• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Wagram1...

Nawigacja

"Wagram1809" Sławomir Leśniewski"Wagram1809" Sławomir Leśniewski
Książka Sławomira Leśniewskiego jest książką o charakterze popularno - naukowym. Świadczy o tym język książki, ktry nie jest typowo naukowy. O bitwie pod Wagram powstało już wiele pozycji, głwnie we Francji. Na podstawie trzech tomw dokumentw opublikowanych w latach 1899-1902 pt.: Campagne de 1809 en Allemagne et Austriche swoje książki napisało wielu pźniejszych historykw. Powstały m.in. analizy działań bojowych, liczne zestawienia liczbowe dotyczące podziału taktycznego armii francuskiej i austriackiej w rżnych etapach kampanii, książki łączące aspekty polityczne i militarne kampanii1809r. Pozycje francuskich autorw w dużej mierze powstały na podstawie licznej korespondencji pozostawionej przez Napoleona oraz na licznych relacjach i pamiętnikach jego dowdcw. Jednak jeżeli chodzi o polską literaturę to wiadomości o bitwie pod Wagram czytelnik może zasięgnąć niestety tylko z kilku opracowań. Jednym z tych opracowań jest książka Mariana Kukiela ktry dokonał operacyjno-taktycznej analizy kampanii 1809r. i bitwy pod Wagram w Wojnach napoleońskich . Ich zbeletryzowany opis zawarł w tłumaczonej na polski Historii Konsulatu i Cesarstwa francuski historyk Adolf Thiers. To właśnie z jego opracowania pochodzą przywołane w Wagram 1809 nie opatrzone przypisami dane liczbowe.

Autor, urodzony w 1959r. w Radomiu, jest z zawodu prawnikiem. Historykiem jest tylko z zamiłowania. Mimo to oprcz Wagram 1809 napisał jeszcze miedzy innymi Marengo 1800 oraz Poczet hetmanw polskich i litewskich XVI i XVII w. . Dlaczego Leśniewski nadał tytuł swojej książce, Wagram 1809 chyba dlatego, iż była to bitwa, ktra była jedną z największych w historii wojen pod względem liczby walczących żołnierzy a rwnież właśnie ta bitwa zadecydowała o zwycięstwie Napoleona w kampanii w 1809r.

Jeżeli chodzi o chronologię treści zawartej w książce to jest ona niemalże idealna. Autor bardziej może stawia na klarowność sytuacji na każdym froncie po kolei, dlatego też lubi się czasem cofnąć w czasie żeby ukazać czytelnikowi przebieg sytuacji na innym froncie niż mieszać wszystko byleby tylko zgodność dat była zachowana. Dlatego wydaje mi się, że właśnie takie rozwiązanie jest do przyjęcia gdyż czytelnik ma możliwość wyobrażenia sobie każdego starcia osobno. Dzięki takiemu zabiegowi książka Leśniewskiego jest łatwiejsza do czytania dla każdego ktry sięga po tą pozycje. Wstęp zajmuje Leśniewskiemu opisanie wypadkw, ktre doprowadziły do nowego konfliktu w Europie. Głwną przyczyną przyszłego konfliktu zbrojnego miał być tzw. dekret berliński z listopada 1806r traktujący o blokadzie kontynentalnej Zjednoczonego Krlestwa. Autor dokładnie opisuje zabiegi jakie poczyniły strony w konfliktu w przygotowaniach do konfrontacji.

Dalej autor przedstawia czytelnikowi siły francuskie i austriackie. Opisuje też zabiegi polityczne stosowane przez obie strony w celu zapewnienia sobie jak najlepszej sytuacji wyjściowej w momencie wybuchu wojny. Czytelnik może się z niej dowiedzieć rwnież o zapatrywaniach ludności cywilnej na nadchodzącą wojnę, jak rwnież poznać pierwsze założenia taktyczne i strategiczne Napoleona Bonapartego i arcyksięcia Karola.

Nastepnie Leśniewski bardzo dokładnie, przy użyciu datacji godzinnej, opisuje przełomowe bitwy kampanii (pod Landshut, Aspern i Essling) do bitwy pod Wagram a także poświęca kilka stron na opis strat jakie poniosły obie strony konfliktu. Myli się ten ktry myśli że Leśniewski kończy swoja książkę na bitwie pod Wagram. Autor nie kończy książki na tytułowej bitwie. Kontynuuje opis kampanii, oczywiście zachowując chronologię, jednak już bez tak dokładnej datacji ale zachowując dotychczasowy styl, aż do momentu zakończenia pertraktacji pokojowych w Schnbrunnie 14 października 1809r. Mimo widocznego zachwytu autora poczynaniami Napoleona na terenach niemieckich nie zapomina on, że fronty kampanii były także we Włoszech, w Hiszpanii i w Polsce.

Osobny rozdział został poświecony Walkom Armii Księstwa Warszawskiego na terenie Polski przedrozbiorowej. Czytając książkę Sławomira Leśniewskiego Wagram 1809 czytelnik dostaje dokładny opis całego konfliktu wraz z jego podstawami politycznymi, reakcjami ludności cywilnej na wiadomość o zbliżającej się nowej wojnie. Autor wiele razy cytuje. Cytaty obejmują opisy bitew i przeżycia ich autorw, oceny decyzji dowdcw dokonywanych przez zwykłych żołnierzy, korespondencję wojskową między Napoleonem a jego dowdcami, polityczną między Napoleonem a arcyksięciem Karolem i arcyksięciem Ferdynandem a księciem Jzefem Poniatowskim, odezwy dowdcw do żołnierzy.

Praca zawiera 247 stron z czego treść książki 198 stron, natomiast pozostała część to oglna notatka od autora, załączniki przedstawiające podział taktyczny armii austriackiej i Wielkiej Armii na niemieckim teatrze wojny, stan liczebny i zestawienie jednostek austriackich i francuskich uczestniczących w bitwie pod Wagram, podział taktyczny dywizji francuskich, stan wojska polskiego z 6 kwietnia 1809r. oraz stan liczebny i zestawienie jednostek armii Księstwa Warszawskiego na 15 kwietnia 1809r., bibliografia, spis ilustracji i mapy. Książka jest wydana w formacie A5, w miękkiej oprawie. Na okładce widnieje obraz przedstawiający żołnierzy armii austriackiej podczas jednej z bitew. Książka została wydana przez Dom Wydawniczy Bellona w Warszawie w 2003r.

Książka zwiera 19 ilustracji, kopii obrazw. Przedstawiają one sceny z bitew, spotkania polityczne Napoleona. Są też między nimi portrety dowdcw wojsk francuskich i austriackich. Na koniec warto dodać, że jest to pozycja jakże wartościowa dla polskiego czytelnika interesującego się epoką napoleońską z powodu braku na polskim rynku przystępnego, popularnego opracowania o kampanii 1809r. Na całym teatrze działań wojennych: w Niemczech, Polsce i częściowo we Włoszech, ktre ukazałoby ją na szerszym tle politycznym.


Przykadowe prace

Sądy romantykw o polskim społeczeństwie.

Sądy romantykw o polskim społeczeństwie. Większość ocen romantykw odnosi się do powstania listopadowego, a raczej przyczyn jego upadku; tak więc oceny te z założenia muszą, przynamniej częściowo, być krytyczne; Tak jest w III cz. "Dziadw", gdzie cho...

Poglądy Św. Augustyna

Poglądy Św. Augustyna TEORIA POZNANIA 1. Poznanie Duszy Przyjmując stanowisko filozofw hellenizmu, mwiące że celem człowieka jest szczęście, a zadaniem filozofii jest jego znalezienie. Szczęście jednak może dać jedynie Bg. Niezbędne do osiągni&...

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne Geneza nazw tworzyw Tworzywa sztuczne to oglnie przyjęta nazwa materiałw, ktrych podstawowym składnikiem są substancje wielkocząsteczkowe. Ich dawną nazwą jest masa plastyczna, ale i obecnie stosowany plastik jest nieprawidłowy, nie budzi natomiast zastrzeże&#...

Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Rżyckiego "Dwanaście stacji". Jaką rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do Pan

Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Rżyckiego "Dwanaście stacji". Jaką rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do Pana Tadeusza? W mojej pracy sprbuje ukazać obraz małej ojczyzny w poemacie Tomasz Rżyckiego Dwanaście stacji...

Czy energię można traktować jako czwarty czynnik produkcji? Odpowiedź uzasadnij.

Czy energię można traktować jako czwarty czynnik produkcji? Odpowiedź uzasadnij. Bez materii nie ma nic, bez energii wszystko jest nieruchome, bez informacji jest chaos - fr. przysłowie ENERGIA W ŚWIECIE Zastanwmy się czym jest energia. Pojęcie energii jest fundamentalne ...

Wyjaśnij terminy: naturalizm, impresjonizm, symbolizm, secesja

Wyjaśnij terminy: naturalizm, impresjonizm, symbolizm, secesja naturalizm – kierunek, ktry kazał mwić prawdę o biologizmie ludzkim, cielesności i fizjologii, starości i śmierci – traktuje człowieka jak przedmiot badań impresjonizm – nazwa od obrazu Moneta Im...

List do Wojewody

List do Wojewody Gołdap 12.09.08r. Konrad ... ul. Matejki 4/12 19 ? 500 Gołdap Do Pana Mariana Podziewskiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewdzkiego w Olsztynie Szanowny Panie Wojewodo! Nazywam się Konrad Racibor i chodzę do VI klasy Szkoły Podstawowej...

Tristan i Izolda XX wieku

Tristan i Izolda XX wieku Prawie każda epoka w literaturze obfituje w historie miłosne. Jedną z nich są średniowieczne Dzieje Tristana i Izoldy. Podobna do niej historia mogła wydarzyć się pod koniec XX wieku. Był to wiek najszybszego rozwoju cywilizacyjnego. Wśrd wynalazkw by&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry