• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Weglany

Nawigacja

WeglanyWeglany
Węglany są to sole nietrwałego kwasu H CO bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Są to substancje krystaliczne, o średniej twardości, zwykle bezbarwne lub białe - czasem lekko zabarwione. Pięknymi barwami odznaczają się węglany miedzi i manganu. Trudno rozpuszczają się w wodzie z wyjątkiem węglanw litowcw i na ogł węglanw kwaśnych. Wodne roztwory omawianych minerałw wskutek hydrolizy wykazyją odczyn zasadowy ( Hydroliza - reakcja podwjnej wymiany zachodząca między wodą, a substancją w niej rozpuszczoną, prowadząca do powstania cząsteczek nowych związkw chemicznych). Wszystkie węglany rozpuszczają się w roztworach nawet słabych kwasw, tworząc sl i wytwarzając dwutlenek węgla. W postaci krystalicznej występują głwnie w skałach osadowych, szczeglnie wapiennych.

Ze względu na skład chemiczny wyrżnia się pięć klas węglanw ;1. Węglany kwaśne

2. Węglany bezwodne

3. Węglany bezwodne zawierające inny anion

4. Węglany uwodnione

5. Węglany uwodnione zawierające inny anionW przyrodzie rozpoznano tylko nieliczne kwaśne węglany ; sodu(Na), potasu(K), amonu (NH ), ktre krystalizują w wyniku ewaporacji jeziornej i stepowej ( Ewaporacja - silne parowanie). Węglany kwaśne to m.in.- Nahcolit - NaNCO - występuje w ewaporatach i lawach wulkanicznych ( Ewaporaty - skały osadowe, pochodzenia chemicznego. Należą do nich skały gipsowe i anhydrytowe, sl kamienna, sole potasowo-magnezowe oraz niektre skały węglanowe).- Kalicinit - KHCO - występuje w glebach stepowych.Podczas ogrzewania węglany kwaśne przechodzą w obojętne, natomiast większość obokętnych ulega rozkładowi na tlenek metalu i CO .Wśrd węglanw bezwodnych wyrżnia się ;1. Proste węglany bezwodne

2. Złożone węglany bezwodne

3. Bezwodne węglany zawierające inny anionGrupę prostych węglanw bezwodnych, tworzą bezwodne węglany metali dwuwartościowych, ktre okazują morfotropię (Morfotropia - zmiana typu struktury kryształu powodowana podstawieniem w sieci krystalicznej jednych jonw przez inne ). Węglany bezwodne to m.in.- Magnezyt - MgCO - występowanie ; skupienia ziarniste - związane są ze skałami dolomitowymi lub łupkami talkowymi skupienia zbite - powstają jako produkt przeobrażenia skał zasadowych i ultrazasadowych stanowiąc wypełnienia szczelin i gniazd wśrd serpentynitw. Magezyt stanowi surowiec do uzyskiwania magnezu, do wyrobu materiałw ogniotrwałych, cementu Sorela Znajduje rwnież zastosowanie w przemyśle farb i lakierw (jako biały pigment) , izolatorw elektrycznych oraz w przemyśle chemicznym, szklarskim i papierniczym, w medycynie jako środek przeczyszczający oraz zobojętniający nadmiar kwasu żołądkowego.- Smitsonit - ZnCO - tworzy skupienia naciekowe jasnoszare, żłte lub brunatne, przeważnie w skałach wapiennych i dolomitowych. Najczęściej wraz z hemimorfitem tworzy mieszaninę mineralną zwaną galmanem, inaczej ruda cynku. Stanowi surowiec do otrzymywania metali.- Syderyt - FeCO - Syderyt jest białawy, żłtawy, szarawy lub brunatny. Jest minerałem kruchym. Tworzy często większe skupienia w skałach węglanowych ( wapieniach i dolomitach ) oraz w skałach ilasto - piaszczystych (sferosyderyt ). Osadza się też w wodnych środowiskach redukujących (głwnie w zatokach morskich, lagunach lub zbiornikach słodkowodnych). Rwnież jest surowcem do otrzymywania metali.- Rodochrozyt - MnCO - spotykany w osadach morskich głębszych stref. Jest surowcem do otrzymywania metali.- Cerusyt - PbCO - pospolity w dolomitach kruszconośnych. Występuje w strefie utleniania kruszcw ołowiu.- Węglan wapnia - CaCO - występuje w przyrodzie w postaci dwch minerałw ; kalcytu i aragonitu.

Kalcyt - szpat islandzki - jest to najważniejszy związek wapnia. Minerał ten powstaje najczęściej ze szkieletw rżnych organizmw asymilujących węglan wapniowy, żyjących w morzach i wodach lądowych. Kalcyt jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie. Jest bezbarwny i przeźroczysty lub zabarwiony; głwnie na żłtawo lub brunatnawo. Jest składnikiem wielu skał osadowych (wapienie, margle). Stanowi też głwny składnik marmurw (skałą złożoną głownie z tej substancji jest wapniak czyli kamień wapienny). Kryształy szpatu islandzkiego używane są do wytwarzania przyrządw optycznych.

Aragonit - jest bezbarwny, białawy lub żłtawy. Najczęściej powstaje wskutek prosesw hydrotermalnych. Krystalizuje z wd gorących źrdeł lub tworzy nacieki na jaskiniach. W normalnych warunkach nietrwały, z biegiem czasu przechodzi w kalcyt. Jest pospolitym składnikiem skorup i szkieletw organizmw wspłczesnych oraz głwnym składnikiem pereł.

Naturalny węglan wapnia jest stosowany w budownictwie ( wapień, marmur) jako surowiec do otrzymywania wapna palonego (wapień),jako napełniacz gumy, papieru i linoleum. Jest też składnikiem pasty do zębw.Grupę podwjnych węglanw bezwodnych stanowią węglany kationw dwuwartościowych ; Ca , Mg , Fe , Mn , Ba , Sr (stront) oraz alkanw ziem rzadkich. Ich występowanie w skorupie ziemskiej jest związane ze strefą działalności hydrotermalnej oraz ze strefą hipergeniczną. jednym z przykładw jest ;- Dolomit - CaMg[CO ] - jest to minerał skałotwrczy. Powstaje najczęściej jako produkt przeobrażenia wapieni pod działaniem wody morskiej zawierającej rozpuszczone związki magnezu. Skały dolomitowe są stosowane jako kamień budowlany i drogowy, topnik w metalurgii, do produkcji cementu, szkła, wyrobw ceramicznych i materiałw ogniotrwałych.Klasę bezwodnych węglanw zawierających inny anion stanowią węglany Cu, Zn, Pb, Bi (bizmut), Ca, Mn, Na i Al, zawierające aniony [OH] , Cl , O , [SO ] lub [PO ] . Związane są ze strefą hipergeniczną, objętą działalnością hydrotermalną niskich temperatur lub ze strefami kontaktowymi. Np ;- Malachit - Cu [(OH) /Co ] - jest to zielony minerał, dający się polerować. Jest używany do wyrobw ozdobnych i otrzymywania zielonych farb.Krystalizacja węglanw uwodnionych jest związana przeważnie ze strefą hipergeniczną. Wyrżnić tu należy proste węglany uwodnione oraz węglany uwodnione zawierające inny anion. Jest to np;- Soda rodzima - Na Co x 10H O - krystalizuje z wody jezior sodowych np. Wadi Natrum (Egipt).

Następnym ważnym węglanem jest węglan sodowy czyli soda. Występuje w postaci bezwodnej. Jest to biały, krystaliczny, higroskopijny proszek, rozpuszczalny w wodzie i w rozcieńczonych kwasach mineralnych z wydzieleniem dwutlenku węgla. Jest jednym z najważniejszych produktw chemicznych. Stosuje się go do otrzymywania szkła, środkw piorących i myjących, wodorotlenku i azotanu sodu oraz innych soli sodowych. Poza tym wykorzystujemy go w przemyśle włkienniczym i papierniczym, do zmiękczania wody, w hutnictwie ( w celu odsiarczenia żelaza), jako odczynnik czemiczny, a także w farbiarstwie i garncarstwie.


Przykadowe prace

Zdania z niemieckiego WSSM

Zdania z niemieckiego WSSM 1. Karol i Paweł studiują w Dreźnie. - Karl und Paul studieren in Dresden 2. Tutaj też mieszkają. - Sie wohnen auch hier. 3. Karol studiuje biologię. - Karl studiert biologie. 4. Paweł studiuje geologię. - Paul studiert geologie. 5. Ucz&...

Warum suchen viele Jungendliche heutzutage den Nervenkitzel in extreme Sportarten?

Warum suchen viele Jungendliche heutzutage den Nervenkitzel in extreme Sportarten? Letztens mchten immer mehr Jungendliche extreme Sportarten trainieren. Sie suchen Nervenkitzel“. Wofr brauchen sie diesen Nervenkitzel? Die heutige Welt ist fr Jungendliche langweilig. Sie mssen lernen und lernen. Von Montag bis Freitag ...

Organizacja Rekreacji w dzielnicy Gocław

Organizacja Rekreacji w dzielnicy Gocław Po II wojnie na terenach założono lotnisko sportowe Aeroklubu Warszawskiego. Po jego zamknięciu, od II połowy lat 70-tych, Robotnicza Spłdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" zbudowała na jego miejscu największy na Pradze zespł mieszk...

Podmioty prawa gospodarczego

Podmioty prawa gospodarczego SPIS TREŚCI 1. Spis treści 2. Wstęp 3. Oglna charakterystyka 4. Stosunki majątkowe i odpowiedzialność za zobowiązania 4.1. Wkłady 4.2. Charakter prawny majątku spłki 4.3. Odpowiedzialność wsplnikw za zobo...

Koncepcja Humanistyczna

Koncepcja Humanistyczna Koncepcja humanistyczna. Na wstępie mojego referatu wyjaśnię pojęcia takie jak humanizm i koncepcja. a) Humanizm, kierunek ukształtowany we Włoszech około początku XIV w. przeciwstawiający się średniowieczu, nawiązujący do anty...

Co warto wzwiedzić w Niemczech

Co warto wzwiedzić w Niemczech Według mnie miejscem, ktre można byłoby zwiedzić w Niemczech, jest Berlin stolica Niemiec. Berlin ma wiele bardzo ciekawych zabytkw, powyższa tezę postaram się poprzeć poniższymi argumentami. Po pierwsze w Berlinie znajduje się bardzo s&#...

Pozytywizm czy antypozytywizm?

Pozytywizm czy antypozytywizm? Skojarzenia Pozytywizm – scjentyzm, wynalazki, istota wieku XIX, wspłpraca wszystkich warstw narodu, nowele, krzewienie oświaty, takie nazwiska jak John Stuart Mill, Comte czy Darwin, a z Polakw: Adam Asnyk, Konopnicka, Żeromski (takie powieści jak Syzyfowe prac...

Metoda badania wytrzymałości metali na zginanie

Metoda badania wytrzymałości metali na zginanie Metoda badania wytrzymałości metali na zginanie Prba statyczna badania wytrzymałości na zginanie Prba ta jest wykonywana w celu wyznaczenia umownej wytrzymałości na zginanie oraz określenie strzałki ugi&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry