• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Węgl...

Nawigacja

WęglowodoryWęglowodory
Alkany- węglowodory nasycone, u których wszystkie atomy węgla połączone są pojedynczymi wiązaniami, wzór ogólny- CnH2n+2; wszystkie palne, C1-C4- gaz (gaz ziemny), C5-C16- ciecz (ropa naftowa), C17-... – stałe (parafina), nie ulegają reakcją przyłączania Alkeny- węglowodory nienasycone zawierające jedno podwójne wiązanie, wzór ogólny- CnH2n, uwodorniają się, reagują z fluorowcami, odbarwiają wodę bromową. Alkiny- węglowodory nienasycone zawierające jedno wiązanie potrójne, wzór ogólny- CnH2n-2, uwodorniają się, reagują z fluorowcami, odbarwiają wodę bromową. Alkohole- związki zbudowane z grupy węglowodorowej R i hydroksylowej OH (charakterystyczna) Metan: gaz, bezbarwny, lżejszy od powietrza, b.s. rozp. w H2O, bezwonny, palny, mieszaniny wybuchowe z tlenem i powietrzem, nietoksyczny, mało reaktywny. Monomer- substancja, z której powstaje polimer Polimer- makrocząsteczka złożona z powtarzających się grup atomów, tzw. merów. Polimeryzacja- reakcja łączenia się wielu jednakowych małych cząsteczek (monomerów) w jedną wielką cząsteczkę (makrocząsteczkę) Szereg homologiczny- szereg związków organicznych, w którym każdy następny związek różni się od poprzedniego grupą –CH2- Węglowodory- związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Właściwości metanolu i etanolu: ciecz, bezbarwny, słaby zapach, palący smak, lotny, d. rozp. w H2O, odczyn obojętny, etanol szkodliwy w nadmiarze, metanol- silna trucizna, palne (spalanie całkowite). Właściwości gliceryny (C3H8O3, propanotriol)- ciecz, oleista, cięższa od H2O, rozp. w H2O, słodki smak, nietoksyczna, nielotna. Zastosowanie etanolu- napoje alkoholowe, substancje chemiczne, rozpuszczalnik, denaturat, lakiery, okosty, perfumy. Zastosowanie gliceryny- nitrogliceryna z ziemią okrzemkowa to dynamit, w farmacji nitrogliceryna jako lek nasercowy, słodzenie likierów, w kosmetyce jako środek nawilżający.


Przykładowe prace

Pola magnetyczne

Pola magnetyczne POLA MAGNETYCZNE 1.Rodzaje magnesów trwałych: sztabkowy i podkowiasty. 2.Pole magnetyczne jest to przestrzeń, w której na igłę magnetyczną działa siła. 3.Pole magnetyczne występuje wokół: magnesu trwałego, Ziemii, przewodnika z prądem. 4.Biegun ...

Średniowiecze.

Średniowiecze. ŚREDNIOWIECZE to okres w dziejach Europy, którego granice chronologiczne wyznacza kilka umownych dat: za początek przyjmuje się 476 r.n.e. (upadek cesarstwa zachodniorzymskiego), natomiast koniec to w zależności: 1453 (upadek cesarstwa wschodniorzymskiego), 1492 (okrycie Ameryki) i 15...

Bezrobocie, stopa procentowa, Stopa inflacji i PKB- co to jest i jak kształtuje się w Polsce

Bezrobocie, stopa procentowa, Stopa inflacji i PKB- co to jest i jak kształtuje się w Polsce CO TO JEST STOPA BEZROBOCIA, JAK JĄ MIERZYMY I JAK KSZTAŁTUJE SIĘ ONA W POLSCE. Bezrobocie to zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna liczba osób poszukujących pracy i zdolnych do niej nie z...

Rozrachunki z pracownikami

Rozrachunki z pracownikami Znowelizowany w 1996 r. kodeks pracy przybliża polskie prawo pracy do standardów międzynarodowych, określonych w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz w niektórych aktach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej. W kodeksie pracy znajdują się określenia p...

S. Poniatowski - ostatni król Polski- scenka wywiadu

S. Poniatowski - ostatni król Polski- scenka wywiadu K: Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się życiorysem STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO, jego działalnością polityczną i gospodarczą. Właśnie wczoraj wysłałam list polecony do naszego dzisiejszego gościa, a dzi&...

Popyt i podaż na rynkach oraz instrumenty nimi sterujące

Popyt i podaż na rynkach oraz instrumenty nimi sterujące Rynek jest jednym z najczęściej używanych słów, a jego rola w gospodarce jest nieoceniona. Najogólniej można powiedzieć, że rynek to miejsce. Na którym spotykają się kupujący i sprzedający w celu zawarcia kupna...

Motyw podróży.

Motyw podróży. Podróż Przebywanie drogi do jakiegoś miejsca przenoszenie się, przemieszczanie z miejsca na miejsce po rozległych terenach. Kolejne odwiedzanie wielu miejsca w poszukiwaniu czegoś. Czasem podróż może przybrać formę pielgrzymki czyli drogi, którą się...

Czynnik wiedza a wzrost i rozwój gospodarczy

Czynnik wiedza a wzrost i rozwój gospodarczy Wstęp 1. Pojęcie wiedzy 2. Wpływ wiedzy na współczesną cywilizację 3. Gospodarka oparta na wiedzy Zakończenie Bibliografia Wstęp W wyniku trwających przemian społeczno – gospodarczych zmieniło się znaczenie wielu ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry