• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wię...

Nawigacja

Więzadła głosoweWięzadła głosowe


Więzadła głosowe (łac. ligamenti vocale, dawniej nazywane też strunami głosowymi) znajdują się w krtani i przytwierdzone są z jednej strony do wyrostkw głosowych znajdujących się na parzystych chrząstkach nalewkowych a z drugiej do chrząstki tarczowatej.

Budowa

Krtań jest to rodzaj pudełka zbudowanego z mocnych chrząstek, do ktrych przyrośnięta jest od środka błona sprężysta krtani, składająca się z dwch części - grnej (błony czworokątnej) oraz dolnej (stożka sprężystego). Grne krawędzie stożka sprężystego to właśnie więzadła głosowe. Przyśrodkowo od więzadeł głosowych znajdują się jeszcze fałdy błony śluzowej - fałdy głosowe (plicae vocales). Mięsień pierścieniowo-tarczowy, mięśnie nalewkowe i głosowe poruszają chrząstkami, zamykając i otwierają szczelinę pomiędzy fałdami głosowymi, szparę głośni, ktra wraz z otaczającymi ją fałdami tworzy głośnię.

W czasie oddechu więzadła głosowe są rozsunięte i pozwalają na swobodny przepływ powietrza przez krtań. Z podobna sytuacją mamy do czynienia w czasie artykulacji bezdźwięcznych elementw mowy. W czasie wydawania dźwięcznych elementw mowy więzadła głosowe na przemian zwierają się i rozwierają. Prąd powietrza pokonując opr fałdw głosowych wprawia je w ruch drgający, ktry odbieramy jako dźwięczność. Opisywane często w literaturze (najczęściej starszej) zbliżenie się więzadeł jako konieczny warunek powstania dźwięku jest w istocie złudzeniem optycznym. Obserwowana gołym okiem szczelina pomiędzy fałdami głosowymi jest spowodowanym bezwładnością oka, ktre nie jest wstanie zaobserwować szybko następujących po sobie faz zamknięta i otwarcia. Obserwacje specjalną kamerą do zdjęć w zwolnionym tempie pokazują, że więzadła zwierają się na moment całkowicie zamknięte.

Od stopnia napięcia więzadeł zależy wysokość głosu. Liczba zwarć i rozwarć wiązadeł na sekundę zależy od ich długości, grubości i napięcia (a te od płci i wieku).Częstotliwość głosu męskiego waha się w granicach 125 Hz, głosu żeńskiego wokł 210 Hz, zaś głosu dziecka wynosi około 300 Hz.

Terminologia

Wyżej wymieniony opis pokazuje, że ludzkie źrdło dźwięku przypomina głosiki w harmonijce ustnej, a jeszcze bardziej napięte wargi w ustniku trąbki. Zupełnie natomiast nie przypomina strun, dlatego też dawniejszą nazwę struny głosowe zastąpiono nowszą – więzadła głosowe.Przykadowe prace

Dramat zwykłych ludzi uwikłanych w historię w oparciu o "Budując barykadę" i "Pamiętnik z powstania warszawskiego".

Dramat zwykłych ludzi uwikłanych w historię w oparciu o "Budując barykadę" i "Pamiętnik z powstania warszawskiego". Analizując i interpretując wiersz Anny Świrszczyńskiej Budując barykadę oraz fragment Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona...

Religia starożytnego Rzymu

Religia starożytnego Rzymu Religia Rzymianie byli politeistami, ich wierzenia wywodziły się kultw indoeuropejskich (kult nieba i zjawisk atmosferycznych - Jupiter, kult ogniska domowego - Westa). Wierzono w bezosobowe bstwa (numina), ktre pojawiały się w każdym działaniu (kiełkowanie...

Akty administracyjne

Akty administracyjne 37. Akty administracyjne (93-95 s.)Akt administracyjny to wydawany w postępowaniu administracyjnym jednostronny władczy akt woli organy administracji publicznej, rozstrzygający w całości konkretną sprawę co do istoty, skierowany do oznaczonego adresata. A.A. są ...

Cezarego Baryki zmagania z polskością i Polską. Interpretując fragment przedwiośnia zwrć uwagę na rozterki bohatera związane z określeniem własnej to

Cezarego Baryki zmagania z polskością i Polską. Interpretując fragment przedwiośnia zwrć uwagę na rozterki bohatera związane z określeniem własnej tożsamości. Wnioski z analizy odnieś do refleksji wyniesionych z lektury całej powieści Cezary Baryka urodz...

Co zawdzięcza kultura Europejska, starożytnej Grecji i starożytnemu Rzymowi?

Co zawdzięcza kultura Europejska, starożytnej Grecji i starożytnemu Rzymowi? Co zawdzięcza kultura Europejska, starożytnej Grecji i starożytnemu Rzymowi? Kultura Europejska, w swojej historii, tym dwm starożytnym cywilizacją, zawdzięcza bardzo wiele. Ponieważ dorobek kultur...

Streszczenie - opowiadania pt. Pod rządami okrutnego Tengila

Streszczenie - opowiadania pt. Pod rządami okrutnego Tengila Mieszkańcy doliny przymuszani byli do niewolniczej pracy. Ich prześladowcą był Tengil, ktry miał twierdzę położoną wysoko w Prastarych Grach. Stamtąd, wraz ze swoim wojskiem przypływał rzeką do d...

Rozwj nauki, techniki, literatury i sztuki w Niemczech w 2 połowie XIX wieku

Rozwj nauki, techniki, literatury i sztuki w Niemczech w 2 połowie XIX wieku W pracy tej pragnę przedstawić rozwj nauki, techniki, literatury i sztuki, jaki nastąpił w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku. Wcześniej jednak chciałabym zaprezentować stosunki między państw...

Reakcje chemiczne - I klasa

Reakcje chemiczne - I klasa Reakcje egzotermiczne: 2Mg + O2 = 2MgO CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Fe + 2HNO3 Fe(NO3)2 + H2 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O KOH + HNO3 KNO3 + H2O Reakcje endotermiczne: 2HgO 2Hg + O2 Cu(OH)2 CuO + H2O N2 + O2 2NO 2% produktu przy 2000C H2 ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry