poezji Leśmiana.

Twrczość poetycka Bolesława Leśmiana wyrasta z założeń programowych Młodej Polski (symbolizm), lecz poeta nadaje jej cechy własne, niekiedy sprzeczne z młodopolskimi tendencjami (operowanie konkretami). Rozkwit talentu Leśmiana przypada na lata międzywojenne, choć poeta nie osiągnął sławy i rozgłosu. Mieszkał na prowincji (Hrubieszw, Zamość) i nie zabiegał o zdobycie popularności. Był z zawodu notariuszem (całkiem niepoetyckie zajęcie) i uprawianie poezji traktował jako potrzebę duchową.

Twrczość tego poety - filozofa jest bardzo rżnorodna. Mieszczą się w niej piękne i oryginalne erotyki, jak np. wiersz W malinowym chruśniaku . Kochankowie, zapodziani po głowy w krzakach malin, ulegają porywającej sile zmysłw, co poeta podkreśla odwoływaniem się do rżnych doznań. Słyszymy więc bąka, ktry huczy basem, widzimy: rdzawe guzy na chorym liściu, wisiory pajęczyn, kosmatego żuka, czujemy smak malin pomieszany z wonią spoconych ciał ludzkich, udziela się nam uczucie duchoty, gorąca. Kochankowie odczuwają siebie wszystkimi zmysłami, zespalają się z bujną, witalną przyrodą i poeta nie chce być bardziej niedyskretny. Pozostawia kochankw wśrd tych soczystych malin w gorących promieniach słońca w chwili, kiedy poznają zmysłami smak i woń swoich dłoni... a chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.Oprcz wierszy miłosnych (erotykw) Leśmian tworzył przepiękne ballady będące wyrazem jego zainteresowań wierzeniami i wyobraźnią ludu (nie tylko polskiego, bo także ludw wschodnich, o czym świadczą baśnie: Klechdy sezamowe, Przygody Sindbada żeglarza). Ballada Dusiołek opowiada o przeżyciach chłopa Bajdały, ktry zasnął w upalny dzień, położywszy się na mchu. Zmora, czyli tytułowy Dusiołek, nie pozwoliła jednak Bajdale wypocząć podczas snu. Autor zachowuje dystans do ludowego wierzenia w istnienie takiej zmory, bawi się tematem jakby przymrużając oko i nam też udziela się postawa rezerwy. Nie traktujemy poważnie cierpień Bajdały, ktry wreszcie budzi się z męczącego go snu i ma pretensje do zwierząt, że nie udaremniły działalności Dusiołka (zgodnie z ludowymi wierzeniami należało przeszyć zmorę czymś ostrym: kopytem lub rogiem). Bajdała ma także pretensje do Boga, ktry stworzył Dusiołka. Wyczuwamy, że w tym wyrzucie tkwi odrobina racji, bo przecież zło jest w jakiejś mierze tworem Stwrcy i człowiek, czując się bezradnym wobec niego, ma prawo buntować się przeciwko Bogu. Ludowe wierzenie stało się w balladzie punktem wyjścia do snucia filozoficznej refleksji nad życiem ludzkim i nad wzajemną relacją na linii: człowiek - Bg. Leśmian nie utożsamia się z ludowym bohaterem (jak to uczynił A. Mickiewicz w Balladach i romansach), ocenia jego wierzenia z punktu widzenia człowieka wykształconego, lecz znajduje w nich ziarno prawdy o życiu. Utwr jest z jednej strony zabawny i żartobliwy, zaś z drugiej - skłania do refleksji.Całkowicie refleksyjny i filozoficzny charakter mają wiersze, w ktrych poeta zastanawia się nad przemijaniem życia ludzkiego i nad śmiercią. Człowiek jest tak mocno związany ze światem, że nawet po śmierci tęskni do ziemskiego bytu. W wierszu Urszula Kochanowska dał nam Leśmian taką właśnie wizję życia w niebie ukochanej creczki odrodzeniowego poety - Jana Kochanowskiego. Uwolniona od zgryzot ziemskiego życia Urszulka znalazła się w niebie i Bg postanowił spełnić jej najskrytsze marzenie. Czegż mogła zapragnąć maleńka Urszulka w tej krainie wiecznej szczęśliwości? Otż zapragnęła mieć tam Czarnolas ze swoim zwyczajnym domem, kwiatami, kochającymi rodzicami. Bg dał jej ten dom, lecz nie mgł dać na powrt rodzicw. To na nich czekała Urszulka, ktra omiotła podłogę i ubrała się odświętnie. Kiedy w drzwiach domu pojawił się Bg, a nie rodzice, Urszulka czuła się zawiedziona! Czemu więc Stwrca nie spełnił prośby swej ulubienicy? Nie mgł, a może nie chciał?Leśmian ma do Boga stosunek bardzo osobisty. Traktuje go jak wyrozumiałego ojca, ktry wybacza nam ludzkie słabości. W wierszu Trupięgi poeta wyznaje, że gotw jest na Boga tupać swymi trupięgami, bo nie człowiek ponosi winę za swoje ubstwo materialne (trupięgi - buty z łyka, w jakie biedni chłopi ubierali zmarłych, kładąc ich do trumien).

Wyobraźnia poetycka Leśmiana jest tak bogata, że musi on szukać nowych określeń dla własnych wizji. Stąd w poezji poety mamy tak wiele neologizmw. Świat wyobraźni jest piękny, bogaty w szczegły, niesamowity, co podkreślają nowe wyrazy. W poemacie Pan Błyszczyński Leśmian maluje obraz ogrodu, ktry znajduje się na wymroczu, na podśnionej drzewom trawie. W ogrodzie zmory zajęte są przyspieszonym zmorowaniem, a widma migotliwe bylejaczą się. Wiele w wierszu opisw konkretnych szczegłw, a przecież ogrd jest fantastycznym tworem wyobraźni tytułowego Błyszczyńskiego. Postać ta, jak wiele innych postaci z utworw Leśmiana, posiada znaczące imię. Błyszczyński stworzył wyśniony ogrd błyszczydłami swych oczu, Bajdała z ballady Dusiołek - bajdurzył, Dusiołek - dusił, Znikomek - znikał. Zamiłowanie Leśmiana do słowotwrczej zabawy widoczne jest w wielu wierszach. Opisując wygląd Dusiołka poeta użył określenia: wylazł z rowu Dusiołek jak płbabek z łoża, czyli całej baby, rozespanej, dopiero przebudzonej, byłoby za dużo na takiego Dusiołka! Zmory zajmują się zmorowaniem, bo cż innego mogłyby robić. Język poetycki Leśmiana pobudza naszą wyobraźnię i już cisną się nam na usta określenia odnoszące się do czynności uczniw, ktrzy pocą się zajęci klaswkowaniem i maturzeniem, a czytając wiersze Leśmiana stają się rozpoezjowani.

7.Utwory z XX-lecia, ktre możnaby nazwać tekstami awangardowymi (uzasadnienie odpowiedzi)

W literaturze dwudziestolecia międzywojennego możemy odnaleźć kilka tekstw, ktre można nazwać awangardowymi. Są to np.: Ferdydurke Witolda Gombrowicza, Sklepy cynamonowe Brunona Szchulza, Szewcy St. Ignacego Witkiewicza, oraz Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa. Utwory z tego okresu bardzo często były awangardowe. Charakteryzowało je odejście od realizmu, deformacje rzeczywistości, kreacjonizm, groteskowe pokazywanie postaci, ktrych istnienie jest mało prawdopodobne oraz manipulacja czasem. Taki świat jest przedstawiony w utworze pt. Mistrz i Małgorzata. Świat realny miesza się ze światem fantastycznym. Obraz Moskwy i jej mieszkańcw ma pokazać prawdziwe twarze skorumpowanych ludzi. W obrazie tym zawarł wszystkie cechy systemu. Szczeglną uwagę zwrcił na zniewolenie i demoralizację twrcw. Pisarzem jest ten kto ma legitymację Mossolitu. Nie decyduje o tym talent, lecz uległość i wypełnianie poleceń władz, za co dostaje się np. możliwość wyjechania na wczasy. Na przykładzie mistrza możemy zobaczyć jak zawistni są ludzie nie posiadający talentu. Właśnie Mistrz, ktry miał ogromny talent został zniszczony przez zazdrosnego Mścisława Laurowicza, ktry pisał napastliwe artykuły na jego temat. Autor ośmiesza społeczeństwo Moskwy, ktre jest skorumpowane (zachowanie ludzi podczas przedstawienia w teatrze), zawistne, głupie i fałszywe.

8.Przesłania płynące z treści :Procesu

W swej powieści Franz Kafka zajął się losem człowieka we wspłczesnym świecie. Człowiek w Procesie został postawiony wobec świata. Świat jest absurdalny, niepojęty, kieruje się niezrozumiałymi dla człowieka zasadami. Zbiurokratyzowana machina świata niszczy wolność i godność. Człowiek czuje się bezbronny. Osaczony, zniewolony, ma ciągłe poczucie winy. Pogłębia się też poczucie bezsensu życia i nieuchronności śmierci. Jednak Jzef K. Zdobywa się na bunt w imię swej wolności i godności. Jest w tym buncie wielki mimo iż ponosi klęskę. Wielki winny bez winy, czyli Jzef K. Jest wcieleniem literackich buntownikw, lecz w absurdalnym świecie jest coraz bardziej tragiczny i samotny. Autor chce nam dać do zrozumienia, że należy walczyć o swą wolność i godność nawet jeśli z gry jesteśmy skazani na klęskę. Chce nam uświadomić iż musimy coś zrobić aby wolność i godność człowieka nie były niszczone, musimy dociekać prawdy. Autor mwi też, że prawda jest niedocieczna a kłamstwo jest podstawą porządku świata.

9.Rola sił szatańskich w obnażaniu absurdu totalitarnego państwa – Mistrz i Małgorzata

Od momentu pojawienia się w Moskwie Wolanda i jego świty realna rzeczywistość miasta miesza się z jego wyczynami. Celem pobyty diabłw w Moskwie jest urządzenie w tym mieście dorocznego balu u Szatana. Umieszczenie tych postaci w samym środku totalitarnego państwa przynosi niesamowite skutki. Diabły wywołują wiele afer, skandali, zamieszania przez co wpływają na ludzkie losy. Co ciekawe szkodzą głwnie ludziom złym i zepsutym, ale robią też wiele dobrego dla tytułowych bohaterw czyli Mistrza i Małgorzaty. W powieści tej Szatani obnażają ukryte cechy ludzkie i ukazują tryb panującego w ZSRR systemu komunistycznego. Diabły udowadniają ateistycznemu społeczeństwu istnienie zjawisk nadprzyrodzonych. Mają oni za zadanie ośmieszyć ludzkie cechy: chciwość i żądzę pieniądza (podczas przedstawienia w teatrze), kompromitują też głupotę i niedorzeczność. Odmieniają losy ludzi, przepowiadają przyszłość (śmierć Berlioza), sprawdzają ludzką uczciwość, czynią cuda, spełniają życzenia (gdy Porfanty Pietrowicz wypowiada słowa A niech go diabli wezmą zostaje przeniesiony, a w gabinecie siedzi jego garnitur), pomagają i nagradzają sprawiedliwych (Mistrz i Małgorzata). Siły szatańskie mają za zadanie ukazać ludziom, że świat bez Boga jest światem chaotycznym a ludzie nie mają żadnej wartości.


Przykadowe prace

Czasowniki niemieckie z przyimkami

Czasowniki niemieckie z przyimkami Angst haben vor-bać się czegoś teilnehmen an-brać udział w sich freuen auf-cieszyc sie na sich freuen ber-cieszyć się z warten auf-czekac na sich erkundigen nach-dążyć do streben nach-dąży...

Dydaktyczny charakter powieści Daniela Defoe "Robinson Cruzoe"

Dydaktyczny charakter powieści Daniela Defoe "Robinson Cruzoe" Daniel Defoe w powieści Robinson Cruzoe przedstawia jak z leniwego i zarozumiałego młodzieńca, Robinson stał się zaradnym, dobrym i religijnym mężczyzną. Pobyt na bezludnej wyspie zmienił jego charakter. Koniecz...

Styl Homerowy

Styl Homerowy Styl epicki odpowiada tematowi:wielkie czyny potrzebują wielkich słw.Dzieło Homera przenika więc patos.Homer opisuje świat bez pośpiechu,chcąc zarejstrować wszytsko:pochodzenie i historię życia bohaterw,urodę przyrody,piękno przedmiotw,powagę s ...

Przebieg prywatyzacji w polsce w latach 1990-2004r

Przebieg prywatyzacji w polsce w latach 1990-2004r Poprzez pojęcie prywatyzacji rozumiemy zmianę stosunkw własnościowych polegającą na udostępnieniu udziałw i akcji przedsiębiorstw państwowych przekształcanych w spłki lub na sprzedaży przedsiębiorstw bąd&...

Zasady rachunkowości i Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zasady rachunkowości i Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych Podstawowym elementem jest posiadanie przez jednostkę gospodarczą dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowości. W dokumentacji tej powinno się znajdować zakładowy plan kont,...

Aromaterapia- zastosowanie.

Aromaterapia- zastosowanie. Słowo aromaterapia pochodzi z łaciny - aroma oznacza zapach, aromat, chodzi więc o leczenie zapachem. Olejki eteryczne mają szczeglne zastosowanie w kosmetyce oraz w pielęgnacji skry i włosw. Pobudzają metabolizm komrkowy i poprawiają strukturę skry. ...

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka. Praca wyrżnia człowieka wśrd reszty stworzeń - tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając rwnocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi. Jan Paweł II ...

Antyk

Antyk Literatura starożytna stała się wzorem wszystkich pźniejszych prądw artystycznych i na długie wieki określiła europejskie kanony piękna. Uznano ją za wzr doskonały - klasyczny. Literaturę grecką można podzielić na cztery okresy, biorąc pod u...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry