• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Wczoraj...

Nawigacja

"Wczorajszemu Tadeusz Gajcy – analiza i interpretacja wiersza."Wczorajszemu Tadeusz Gajcy – analiza i interpretacja wiersza.
Analizowany wiersz jest przykładem udramatyzowania form poetyckich. Czytając go zauważamy, jak monolog podmiotu lirycznego przeobraża się w pozorowany dialog. Dialog ten ukazuje rozgrywający się w nim konflikt wewnętrzny. Podmiot liryczny przemawia do Siebie wczorajszego, jako postaci odrębnej: Ufałeś: na niebo jak na strunę miękko złożysz dłoń.

Podmiot lir. kreśli program poetycki tamtego spokojnego czasu, sprzed wojny, kiedy niebo było pogodne i inspirowało do szkicowania strof lirycznych, ktre można było ofiarować ludziom. Dalsze wypowiedzi dowodzą, że jakże pełni ufności do przyrody i wiary w dobre dni i noce byli ci, urodzeni w czasie pokoju. Nic nie zapowiadało katastrofy i nieszczęść. Dla nich opowieść o latach niewoli narodowej brzmiała jak Klecha z omszałych lat. Była to dla nich gawęda dziadkw, babć, rodzicw, być może niekiedy opowiadana przed zaśnięciem. Ona do snu kołysała dzieci. Wydawało się, że wszystko co opowieść mieściła, należy do zamierzchłej przeszłości, lecz nagle jak grom z jasnego nieba: Taką klechdą przełamał się dzień walczącej Warszawy. To, co było tak trudno wyobrażalne dla dzieci lat pokoju, nie przemieniło się jedynie w koszmarny sen, stało się bowiem jawą. Zbudzeni ze snu nie wierzyli, ufali, że to tylko przesłyszenie. Sądzili, że zmysły ich kłamią, bo zbyt są pobudzone. Ufność Wczorajszego musiała się załamać, zlęknąć się rzeczywistości, przemienić w nieufność i walkę. Poeta ma pełną świadomość, że po wojnie trudno będzie układać pieśni i opowieści o bohaterstwie, była ona bowiem zbyt nieludzka i straszna.

Struktura wiersza jest niemiarowa – zmienna. Strofa pierwsza tworzy podniosły nastrj, przesycona jest porwnaniami, przenośniami i epitetami. Strofa trzecia, uboga w metaforykę wznosi niepokj, zawarte w niej epitety zmieniają koloryt. Strofa piąta przesycona jest onomatopejami, wprowadzającymi odgłosy walki. Strofy 6-10 zawierają wspomnienia z wczoraj, ktre splatają się z dzisiaj. Przepełnione są przenośniami, epitetami i spokojnym rytmem.


Przykadowe prace

Mein Zimmerbeschreibung

Mein Zimmerbeschreibung In dem Zimmer lerne ich und treffe mich mit meinen Freunden, ich lese Bcher,hre Musik. Mein eigenes Zimmer ist gro, gemtlich, hell und gerumig. Es ist etwa 20m2 gro. Es hat keinen Balkon, trotzdem ist es mein Lieblingsraum im Haus. Zwei Wnde sind hellblau und zwei andere Wnde sind braun. Die...

Krajoznawstwo - PWSZ Gorzw - Wykład 1 i 2

Krajoznawstwo - PWSZ Gorzw - Wykład 1 i 2 Prekursorem krajoznawstwa był Jan Amos Komeński żyjący na przełomie 16/17 w. Wybitny pedagog, ktry jako pierwszy zwrcił uwagę na potrzebę poznania własnego kraju, ojczyzny a następnie krajw sąsiednich i dalszych. Na k...

Perspektywy rozwoju turystyki na świecie

Perspektywy rozwoju turystyki na świecie 1. Prognozy WTO - rozwj turystyki na świecie do 2020 roku Prognoza Światowej Organizacji Turystycznej (WTO) zakłada ze w 2020 roku liczba osb uczestniczących w światowym ruchu turystycznym powinna wynieść 1,6 mld czyli 7% wszystkich mieszka ...

Dlaczego Aleksandra Macedońskiego nazywamy wielkim?

Dlaczego Aleksandra Macedońskiego nazywamy wielkim? Dlaczego Aleksandra Macedońskiego nazywamy wielkim? Moim zdaniem nazywamy go tak ze względu na jego rozległe podboje, bardzo przemyślaną politykę wewnętrzną oraz to, co wnisł do kultury. Jednak, aby właściwie t...

Wichtigste feste Verb - Nomen Verbindungen

Wichtigste feste Verb - Nomen Verbindungen T/N Feste Verb – Nomen Verbindung tłumaczenie Przykład A Abschied nehmen von +D Żegnać się Anerkennung finden Uznanie/ popularność Viele polnische Schauspieler finden Anerkennung im Westen. Anklage erheben Wnieść oskarż...

Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego Można powiedzieć, iż polskie piśmiennictwo rozwijało się od X i XI wieku, kiedy to na ziemie polskie przybywali liczni mnisi, duchowni i misjonarze. Tworzyli oni liczne kroniki, posługując się łaciną. Jednak z czasem zaczę...

Napisz list otwarty poruszający problemy ważne dla twojego miasta

Napisz list otwarty poruszający problemy ważne dla twojego miasta Opole22.05.2006 Szanowny panie Prezydencie! Piszę do Pana w imieniu młodzieży, ktra tak jak ja przejmuje się losami naszego pięknego miasta i nie pozostaje obojętna na jego problemy. Dlatego zwracam sie do Pa...

Elektryczność statyczna prąd elektryczny

Elektryczność statyczna prąd elektryczny Elektryczność-to dziedzina fizyki i techniki obejmująca zagadnienia związane z oddziaływaniem ładunkw elektrycznych: będących w spoczynku (elektrostatyka) będących w ruchu (elektromagnetyzm) Ciała...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry