• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wesele

Nawigacja

WeseleWesele
WESELE

Charakterystyka chłopstwa:

-> chłopi interesują się polityką; Czepiec chce rozmawiać z Dziennikarzem na temat polityki, Czepiec widzi ironiczny stosunek

Dziennikarza do siebie, uważa, że prostych ludzi nie należy lekceważyć.

-> cechuje ich patriotyzm i szczery zapał do walki narodowowy-zwoleńczej; Czepiec wspomina tradycje udziału chłopw w walce o wolność ojczyzny pod wodzą Tadeusza Kościuszki:

-> brak im przywdztwa; trzeba nimi pokierować, bo sami jeszcze nie potrafią, czekają na znak ze strony inteligencji:

-> kobiety wiejskie są skore do swatw

-> Gospodarz, ktry tu już dziesięć lat mieszka na wsi i obserwuje chłopw, dostrzega w nich rozwagę, godność i po-

bożność, uważa, że te cechy stanowią o ich potędze; wierzy w ich siłę i wypowiada pochwałę chłopskiej godności

-> Gospodarz wysoko ceni chłopw,jego stosunek do nichjest bardziej pozytywny niż do inteligencji; poznał nie tylko zewnętrzne formy życia chłopskiego, ale przede wszystkim ich wartości moralne, ich zalety i wady; zdaje sobie sprawę z temperamentu chłopskiego, ktry znajduje wyraz nie tylko w tańcu i uważa, że chłop może stanowić łatwo zapalną i niebezpieczną siłę i że możliwe jest powtrzenie wypadkw z 1846 roku,

-> chłopw cechuje prostota myślenia, kierują się własnym rozumem, są pełni dobrych chęci, zapalczywi, skłonni do wypitki i do bitki,

Charakterystyka inteligencji:

-> zachwyca się wsią, przyrodą, ciszą wejską i strojem wiejskim

-> porywają temperament, sposb bycia i obyczaje chłopw, ale tylko pozornie zachwyca się wsią, w rzeczywistości wsi nie zna, nie rozumie i nie docenia,

-> uważa, że chłopi powinni zamknąć się tylko w opłotkach swojej wsi

-> inteligencja gardzi chłopami,

-> nie wie, kiedy i jakie prace odbywają się na wsi

-> jest niechętnie ustosunkowana do chłopw i przekonana o swojej wyższości nad nimi, np. lekceważący, a nawet arogancki jest stosunek Dziennikarza do Czepca i wyniosły ton Radczyni wobec Kliminy,

-> cechuje ją niechęć do zrozumiania rzeczywistych problemw wsi i charakteru chłopa,

-> gospodarz wytyka inteligencji, że przybywają na wieśjedynie dla rozrywki i odprężenia

-> nie przystosowana do realnego życia, rozpoetyzowana, ucieka od życia do poezji, szuka wartości w świecie ułudy, upajając się słowami, poza ktrymi kryje się wewnętrzna pustka;

-> artyści popadają w nastrj ludomanii (chłopomanii) i pijaństwa (Nos), co Wyspiański wyszydza, potępia,

-> jest niezdolna i niechętna do walki narodowowyzwoleńczej i kierowania nią, nie umie i nie chce podjąć się przewodzenia, nie dorosła do roli przywdcy:

-> jest bierna, słaba, zagubiona, bezradna wobec rzeczywistości i niewoli narodowej, cechuje ją wewnętrzna niemoc, karmi się mitami;

-> Gospodarz wytyka inteligencji, że jest pełna aktorstwa, pozy patriotycznej i słomianego zapału; nie potrafi wykorzystać chęci i zapału chłopw do walki i brak jej odpowiedzialności, czego przejawem jest rwnież oddanie przez Gospodarza złotego rogu Jaśkowi,

-> oskarżenie skierowane do inteligencjijest rwnocześnie oskarżeniem wczesnej poezji, ktrą Wyspiański ocenia bardzo surowo zarzucając jej ucieczkę od rzeczywistości; chciałby, aby poezja włączyła się w oglny nurt spraw narodowych i mobilizowała nard do walki o wolność kraju,

-> stańczykom zarzuca Wyspiański obłudę i deprawowanie społeczeństwa, gaszenie w nim wszelkiej myśli o zbrojnym czynie, ktrego wyniki z gry przesądzają jako klęskę, sprowadzającą na Polakw nowe prześladowanie i nieszczęścia; stwierdza poeta, że stańczycy zaprzepaścili to wszystko, co w przeszłości było szlachetne, wielkie, godne naśladowania, wypaczyli idee pozytywistyczne, a wydobyli na jaw same wady

-> zarzuty Wyspiańskiego wobec inteligencji mają więc charakter oskarżycielski.

Wzajemne stosunki między inteligencją a chłopami:

-> ich wzajemne stosunki nie układają się dobrze, Klimina mwi:

"Wyście sobie, a my sobie Każden sobie rzepkę skrobie"

-> mają kłopoty z porozumieniem się; widać sztuczność roz

mw między tymi warstwami i sztuczne, powierzchowne zniżanie się inteligencji do poziomu chłopw, o czym świadczy rozmowa Radczyni z Kliminą, kiedy ta, chcąc się zbliżyć do wiejskiej kobiety, zadaje jej zabawne pytanie dotyczące siewu w polu,

-> obie strony patrzą na siebie z wyższością i są sobie obce; w sytuacji, kiedy są razem we wsplnym towarzystwie, czują się obco i źle,

-> istnieje między nimi dystans i głęboko zakorzeniony przedział społeczny,

-> brakjest więzi między inteligencją a chłopami, istnieje między nimi przepaść intelektualna i obyczajowa, odrębność myślenia i zainteresowań, kontrasty oraz odmienność spojrzenia na życie i otaczający ich świat,

-> istniejące rżnice między inteligencją a chłopami sygnalizuje Żyd w rozmowie z Panem Młodym; mwi mu, iż oni obaj są takimi przyjaciłmi "co się nie lubią"

-> chłopi doceniają siebie, wcale nie są zachwyceni zbliżeniem się inteligencji do wsi, trafnie oceniają postawę inteligencji, uważają, że gdy im się w mieście znudziło, to przyszli do wsi pobawić się:

-> w odnoszeniu się chłopw do inteligencji brak jest uniżoności czy czołobitności, są oni pewni siebie, nie czują żadnego skrępowania, wręcz przeciwnie

-> w prbach zbliżenia się inteligencji do wsi chłopi nie widzą nic nadzwyczajnego, uważają, że wszyscy ludzie sąjednakowi,

-> chłopi potrafią otwarcie nie tylko krytykować inteligencję, ale jej nawet zagrozić kosą,

-> w świadomości inteligencji i chłopw jest zakorzeniona dawna rzeź galicyjska z 1846 r.

-> Pan Młody nie chce zastanawiać się nad przeszłością

-> utajony strach inteligencji przed chłopami powodowany jest świadomością istniejącej w nich siły,

-> nie może być serdecznej więzi między inteligencją a chłopami, ponieważ pamięć rebelii z 1846 r. jest wciąż żywa u chłopw i u panw;

Stosunek Wyspiańskiego do ludomanii:

-> w okresie Młodej Polski powstaje w Galicji zwrot do ludu zwany ludomanią (albo chłopomanią); jest to fascynacja ludem, jego siłą, radością, prostotą, barwnością życia, kolorystyką stroju i obyczajowością; przejawemjej są popularne wśrd inteligentw, szczeglnie artystw młodopolskich, małżeństwa z chłopkami, np. Włodzimierza Tetmajera, Lucjana Rydla; młode pokolenie, dusząc się w Krakowie, zbliża się do ludu, łączy się z nim związkami krwi, zachwyca się wsią i przyrodą wiejską, chociaż naprawdę wsi nie zna i nie rozumie; ulubionym celem podmiejskich wycieczek staje się wieś Bronowice; Włodzimierz Tetmajer, chcąc zaznać spokoju, musi się nieraz ukrywać w życie przed intruzami,

-> Pan Młody (Rydel), postać komediowa, entuzjasta natury, prostoty (na wesele przywdział chłopski strj), szczęśliwy i radosny, zwierza się ze swych uczuć Pannie Młodej, zachwyca się jej urodą i wyraża swj zewnętrzny stosunek do ludu wiejskiego, sam przyznaje, żejego zainteresowanie się chłopami wynika z odmienności ich świata:

Wyspiański ośmiesza zewnętrzne cechy ludomanii u Pana Młodego; styl ludomanii Rydla uważano za śmieszny nawet w samym środowisku chłopskim; jego zachwyt wsią jest bezkrytyczny,

-> Wyspiański atakuje w dramacie rzekomy solidaryzm inteligencko-chłopski, w ktry tak naiwnie wierzy Rydel i inni uczestnicy wesela; wyśmiewa się z zewnętrznej postawy fascynacji ludem wiejskim przy jednoczesnym, zupełnym niezrozumieniu problemw wsi, charakteru chłopa i praw kierujących jego życiem.

Wątek symboliczny jako pogłębienie charakterystyki osb: Akt II o charakterze fantastyczno-symbolicznym

- związany jest z osobami dramatu (czyli widmami), ktre ukazują się osobom (rzeczywistym, tj. uczestnikom wesela),

- ukazuje te osoby (rzeczywiste) niejako od wewnątrz, a więc: ich przeżycia, myśli, marzenia, dążenia, słabości, wady,

-> widma są personiiikacją (uosobieniem) myśli osb rzeczywistych, uzewnętrznieniem ich marzeń, pragnień, uczuć, przeżyć, lękw, słabości, wad, wątpliwości, bolesnych wydarzeń z przeszłości i wyrzutw sumienia,

rolę i znaczenie zjaw w "Weselu" wyjaśnia Chochoł: "Co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach"

pod wpływem czaru Chochoła w duszach ludzkich budzą się najskrytsze myśli, pragnienia i tęsknoty.

Chochoł nie jest odpowiednikiem czyichś wewnętrznych stanw i należy go odrżnić od pozostałych widm; on się nikomu nie ukazuje; gdy zjawia się w izbie weselnej i zapowiada przybycie gości, spotyka małą Isię, dlatego z nią rozmawia; Isia nazywa go "głupim śmieciem"; on sam mwi o sobie, że jest krzakiem rży, przyodzianym na zimę, aby nie zmarzł;

-> ożył, gdy go wywołano na prawach baśni ludowej i pojawił się pierwszy w izbie weselnej, bo go wołano; zapowiedział przybycie innych zjaw, bo Pan Młody polecił mu, aby sprowadził jeszcze kogo chce,

-> staje się pośrednikiem między światem rzeczywistym a światem fantastycznym; jego przybycie zmienia charakter utworu z komedii realistycznej na dramat fantastyczny i rozpoczyna ludowe czary - pojawianie się widm; Chochoł zjawia się na początku akcji fantystycznej i na końcu w celu rozwiązania finału dramatu.

Zestawienie osb z osobami dramatu:

Marysia - Widmo, Dziennikarz - Stańczyk, Poeta - Rycerz, Pan Młody - Hetman, Dziad - Upir, Gospodarz - Wernyhora. Widmo - uosobienie wewnętrznych przeżyć Marysi, jej tęsk

noty miłosnej, postać malarza Ludwika de Laveaux (ucznia Jana Matejki, pźniej kształcącego się w Monachium i Paryżu), z ktrym była zaręczona; po jego śmierci (na gruźlicę) Marysia wyszła za mąż za bronowickiego chłopa Wojciecha Susułę, ale nie może zapomnieć dawnego narzeczonego; wesele siostry przypomina jej, że i ona miała być żoną inteligenta i nasuwa jej myśl o weselu, ktre nie doszło do skutku ("Miałabym tylo wesele - co jak dziś, jak to dziś"); widmo wzorowane jest na upiorach z podań ludowych, wprowadza znany motyw literatury romantycznej, symbolizuje indywidualny dramat miłosny, podobny do dramatu bohatera II cz. "Dziadw".

Stańczyk - błazen nadworny ostatnich Jagiellonw, postać z obrazu Matejki, symbol głębokiej troski o przyszłość ojczyzny, mądrości i dalekowzroczności politycznej oraz uosobienie blu patriotycznego; Matejko na swoim obrazie ukazał go siedzącego w fotelu ze splecionymi rękoma, z wyrazem rozpaczy na twarzy, podczas gdy obok przy otwartych drzwiach widać tańczące pary na dworskim balu,

-> Stańczyk ukazuje się Dziennikarzowi, ktry jest redaktorem stańczykowskiego pisma "Czas", o charakterze konserwatywnym i ma z tego powodu wyrzuty sumienia; Stańczyk jestjakby głosem wewnętrznym Dziennikarza, uosabiajego sumienie, jakby drugą tragiczną stronę jego życia; przypomina mu o trwającej niewoli narodowej i niemocy charakteryzującej społeczeństwo polskie,

-> w rozmowie Stańczyka z Dziennikarzem występuje ostra krytyka działalności dziennikarskiej, potępiającej przeszłość i teraźniejszość i wyrażającej niewiarę w przyszłość, dlatego Stańczyk mwi do Dziennikarza, wręczając mu kaduceusz, tj. symbol władzy: "Mąć tę narodową kadź, serce truj, głowę trać!", Dziennikarz zdaje sobie sprawę z własnej winy i upodlenia, spotkanie to porusza go do głębi, ale uważa, że nic już nie może zmienić, już za pźno, jest człowiekiem starym (stańczycy byli zwolennikami lojalności, polityki ugodowej w stosunku do władz zaborczych).

Rycerz - Zawisza Czarny z Garbowa, sławny rycerz polski z XV wieku, ktry walczył przy boku Jagiełły pod Grunwaldem; symbol siły i męstwa, wzr patriotyzmu, minionej chwały i mocy narodowej, bohater tytułowy dramatu "Zawisza Czarny" Kazimierza Przerwy-Tetmajera; Rycerz ukazuje się Poecie, ktry w utworze swoim wyraził tęsknotę do wielkości uosobionej w Zawiszy Czarnym; jego zdaniem ma on być zwiastunem odrodzenia ojczyzny.

Poeta - dekadent oderwany od życia, pełen smutku i pesymizmu, flirtujący z Rachelą i Zosią, ale to tylko jego poza, naprawdę marzy jak Gospodarz o wielkim czynie;

Hetman - Ksawery Branicki, zbrodniczy, zdradziecki hetman, spnedawczyk, walczył ptzeciw konfederatom barskim, thzmił wraz z wojskiem rosyjskim bunty chłopskie na Ukrainie w 1768 roku, utrzymywał stałe stosunki z dworem w Petersburgu i był jednym z przywdcw konfederacji targowickiej; symbol zdrady narodowej i szlacheckiego warcholstwa; Rydel uczynił go bohaterem swojego dramatu "Zaczarowane koło", dlatego Hetman jemu się ukazuje ujawnia Panu Młodemu jego wewnętrzną rozterkę, każe zastanowić się, czy w głębi jego duszy nie tkwi poczucie wyższości warstwy szlacheckiej nad chłopami i czy ślub z Jadwisią nie jest jedynie objawem mody, a nie zbratania się inteligencji z ludem.

Upir - Szela, przwdca krwawej rzezi galicyjskiej w 1846 roku (kiedy to chłopi rżnęli szlachtę piłami), okrucieństwa na własnych rodakach w zmowie z zaborcą, chłop ze wsi Smarżowa leżącej na pograniczu wczesnego obwodu tarnowskiego i jasielskiego; uosobienie nienawiści do szlachty; w "Weselu" ukazuje się Dziadowi pamiętającemu czasy z 1846 roku; Dziad jest przekonany, że o braterstwie panw i chłopw nie może być mowy, ponieważ dawne krzywdy nie zostały jeszcze zapomniane.

Wenyhora - na pł legendarny Kozak - wrżbita ukraiński z II połowy XVIII wieku (wieszczył wybuch powstania chłopw ukraińskich, rozbiory Polski, wojny napoleońskie i wyzwolenie Polski), "Pan Dziad z lirą", rzecznik ugody polsko-ukraińskiej i chłopsko-szlacheckiej, głosiciel solidaryzmu społecznego, postać z obrazu Matejki, wiszącego nad biurkiem Gospodarza, właściwie postać bardziej legendarna niż historyczna; jest symbolem wiary w odrodzenie ojczyzny,

-> zestwawienie osb z "osobami dramatu" wzbogaca charakterystykę osb, ukazuje, że są inne niż wydawało się to w akcie I, ujawnia rzeczywistą słabość bohaterw, ktrych poeta stawia wobec konieczności decyzji i czynu; słaby okazał się Dziennikarz i nie dorsł do czynu ani Poeta, ani Gospodarz, Wesele" to dramat symboliczny o problematyce narodowej."

Rachela jako postać wiążąca dwa wątki:

-> Rachela - Jzefa (Pepa) Singer, crka bronowickiego karczmarza, poetyczna, pełna fantazji; wnosi powiew poezji i erotyki do bronowickiego dworku, każe zaprosić na wesele wszystkie kwiaty, krzewy, pioruny, brzęczenie,

-> wiąże ze sobą dwa wątki w utworze; pźniej przebywała w kawiarniach krakowskich, znana tylko jako Rachela; pozostała nią do końca życia.

Walka narodowowyzwoleńcza - głwny problem utworu:

-> myśl o walce narodowowyzwoleńczej nurtuje od początku prawie wszystkich uczestnikw "Wesela

-> o chęci podjęcia walki przez chłopw opowiada Maryna

Przybycie Wernyhory - zwiastuna powstania:

-> Wernyhora, objeżdżając liczne dwory, przybywa do bronowickiej chaty z rozkazem; ogłasza, że nadeszła "chwila osobliwa" i powierza Gospodarzowi misję zorganizowania zrywu wolnościowego, przekazując mu odpowiednie polecenia

-> wręcza Gospodarzowi złoty rg, ktrego głos ma porwać nard do walki o niepodległość:

-> powtarza Gospodarzowi swoje polecenia, by ten dobrze je zapamiętał:

-> ukazuje się Gospodarzowi, bo ten jest najbardziej szczerym przedstawicielem zbliżenia się inteligencji do ludu i wyraża tęsknotę do wyzwolenia narodowego przez czyn zbrojny, dokonany wsplnie z chłopami; Wernyhora pozostawił dowody swojej obecności w bronowickiej chacie (złoty rg, złotą podkowę) i był widziany nie tylko przez Gospodarza lecz i przez Kubę, ktry pźniej opowiada, jak Wernyhora zajechał konno na podwrze,

.Gospodarz początkowo sam zamierza spełnić misję, z ktrej zwierza się żonie, ta tłumaczy mujednak, żejest chory, dużo pił; znużony Gospodarz chce się zdrzemnąć,więc powierza misję Jaśkowi:

- Gospodarz wręcza Jaśkowi złoty rg - symboliczną

- Jasiek z zapałem przyjmuje powierzone mu zadanie, wypełnia polcenie Gospodarza, jeździ po wsi i zwołuje nard

do powstania; lud ubrojony w kosy zbiera się na błoniach

- ale Jasiek zgubił złoty rg; uzbrojony thzm chłopw wpatrzony

w dziedziniec krakowski popada w odrętwienie, z ktrego może go wyrwać tylko dźwięk rogu; bez rogu nie można dać znaku do nowego zrywu wyzwoleńczego, dlatego akcja kończy się zaklętym, tym razem już nieweselnym, tańcem

w takt muzyki Chochoła, ktry pojawiwszy się wśrd zdezorientowanej gromady chłopw i inteligencji, rzuca swj

czar na zebranych i wypowiada szydercze słowa:

"Tańcuj, tańczy cała szopka", przyśpiewuje zgromadzonym do monotonnego tańca drwiącą śpiewkę "Miałeś chamie złoty rg"

-> zamiast walczyć zbrojnie, społeczeństwo zdolne jest do zaczarowanego dreptania w kłko,

-> czyn zgromadzonych, ktrzy dali się rozbroić i wprawić w bierny i bezduszny taniec, sparaliżowała inteligencja, ktra nie dorosła do roli przywdcw narodowych, nie potrafiła wykorzystać żywotnych sił i zapału ludu, zaprzepaściła sprawę wolności; uznanie chłopa za zdolnego do spełnienia misji zwołania powstania to dowd brakujej odpowiedzialności (Gospodarz, inteligent, jako przywdca chłopw nie spełnił swego zadania); dlatego ważne są w "Weselu" twarze chłopskie z kosą w ręku; w chłopach żyją jeszcze siły niespożyte i Polska leży w sercu chłopki.

Taniec chocholi symbolem społeczeństwa niezdolnego do walki o wolność:

-> Chochoł, reżyser końcowych scen dramatu, symbolizuje trudne do rozszyfrowania problemy narodowe,

-> symbol Chochoła wywołał rozbieżne interpretacje; nadjego sensem głowili się na wszystkie sposoby wybitni znawcy literatury; znaczeniajego nie określił rwnież sam Wyspiański; gdy go zapytano, kto tojest Chochoł, odpowiedział: "Chochoł to jest chochoł", toteż wyjaśnienie, że Chochoł to jest chochoł jest chyba najprostsze; wypowiedzi samego Chochoła i Racheli wyjaśniają nam, że podjego słomianą okrywą znajduje się chroniony przed mrozem krzak rży, ktry na wiosnę ożyje i zakwitnie, ale czego symbolem jest ukryty krzew rży, a czego słomiana okrywa, możemy tylko przypuszczać,

-> może więc nard polski ogarnięty niemocą i marazmem, uśpiony w niewoli zaborcw, wyzwoli się spod ich panowania, ożyje jak ten krzew rży na wiosnę po zrzuceniu słomianej okrywy osłaniającej go przed mrozem?

-> sceny oczekiwania i tragicznego tańca mają w dramacie wymowę symboliczną; taniec chocholi to symbol społeczeństwa, pogrążonego w bezmyślności, marazmie i niezdol

nego do podjęcia walki o wolność; czy Chochoł niejest więc symbolem chwilowej niemocy społeczeństwa polskiego?

-> złoty rg to symbol myśli kierującej narodem, talizman powodzenia walki o wolność Polski; jego głos ma porwać nard do walki o niepodległość, ma w sobie cudowną moc oddziaływania na ludzi:

"Na jego rycerny głos spotężni się Duch, podejmie Los."

-> czapka z pir - czapka krakuska z pawimi pirami, droga, to symbol prżności narodowej, własności i tradycji; Jasiek bardzo ją cenił; gdy się po nią schylił, złoty rg mu upadł ("Bez tom wieche z pawich pir), zaprzepaścił całą sprawę i bezwolny oddał się w ręce Chochoła,

-> złota podkowa - symbol szczęścia w walce o wolność. Gospodyni chowa ją do malowanej skrzyni (staje się motywem chciwości i poczucia własności),

-> mamy więc trzy rodzaje symboli w utworze: - "osoby dramatu" - widma zjawy,

- przedmioty symboliczne, rekwizyty - złoty rg, czapka z pir, podkowa (zgubiona przez konia Wernyhory),

- sceny symboliczne - taniec chocholi,

-> Wyspiański odbył w "Weselu" sąd nad pokoleniem sobie wspłczesnym; ukazał i napiętnował jego niemoc wewnętrzną, niezdolność do czynu i niegotowość do walki o wolność, pokolenie jego zawiodło, nie dorosło do obowiązku; krytykuje rwnież poeta ludomanię, rzekomy solidaryzm inteligencko-chłopski.

Ocena teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w "Weselu".

-> o teraźniejszości mwi akt I - satyra komediowa, ocena chłopstwa i inteligencji, krytyka mitu o sielankowym wspłżyciu inteligencji i chłopstwa,

-> o przeszłości - akt II, rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem (zarzuty wobec Dziennikarza), oskarżenie przeszłości, surowy sąd nad biernością, egoizmem i pychą części społeczeństwa,

-> o przyszłości - akt III, marzenia chłopw o walce o wolność.


Przykadowe prace

Rola wybranych wzorcw przekonan w procesie wypalnie zawodowego

Rola wybranych wzorcw przekonan w procesie wypalnie zawodowego Wybrane wzorce przekonań w procesie wypalenia zawodowego Z pojęciem wypalenia spotykamy się w rżnych środowiskach zawodowych od dłuższego czasu. Oznacza ono przede wszystkim utratę zapału do wykonywanej pr...

Stopy miedzi

Stopy miedzi Praca tez w załączniku Miedź Czysta miedź metaliczna jest czerwono-brązowym, miękkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym. Nie ulega na powietrzu korozji, ale reaguje z zawartym w powietrzu dwutlenkiem węgla pokrywając si...

Auf dem Land

Auf dem Land Viele Menschen verbringen ihren Urlaub auf dem Land. Dort finden sie Ruhe und Erholung. Auf dem Land gibt es weniger Lrm und die Luft ist sauber. Ich mag auch meine Ferien auf dem Land verbringen. Ich besuche meine Tante. Sie wohnt in einem kleinen Dort – Raczki. Ich mag die wunderbare Luft und die sch...

Obliczanie wyznacznikow macierzy C/C++

Obliczanie wyznacznikow macierzy C/C++ Program oblicza wyznacznik macierzy 2x2 oraz 3x3. Temat moze malo odkrywczy ale moze komus sie przyda to, jak i co tu zastosowalem :) Oto program : #include #include #include void wczytaj2x2 ( float macierz[][2]); void wczytaj3x3 ( float macierz[][3]); float oblicz2...

Wywiad z Prezydentem Miasta Słupska.

Wywiad z Prezydentem Miasta Słupska. Wywiad z Prezydentem Miasta Słupska imię: Dzień dobry nazywam się(swoje imię i nazwisko). Jestem reporterka Gazety Szczecinskiej. P.M.: Bardzo mi miło. imię: Czy fakt, że zamiast nowoczesnego parku wodnego zostanie zbu...

Rozważ dylematy moralne Konrada Wallenroda. Przedstaw racje, ktre przemawiają za trafnością jego wyboru, a także racje przeciwne.

Rozważ dylematy moralne Konrada Wallenroda. Przedstaw racje, ktre przemawiają za trafnością jego wyboru, a także racje przeciwne. Człowiek jest istotą, ktra nie zawsze potrafi odrżnić dobro od zła. Pomimo, że te dwie cechy są głęboko subiektywne, to jednak ...

Rola instytucji wychowawczych w promowaniu turystyki i rekreacji

Rola instytucji wychowawczych w promowaniu turystyki i rekreacji ROLA INSTYTUCJI WYCHOWAWCZYCH W PROMOWANIU TURYSTYKI I REKREACJI Z turystyką i rekreacją mamy styczność już jako dzieci, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Każda forma aktywności w przedszkolu czy też w szk...

Co by było, gdyby Mały Książę znalazł się na Ziemi w dzisiejszych czasach?

Co by było, gdyby Mały Książę znalazł się na Ziemi w dzisiejszych czasach? Jeżeli Mały Książe znalazłby się w dzisiejszych czasach, powiedzmy w samym środku wielkiego miasta, na pewno poczułby się bardzo zagubiony. Mały Książe jest...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry