• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ustrj p...

Nawigacja

Ustrj polityczny Starożytnego RzymuUstrj polityczny Starożytnego Rzymu
W Rzymie w ciągu lat kształtował się ustrj polityczny. Rządy ulegały zmianom, miały rżny charakter.

Po powstaniu Rzymu na jego terytoriach ok. VIII w. p.n.e powstała forma rządw zwana monarchią. Władzę nad Rzymem sprawowało 6 krlw. Posiadali oni pełną władzę cywilną, sądowniczą, wojskową i kapłańską. Po śmierci krla jego władza przechodziła w ręce senatu, ktry co pięć dni powoływał radę dziesięciu interreksw, ktra zastępowała władcę. Nowy krl był wybierany przez zgromadzenie mieszkańcw i zatwierdzany przez senat mgł pełnić swoje obowiązki.
Przy boku krla działał senat ? rada doradcw. Należeli do niego przedstawiciele możnych rodw. Z początku było ich 100, pźniej 300. Senat w Rzymie miał głos doradczy. Zgromadzenie Ludowe dokonywało wyboru krla, miało ograniczone kompetencje. Należeli do niego patrycjusze i plebejusze, ktrzy z czasem zostali odsunięci od władzy.
W 509 r. p.n.e w Rzymie doszło do obalenia ostatniego krla i powstała republika. Była to forma ustroju, w ktrym rządy należały do zgromadzenia wszystkich obywateli, senatu, urzędnikw, dwch konsulw, pretorw, edylw, kwestorw i cenzorw.
Najważniejsze decyzje zarezerwowane były dla senatu i Zgromadzenia Ludowego, ktre decydowało o wypowiadaniu wojny, zawieraniu pokoju, wyborze urzędnikw czy uchwalaniu prawa.
Senat posiadał inicjatywę ustawodawczą. Proponował projekty nowych praw, prowadził politykę zagraniczną, kontrolował działania urzędnikw oraz finanse państwa. Urzędnicy sami pokrywali koszty sprawowania swoich urzędw. Należeli do nich pretorowie, edylowie, kwestorzy oraz cenzorzy. Wybierani zostawali na rok. Wyjątkiem byli cenzorzy, ktrych kadencja trwała 5 lat.
Pierwszą grupą urzędnikw byli pretorowie. Zajmowali się oni sądownictwem. Mogli proponować nowe rozwiązania prawne.
Drugą grupę stanowili edylowie. Byli to urzędnicy administracyjni. Sprawowali oni nadzr nad porządkiem i bezpieczeństwem miasta, pracami publicznymi itp.
Kolejną grupę stanowili cenzorzy. Dysponowali oni listą obywateli, w tym senatorw. Ich obowiązkiem było przestrzeganie zasad moralności w Rzymie.
Następną grupą byli kwestorzy. Byli to poborcy podatkowi. Sprawowali kontrolę nad finansami państwa.
Najwyższa władza w Rzymie należała do dwch konsulw, wybieranych na rok kadencji. Musieli oni mieć ukończone 43 lata i wcześniej sprawować urzędy. Rządzili oni miastem, dowodzili wojskiem. Byli reprezentantami państwa, pełnili funkcje religijne.
W razie zagrożenia państwa lub w czasie wojny na okres 6 miesięcy powoływano dyktatora.
Wśrd urzędnikw odrębne miejsce zajmowali trybuni ludowi. Byli to reprezentanci plebsu w senacie. Nietykalni, mieli możliwość wycofania ustaw z senatu. Posiadali prawo sprzeciwu wobec decyzji urzędnikw i senatu, gdy ta narażałaby na szkodę plebs.
W II w. p.n.e nastąpił kryzys republiki rzymskiej.


Przykadowe prace

Opieka w najszerszym znaczeniu i jej składniki (pedag. opiekuńcza) + prezentacja

Opieka w najszerszym znaczeniu i jej składniki (pedag. opiekuńcza) + prezentacja Opieka w najszerszym znaczeniu i jej składniki Opieka w ogle - to konieczna aktywność jej podmiotu wobec zależnego asymetrycznie od niego przedmiotu, polegająca na ciągłym i bezinteresownym zasp...

Organizacje-(ONZ, NATO, OPEC, itp)

Organizacje-(ONZ, NATO, OPEC, itp) ONZ – United Nations – Organizacja Narodw Zjednoczonych 1. powstanie: 1945 rok (następczyni Ligi Narodw) 2. siedziba: Nowy Jork 3. państwa członkowskie: … 4. głwne cele: zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; rozwj ...

Wizja świata Izabeli Łęckiej

Wizja świata Izabeli Łęckiej Powieść realistyczna, osobliwie taka, ktrej tematem jest duże zjawisko społeczne, zawsze w pierwszym czytaniu robi wrażenie czegoś powikłanego i chaotycznego: jest to las, w ktrym widać tylko pojedyncze drzewa, a nie widać lasu. Nieuwa&...

Monarchie stanowe średniowiecznej Europy na przykładzie Anglii i Francji.

Monarchie stanowe średniowiecznej Europy na przykładzie Anglii i Francji. I. Określenie zakresu: Chronologicznego: XII w. – XIV w. Terytorialnego: średniowieczna Anglia i Francja Rzeczowego: ukazanie ewolucji systemw ustrojowych od państwa patrymonialnego do monarchii stanowej; ksz...

Polityka państwa działania samorządu terytorialnego i gospodarczego. Biura podrży i ich zadania w turystyce.

Polityka państwa działania samorządu terytorialnego i gospodarczego. Biura podrży i ich zadania w turystyce. Polityka państwa działania samorządu terytorialnego i gospodarczego. Turystyka – ogł czynności osb, ktre podrżują i przebywają w celach wypoczy...

Korzeń, łodyga, liść - budowa i czynności życiowe

Korzeń, łodyga, liść - budowa i czynności życiowe Praca semestralna z biologii: Budowa i czynności życiowe organw wegetatywnych roślin (korzeń, łodyga, liść). 1. Budowa i rola korzenia. Korzeń najczęściej jest podzie...

Organizacja i techniki pracy biurowej

Organizacja i techniki pracy biurowej ORGANIZACJA I TECHNIKI PRACY BIUROWEJ 1. Pojęcie organizacji i techniki pracy biurowej. 2. Dokumenty określające organizację pracy (organizacja pracy: potwierdza, ułatwia). 3. Tworzenie i obieg dokumentw wewnętrznych i zewnętrznych w zale&...

Rynek finansowy

Rynek finansowy Rynek finansowy jest miejscem , na ktrym zawierane są transakcje finansowe, tzn. dokonuje się kupna- sprzedaży rżnych form kapitału krtkoterminowego i długoterminowego. Rynek finansowy umożliwia posiadaczowi kapitału jego zainwestowanie, a podmiotom zgłaszającym...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry