• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: W jakim s...

Nawigacja

W jakim stopniu archetypy mitologiczne mogą być nośnikami etycznymi i estetycznymi dla współczesnego odbiorcy?W jakim stopniu archetypy mitologiczne mogą być nośnikami etycznymi i estetycznymi dla współczesnego odbiorcy?
W JAKIM STOPNIU ARCHETYPY MITOLOGICZNE MOGĄ BYŚ NOŚNIKAMI ETYCZNYMI I ESTETYCZNYMI DLA WSPÓŁCZESNEGO ODBIORCY?

Świat mitologii pełen jest różnorodnych bohaterów, zachowań, problemów i postaw życiowych, z których wiele do dziś nie straciło aktualności. Dla starożytnych Greków istotna była nie tyle wiara w bogów czy herosów, ile sugestywny obraz bóstw podobnych do ludzi. Największą wagę przywiązywali oni do postępowania postaci, ponieważ nie pragnęli odnaleźć ideału czy autorytetu, lecz doszukiwali się podobieństwa do samych siebie, odzwierciedlenia własnych zachowań z życia codziennego. Ale czy archetypy, które były kiedyś tak ważne dla ludzi epoki klasycznej, mogą być nośnikiem etycznym i estetycznym dla współczesnego odbiorcy?
Zacznijmy od jednego z najbardziej znanych bohaterów. Prometeusz - wielki buntownik, a zarazem dobroczyńca ludzkości. Każdy zna jego tragiczną historię, wie, co uczynił, i za co cierpiał. Jednocześnie nikt nie wierzył i nie wierzy, że taka postać naprawdę istniała. Czym więc tak zachwyca, że pamięć o nim przetrwała do dziś? Odpowiedzi nie trzeba szukać daleko. Wielka część literatury i filmów zawiera opowieści o tego typu bohaterach. A biorąc pod uwagę, że książki i kino są obecnie najpopularniejszym nośnikiem kultury, bez trudu dostrzeżemy, jak bardzo ta postawa prometejska jest rozpowszechniona w naszych czasach. Każdy z nas z pewnością oglądał kiedyś western. Kogo tam widzimy? Odważnego kowboja lub szeryfa, który walczy ze złem o dobro i spokojne życie ludzi z wioski. W tym celu sam musi się wykazać ponadprzeciętną odwagą, by stanąć w obronie słabszych. Ryzykuje swoje życie, a w zamian zyskuje szacunek innych. Podobnie dzieje się w filmach sensacyjnych. W tym gatunku ukształtował się wręcz sztywny schemat głównego bohatera, który choć w życiu prywatnym nie jest wzorcem postępowania, to w miarę rozwoju akcji dokonuje czynów heroicznych, aby ratować najbliższych lub nawet cały świat.
W literaturze takie przykłady spotkamy w każdym gatunku, w każdej możliwej epoce, poczynając od Jezusa Chrystusa, który ?umarł za nas i nasze grzechy?. Znakomitym przykładem mogą być pan Wołodyjowski oraz inni rycerze z Sienkiewiczowskich powieści, którzy walczą o swoją ojczyznę, obywateli i własny honor. Następnie przypomnijmy dzielne małe hobbity z Tolkienowskiej trylogii, które pomimo niewielkiego wzrostu i wątłej siły podejmują się misji zniszczenia pierścienia dla ratowania ukochanego Shire oraz niezwykłego świata Śródziemia. I wreszcie przywołajmy przykład Harry?ego Pottera, ?chłopca, który przeżył? dzięki miłości rodziców, gotowych oddać za niego życie. On sam, gdy dorasta, postanawia walczyć z powracającym do życia Voldemortem, aby chronić najbliższych i cały czarodziejski świat.
Widzimy więc, że ludziom nie brakuje wyobraźni, aby tworzyć różnorodne postacie, które stają się wzorami dla czytelników czy widzów.


Przykładowe prace

Choroby wywołane brakiem lub obniżeniem odporności

Choroby wywołane brakiem lub obniżeniem odporności Zjawisko odporności poznano już właściwie setki lat temu, kiedy to zauważono, że człowiek, który przeszedł jakąś chorobę nie chorował na nią powtórnie – a więc był na nią uodporn...

Porównaj tekst: Kazanie na górze z hymnem o miłości i ustaw hierarchię wartości.

Porównaj tekst: Kazanie na górze z hymnem o miłości i ustaw hierarchię wartości. Te dwa teksty różnią się od siebie, choć posiadają podobne przesłanie. Pan Jezus w swoim Kazaniu na górze, chce nam pokazać odpowiednią drogę, którą mamy kroczyć, aby sta...

Krwotoki. Urazy kości i stawów.

Krwotoki. Urazy kości i stawów. Krwotoki-wypływ krwi z naczynia krwionośnego w skutek jego uszkodzenia. -tętnicze-pulsujacy,przerywany strumień,krwe dotleniona jasnej barwy -żylne-ciemnobrązowa krew,ciągły,powolny strumień -miąższowe-z naczyń włoskowatych ...

Opracownie językoznawstwa na egzamin u dr Zabrockiego.

Opracownie językoznawstwa na egzamin u dr Zabrockiego. Językoznawstwo typologiczne – twierdzenia formułowane w ramach lingwistyki typologicznej związane są z klasyfikacją poszczególnych języków naturalnych. Podstawą tej klasyfikacji jest podobieństwo ze względu na cec...

Kampania Wrześniowa

Kampania Wrześniowa W 1939 Hitler zażądał szosy eksterytorialnej i Gdańska. Liczył, że w Polsce zwycięży antykomunizm, ale rząd polski odmówił. Zawarł pakt z ZSRR Ribentrop-Mołotow. Chciano podziału Europy. Sytuacja strategiczna Polski nie wyglądała ...

Recenzja ze spektaklu "Mistrz"

Recenzja ze spektaklu "Mistrz" Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziem...

Komórka roślinna

Komórka roślinna Komórka roślinna jest rodzajem komórki eukariotycznej charakteryzującej się obecnością plastydów, silnym rozwojem wakuoli, celulozową ścianą komórkową oraz specyficznymi połączeniami, tzw. plazmodesmami – utworzonymi z pasm cytoplazmy i ł...

Przypadki

Przypadki Mianownik (kto?co?) Dopełniacz(kogo?czego?) Celownik(komu?czemu?) Biernik(kogo?co?) Narzędnik(z kim?z czym?) Miejscownik(o kim?o czym?) Wołacz(wołamy!)

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry