• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Węd...

Nawigacja

Wędrwka, podrżnicy, tułacze, pielgrzymi.Wędrwka, podrżnicy, tułacze, pielgrzymi.
Wędrwka jest jednym z najczęstszych i najbardziej nośnych motyww pojawiających się w literaturze. W tekstach właściwie wszystkich epok wędrwka traktowana jest na ogł w sposb dwojaki. Jest więc wędrwka po prostu podrżą, przestrzennym przemieszczaniem się dzięki, ktremu bohater zdobywa doświadczenie, uczy się – ma wymiar konkretny, podrżniczo – edukacyjny. Bohater dąży w trakcie takiej podrży do celu, ale można przypuszczać, że twrcą, ktrzy wykorzystywali w swoich dziełach motyw wędrowania, mniej chodziło o ten właśnie konkretny wymiar. W wielu przypadkach literackich wędrwka staje się oczywista parabolą życia ludzkiego.W antyku motyw wędrwki jest bardzo wyraźnie obecny. Wprowadzają go już mity greckie, w ktrych bohaterowie podejmują rozmaite wędrwki, ktre stanowią nieodłączny element ich życia – wędruje Edyp uciekając przed przeznaczeniem, wędruje Herakles mający wykonać swoich 12 prac.Tekstem antycznym, ktry nadaje przestrzennej wędrwce niezwykłego wymiaru symbolicznego jest Odyseja Homera. Odyseusz stał się archetypem wędrowcy, ktry nie zważając na przeciwności losu konsekwentnie dąży do celu swej podrży. Rwnież w Boskiej komedii Dantego wizja wędrwki jest ukazana. Wędrwka rozpoczyna się od piekła – miejsca smutku, poprzez czyściec a kończy się w niebie.Wizja wędrwki w dziele Dantego może być odczytywana jako symboliczne przechodzenie kolejnych etapw życia, niezbędnych do poznania egzystencji ludzkiej. Poznanie piekła, czyśćca i nieba pozwala na ogarnięcie istoty człowieczeństwa. Ta podrż jest sposobem dostania do Boga.Motyw wędrwki pojawia się w epoce oświecenia. Wędrwka staje się niezbędnym elementem osiemnastowiecznej powieści. Podrżujący bohaterowie stawiani są w rżnych sytuacjach i muszą z nich wybrnąć – zmusza się ich w ten sposb do weryfikowania poglądw, ktre okazują się w wielu momentach nieprzystające do rzeczywistości. Właściwie we wszystkich najważniejszych powieściach tego okresu bohaterowie podejmują podrż, w ktrej ich wyobrażenia o świecie zostają zderzone z rzeczywistością i w ktrej zdobywają życiowe doświadczenie. Wędrwka zajmuje znaczące miejsce w życiu Kandyda – bohatera Kandyda Woltera.Niezwykle ważne w epoce romantyzmu było wędrowanie. Wędrwka w epoce romantyzmu zajmuje bardzo ważne miejsce. A obowiązkową dla romantykw była podrż na Wschd, gdzie docierano do źrdeł religii i mitw. W romantyzmie mamy do czynienia z podrżą w gry, głwnie w Alpy – Mont Blanc i tam Kordian uświadamia sobie swoją nicość, ktrych ogrom i tajemniczość umożliwiały romantykom zetknięcie się z wzniosłością. Te mistyczne podrże, z ktrych przeżycia odnajdujemy w rozmaitych tekstach literackich epoki, pogłębiają w człowieku poczucie osamotnienia, kruchości jego życia, uświadamiają mu ogrom świata, w ktrym on sam jest tylko prochem. Opis egzotycznej przyrody ukazany jest w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza. W polskiej literaturze romantycznej kontakt z inną kultura stał się także powodem do zastanowienia się nad Polską i jej miejscem w tradycji kultury np.: Grb Agamemnona . W polskiej literaturze romantycznej człowiek skazany na wędrwkę nazywa się pielgrzymem, tułaczem, wiecznym wędrowcem, przyjmuje los wygnańca ze smutną rezygnacją i świadomością, że nie ma swojego miejsca na ziemi. W Kordianie Juliusza Słowackiego – bohater wędruje: najpierw widzimy go w Londynie, następnym etapem podrży są Włochy, gdzie Kordian dzięki pięknej Wioletcie dowiaduje się, że miłość można kupić, ale najważniejsza z podrży to pobyt w Watykanie w czasie ktrego papież Grzegorz mwi: na pobitych Polakw pierwszy klątwę rzucę... , tym samym pokazując Kordianowi, że nie cały świat interesuje się walką niepodległościową jego kraju i, że nie wszyscy uważają odzyskanie wolności Polski za najpilniejszą sprawę na świecie. Kordian jest przerażony tym co powiedział mu papież. Tak więc widać, że w czasie podrży świat pozbawia młodego Kordiana złudzeń. Bohater zaczyna rozumieć, że dzieją się rzeczy, o ktrych nie śniło się filozofom.Romantyczna wędrwka to przede wszystkim podrż do wewnątrz duszy, duszy oczywiście romantycznej.

W nowatorski i specyficzny sposb Kafka potraktował kwestie wędrwki w Procesie . Głwny bohater Procesu Jzef K. dowiaduje się, że wytoczono mu proces. Zaskoczony, nie rozumiejąc sytuacji, prbuje zorientować się nie tyle o co jest oskarżony, ile kto i dlaczego wnisł przeciw niemu oskarżenie. Od tego momentu Jzef K. pozornie wiedzie życie podobne do dotychczasowego, wykonuje sumienie swoją pracę, ale coraz bardziej zajmuje się swoim procesem. Te działania nie dają jednak rezultatu i po roku Jzef K. musi poddać się wyrokowi. W Procesie można dostrzec portret człowieka zdominowanego przez rzeczywistość, nie umiejącego sobie z nią poradzić, pełnego lęku i poczucia winy wobec świata. Dobitnym argumentem na to jest wędrwka Jzefa K., po niekończących się sądowych korytarzach, ktra przywodzi na myśl bezradne miotanie się w labiryncie.Ale ta wędrwka w Procesie Kafki odgrywa ważne znaczenie dla głwnego bohatera – Jzefa K., ktry odkrywa swoją tożsamość.

Wędrwka zawsze, poza znaczeniem konkretnym, przestrzennym, nabiera wymiaru symbolicznego. Autorzy traktują ją jako pretekst do refleksji o losie ludzkim, o kondycji człowieka w świecie, o odwiecznym dążeniu do celu, ktrym może być miłość, śmierć, dotarcie do siebie samego, lub po prostu zdobycie kolejnego doświadczenia.
Przykadowe prace

Analiza i interpretacja trenu XVII Jana Kochanowskiego

Analiza i interpretacja trenu XVII Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski znany jest jako “ojciec literatury renesansu. Dzięki swej niezwykłej twrczości, w skład ktrej wchodziły m.in. liczne pieśni, fraszki, a także treny śmiało zasłużył na obecność w...

Formy państwa

Formy państwa Forma rzadzenia Oznacza strukturę najwyższych organw władzy, ich wzajemne relacje i sposoby powoływania głowy państwa. MONARCHIA – forma rządw w ktrej stanowisko głowy państwa należy do monarchy. Władzę swą monarcha uzyskuj...

Gdyby Wyspiański dziś napisał "Wesele"... to jaki byłby ten obraz (praca pisana wierszem).

Gdyby Wyspiański dziś napisał "Wesele"... to jaki byłby ten obraz (praca pisana wierszem). WESELE 2000 (fragmenty) Noc listopadowa, w nowym domku jednorodzinnym, w jednym z pokojw.Mieszkanie urządzone bogato, aczkolwiek niektre drogie sprzęty ze sobą nie wspłgraj...

Części mowy, odmiany z przykładami

Części mowy, odmiany z przykładami 1. Czasownik - os,l,cz,r,tr,str,dk/ndk, zrobił-3os,l.poj,r.m,tr orz,str czyn,cz prze,dk 2. Rzeczownik - kto?co? żywotne(koń),nieżywotne(gruszka),własne(Wisła),pospolite(facet),osobowe(facet), 3. nieosobowe(kaczka), przyp,l,r, Bogdanami &...

Migracje

Migracje Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje Badania migracyjne są jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin w dzisiejszych naukach społecznych. Dotyczą one kwestii ważnych, złożonych i kontrowersyjnych. Celem mojej pracy jest przedstawi...

Streszczenie - Wojna Trojaska

Streszczenie - Wojna Trojaska Kiedy Zeus i Posejdon byli jeszcze kawalerami, zabiegali o wzgldy bogini morskiej Tedyty. Dostali oni jednak ostrzeenie od Temidy, ktra przypomniaa im star przepowiedni, mwic o tym, e owa liczna panna urodzi syna, ktry bdzie potniejszy od swego ojca. Wtedy to postanowiono wyda Te...

Niepokoje i pragnienia średniowiecznego człowieka na podstawie znanych utworw.

Niepokoje i pragnienia średniowiecznego człowieka na podstawie znanych utworw. Średniowiecze to jedna z ważniejszych epok w historii ludzkości. Mimo iż prowadzono dużo wojen i podbojw to po tym okresie pozostały rżnorodne utwory literackie. Właśnie na ich podstawie chcia&...

System filozoficzny i głwne poglądy filozoficzno – etyczne Arystotelesa ( 384 – 322 p.n.e.).

System filozoficzny i głwne poglądy filozoficzno – etyczne Arystotelesa ( 384 – 322 p.n.e.). Arystoteles, jeden z dwch, obok Platona największych filozofw greckich. Stworzył opozycyjny do platonizmu i rwnie spjny idealistyczny system filozoficzny, ktry bardzo silnie oddziaływał n...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry