• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Vincent v...

Nawigacja

Vincent van GoghVincent van Gogh
GOGH VINCENT van (1853–90), malarz hol.; z malarstwem zetknął się pracując w młodości w antykwariatach Goupila w Hadze, Londynie i Paryżu; 1878–79 prowadził działalność misyjną wśrd grnikw w belg. zagłębiu węglowym w Borinage; 1881–86 przebywał kolejno w Hadze (studia u A. Mauve'a), Nuenen i Antwerpii, tworząc realist., surowe rysunki, akwarele i obrazy nawiązujące do hol. malarstwa rodzajowego XVII w. (Jedzący kartofle 1885). W 1886 przybył do Paryża, do brata Theo, przyjaciela i doradcy w sprawach artyst., ktry wspierał go materialnie; tam, pod wpływem malarstwa impresjonist. i grafiki jap., van Gogh rozjaśnił i wzbogacił koloryt, wyzyskując też wartości dekor. faktury i linii — pejzaże z Montmartre'u i okolic Paryża, portrety (Pere Tanguy 1887, Autoportret przy sztalugach 1888). W 1888 wyjechał do Arles, gdzie ukształtował się w pełni styl jego malarstwa, w ktrym intensywne barwy widma słonecznego, z przewagą ulubionych żłci, gruba, impastowa faktura i deformacja, są traktowane jako środki ekspresji; w tym duchu rozwinął teorię koloru sugestywnego; także tematyka obrazw, wśrd ktrych przeważa pejzaż i portret, nabierała w tym okresie często znaczenia symbol. (Nocna kawiarnia w Arles 1888, Pokj artysty 1888, kilka wersji Słonecznikw ). Z powodu rozwijającej się choroby psych. umieszczony w zakładzie w Saint-Rmy, gdzie 1889–90 powstały liczne pejzaże o potęgującym się dram. napięciu i dynamizmie (Gwiaździsta noc 1888, Droga z cyprysem i gwiazdą 1890), martwe natury (kwiaty), portrety i kompozycje figuralne, m.in. wg J.F. Milleta. W 1890 van Gogh opuścił zakład i zamieszkał w Auvers-sur-Oise, pod opieką dra P. Gacheta; malował tam portrety i sugestywne pejzaże, pełne niepokoju i dramatyzmu (Kruki nad polem pszenicy); w lipcu tegoż roku pod wpływem depresji psych. popełnił samobjstwo. Twrczość van Gogha wywarła silny wpływ na malarstwo XX w.


Przykadowe prace

Dokonaj analizy "Pieśni V" Jana Kochanowskiego. Przedstaw dzieło jako przykład utworu persfazyjnego.

Dokonaj analizy "Pieśni V" Jana Kochanowskiego. Przedstaw dzieło jako przykład utworu persfazyjnego. Pieśń V Jana Kochanowskiego, znana także pod tytułem Pieśń o spustoszeniu Podola jest utworem o charakterze patriotycznym. Podmiot liryczny poprzez bezpośredni...

Stosowanie przypisw, odnośnikw i cytatw w pracy dyplomowej.

Stosowanie przypisw, odnośnikw i cytatw w pracy dyplomowej. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PRZYPISY 3 2.1 POJĘCIE 3 2.2 FUNKCJE 3 2.3 ZASADY 4 2.4 RODZAJE 6 3. CYTATY 8 3.1 POJĘCIE 8 3.2 CECHY 8 3.3 ZASADY 8 4. ODNOŚNIKI 10 4.1 POJĘCIE 10 4.2 PRZYKŁA...

Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze

Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze Rodzina zastępcza a inne formy rodzinnej opieki nad dzieckiem Nie istnieje społeczeństwo nie borykające się z problemem zapewnienia opieki dzieciom osieroconym i opuszczonym. Od lat poszu...

Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego.

Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego. Wstęp W polskiej gospodarce występuje dwustopniowy system bankowy: bank centralny i podlegające mu banki prywatne. Instytucje te krążą dwa rodzaje pieniądza: pieniądz banku centralnego oraz pieniądz bankw prywat...

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt. "Ogrodnik"

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt. "Ogrodnik" W wierszu "Ogrodnik" Czesław Miłosz nawiązuje do Biblii. Jest to pewnego rodzaju własna interpretacja poety słw Pisma Świętego. Autor tak jak Martin Luther, pragnie przedstawić własną wizję biblijnej...

Modlitwa za sąsiadw

Modlitwa za sąsiadw Boże, zwracamy się do Ciebie byś napełnij nasze serca przyjaźnią. Byśmy, mieszkając obok siebie, czuli potrzebę niesienia pomocy, wspłczucia i dzielenia się radością z sąsiadami. Prosimy Cię, Panie, byś oczyści...

Propozycje zbawcze w III części Dziadw.

Propozycje zbawcze w III części Dziadw. III część Dziadw powstała w roku 1832 w Dreźnie po upadku powstania listopadowego. Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830 roku, w kwietniu następnego roku poeta przyjechał do...

Podstawowe formy turystyki i rekreacji oraz metody i środki służące do ich realizowania

Podstawowe formy turystyki i rekreacji oraz metody i środki służące do ich realizowania Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i rżnorodnej treści. Biorąc pod uwagę tylko jej aspekty społeczne i gospodarcze, należy uznać, iż ma ogromne znaczenie jako forma odpoczynku, rel...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry