• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Uwł...

Nawigacja

Uwłaszczenie chłopw na ziemiach polskichUwłaszczenie chłopw na ziemiach polskich
Uwłaszczenie chłopw na ziemiach polskich, przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na własność, przeprowadzone w XIX w. Do czasu nadania gospodarstw rolnych chłopi-dzierżawcy uprawiali ziemię w zamian za pańszczyznę bądź ekwiwalent pieniężny na rzecz właściciela.

Proces uwłaszczenia dokonywał się w rżnym czasie i na odmiennych zasadach, w zależności od przynależności państwowej ziem polskich.

Najwcześniej uwłaszczenie rozpoczęło się w zaborze pruskim, gdzie w 1808 chłopi, użytkownicy gospodarstw w dobrach państwowych, otrzymali możliwość wykupu gruntw. W 1811 podobną możliwość otrzymali chłopi w dobrach prywatnych, gdzie mogli otrzymać gospodarstwo rolne na własność w zamian za zwrot na rzecz dotychczasowego właściciela 1/2 powierzchni gospodarstwa w przypadku, gdy chłop nie posiadał prawa dziedziczenia, bądź 1/3 powierzchni gospodarstwa w przypadku posiadania prawa dziedziczenia. 1816 ograniczono uwłaszczanie do gospodarstw sprzężajnych. 1821 rząd rozpoczął likwidację serwitutw w drodze wypłaty odszkodowań dziedzicom.W 1823 na takich samych zasadach przeprowadzono uwłaszczenie w Wielkim Księstwie Poznańskim. W połowie XIX w. nadano ziemię także drobnym rolnikom.Uwłaszczenie w Galicji przeprowadzono pod wpływem ruchw rewolucyjnych 1846 i 1848. Pozostawiono chłopom całość uprawianej ziemi, przy czym rząd zobowiązał się do zapłaty odszkodowań dotychczasowym właścicielom. W praktyce za ziemię zapłacili chłopi, obciążeni przez państwo specjalnym podatkiem. Proces uwłaszczenia w zaborze austriackim prowadzono przez 10 lat.Na ziemiach polskich włączonych bezpośrednio do państwa rosyjskiego uwłaszczenie wprowadzono ukazem carskim z 1861, ktry nadawał ziemię chłopom pod warunkiem jej wykupu. Z otrzymanego nadziału chłop miał płacić czynsz lub odrabiać pańszczyznę, przy czym miały zostać ustalone warunki wykupu. Utrzymanie pańszczyzny przez dwa lata od ogłoszenia ukazu i nieuregulowanie sprawy wysokości odszkodowań budziły powszechne niezadowolenie.Ukaz carski z 1861 nie obejmował ziem Krlestwa Polskiego, gdzie uwłaszczenie chłopw ogłosił Tymczasowy Rząd Narodowy w dniu wybuchu powstania styczniowego (22 stycznia 1863) w manifeście, ktry nadawał ziemię chłopom, obiecując wypłacenie odszkodowań dotychczasowym właścicielom. Zagwarantowano chłopom uprawnienia z tytułu serwitutw oraz nadania dla bezrolnych, ktrzy wezmą udział w powstaniu.

Rząd carski dążąc do odciągnięcia ludności wiejskiej od powstania przeprowadził uwłaszczenie w Krlestwie Polskim w marcu 1863 na zasadach bardzo zbliżonych do gwarantowanych w manifeście Tymczasowego Rządu Narodowego.Dekrety uwłaszczeniowe 1863, 2 dekrety ogłoszone w dniu wybuchu powstania 22 stycznia 1863, wraz z manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego. Ogłaszały natychmiastowe uwłaszczenie chłopw za odszkodowaniem dla dotychczasowych właścicieli ziemi, ktre miało być wypłacane z funduszw państwowych. Bezrolnym biorącym udział w powstaniu gwarantowały trzymorgowe nadziały ziemi z dbr narodowych. Chłopi zachowywali swoje prawa serwitutowe do lasw.Rząd Narodowy nakazywał dowdcom oddziałw powstańczych odczytywanie dekretw uwłaszczeniowych w każdej wsi. Protokoły nadania ziemi chłopom miały być wciągane do ksiąg gminnych i podpisywane przez dziedzica, proboszcza, wjta i sołtysa. Opierających się wykonaniu dekretw nakazywano karać śmiercią.W celu odciągnięcia chłopw od powstania, 2 marca 1864 rząd carski ogłosił 4 ukazy uwłaszczeniowe, ktre wprowadzały uwłaszczenie na zasadach zbliżonych do rozwiązań przyjętych w dekretach Tymczasowego Rządu Narodowego.


Przykadowe prace

Dom - Kochanowskiego, Korczyńskich i Mickiewicza - Wiersz

Dom - Kochanowskiego, Korczyńskich i Mickiewicza - Wiersz ??????????Mj i Wasz dom ??????? Przytulam się do brudnej ściany, Spoglądam wkoło, Widzę to, co chcę zobaczyć Nie idealizuję Po co mi abstrakcja Peron czwarty na dworcu centralnym? Moja pol...

Broń chemiczna

Broń chemiczna • Broń chemiczna – jeden z rodzajw broni, w ktrym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość - choć nie wszystkie -...

Biografia Lenina

Biografia Lenina Włodzimierz Lenin - właściwe nazwisko Uljanow - urodził się w , 1870 roku , a zmarł w 1924 roku . Założył partię bolszewicką . Lenin był synem inspektora szkolnego . Ukończył gimnazjum , a następnie studiował prawo na uniwersytecie w...

Templariusze (1119 – 1307)

Templariusze (1119 – 1307) Templariusze, Fratres Militiae Templi, Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis, zakon rycerski założony w 1119 przez rycerza z Szampanii Huguesa de Payensa. Początkowo był bractwem chroniącym pielgrzymw przybywających do Ziemi Świętej, p...

Wojna trzynastoletnia

Wojna trzynastoletnia Krzyżacy po klęsce w 1410r. Odczuwali coraz dotkliwiej kryzys wewnętrzny swego państwa, a konflikt polsko-krzyżacki nadal pozostawał nierozstrzygnięty. Krzyżacy ciągle panowali na Pomorzu Gdańskim i ziemi chełmińskiej. Mieszczanie i szlachta by ...

Biografia - Mikołaj Rej

Biografia - Mikołaj Rej Mikołaj Rej z Nagłowic – urodzony 4.II.1505 w Żurawinie pod Haliczem, zmarł ok. 4.X.1569 prawdopodobnie w Rejowcu, poeta, prozaik, tłumacz. Przez rok studiował w Akademii Krakowskiej (1518). Rzecznik reformacji w Polsce; od 1525 na dworze Tęczyńskich; w...

Skuteczność języka jako narzędzia wpływania na ludzi n/p Makbeta.

Skuteczność języka jako narzędzia wpływania na ludzi n/p Makbeta. Ludzka mowa- jedno z najpotężniejszych narzędzi jakimi władał człowiek. Odpowiednio dobrane słowa w połączeniu z logicznym myśleniem i szczyptą finezji i wyrachowania potrafią sk&...

Sciąga z części komrki i podziału jądra komrkowego

Sciąga z części komrki i podziału jądra komrkowego Cytologia-nauka o komrce.Komorka jest podst. Jednostka funkcjonalna i strukturalna każdego organizmu. Zachodzą w niej podstawowe procesy życiowe tj. odżywianie, oddychanie, rozmnażanie i wzrost. Struktury żywe ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry