• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Węgl...

Nawigacja

WęglowodoryWęglowodory
Alkany- węglowodory nasycone, u których wszystkie atomy węgla połączone są pojedynczymi wiązaniami, wzór ogólny- CnH2n+2; wszystkie palne, C1-C4- gaz (gaz ziemny), C5-C16- ciecz (ropa naftowa), C17-... – stałe (parafina), nie ulegają reakcją przyłączania Alkeny- węglowodory nienasycone zawierające jedno podwójne wiązanie, wzór ogólny- CnH2n, uwodorniają się, reagują z fluorowcami, odbarwiają wodę bromową. Alkiny- węglowodory nienasycone zawierające jedno wiązanie potrójne, wzór ogólny- CnH2n-2, uwodorniają się, reagują z fluorowcami, odbarwiają wodę bromową. Alkohole- związki zbudowane z grupy węglowodorowej R i hydroksylowej OH (charakterystyczna) Metan: gaz, bezbarwny, lżejszy od powietrza, b.s. rozp. w H2O, bezwonny, palny, mieszaniny wybuchowe z tlenem i powietrzem, nietoksyczny, mało reaktywny. Monomer- substancja, z której powstaje polimer Polimer- makrocząsteczka złożona z powtarzających się grup atomów, tzw. merów. Polimeryzacja- reakcja łączenia się wielu jednakowych małych cząsteczek (monomerów) w jedną wielką cząsteczkę (makrocząsteczkę) Szereg homologiczny- szereg związków organicznych, w którym każdy następny związek różni się od poprzedniego grupą –CH2- Węglowodory- związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Właściwości metanolu i etanolu: ciecz, bezbarwny, słaby zapach, palący smak, lotny, d. rozp. w H2O, odczyn obojętny, etanol szkodliwy w nadmiarze, metanol- silna trucizna, palne (spalanie całkowite). Właściwości gliceryny (C3H8O3, propanotriol)- ciecz, oleista, cięższa od H2O, rozp. w H2O, słodki smak, nietoksyczna, nielotna. Zastosowanie etanolu- napoje alkoholowe, substancje chemiczne, rozpuszczalnik, denaturat, lakiery, okosty, perfumy. Zastosowanie gliceryny- nitrogliceryna z ziemią okrzemkowa to dynamit, w farmacji nitrogliceryna jako lek nasercowy, słodzenie likierów, w kosmetyce jako środek nawilżający.


Przykładowe prace

List wychwalający osobę i czyny Stefana Czarnieckiego.

List wychwalający osobę i czyny Stefana Czarnieckiego. On nie z soli, ani z roli, ale z tego, co go boli. Wielce Wielebny Królu! Ja, Twój uniżony sługa pragnę przedstawić Ci postać, osobowość oraz czyny człowieka niezwykłego, jakim jest 59-letni Stefan Czarniecki....

Charakterystyka ustroju społeczo - politycznego II Rzeczypospolitej.

Charakterystyka ustroju społeczo - politycznego II Rzeczypospolitej. Wydarzeniem, które w sposób decydujący przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości była I wojna światowa. Po jej zakończeniu w listopadzie 1918r. wyłoniła się z politycznego chaosu i...

Czy znasz dobrze Pojezierza Polskie?

Czy znasz dobrze Pojezierza Polskie? 1. Co to są Wzgórza Szymbarskie i jak nazywa się ich najwyższe wzniesienie? Wzgórza Szymbarskie to najwybitniejsze zgrupowanie wzniesień czołowomorenowych na Pojezierzu Kaszubskim. Najwyższe wzniesie to Wieżyca (328,6 m n.p.m.). 2. Które wzg...

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego 1a.turystyka motywacyjna polegająca na nagradzaniu pracowników – za osiągane wyniki w pracy – podróżą turystyczną. Stanowi ona sposób dowartościowania pracownika i rodzaj wyróżnienia. b.turystyka kwalifikowana cechują...

Omów problem winy, niewinności i odkupienia na wybranych przykładach literackich

Omów problem winy, niewinności i odkupienia na wybranych przykładach literackich Problem winy, niewinności i odkupienia przewija się w twórczości literackiej już od wielu wieków. Koronnymi przykładami na to są : Balladyna Juliusza Słowackiego i Antygona Sofoklesa. Aby omówić...

Elektrolity

Elektrolity Elektrolity – substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, HCl NaOHNieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego np. cukier, alkohol.Dysocjacja elektrolityczna – rozpad elektrolitów na jony w wyniku oddziały...

Teorie grup odniesienie ( R. Merton )

Teorie grup odniesienie ( R. Merton ) 6c. TEORIA GRUP ODNIESIENIA R. Merton, Elementy teorii grup odniesienia, s. 558-579 Pojęcie grup odniesienia zrodziło się na terenie psychologii społecznej – dziedzina ta zajmowała się tematem reakcji jednostki na jej środowisko spo...

Naród Polski w walce z okupantem

Naród Polski w walce z okupantem Polacy żyjący pod okupacją Niemiecką traktowani byli za poddanych. Podstawowym zadaniem administracji niemieckiej było obezwładnienie a następnie wyniszczenie narodu polskiego, a zwłaszcza jego elity intelektualnej. Polacy jednak nie pozwalali usuną...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry