• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wielka E...

Nawigacja

Wielka EmigracjaWielka Emigracja
Klęska powstania listopadowego przyczyniła się do podziału polskiej literatury na dwa nurty: emigracyjny i krajowy. Na emigracji przebywali wielcy poeci: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, pźniej Norwid, a także Chopin czy filozof J.M. Hoene-Wroński oraz historyk i polityk J. Lelewel. Twrczość poetw emigracji związana była z problematyką narodową ukazywaną zazwyczaj w perspektywie religijnej (mesjanizm), z pytaniem o sposb odzyskania niepodległości przez Polskę i jej przyszły kształt (pojawia się tu rwnież wątek rozrachunku z przeszłością). Romantyzm polski ewoluuje w ten sposb od literatury ku polityce i odchodzi od koncepcji indywidualizmu, eksponując związek jednostki ze zbiorowością.

Po klęsce powstania listopadowego elita polskich intelektualistw i inteligencji znalazła się w Europie Zachodniej, przede wszystkim w Paryżu, ale i w Londynie czy Brukseli. W Paryżu powstał polski ośrodek kulturowy (drukarnia i księgarnia E. Januszkiewicza, Biblioteka Polska), wydawano polskie czasopisma (Trzeci Maj, Pielgrzym Polski, Demokrata Polski), swoją działalność prowadziły towarzystwa naukowe i literackie (Towarzystwo Literackie), a także stronnictwa polityczne (Hotel Lambert – stronnictwo arystokratyczno-monarchistyczne skupione wokł księcia A.J. Czartoryskiego; demokratyczny Komitet Narodowy Polski J. Lelewela; Towarzystwo Demokratyczne Polskie czy Gromady Ludu Polskiego).

Na emigracji toczyły się dyskusje rozrachunkowe związane z powstaniem listopadowym. Ich echem jest zawarte w Kordianie Słowackiego Przygotowanie.

Specyficznym fenomenem emigracji było Koło Towiańczykw – mistyczna sekta skupiona wokł duchowego przywdcy – A. Towiańskiego oraz Mickiewicza (od 1842 r.). Koło to stawiało sobie za cel duchowe doskonalenie człowieka przez odnowienie jego religijności, kładąc nacisk na odrodzeńczy charakter cierpienia. W ten sposb dawało emigrantom wiarę w sens istnienia w obcej im rzeczywistości.

Stopniowo wszakże życie emigracji zaczęło zamierać, coraz częstsze stają się rżnego rodzaju konflikty związane z życiem wygnańcw bezskutecznie oczekujących na powrt do ojczyzny.


Przykadowe prace

Przemiany ustroju Polski w latach 1921 – 1935, czyli od konstytucji marcowej do kwietniowej

Przemiany ustroju Polski w latach 1921 – 1935, czyli od konstytucji marcowej do kwietniowej W mojej pracy zagadnienia będę zagadnienia omawiał chronologicznie. Pojęcia występujące w mojej pracy to: Republika - forma ustroju państwa, w ktrym najwyższą władzę sprawuj...

Streszczenie - Mit o Niobe

Streszczenie - Mit o Niobe Niobe była crką Tantala, okrutnego mordercy swego syna, żoną Amfiona, krla Teb, z ktrym miała siedmiu synw i siedem crek (Homer mwił o sześciu crkach i takiej samej liczbie synw) zwanych Niobidami. Była kobietą prżną, pyszną, przed...

Krakw jako ośrodek sztuki i kultury renesansu

Krakw jako ośrodek sztuki i kultury renesansu Pochodzenie terminu Renesans Renesans (odrodzenie) jest to epoka w dziejach kultury europejskiej. Pierwszy raz termin ten został użyty w XVI w. Przez G. Vasariego w celu scharakteryzowania tendencji w malarstwie włoskim. Termin ten jako nazwa pierwszej epo...

Krtki ideał człowieka

Krtki ideał człowieka Moim ideałem człowieka byłby taki człowiek ktry posiadał by takie cechy jak odwaga cywilna, pobożność, skromność. Powinien on być człowiekiem ktry jak widzi człowieka potrzebującego to pomaga i nie zwraca uwagi czy inni go p...

Biografia - Stanisław Wyspiański.

Biografia - Stanisław Wyspiański. Stanisław Wyspiański - przyszedł na świat 15 stycznia 1869 r. w domu przy ulicy Krupniczej 14 w Krakowie, ktry dla pisarza staje się tematem dzieł literackich, gdy wspomnienia dzieciństwa nabierają intensywności i blasku w miarę up&#...

Święci - rodzaje świętości w Kościele.

Święci - rodzaje świętości w Kościele. *prorok-najstarszy model-masz do wyboru kilkudziesięciu w Bibli, ostatni był św. Jan Chrzciciel (ale nie wiem czy umieścisz ten typ) Reszta to: -męczennik ? apostołowie oprcz św. Jana, i setki pierwszych chrześcijan. ...

CZŁOWIEK W OBLICZU CIERPIENIA

CZŁOWIEK W OBLICZU CIERPIENIA W Księdze Hioba omawiany jest problem cierpienia niezawinionego. Hiob głwny bohater poematu mimo wzorowego życia zostaje ciężko doświadczony przez Boga, ktry wystawia jego wiarę na prbę. Hiob traci majątek, dzieci, zdrowie i zostaje dotknięty...

Płazy - oglna charakterystyka

Płazy - oglna charakterystyka Płazy (Amphibia), gromada kręgowcw obejmująca 3 rzędy: płazy bezogonowe, płazy beznogie i płazy ogoniaste. Liczy łącznie ponad 4300 gatunkw. Ciało płazw pokryte jest nagą skrą, u form dorosłych wyposażoną w lic...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry