• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Węgl...

Nawigacja

WęglowodoryWęglowodory
Alkany- węglowodory nasycone, u których wszystkie atomy węgla połączone są pojedynczymi wiązaniami, wzór ogólny- CnH2n+2; wszystkie palne, C1-C4- gaz (gaz ziemny), C5-C16- ciecz (ropa naftowa), C17-... – stałe (parafina), nie ulegają reakcją przyłączania Alkeny- węglowodory nienasycone zawierające jedno podwójne wiązanie, wzór ogólny- CnH2n, uwodorniają się, reagują z fluorowcami, odbarwiają wodę bromową. Alkiny- węglowodory nienasycone zawierające jedno wiązanie potrójne, wzór ogólny- CnH2n-2, uwodorniają się, reagują z fluorowcami, odbarwiają wodę bromową. Alkohole- związki zbudowane z grupy węglowodorowej R i hydroksylowej OH (charakterystyczna) Metan: gaz, bezbarwny, lżejszy od powietrza, b.s. rozp. w H2O, bezwonny, palny, mieszaniny wybuchowe z tlenem i powietrzem, nietoksyczny, mało reaktywny. Monomer- substancja, z której powstaje polimer Polimer- makrocząsteczka złożona z powtarzających się grup atomów, tzw. merów. Polimeryzacja- reakcja łączenia się wielu jednakowych małych cząsteczek (monomerów) w jedną wielką cząsteczkę (makrocząsteczkę) Szereg homologiczny- szereg związków organicznych, w którym każdy następny związek różni się od poprzedniego grupą –CH2- Węglowodory- związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Właściwości metanolu i etanolu: ciecz, bezbarwny, słaby zapach, palący smak, lotny, d. rozp. w H2O, odczyn obojętny, etanol szkodliwy w nadmiarze, metanol- silna trucizna, palne (spalanie całkowite). Właściwości gliceryny (C3H8O3, propanotriol)- ciecz, oleista, cięższa od H2O, rozp. w H2O, słodki smak, nietoksyczna, nielotna. Zastosowanie etanolu- napoje alkoholowe, substancje chemiczne, rozpuszczalnik, denaturat, lakiery, okosty, perfumy. Zastosowanie gliceryny- nitrogliceryna z ziemią okrzemkowa to dynamit, w farmacji nitrogliceryna jako lek nasercowy, słodzenie likierów, w kosmetyce jako środek nawilżający.


Przykładowe prace

Popyt, Podaż, Równowaga rynkowa

Popyt, Podaż, Równowaga rynkowa Popyt Popyt ? ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są zakupić przy różnym poziomie ceny. Rodzaje popytu: ? popyt na dane dobro (indywidualny) - jest to całkowity popyt efektywny na dobro przy różnych jego cenach, ? popyt globalny (rynkowy) - jest to popyt efe...

Porównaj obraz Boga zawarty w "Hymnie" Juliusza Słowackiego i "Wielkiej Improwizacji" z III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówią

Porównaj obraz Boga zawarty w "Hymnie" Juliusza Słowackiego i "Wielkiej Improwizacji" z III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówiącego. Zadziwiające, jak różny może być obraz Boga w utworach czołowych twórców polskiego romantyzmu... Po...

Swatka pisze list do Zbyszka

Swatka pisze list do Zbyszka Drogi Zbyszku! Jesteś młodym chłopcem. Gdy patrzę na Ciebie widzę jak lata mijają. Ty jako mężczyzna musisz sobie uświadomić, że czas pomyśleć o usamodzielnieniu się. Wiem, że nie w głowie Ci małżeń...

Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony w Dziennikach, w którym pisarz nazwał swojego bohatera: Romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejs

Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony w Dziennikach, w którym pisarz nazwał swojego bohatera: Romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejs Stefan Żeromski w swoim sądzie zawartym w Dziennikach nazwał bohatera Ludzi bezdomnych romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i d...

Rozwój szkolnictwa w Galicji

Rozwój szkolnictwa w Galicji Po początkowo silnej germanizacji, w 1861 Galicja uzyskała autonomię z sejmem krajowym i rządem w stołecznym Lwowie. W 1867 roku, w związku z ustanowieniem monarchii dualistycznej (Królestwo Galicji i Lodomerii pozostało w składzie Cesarstwa Austrii), autonom...

Ewidencja ś.t.

Ewidencja ś.t. 1. Do ewidencji Ś.T. prowadzone są konta: - Ś.T. ? Jest to konto bilansowe, aktywne, służy do ewidencji przychodów i rozchodów ś.t. oraz do ustalania wartości stanu końcowego ś.t. Ś.T. przyjmuje się do ewidencji wartości początkowej, konto mo...

Charakterystyka procesów orientacyjno poznawczych-wyobrażenia

Charakterystyka procesów orientacyjno poznawczych-wyobrażenia Temat: Charakterystyka procesów orientacyjno poznawczych-WYOBRAŻENIA Wyobrażenia to obrazy przedmiotów i sytuacji wywołane w świadomości pod nieobecność bodźców zewnętrznych. Wyróżniamy dwa rodza...

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Wielkopolskie Wybuch Powstania Wielkopolskiego, w dziejach naszego narodu był wydarzeniem szczególnym. Był to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie stanowiące kol...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry