• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wła...

Nawigacja

Władza w PolsceWładza w Polsce
BYLI PREZYDENCI RP
? Wojciech Jaruzelski (ur. 1923, prezydent PRL i RP w latach 1989-1990, uprzednio Przewodniczący Rady Państwa)
? Ryszard Kaczorowski (ur. 1919, prezydent RP na uchodźstwie w latach 1989-1990, rwnolegle z Jaruzelskim)
? Lech Wałęsa (ur. 1943, prezydent RP w latach 1990-1995)
? Aleksander Kwaśniewski (ur. 1954, prezydent RP w latach 1995-2005)
? Lech Kaczynski
KADENCJA
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

UPRAWNIENIA
o podpisuje ustawy uchwalone przez Sejm i Senat; ma prawo skierowania ich do Trybunału Konstytucyjnego lub z powrotem do Sejmu (tzw. weto, wtedy ustawa musi być ponownie uchwalona większością 3/5 głosw)
o ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
o mianuje i odwołuje ambasadorw i innych przedstawicieli Polski w innych państwach oraz organizacjach międzynarodowych
o przyjmuje listy uwierzytelniające przedstawicieli innych państw i organizacji międzynarodowych a także odwołuje ich
o jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje szefa sztabu generalnego i dowdcw poszczeglnych rodzajw sił zbrojnych
o w czasie wojny na wniosek Prezesa Rady Ministrw mianuje Naczelnego Dowdcę Sił Zbrojnych oraz odwołuje go
o nadaje stopnie wojskowe (na wniosek ministra obrony narodowej)
o nadaje tytuły naukowe profesora oraz profesora sztuki (na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułw)
o nadaje obywatelstwo polskie
o nadaje ordery i odznaczenia państwowe
o stosuje prawo łaski
o wydaje rozporządzenia, postanowienia i zarządzenia, choć niektre wymagają kontrasygnaty premiera
o ma prawo zwołania Rady Gabinetowej
o może zwracać się z orędziem do Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego
o jest z racji urzędu wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski oraz ich kawalerem
o ma prawo inicjatywy ustawodawczej
o desygnuje kandydata na Prezesa Rady Ministrw
o powołuje Prezesa Rady Ministrw, a także przyjmuje jego dymisję
o na wniosek Prezesa Rady Ministrw dokonuje zmian w składzie rządu
o powołuje członkw KRRiT
o ma prawo skrcenia kadencji sejmu w dwch określonych przez konstytucję sytuacjach (gdy nie powiodą się trzy kolejne prby powołania rządu i w przypadku gdy projekt ustawy budżetowej nie zostanie mu przekazany do podpisania w przeciągu 4 miesięcy od złożenia go w Sejmie)
o wyznacza marszałkw seniorw
o zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i Senatu
o zarządza wybory do Sejmu i Senatu
o za zgodą Senatu może rozpisać referendum
o powołuje sędziw
Władza sądownicza
Sąd Najwyższy
Pierwszy Prezes: Lech Gardocki
Trybunał Konstytucyjny
Prezes: Jerzy Stępień
Trybunał Stanu
Przewodniczący: Lech Gardocki
Naczelny Sąd Administracyjny
Prezes: Janusz Trzciński


Władza wykonawcza
Prezydent:
Lech Kaczyński
Prezes Rady Ministrw:
Jarosław Kaczyński
Rada


Przykadowe prace

Na podstawie fragmentu I tomu "Chłopw" scharakteryzuj Bylicę, jego relacje z crkami i odpowiedz, co mwi los Bylicy o losie starych lipczan?

Na podstawie fragmentu I tomu "Chłopw" scharakteryzuj Bylicę, jego relacje z crkami i odpowiedz, co mwi los Bylicy o losie starych lipczan? Tematem jest stosunek Bylicy do crek i prezentacja losu starych ludzi mieszkających w Lipcach. Bohaterem fragmentu jest Bylica, stary człowiek, ojciec Hank...

Chwila

Chwila Bo w życiu najwążniejsze są tylko chwile kto wymyślił tą bzdure ? Rozgoryczony człowiek zapyta dziś , ważny jest ogł i czas niezmierzony ważne są lata i starania Chwila poblednie wyblaknie jak prko z nadzieją unosi sie w zwyz by...

Biblia jako źrdło kultury i arcydzieło literatury.

Biblia jako źrdło kultury i arcydzieło literatury. Najstarsze teksty biblijne pochodzą z XIII w. p.n.e.. Proces powstawania Starego Testamentu zakończył się w I w. p.n.e. Nowy testament powstał pomiędzy 51 a 96 rokiem n.e. Biblie dzielimy zasadniczo na dwie części: ...

O tym, jak młodzież walczyła z rusyfikacją – recenzja filmu Syzyfowe prace .

O tym, jak młodzież walczyła z rusyfikacją – recenzja filmu Syzyfowe prace . W ubiegłym roku razem z klasą byliśmy w kinie na filmie pt. Syzyfowe prace , a kilka tygodni temu obejrzeliśmy go w szkole raz jeszcze, na lekcji języka polskiego Film nakręcono na pod...

Analiza i interpretacja wiersza "Testament mj" Juliusza Słowackiego

Analiza i interpretacja wiersza "Testament mj" Juliusza Słowackiego ?Testament mj? Juliusza Słowackiego nie jest testamentem jako takim, poeta opisuje w nim swoje dotychczasowe życie, podsumowuje je, a także objawia ostatnią wolę w kwestiach bardziej duchowych niż materialnych. Stanowi polec...

Kontrola administracji

Kontrola administracji Kontrola (pojęcie). Kontrolą jest obserwowanie, ustalanie czy wykrywanie stanu faktycznego, porwnywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie właściwym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach, bez decydowanie jedn...

Joseph Conrad-Korzeniowski

Joseph Conrad-Korzeniowski Urodził się 3 grudnia 1857r. w Berdyczykowie na Ukrainie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Będąc małych chłopcem wraz z rodziną zostaje zesłany w Głąb Cesarstwa Rosyjskiego. W niedługim czasie umiera jego matka a on wraz z ojcem wyje...

Ich und meine Familien

Ich und meine Familien Mein Familien ous drei Personen. Mein Veter heit Marek. Er ist siebenundvierzig Jahre alt. Er ist miettelegro. Er hat blaue Augen und kurze dunkle Haare. Mein Vater ist sehr gedulig, lustig und verstndnisvoll. Sein Hobby ist Autos und Computer spielen. Meine Mutter heit Katarzyna. Sie ist vierzig Jahre al...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry