• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Utopia"...

Nawigacja

"Utopia" Thomas Morus - niektre aspekty życia w Utopi"Utopia" Thomas Morus - niektre aspekty życia w Utopi
Opis ustroju Utopi:

Pięćdziesiątcztery miasta-prowincje wysyłają po 3 posłw do stolicy kraju. Rada złożona z posłw rządzi krajem. Nie wiadomo czy wchodzą do niej ?książęta? i czy przewodniczy jej jakiś ?krl? czy ?książę? oglnokrajowy. Wzmianki o krlu Utopusie są zbyt oglnikowe. Jest to jednak nie istotne. Jest rzeczą jasna ze w istocie swojej Utopia Republika (respublica)
jest rzeczpospolita w pełni demokratyczna, ktrej rządy opierają się na systemie rad. Zadaniem rad jest nadzr nad produkcja, przestrzeganie praworządności i rozstrzyganie sporw.

Najmniejsza, podstawowa jednostka społeczna i polityczną (a także i produkcyjna) jest rodzina- f a m i l i a. Trzydzieści rodzin stanowi zespł z corocznie wybieranym przez siebie przewodniczącym ? s y f o g r a n t e m lub f i l a r c h e m.10 syfograntw wraz z rodzinami podlega władzy zwierzchnika, ktrego nazywa się p r o f i l a r c h e m.
Każde miasto z otacza je prowincja liczy 6000 rodzin. Dziesięciu syfognatw wybiera jednego członka rady miasta-prowincji, zwanej senatem miasta.
Rada ta składa się z:
- 20 członkw rady- t r a n i b o r w. Wybierani corocznie, lecz nie zmieniają ich bez ważnego powodu. Co trzy dni traniborowie schodzą się na narady z księciem i omawiają sprawy państwowe, czasem rwnież prywatne.
- 2 zmieniających się, co pewien czas syfognatw
- przewodniczącego, ktrym jest, tzw. Książę, wybierany przez wszystkich syfograntw podczas tajnego głosowania na całe życie przez syfognatw z 4 kandydatw zgłoszonych przez ludność.
Zbieranie się poza senatem i zgromadzeniem publicznym w sprawach oglnych podlega KARZE ŚMIERCI!

Gospodarka utopijska opiera się na powszechnej, uspołecznionej produkcji. Każdy ma obowiązek pracować na roli i w rzemiośle w wymiarze 6 godzin dziennie.

Istnieje tylko Handel zagraniczny. Handel wewnętrzny został zastąpiony przez rozdział produktw. Powszechnej wsplnocie produkcji odpowiada powszechna wsplnota konsumpcji.

Dzięki upowszechnieniu zawodu rolnika i rzemieślnika przeciwieństwa miedzy wsią i miastem zostały wyrwnane. Mamy tu do czynienia ze społeczeństwem bezklasowym. Istnieją ludzie niewolni ( servi), ale są to przestępcy. Zastępują oni maszyny, ktrej utopianie jako siły wytwrczej nie znają.
W razie przeludnienia zakłada kolonie na prawie utopijskim w krajach słabo zaludnionych i nieuprawianych, za zgoda ludw je zamieszkujących, zapraszając je do wsplnoty. W razie oporu- zajmuje takie tereny siła, gdyż tylko użytkowanie roli stanowi tytuł do jej posiadania.
Wszystkie miasta w Utopii są do siebie bardzo podobne. Miedzy nimi są niewielkie odległości
Jeśli chodzi o karanie, odpowiedzialny jest za to s e n a t, jeśli przestępstwo tego wymaga. Mężowie karzą żony, a rodzice dzieci. Gdy wina jest duża karanie odbywa się publicznie.


Przykadowe prace

Epikur, stoicy, arystoteles - notatka.

Epikur, stoicy, arystoteles - notatka. Epikur z Samos (314-279) Większość życia spędził w Atenach, gdzie w 306 r. p.n.e. założył szkołę (zwaną Ogrodem), w ktrej żył we wsplnocie ze swymi przyjaciłmi i uczniami. Był autorem wielu pism o r&...

Czy świat jest piękny, pomimo zakłamania ?

Czy świat jest piękny, pomimo zakłamania ? Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami, ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Jestem dzieckiem wszechświata i nie mniej niż gwiazdy i drzewa mam prawo być tutaj, nie wątpię, że wszechświa...

Europa po I wojnie

Europa po I wojnie 1920r liga narodw. Zamiary: utrzymanie pokoju na świecie, wspłpraca między narodami (handel, gospodarka, sport czyli turnieje, zawody).Zajmowała się tez mniejszościami narodowymi i głwnymi problemami politycznymi. Minusy Ligii: nie każdy chciał jej sł...

Wiosna Ludw na ziemiach polskich

Wiosna Ludw na ziemiach polskich Wiosna Ludw – nazwa serii zryww rewolucyjnych i narodowych, jakie miały miejsce w Europie w latach 1848 - 1849. Ludem nazywa się tu społeczności rządzonych dążące do uzyskania udziału w rządach, warstwy społeczne dąż...

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej -służą przede wszystkim obronie państwa polskiego przed zagrożeniem zewnętrznym, przed pozbawieniem suwerenności części lub całości terytorium RP. Wojsko Polskie 12 marca 1999 roku...

WOZU URLAUB ? KEINEN URLAUB, BITTE !

WOZU URLAUB ? KEINEN URLAUB, BITTE ! Die Menschen arbeiten, um Geld zu verdienen. Wie auf Kommando mchten alle Urlaub haben und sich auf einer schnen Insel erholen. Ich frage mich wozu Urlaub ? Ich brauche Urlaub und sage euch gleich, warum ich im Sommer nie wegfahre. Erstens bleibe ich zu Hause, weil ich will, dass sich a...

Od kolonializmu do nazizmu

Od kolonializmu do nazizmu Str 1-11 WYKŁADY Z HISTORII POWSZECHNEJ XX – wieczna Francja jest konsekwencją sprawy Dreyfusa; 1898 – wojna hiszpańsko – amerykańska – najważniejsze wydarzenie dla USA, ktre zapoczątkowało ekspansję kolonialną USA; ...

Dlaczego młodzież siega po narkotyki

Dlaczego młodzież siega po narkotyki Młodzież coraz częściej sięga po narkotyki, według badań osoby w wieku szkoły średniej, czyli 16-18 lat ok. 9,7% ma lub miało kontakt z narkotykami. W Warszawie jest największa ilość osb mająca stycznoś&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry