• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Walka o ...

Nawigacja

Walka o przywrcenie poczucia bezpieczeństwa na przykładzie mobbinguWalka o przywrcenie poczucia bezpieczeństwa na przykładzie mobbingu
W dzisiejszym świecie bardzo trudno jest nam dbać o bezpieczeństwo własne czy też bliskich. Wydawałoby się, że człowiek jako inteligentna i najbardziej dominująca istota na planecie, potrafi nie tyle rozpoznawać zagrożenia co je unicestwiać. Problem jednak pojawia się wwczas, gdy do stworzenia owego zagrożenia przyczynia się człowiek.

Zastanwmy się więc czym w dzisiejszych czasach jest bezpieczeństwo dla ludzi ?

Jak wiadomo, już od bardzo dawna, na świecie pojawiło się wiele problemw, ktre nie tyle utrudniają ludziom życie, co często doprowadzają do pogorszenia stanu zdrowia i samopoczucia.

Powiedzieć możemy więc, że bezpieczeństwo jest to nie tyle poczucie komfortu psychicznego czy otoczenia, co umiejętność rozpoznawania zagrożenia i odpowiedniej reakcji na nie, co pokrtce prowadzi do poczucia wewnętrznego spokoju, pewności oraz ochrony przed tym niebezpieczeństwem.

Jak jednak doprowadzać do tego abyśmy w życiu codziennym mogli odczuwać powyższy spokj ?

Prawie każdy z nas zgodzi się ze stwierdzeniem, że przemoc staje się coraz bardziej doskwierającym problemem społecznym. Natomiast mało kto dostrzega, że może ona przybierać rwnież niezwykle subtelne i wyrafinowane formy. Jedną z nich jest zastraszanie.PRZYCZYNY MOBBINGUPojawia się ono najczęściej w okolicznościach przymusowego przebywania ze sobą ludzi przez dłuższy okres czasu. Wspłpracownicy mszczą się np. na osobach, ktre są w pracy faworyzowane, lub posiadają większe umiejętności od pozostałych osb, przez co łatwiej jest im zdobyć awans. Może ono być rwnież objawem złej organizacji pracy, w związku z czym relacje między osobami zatrudnionymi mogą się pogarszać w związku z np. nie dokładnym określeniem obowiązkw i oczekiwań względem tej osoby. Często jest to także wynik błędw pracodawcy, ktry nie umie rozwiązywać konfliktw i sam usiłując je unicestwić staje się ich twrcą.SKUTKI MOBBINGUPSYCHOLOGICZNE › utrata zaufania

› strach

› agresja

› izolacja

› niepewność jutra

› obniżenie poczucia wartości

› nałogiSPOŁECZNE › pogorszenie sytuacji między pracownikami

› łamanie prawa w obronie własnej

› wymuszona decyzjaMATERIALNE › bankructwo zakładu

› utrata majątku własnego

Jak już pewnie wiele ludzi zdążyło się przekonać, zastraszanie wywołuje silne i ciągłe poczucie zagrożenia, ktre prowadzić może do depresji, utraty zaufania do człowieka, braku poczucia własnej wartości, jak i rwnież do agresji, izolacji od społeczeństwa, zemsty na drugim człowieku a nawet do nałogw czy też łamania prawa w obronie własnej. Konsekwencje powyższych zmian mogą być rżne, począwszy od likwidacji własnego interesu, przez rozpad rodziny po utratę zdrowia a nawet życia.

Pewnie każdy zadałby sobie teraz pytanie, w jaki sposb możemy więc rozpoznać zastraszanie ?W zakładach pracy ludzie często nie zdają sobie sprawy, z tego, że padają ofiarą tzw. mobbingu, Zdarza się tak przeważnie z tego powodu, że przejawiać się on może nawet w bardzo niewinny sposb. Najczęściej nie jesteśmy świadomi tego zjawiska, jednak pamiętać należy, że każda forma poniżania, wyśmiewania, nękania czy wszelkiego rodzaju wymuszenia np. pomiędzy przełożonym a pracownikiem, jest przestępstwem.

Jak radzić sobie z mobbingiem, przedstawię na podstawie przykładu.

PRZYKŁADOWA SYTUACJA ROZPOZNAWANIA, ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA MOBBINGUZałżmy, że jesteśmy właścicielami firmy marketingowej, w ktrej od dość długiego czasu intensywność pracy oraz frekwencja uległa znacznemu pogorszeniu. Pracownicy często dzwonią z prośbą o dzień wolny, natomiast atmosfera podczas pracy rwnież stała się napięta, co daje się zauważyć już na pierwszy rzut oka. Pocztą pantoflową dowiadujemy się,

że w naszej instytucji nie tylko pogorszyły się warunki pracy, ale zmianie uległy rwnież relacje między pracownikami, a mianowicie z jednym z przełożonych a jego podwładnymi, czego przyczyną najprawdopodobniej jest zastraszanie.

Zaniepokojeni problemem, staramy się za wszelka cenę dowiedzieć, czy rzeczywiście pogłoski są prawdziwe. Jednak musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposb powinniśmy zareagować na zastraszanie, jeśli rzeczywiście do niego dochodzi.

W pierwszej kolejności najwygodniej jest stworzyć listę, ktra ułatwi nam płynność

i skuteczność działań, w tym wypadku będzie ona wyglądała następująco:

malejąca frekwencja pracownikw

nieprzyjemna i napięta atmosfera pracy

częste choroby i zwalnianie się o wcześniejszych porach pracy

bardzo duży spadek intensywności pracy

wymwienie w ciągu ostatnich 6 miesięcy trzech z pracownikw

brak porozumienia między pracownikami

niechętne podejmowanie rozmowy z klientami

nagła i dobrze dostrzegalna utrata pewności siebie jednego z pracownikw

częste napady płaczu dwch pracownic (tłumaczone złym samopoczuciem)

unikanie rozmw z przełożonym

krążące po firmie plotki oczerniające jednego z pracownikw

ciągła i nieuzasadniona krytyka prac podwładnych przez jednego z przełożonych

W rozwiązaniu problemw pomoże nam druga lista, ktra z pewnością ułatwi nam likwidacje powyżej wymienionych problemw :

Zamontowanie monitoringu z funkcją nagrywania głosowego

Zatrudnienie w firmie nowego pracownika

Przeprowadzenie anonimowych ankiet między pracownikami

Rozmowa z przełożonymi

Oglna kontrola i obserwacja pracy

Zorganizowanie szkolenia z policją, ktra specjalizuje się w interesującej nas dziedzinie

Ustalenie obowiązujących zasad wspłpracy między pracownikamiKiedy na liście umieściliśmy już wszystkie wydające się nam za najważniejsze punkty, przystępujemy do ich realizacji .

Za pierwsze działanie, obieramy monitoring. Jako, iż jest to jedna z lepszych możliwości obserwacji firmy z punktu widzenia trzeciej osoby. Dzięki funkcji nagrywania głosowego, będziemy mogli nie tyle obserwować pracownikw, co kontrolować ich rozmowy z klientami, czyli ich codzienną pracę. Zmniejszyć on może rwnież intensywność odczuwalnych na pracownikach skutkach mobbingu. Oczywiście montaż kamer odbywa się

w dzień wolny od pracy, tak aby nie było to zauważalne przez zespoły pracy.

Kolejny realizowany przez nas punkt, to zatrudnienie nowego pracownika. Jego zadaniem tak naprawdę nie będzie tylko praca, ale przede wszystkim kontrola i donoszenie nam o wszelkich niepokojących go sytuacjach i zajściach. Możemy dzięki temu uzyskać lepsze źrdła informacji, ktrych w tym wypadku nie moglibyśmy uzyskać z taśm monitoringu.

Bardzo dobrym rozwiązaniem może rwnież okazać się anonimowa ankieta przeprowadzana w firmie. Jednak jak wiadomo, taka forma rozmowy niekoniecznie może się udać. Istnieje bowiem możliwość, że poszkodowany czuje się na tyle zagrożony i poniżony, że boi się komukolwiek, nawet anonimowo powiedzieć o swoim problemie. Natomiast osoba (w tym wypadku przełożony) czując się rwnież niepewnie z obawy przed skargą podwładnego, potrafi wręcz odwrcić sytuację przeciwko niemu. Z tym, że dzięki owej ankiecie, zauważyć i zlikwidować możemy inne, niekoniecznie mniej poważne dla firmy problemy. Jednak na tym nie kończymy naszych postępw. Rozpoczynamy realizację kolejnego punktu z listy.

Udajemy się więc na rozmowę z przełożonym, nie może ona wzbudzać niczyich podejrzeń, dlatego prowadzana jest w sposb wyglądający na ściśle kontrolny, gdzie przede wszystkim zajmujemy się pytaniami o pracownikw, (jak się sprawują, ich postępy, niedociągnięcia, stosunek do przełożonego i wspłpracownikw, ewentualnie uwagi dotyczące ich pracy). Dzięki takim rozmowom będziemy mogli dokładniej skontrolować stosunek w tym wypadku oskarżonych do poszkodowanych.

Najważniejsze jednak z całej listy, będzie szkolenie z udziałem policji, ktrej zadaniem będzie przedstawienie wszelkich zagrożeń, problemw oraz kar, za popełnione wykroczenia zaistniałe w środowisku pracy. Zajęcia mają na celu poinformowanie osb pokrzywdzonych o możliwości rozwiązania problemw, ponadto mają uświadomić ich

i podbudować aby nie myśleli o sobie jako o tych przegranych w walce. Ma rwnież ochłodzić napiętą i niemiłą sytuację pomiędzy uczestniczącymi w konflikcie.

Ponieważ z jednej strony mwimy o karach grożących za zastraszanie, a z drugiej o możliwościach przeciwdziałań i obrony przed zastraszaniem, częściowo rozwiązujemy problemy obu stron konfliktu.

Na samym końcu zajmujemy się organizacją zebrania, podczas ktrego informujemy, bądź przypominamy pracownikom nie tylko o zasadach na jakich pracują, ale rwnież ustalenie z pracownikami jak powinni i jak sobie życzymy aby powinni wspłpracować ze sobą.

RezultatyDzięki powyższym postępowaniom, dowiadujemy się nie tylko więcej o zaistniałych problemach, ale rwnież wiele o ludziach pracujących w naszej firmie, o ich oczekiwaniach względem pracy i uwag jej dotyczących. Rezultaty naszych działań zauważalne są natychmiastowo. Baczna obserwacja obrazu z kamer, pozwala nam zaobserwować pracownikw, ktrzy mają problemy z realizacją poleceń przełożonego. Zauważyć rwnież możemy nagłe wybuchy płaczu, o ktrych już wcześniej słyszeliśmy, ktre teraz będziemy mogli lepiej zrozumieć.

Kolejną kontrolę problemu między pracownikami, daje nam zatrudniony przez nas tzw. szpieg, ktry spotyka się z pracownikami nie tylko podczas codziennej pracy w biurze.

Analiza przeprowadzonej ankiety wychodzi, pomimo naszych obaw, pozytywnie.

W odpowiedziach ankietowanych pojawiają się uwagi dotyczące m.in. nadmiernego obciążenia pracą, przez ktrą zmuszeni są do pozostawania po godzinach. Rwnież pojawił się problem ośmieszania przez przełożonego przed klientami, objawiające się nadmierną krytyką ich pracy przy kliencie. Jednak ten ostatni wymieniony przeze mnie problem tłumaczy zjawisko niechęci do rozmowy z odwiedzającymi nas klientami.

Natomiast po rozmowie z przełożonymi dowiedzieliśmy się o osobach, ktre ich zdaniem, znacznie opuściły się w pracy. Dlatego przede wszystkim tym osobom poświeciliśmy uwagę. Jak się okazało, oskarżenia zawierały wiele prawy, jednak my zajmujemy się bardziej badaniem przyczyny spadku wydajności pracy, a niżeli obserwacją rzeczywistego jej spadku. Dzięki czemu dowiadujemy się m.in. o braku poparcia ze strony przełożonego i obawą przed tym, iż dowiedzieć się będą mogli o owej rozmowie z nami. Jest to chyba najbardziej alarmujące nas zjawisko.

Co prawda szkolenie z udziałem policji przyniosło rezultaty, gdyż przełożeni zaczęli jakby bardziej dbać o samopoczucie podwładnych. Jednak może się to okazać tylko chwilową zmianą.

Nie możemy pozostawić problemu gdyż mogłoby to być ryzykowne dla nas, ponieważ pokrzywdzeni pracownicy mogliby zażądać od firmy wysokiego odszkodowania.

Jednak wiemy już wystarczająco dużo aby mc rozpoznać osobę przyczyniającą się do powstawania w naszej instytucji mobbingu. Konieczna dlatego jest niezwłoczna rozmowa

z przełożonym z jednego z działw, podczas ktrej, staramy się dowiedzieć dlaczego dana osoba zaczęła zachowywać się w taki a nie inny sposb. Z rozmowy nie dowiadujemy się zbyt wiele, jednak nasz tzw. szpieg dostarczył nam sporo interesujących informacji, ktre wystarczają abyśmy zrozumieli, iż przełożony poczuł się zbyt władczo i z obawy przed awansem na swoje miejsce innego pracownika pozbawiał ambicji swoich poddanych. Większość jednak ludzi, ktrzy źle się czuli, przełożony nieświadomie traktował i stawiał

w tak niekomfortowej sytuacji, co można było w rezultacie nazwać mobbingiem.

Z tłumaczenia samego oskarżonego wnioskujemy, iż chciał on koniecznie poprawić wizerunek i pracę firmy. Rozumieć te działania możemy więc jako nieświadome, jednak nie możemy pozwolić sobie na zostawienie owego problemu. Znosimy dlatego z dotych-czasowego stanowiska przełożonego i przenosimy go do innego działu, rwnocześnie jednak ostrzegamy daną osobę, o konsekwencjach jakie poniesie w przypadku ponownego nękania pracownikw, jakim jest pozbawienie pracy.

Wnioski końcowePowodw dla ktrych należy zapobiegać mobbingowi, jest wiele. Z punktu widzenia właściciela przede wszystkim chodzi o dobro pracownikw i firmy. Jak już zdążyliśmy się przekonać, przemoc w pracy to bardzo poważna sprawa, ktra niesie za sobą nie tylko konsekwencje prawne. Trzeba rwnież myśleć o skutkach ktre odbić się mogą na zdrowiu pracownika. Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, jednak szkodliwa atmosfera w pracy, niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje m.in. :

? zmniejszenie efektywności pracy,

? chęć ucieczki z miejsca pracy (w tym częste zwolnienia)

? choroby psychiczne

? depresje

? wroga i nieprzyjemna atmosfera wśrd pracownikw

? oglne pogorszenie pracy poprzez np. niedotrzymywanie umwionych terminw, brak

dobrego kontaktu z klientem, oddawanie niedokładnych lub błędnych projektw

? problemy w relacjach z pracodawcą, pracownikiem, czy wspłpracownikiem

Aby w naszej firmie więcej nie pojawił się taki problem, przede wszystkim należy:

? jasno określać podział kompetencji i zadań

? sprawiedliwie oceniać i wynagradzać

? przedstawić system umożliwiający awans (stosować się do niego!)

? podmiotowe traktowanie pracownikw

? uwzględnianie zdania pracownika przez kierownictwo

? inwestowanie w szkolenia dla pracownikw mające nie tylko dostarczyć im wiedzy,

ale rwnież zachęcać do pracy

? osoby zajmujące stanowiska kierownicze powinny mieć bardzo wysoką kulturę własnąIstnieje jeszcze bardzo wiele przykładw, pomagających zapobiegać mobbingowi, jednak jeśli powyższe procedury wprowadzi się w życie firmy, poprawią się nie tylko warunki i atmosfera pracy, ale zmieni się rwnież podejście pracownikw do wykonywanej pracy. Zadaniem kierownictwa zakładu pracy, jest wybranie takiego sposobu zarządzania, ktry stworzy dobry klimat w miejscu pracy i sprawi, że pracownicy zarządzani według klarownych i jasnych reguł, chronieni przed prbami nadużycia władzy i mobbingiem, będą

z pracy zadowoleni. Dlatego należy przede wszystkim dbać o sprawiedliwe i jasne ocenianie w firmie. Podczas zatrudniania nowych pracownikw należy obowiązkowo poinformować ich o regulaminie, naszych oczekiwaniach względem nich i wynagrodzeniach za solidną pracę. Przy zatrudnianiu powinniśmy rwnież brać pod uwagę kwalifikacje osoby zatrudnianej, gdyż niedoświadczona osoba mogłaby sobie nie poradzić z wymaganiami firmy. Jeśli jednak osoba wydaje nam się ambitna, warto zatrudnić ją, oczywiście nie obciążając z początku poważniejszymi projektami. Myślę, że wraz z coraz większym poznaniem problemu mobbingu, będą prowadzone prace zmniejszające działania takiego procederu. A reguła bezpieczeństwa przedstawiona w początkowych zdaniach pracy będzie czyś, z czym każdy pracownik będzie mgł się zgodzić.


Przykadowe prace

Czy twrczość Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy?

Czy twrczość Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy? Jan Kochanowski, pierwszy wielki mistrz słowa w naszej i słowiańskiej literaturze. Wynisł on rodzinną twrczość na szczyty tej europejskiej i zyskał ogromny autorytet jako poeta. Jednak czy rzeczywiście twrczo...

Jaki obraz Polakw XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentw powieści. Zwr

Jaki obraz Polakw XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentw powieści. Zwrć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu. Mrz Marlena III d TEMAT: Jaki obraz Polakw XVII wieku wyłan...

"Tańczący kongres" wiedeński.

"Tańczący kongres" wiedeński. Temat : "Tańczący kongres" wiedeński. 1. Tańczący Kongres. 2. Głwne zasady kongresu. 3. Zmiany terytorialne w Europie 4. Święte Przymierze. 5. Sprawa Polski na Kongresie. 6. Konstytucja Krlestwa Polskiego. Ad1. Ta&...

Filozofia, światopogląd, ideologia.

Filozofia, światopogląd, ideologia. Filozofia, światopogląd, ideologia. Trzy terminy z pozoru łatwe w zrozumieniu. Ale, czy na pewno każdy z nas zdaje sobie sprawę co tak naprawdę znaczy pojęcie: filozofia, pojęcie: światopogląd, pojęcie: ideologia? Czy ka...

Napisz kartke do kolezanki kolegi z niemiec.

Napisz kartke do kolezanki kolegi z niemiec. Gdańsk,04.02.2004 Liebe Sandra, die Zait hier in Gdańsk ist super und herrlich! Ich stehe immer gegen 12Uhr auf und fruchshucke in Ruhe. Dann gehe ich draussen, ich gehen an denn strand oder gehen ich in die sradt. Nachmittags gehe ich in die Bar essen. Dann t...

Niezauważona tragedia człowieka - Ikarze

Niezauważona tragedia człowieka - Ikarze Niedawno przypomniało mi się pewne zdarzenie z mojego życia. Sądzę, że dlatego postanowiłam wrcić pamięcią do tego zdarzenia akurat teraz, ponieważ zrobiło na mnie ogromne wrażenie opowiadanie Jarosława Iwasz...

Dlaczego należy szanować każdą pracę?

Dlaczego należy szanować każdą pracę? Żadna praca nie hańbi – mwi przysłowie. Czy jednak jest tak naprawdę? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w moim wypracowaniu. Każda praca, bez względu jaka ona jest, ile się w niej zarabia wymaga s...

Kosmogonia biblijna i mityczna – porwnanie.

Kosmogonia biblijna i mityczna – porwnanie. Jest świat. Ale jak powstał? Możemy się tego dowiedzieć czytając literaturę astronomiczną, historyczną ... Można rwnież zajrzeć do Biblii lub Mitologii Jana Parandowskiego, ktre także opowiadają o stworzeniu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry