• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wej&#347...

Nawigacja

Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 rok - praca semestralnaWejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 rok - praca semestralna
Dzień 1 maja 2004 roku na długo pozostanie w pamięci polskiego narodu.

Tego dnia flaga Unii Europejskiej po raz pierwszy powiewała razem z flagą III RP.

Wciągnięcie na maszt flagi Unii Europejskiej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego nastąpiło o płnocy przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

W swoim przemwieniu prezydent podkreślił, że ‘’Polacy, ktrzy świętują teraz wejście do Unii, spłacają dług wobec poprzednich pokoleń’’... Były premier Tadeusz Mazowiecki przypomniał, że w tym samym miejscu 25 lat temu padły znamienne słowa Ojca Świętego. ‘’Niech zstąpi duch Twj i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi’’.

Po podniesieniu flagi i odegraniu ‘’Ody do Radości’’, ktra jest hymnem UE, nad placem rozbłysły sztuczne ognie, ktre podziwiało kilka tysięcy zebranych.Oficjalna ceremonia Rozszerzenia odbyła się w Dublinie po południu. W obecności szefw państw i rządw 25 krajw nastąpiło wciągnięcie na maszty przed siedzibą prezydenta Irlandii flag nowych członkw UE.

Wcześniej, przed południem, na zamku w Dublinie odprawione zostały ‘’modlitwy za Europę’ przez przedstawicieli miejscowych społeczności chrześcijan, żydw i muzułmanw.Świętowanie wejścia naszego kraju do UE kontynuowane było także w niedzielę 2 maja. W warszawskim Wilanowie w Świątyni Opatrzności Opatrzności Bożej z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych została odprawiona msza św. Urząd Miasta zorganizował koncert ‘’Europo, ojczyzno moja’’. Odbyła się też konferencja ‘’Idea europy’’ na Zamku Krlewskim, z udziałem prezydenta oraz szefa Parlamentu Europejskiego Pata Coxa.

W poniedziałek, w Święto Konstytucji 3 Maja, nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi UE przed Pałacem Prezydenckim.DROGA DO UNIIOd 1 maja Polska jest w Unii Europejskiej. Starania o członkostwo podjął 14 lat temu – rozpoczynając negocjacje w sprawie Układu Europejskiego – pierwszy po wojnie niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego.10 lat wniosku10 lat temu – w kwietniu 1994 roku – wniosek o przyjęcie do Unii złożył w imieniu Polski premier Waldemar Pawlak (PSL), cztery lata pźniej, za rządw Jerzego Buzka (AWS), rozpoczęły się negocjacje w sprawie członkostwa, a zakończył je w grudniu 2002 roku rząd Leszka Millera.Pierwszy dokument wiążący nas z Unią, czyli Układ Europejski, ktry wszedł w życie 1 lutego 1994 r., zagwarantował Polsce status państwa stowarzyszonego przez UE. Przewidywał stopniowe znoszenie ograniczeń w handlu przemysłowym i ograniczoną liberalizację handlu artykułami rolnymi. Zobowiązywał też stronę polska do dostosowywania swoich przepisw do standardw europejskich.Podczas szczytu w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku przywdcy Unii Europejskiej zdecydowali o przyjęciu państw stowarzyszonych (Polska, wczesna Czechosłowacja oraz Węgry) do UE. Warunkiem członkostwa miało być spełnienie wyznaczonych kryteriw politycznych i gospodarczych, tzw. kryteriw kopenhaskich.Negocjacje członkowskieW grudniu 1997 roku w Luksemburgu szefowie państw UE zaprosili Polskę, Cypr, Czechy, Estonię, Słowenię oraz Węgry (pźniejsza grupa luksemburska) do negocjacji członkowskich, ktre rozpoczęły się 31 marca 1998 roku.Największe kontrowersje wiązały się z negocjowaniem przez Polskę warunkw członkostwa w obszarach: swobodny przepływ osb (dopuszczenie Polakw do pracy w krajach UE), swobodny przepływ kapitału (umożliwienie cudzoziemcom zakupu polskiej ziemi) oraz rolnictwo (walka o jak najwyższe dopłaty bezpośrednie dla rolnikw).Po wielu miesiącach zażartych dyskusji z Piętnastką, Polska wynegocjowała 12-letni (najdłuższy spośrd 10 kandydatw) okres ochronny na sprzedaż ziemi rolnej. Wyjątkiem są rolnicy z krajw UE, ktrzy osiedlają się w Polsce i osobiście uprawiają wydzierżawioną ziemię. Oni bowiem mogą kupić tę ziemię już po siedmio- lub trzyletnim (w zależności od regionu Polski) okresie dzierżawy.Dopłaty dla rolnikwKwestią sporną długi czas pozostawała tez wysokość dopłat bezpośrednich dla rolnikw w nowych krajach Unii. Ostatecznie UE wprowadziła dla nowych państw

10-letni okres dochodzenia do pełnej wysokości dopłat. W latach 2005, 2006 rolnicy otrzymają dopłaty w wysokości odpowiednio; 30 proc., 35 proc. płatności obowiązujących w UE. Dopłaty w pełnej wysokości polscy rolnicy dostaną dopiero w 2013 roku.Ostateczne warunki naszego członkostwa zostały ustalone podczas szczytu w Kopenhadze w grudniu 2002 roku. Polska uzyskała miano twardego negocjatora, ktry do końca walczy o swoje stanowisko.16 kwietnia 2003 roku, na szczycie w Atenach, premier Leszek Miller, minister Włodzimierz Cimoszewicz oraz minister ds. europejskich Danuta Huebner podpisali Traktat Akcesyjny o przystąpieniu Polski do UE.POLSKA PELNOPRAWNYM CZŁONKIEM EUROPOLUOd 1 listopada 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Europolu. Głwnym celem tej instytucji zrzeszającej kraje członkowskie Unii Europejskiej jest usprawnienie wspłpracy pomiędzy ich policjami i strażami granicznymi w wykrywaniu i zwalczaniu międzynarodowej przestępczości.Dotychczas –od 3 października 2001 r.- polska policja i Straż Graniczna były jedynie stowarzyszone z Europolem. Po wstąpieniu 1 maja 2004 do Unii Europejskiej, nie stały się jednak automatycznie członkiem tej organizacji. Uzyskanie członkostwa w Europolu musiało zostać poprzedzone ratyfikacją Konwencji o Europolu oraz dodatkowych protokołw z nią związanych.I zastępca komendanta głwnego policji nadinsp. Eugeniusz Szcerbak, pytany, co oznacza dla policji członkostwo w Europolu, powiedział: Przede wszystkim zwiększą się nasze możliwości operacyjne. Będziemy mieć dostęp do wszystkich baz danych policji krajw członkowskich. Zapewnił też, że jesteśmy przygotowani do członkostwa w tej instytucji i wyzwań, jakie z tym się wiążą.Europol utworzony został na mocy Traktatu z Maastricht, by usprawnić wspłprace państw członkowskich UE w dziedzinach takich jak zwalczanie przemytu narkotykw, terroryzmu i innych form międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Rozpoczął swoją działalność 3 stycznia 1994 r., początkowo jako Europejska Jednostka Narkotykowa (EDU) powołana do zwalczania przestępczości narkotykowej, stopniowo rozszerzano jednak zakres jej działania.Wejście Polski w struktury Europolu wiąże się z kosztami wynikającymi z konieczności partycypowania w jego budżecie. Budżet organizacyjny w 2005 roku ma wynieść ok. 68 mln euro. Łączny wkład dziesięciu nowych państw oscylować będzie w granicach 4-4,5% całego budżetu, a na Polskę przypadnie ok. 2% tej sumy, czyli

1,2-1,3 mln euro rocznie.NAJNOWSZE STATYSTYKINie sprawdziły się obawy Polakw związane z wejściem do UE; akcesja zbiegła się ze wzrostem gospodarczym w kraju; brakuje negatywnej debaty o Unii, bo politycy zajęli się innymi sprawami.Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że poparcie dla integracji Polski z Unią osiągnęło nienotowany od lat wynik. W listopadzie liczba jej zwolennikw wyniosła 77%, o 5 punktw proc. więcej niż w październiku. Jest to wskaźnik najwyższy od maja 1996 roku, kiedy to poparcie dla integracji sięgało 80%.Prof. Lena Kolarsko-Babińska, ktra jest szefową Instytutu Spraw Publicznych (ISP), skomentowała ten sondaż dla PAP. Uznała, że jedną z przyczyn wzrostu poparcia dla akcesji jest to, że wchodząc do Unii, Polacy żywili zarwno bardzo dużo nadziei, jak i obaw. Jak mwiła, obawy te dotyczyły przede wszystkim kwestii ekonomicznej – bano się, że nasi rolnicy nie dadzą sobie rady, że nasze produkty będą niekonkurencyjne, że wiele przedsiębiorstw zbankrutuje.

W tej chwili okazuje się, że gospodarka rośnie, spada powoli bezrobocie, nie odnotowujemy większych bankructw, nasze towary są rozchwytywane, czyli nasze obawy nie sprawdziły się – oceniła.POLAKW ŻYCIE W UNII . . .

,, Każdy miesiąc obecności Polski we Wsplnocie będzie bowiem pokazywał, że jest ona szansą nadrobienia strat i rozwoju kraju

Aleksander Kwaśniewski, 1 maja 2004

( . . . )

POZYTYWNY BILANS OŚMIU MIESIĘCY CZŁONKOSTWA POLSKI W UEW przedstawionym 22 grudnia br. przez ministra ds. europejskich Jarosława Pietrasa raporcie wskazano, ze te pozytywne tendencje przyczyniły się do

wzrostu społecznego poparcia dla obecności Polski, ktre w listopadzie przekroczyło nawet 75%.Efekty negatywneWejście Polski do UE przyniosło też pewne negatywne efekty, jak wzrost cen towarw i usług. Od maja do października ceny wzrosły o 4,5% w porwnaniu do ubiegłego roku. Szczeglnie odczuwalny był wzrost cen artykułw rolno-spożywczych – w październiku żywność była droższa o 7,7% niż w ub. roku. Najbardziej podrożało mięso.Polska gospodarka rozwijała się w szybkim tempie już w miesiącach poprzedzających wejście Polski do UE – w pierwszych kwartałach br. PKB wzrsł realnie o 5,9%.Według danych na 30 listopada br., od początku roku Polska otrzymała z unijnej kasy o 1,380 mld euro (5,447 mld zł) więcej niż do niej wpłaciła. Do budżetu Unii wpłaciliśmy ok. 1,102 mld (5,181 mld euro) z tytułu składki członkowskiej. Otrzymaliśmy natomiast 2,482 mld euro (10,658 mld zł).Dopłaty bezpośrednieW ramach dopłat bezpośrednich do 1 grudnia br. przekazano rolnikom ponad 1,2 mld zł, czyli ok. 17% przeznaczonej na ten cel kwoty 7,16 mld zł. Podstawowa dopłata (25% z unijnej kasy) do 1 ha gruntu wynosi 44,46 euro, a uzupełniająca (wypłacana z funduszy na rozwj wsi i polskiego budżetu) – 61,87 euro (naliczanie po kursie 1 euro = 4,73 zł).Po trzech kwartałach br. znacznie szybciej niż w roku ubiegłym rosły obroty Polski z zagranicą. W porwnaniu z 2003 rokiem wartość polskiego eksportu zwiększyła się o 31, 7%, a import wzrsł o 25,9%; znacząco wzrosła wartość obrotw handlowych z pozostałymi państwami UE, a ujemne saldo polskie zmniejszyło się niemal o połowę –do 1,5 mld euro.Wzrsł eksport produktw rolno-spożywczychEksport produktw rolno-spożywczych wzrsł w pierwszym płroczu o ponad 36%, w tym o niemal 52% wzrsł eksport tych towarw do krajw UE. Zaś import tych artykułw do Polski z państw Unii utrzymuje się na poziomie niewiele wyższym od ubiegłorocznego i w większości są to produkty ‘’luksusowe’’ nie konkurujące z żywnością produkowaną w Polsce.Z wejściem Polski do UE wiążą się także zachęty do inwestowania szczeglnie w modernizację branży rolno-spożywczej, a także innych branżach, w ktrych przedsiębiorcy chcą konkurować na rynkach UE. Dzięki zniesieniu granic celnych i związanych z tym formalnościami obniżyły się koszty działalności gospodarczej szczeglnie firm eksportowych i transportowych. Ożywienie działalności inwestycyjnej powinno –według autorw raportu- nastąpić w nadchodzących miesiącach wraz z uruchamianiem projektw finansowych z funduszy strukturalnych.Bez poprawy na rynku pracyPozytywne tendencje w polskiej gospodarce nie przełożyły się na poprawę sytuacji na rynku pracy. W październiku stopa bezrobocia spadła do 18,7% z 20% w kwietniu br.Według Pietrasa, w wyniku modernizacji polskiej gospodarki, wprowadzania nowych technologii, zwiększa się wydajność pracy i konkurencyjność gospodarki, co jednak nie odbywa się przy wzroście zatrudnienia. Jednocześnie przy gwałtownej restrukturyzacji mamy do czynienia z sytuacją, że ludzie tracą pracę dlatego, iż nie dość szybko potrafią odnaleźć się w swojej rzeczywistości – ocenił Pietras.

Jego zdaniem, w sprawie rynku pracy ‘’nie czeka nas łatwa droga. W nadchodzących miesiącach powinno nastąpić zwiększenie w Polsce inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw, w tym zagranicznych, ktre tworzą miejsca pracy, a także przeniesienie części produkcji pracochłonnej z terenu UE do Polski.

ORĘDZIE NOWOROCZNE PREZYDENTA RP ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGOSpotykamy się już po raz dziesiąty. Ale po raz pierwszy w zjednoczonej Europie

- tak swoje telewizyjno-radiowe orędzie noworoczne rozpoczął Kwaśniewski.

Spełniło się narodowe pragnienie. Razem z przyjaciłmi budujemy przyszłość kontynentu, idziemy drogą dialogu i wspłpracy. Jestem przekonany, że to nasze zrastanie się z Europą będzie z każdym rokiem bardziej widoczne i odczuwalne.

Ola Roszkowska, klasa 1 gimnazjum


Przykadowe prace

Domowe instalacje elektryczne

Domowe instalacje elektryczne Energia elektryczna odgrywa zasadniczą rolę w korzystaniu z podstawowych osiągnięć cywilizacji. Bez elektryczności nie funkcjonuje oświetlenie elektryczne, niemożliwe jest też używanie powszechnie dostępnych elektromechanicznych urządze...

NATO

NATO Podpisany w kwietniu 1949 r. w Waszyngtonie Traktat Płnocnoatlantycki stworzył Sojusz niepodległych państw po-dzielających wsplne zainteresowanie utrzymaniem pokoju i obroną swojej wolności, przy zachowaniu politycznej solidar-ności i odpowiednim wykorzystaniu czynnika wojskowego dl...

Wiedeń-"Wiedeńskie specjalności"

Wiedeń-"Wiedeńskie specjalności" Wiedeń należy do najstarszych i najwspanialszych i najwspanialszych stolic w Europie. Położone jest nad Dunajem, na pograniczu Alp i Kotliny Wiedeńskiej. Zajmuje powierzchnię ponad 400km2 w dolinie Dunaju. Od strony płnocnej i zachodniej otaczaj...

Zagadnie nia do egzaminu z podstaw prawa administracyjnego

Zagadnie nia do egzaminu z podstaw prawa administracyjnego Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celw. Admin. publiczna- sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez orga...

Recenzja spektaklu Dziady

Recenzja spektaklu Dziady Dnia 20.02.2006r. w Wojewdzkim Domu Kultury miałem okazje obejrzeć spektakl Dziadw będący inscenizacją dramatu Adama Mickiewicza. Reżyserem spektaklu była Wiktoria Lato. W przedstawieniu występowali: Jzio –Stefan Kowalski, Jzia -Barbara Wytrzes...

,,Miłość zwycięża wszystko i my ulegamy miłości (Wergiliusz). Przedstaw rżne ujęcia motywu miłości w wybranych utworach literackich rżnych

,,Miłość zwycięża wszystko i my ulegamy miłości (Wergiliusz). Przedstaw rżne ujęcia motywu miłości w wybranych utworach literackich rżnych epok. Pytanie o naturę miłości należy do najstarszych, jakie stawia przed sobą człowiek. Już ...

Substrat ludzki w organach ustawodawczych JST

Substrat ludzki w organach ustawodawczych JST CZŁONKOWIE ORGANW UCHWAŁODAWCZYCH 1. Radny nie jest organem JST ? gdyż podstawową formą wykonywania mandatu radnego jest jedynie udział w pracach organw kolegialnych (rady lub sejmikw obradujących na sesji oraz komisji). Terminem ?radny? ...

Sposb wykonania instalacji elektrycznej w mieszkaniu M-3

Sposb wykonania instalacji elektrycznej w mieszkaniu M-3 Instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposb zgodny z wymaganiami norm oraz przepisw z uwzględnieniem rżnorodnych wymagani technicznych i innych uwarunkowań wynikających z: - przeznaczenia obiektu (pomieszczenia, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry