• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: W jaki sp...

Nawigacja

W jaki sposób mity objaśniają świat?W jaki sposób mity objaśniają świat?
Mity to opowieści wyrażające i organizujące wierzenia dawnej społeczności, stanowiące składnik kultury starożytnych. Podania te wyjaśniały niezrozumiała zjawiska przyrodnicze. Wyrażały ludzkie emo-

cje: lęk, strach, radość. Tłumaczyły jak powstał świat, bogowie, ludzie. Określały relacje między nimi. Stanowiły wyjaśnienie odwiecznych zagadnień nurtujących człowieka.

W mitach również utrwalone zostały pierwsze wzory ludzkich postaw i zachowań, pradawne, niezmienne wyobrażenia, które tkwią w podświadomości każdego człowieka.W mitologii greckiej zawarty jest opis stworzenia świata. Powstał on z Chaosu, wielkiej i ciężkiej masy, mieszaniny czterech żywiołów. Z otchłani tej zrodziła się pierwsza para bogów: Uranos-Niebo i Gaja-Ziemia. Wraz z bogami tworzył się świat. Istoty nadprzyrodzone walczyły ze sobą o władzę na Ziemi. Najwyższym z bogów został Zeus, który panował nad światem razem z małżonką Herą.Z mitów greckich dowiadujemy się również jak powstał człowiek. Z pośród różnych wersji najpopularniejsza mówi, że ludzie zostali stworzeni przez Prometeusza. Ulepił on człowieka z gliny i łez, a Atena tchnęła w niego życie. Człowiek ten był słaby, nagi, bezbronny. Prometeusz wykradł bogom ogień i dał go człowiekowi, zapewniają mu tym samym bezpieczeństwo.Mity wyjaśniają dlaczego na Ziemi pojawiło się zło. Początkowo ludzie żyli bez trosk i smutków. Ale Zeus postanowił ukarać ich za czyn Prometeusza. Zesłał na ziemię Pandorę, która miała ze sobą tajemniczą puszkę. Gdy ją otworzyła na świat wydostało się zło, nieszczęścia i choroby, które odtąd trapią ludzkość.Grecy stworzyli swoich bogów na obraz i podobieństwo człowieka. Posiadali oni cechy ludzkie psychiczne i fizyczne. Byli podstępni, mściwi, okrutni. Tak samo odczuwali ból, smutek, radość. Ale dzięki nektarowi i ambrozji byli nieśmiertelni i wiecznie młodzi. Cechowała ich niezwykła uroda i siła. Bogowie ingerowali w życie ludzi, od nich zależała szczęśliwość bądź cierpienie człowieka. Mieli swoich ulubieńców. Za nieposłuszeństwo wobec bogów ludzie byli surowo karani. W ten sposób starożytni tłumaczyli dobre i złe chwile, wzloty i upadki w życiu ludzkim.

Odyseusz, jeden z bohaterów mitycznych został skazany przez bogów na dziesięcioletnią tułaczkę. Była to zemsta za porażkę Troi.Za sprawą bogów został narażony na liczne niebezpieczeństwa. Przez cały czas Odysa wspierała Atena , która pomogła mu wrócić do ojczyzny.Poprzez mity starożytni wyjaśniali i uzasadniali niektóre zjawiska przyrody: pioruny, powodzie, nieurodzaje, występowanie pór roku, następstwo dnia i nocy, powstanie różnych gatunków roślinnych, utożsamiali oni bogów z siłami przyrody.

Zeus zsyłał na Ziemię pioruny. Eos, bogini jutrzenki rozpoczynała każdy nowy dzień. Helios utożsamiał słońce.

Występowanie pór roku wyjaśnia mit o Demeter i Korze. Persefona została porwana do Hadesu i poślubiona bogowi podziemi. Tylko część roku mogła przebywać na ziemi. Gdy wychodziła na świat nastawała wiosna, przyroda budziła się do życia, tak wielka była radość jej matki, Demeter, bogini urodzaju. Kiedy Kora wracała do Hadesu wszystko zamierało, przychodziła zima.Starożytni byli wspaniałymi obserwatorami i psychologami. W mitach ukazali ludzkie postawy moralne, czyny, zachowania i uczucia, zapisane w podświadomości każdego człowieka.

Prometeusz jest symbolem buntu i poświęcenia się jednostki dla dobra ogółu. Demeter i Kora stanowią archetyp miłości macierzyńskiej. Ikar utożsamia wszystkie cechy młodości, jest lekkomyślny, krótkowzroczny, ciekawy świata, to skłania go do buntu i nieposłuszeństwa.Mity stanowią podstawę literatury antycznej. Wywarły ogromny wpływ na twórczość artystyczną późniejszych okresów literackich wielu narodów. Mity odzwierciedlają życie i świadomość ludzi tamtego okresu. Dzięki nim dowiadujemy się jak starożytni objaśniali świat, jakie mieli poglądy oraz jaki był poziom społeczeństw w tamtym okresie. Mity zawierają treści ponadczasowe, ich znajomość jest dziś konieczna do pełnego zrozumienia wielu dzieł literackich.


Przykładowe prace

Immer mehr Jugendliche rauchen

Immer mehr Jugendliche rauchen Anlsslich der Vorstellung einer Rauchentwhnungspille mit dem Wirkstoff Bupropionhydrochlorid in Berlin erklrte Prof. Hans-Ulrich Wittchen vom Max-Planck-Institut (MPI) fr Psychiatrie, Klinische Psychologie und Epidemiologie in Mnchen: "Volksdroge Nummer 1 ist das Nikotin. Bei 14- bis 24-Jhrigen si...

Ideał ascezy i świętości

Ideał ascezy i świętości Jaki cel przyświecał człowiekowi, który postanowił wstąpić na drogę ascezy? Na co mu to było i co w ten sposób osiągnął? Wiekuiste zbawienie? Tak! Jeżeli patrząc na to z perspektywy średniowiecza. Nie! Jeżeli p...

Promieniotwórczość

Promieniotwórczość PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ (przemiana promieniotwórcza, rozpad promieniotwórczy, radioaktywność), samorzutna przemiana jednego jądra atom. (nuklidu) w inne, której towarzyszy emisja promieniowania jądrowego. Emitowanymi cząstkami promieniowania mogą być: elektron...

Problemy wystepujące w szkole

Problemy wystepujące w szkole Jakiego typu konflikty występują w twojej szkole? Określ ich przyczyny. W jaki sposób mogłyby być rozwiązane? • Palenie papierosów • Zażywanie narkotyków • Wandalizm • Przemoc wobec rówieśników To ...

Benchmarking

Benchmarking Benchmarking- To sztuka odkrywania dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują , sprawniej niż inne. Celem benchmarkingu jest twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych przedsiębiorstw. Etapy bechmarkingu . -określenie przedmiotu ( czym będziemy się zajmowa&...

Ochrona buraka cukrowego przed szkodnikami

Ochrona buraka cukrowego przed szkodnikami Ochrona wschodów i początkowego okresu wzrostu roślin Rośliny buraka cukrowego w czasie wschodów i początkowego okresu wzrostu wymagają stałej i bardzo efektywnej ochrony, szczególnie po wysie?wie jednokiełkowych nasion w odstępach docelowych t...

Obieg korespondencji

Obieg korespondencji Organizacja obiegu korespondencji i rodzaje korespondencji. Instrukcja kancelaryjna Wszystkie te zagadnienia związane z korespondencją w przedsiębiorstwie reguluje instrukcja kancelaryjna, czyli zbiór przepisów wewnętrznych, regulujących sposób wykonywania przez wszystkie ...

Biologia - skład chemiczny komórki

Biologia - skład chemiczny komórki BIAŁKA: Białka składają się z C,H,O,N.S,P.Poddają się denaturacji(wys.temp.,alkohole,kwasy),koagulacji(zol-żel)i peptyzacji(żel-zol). Podział:1.Proste(porteiny):rozp.w wodzie(steroproteiny)-albuminy,globuliny,histony;nierozp.w wodzie(skle...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry