• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Uwaga je...

Nawigacja

Uwaga jej pojęcie, rodzaje i cechyUwaga jej pojęcie, rodzaje i cechy


Uwaga jest właściwością psychiczną, ktra odpowiada za kontrolę przebiegu pozostałych procesw i mogąca przyczynić się do polepszenia lub pogorszenia przebiegu pozostałych procesw poznawczych. Nie jest jednym określonym procesem, jest ona ściśle związana z przebiegiem wszystkich występujących procesw psychicznych, jednakże należy zauważyć iż wiąże się z nasileniem procesw poznawczych. Uwaga to skierowanie świadomości na przedmioty czy zjawiska. Ta właściwość psychiczna posiada dwie funkcje, selekcję i ukierunkowanie aktywności człowieka. Są one ze sobą powiązane. Selektywna zdolność do odbioru bodźcw polega na możliwości wyboru czynności, jaką chcemy wykonywać. Wiąże się to z drugą funkcja uwagi, mianowicie możliwością ograniczania dopływu sygnałw sygnałw otoczenia tylko dla niektrych wyłączeniem innych;ukierunkowanie uwagi na cel lub zadanie.Rodzaje uwagi:

Najprostszą postacią jest uwaga mimowolna zależna od zachowania wyznaczanego przez siłę i wielkość działających bodźcw. Ten rodzaj najprościej wyjaśnić na przykładzie malego dziecka, ktre bawiąc się swoją ulubiona zabawka gdy da mu się inna od razu przerwie czynność wykonywaną i zainteresuje się nowym przedmiotem. Jest to wrodzona reakcja na bodźce nowe i nieznane ich pojawienie hamuje wykonywanie innych czynności w danej chwili. Pojawienie się zmiany w otoczeniu jest rejestrowane zarwno u ludzi jak i u zwierząt. Uwaga mimowolna jest forma odruchu orientacyjnego. Kształtuje się bardzo wcześnie dzięki czemu jej badanie może być obiektywne. Już w pierwszych miesiącach życia dziecka można obserwować przejawy uwagi elementarnej - mimowolnej wywołanej przez silne bądź biologicznie ważne bodźce.

Uwaga dowolna, kognitywna związana jest z zachowaniem celowym, skierowanym na wykonanie określonego zadania. Tym samym wymaga świadomego działania i wysiłku woli. L.S. Wygotski uważa iż ten rodzaj uwagi z punktu widzenia swojej genezy jest aktem społecznym a nie biologicznym i kształtuje się u dzieci w trakcie jego obcowania z dorosłymi. Jego teoria ze szczeglnym uwzględnieniem roli mowy znalazła potwierdzenie w procesie uczenia się. W czasie rozwoju człowieka jego dorastania uwaga mimowolna przekształca się w formie selektywnego zachowania. Jest ono podporządkowane nie tylko mowie dorosłych ale rwnież własnej mowie wewnętrznej. Tak więc ten rodzaj uwagi rozwija się wraz z rozwojem człowieka. Jest ona bardzo przydatna w trudnych sytuacjach, takich w ktrych działamy w niekorzystnych warunkach. Przykładem może być praca umysłowa wykonywana w dusznym pomieszczeniu i przy zmęczeniu.

Specjalnym rodzajem uwagi dowolnej jest uwaga wtrna. Posiada ona właściwości mimowolności i dowolności. Polega ona na utrzymaniu uwagi na jakimś zadaniu przez włączenie się zainteresowań w wystarczającym stopniu iż pozwala to na zajmowanie się tym zadaniem nie wymaga od nas dodatkowego wysiłku a inne uboczne bodźce nie zmieniają kierunku działania.

Uwaga charakteryzuje się następującymi cechami zakres, natężenie, podzielność, przerzutność, trwałość, ktre są szczeglnie ważne w toku uczenia się.

Zakres uwagi czyli inaczej jej pojemność podlega rozwojowi. Zależy od ilości spostrzeganych przedmiotw i od właściwości indywidualnych. Przeciętny dorosły człowiek obejmuje zwykle cztery do sześciu elementw elementw polu widzenia. Ćwiczenie tej cechy powoduje jej wzrost.

Natężenie lub inaczej siła, intensywność. Polega na skoncentrowaniu się na określonym obiekcie lub zadaniu spośrd wielu innych i utrzymaniu go w polu uwagi. Koncentracja podlega naturalnym wahaniom i kształtuje się w ciągu całego życia.

Trwałość uwagi wzmaga efektywność działania ludzkiego. U małych dzieci jest ona zwykle nietrwała, dopiero pod wpływam nauki wzrasta możliwość dłuższego skupienia się na zadaniu.

Przeciwieństwem trwałości jest podzielność. Przez tą ceche rozumiemy zdolność do jednoczesnego skupiania się na kilku obiektach. Przykładami na podzielność uwagi może być praca nauczyciela zwracającego uwagę jednocześnie na wszystko co dzieje się w klasie jak i na prowadzoną lekcje. Za przykład możemy podać rwnież gry zespołowe, w ktrych zawodnik musi skupiać swoją uwagę na trenera, sędziw, drużynę przeciwną i własną.

Przerzutność uwagi to zdolność do szybkiej zmiany działania; tu za przykład może posłużyć nam grupa dzieci mających inklinacje do zadawania pytań jednocześnie zupełnie nie związanych ze sobą nie czekając na odpowiedź.

Roztargnienie jest przeciwieństwem sprawnej uwagi dowolnej. Oznacza ono zachowania, w ktrych człowiek nie potrafi skoncentrować uwagi na pożądanym obiekcie lub działaniu przez dłuższy okres czasu. Jego uwaga jest rozproszona i łatwo odwracalna. Swoista odmiana roztargnienia występuje często u ludzi nadmiernie skoncentrowanych na jednym tylko obiekcie lub czynności, gdy z trudem przenosi on swoja uwagę na czynności czy obiekty, ktre aktualnie znalazły się w polu jego działania. Mowa tu głwnie o ludziach posiadających pracę twrczą (artyści, naukowcy, wynalazcy).Przykadowe prace

Podstawy życia społecznego

Podstawy życia społecznego * Definicja życia społecznego Kosińskiego sprecyzowana przez Barbarę Szacką: Życie społeczne, to wszelkie postacie bytowania zbiorowego, właściwe nie tylko gatunkowi ludzkiemu, bo znacznie wykraczające poza jego granice . Socjologia n...

Czym jest unia Europejska

Czym jest unia Europejska CZYM JEST UNIA EUROPEJSKA? Pojęcie Unii Europejskiej jest trudne do zdefiniowania. Jest to organizacja tworzona na bazie Wsplnot Europejskich – in statu nascendi (w fazie poczęcia) – nie ma podmiotowości w prawie międzynarodowym, prawa legacji i własnego bud...

"Każdy nosi w sobie zawiłość dziejw, i możliwą, a niespełnioną odmiane swego losu" (Jan Parandowski). Wpływ sytuacji historycznej na losy polskich Ży

"Każdy nosi w sobie zawiłość dziejw, i możliwą, a niespełnioną odmiane swego losu" (Jan Parandowski). Wpływ sytuacji historycznej na losy polskich Żydw. Rozprawka odwołująca się do fragmentw "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i "Mendla G Stosunki polsko-&...

Charakterystyka porwnawcza Cześnika i Rejenta

Charakterystyka porwnawcza Cześnika i Rejenta W komedii Aleksandra Fredry pt. Zemsta wyrżniają się dwie głwne postacie, między ktrymi toczy się spr. Są nimi szlachcice - Cześnik Maciej Raptusiewicz i Rejent Milczek, właściciele sąsiednich części za...

Charakterystyka Santiago

Charakterystyka Santiago Bohater powieści pod tytułem "Stary człowiek i Morze" Ernesta Hemingway'a to Santiago. Był on rybakiem. Mieszkał na Hawanie w stolicy Kuby. Łowił w Golfsztormie. Santiago chodził w podartych i brudnych rzeczach, był bardzo chudy ponieważ od...

Sztuka użytkowa i wzornictwo przemysłowe

Sztuka użytkowa i wzornictwo przemysłowe SZTUKA UŻYTKOWA, termin stosowany na określenie przedmiotw przeznaczonych do użytku codziennego, wykonywanych własnoręcznie w wielu egzemplarzach przez artystw lub wg ich projektw przeznaczonych dla produkcji rzemieślniczej; od poł. XX w. p...

Ekranizacja - za i przeciw - rozprawka.

Ekranizacja - za i przeciw - rozprawka. Moim zadaniem będzie zastanowienie się nad znaczeniem ekranizacji ,czyli opracowaniu i zrealizowanie książki w formie filmu. Myślę ,że poniższe argumenty pozwolą mi bardzo dogłębnie przemyśleć i zająć konkretne stano...

Mieszko I

Mieszko I PRZODKOWIE MIESZKA I: PIAST, syn Chościska rolnik, legendarny protoplasta dynastii SIEMOWIT koniec IX lub początek X wieku LESTEK I poł. X wieku SIEMOMYSŁ przed 960 rokiem MIESZKO I między 920 a 940- 992 MIESZKO I (ok. 922-992), ksią&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry