• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wielka E...

Nawigacja

Wielka Emigracja(Dlaczego tak wielu Polakw wybrało los emigranta?)Wielka Emigracja(Dlaczego tak wielu Polakw wybrało los emigranta?)
Wiek XIX w historii Polski był bardzo tragiczny. Już w końcu XVII wieku Polska utraciła niepodległość i znalazła się pod zaborami. Zabory jak wiadomo, narzucali swoje prawa, nie respektowali potrzeb Polakw, prześladowali tych, ktrzy czuli się Polakami.

Taka sytuacja potęgowała niezadowolenie. Dlatego Polacy chwycili za broń. Wybuchło Powstanie Listopadowego, ktego celem było obalenie caratu i wyzwolenie z niewoli. Mimo zaciętości i zaangażowania powstanie upadło.

Los Polakw uczestniczących w nim był tragiczny. Władze carskie obeszły się okrutnie z uczestnikami powstania. Sku-tki tego odczuło całe społeczeństwo. Car zlikwidował sejm, wojsko polskie, zamknął instytucje naukowe i szkoły wyż-sze, nałożył kontrybucję i nakazał utrzymanie stutysięcznej armii. Unieważnił konstytucję i wprowadził stan wojenny. Prześladowania były bardzo dokuczliwe. Zesłano wtedy na Sybir tysiące Polakw, wtrącano ich do więzień i wcielano do wojska rosyjskiego.

Aby uniknąć okrutnej zemsty władz carskich, ponad dziesiędz tysięcy Polakw opuściło kraj. Uchodźcw tych nazwano pźniej Wielką Emigracją. Polacy osiedlali się w rżnych krajach europejskich. Największa ich liczba pozostała we Francji. Osiedlali się także w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Anglii.

Wiele powodw złożyło się na to, że powstańcy opuszczali Krlestwo Polskie. Niektrzy z emigrantw nie mieliby do czego wracać, gdyż władze carskie skonfiskowały majątki. Inną z ważniejszych przyczyn emigracji był wzmożony u-cisk i terror. Głwnie władze carskie prześladowały powstańcw. Wiele tysięcy ludzi zesłano na Sybir lub wcielono do wojska. Z okrucieństwem wobec Polakw zasłyną Iwan Paskiewicz, ktry był namiestnikiem Krlestwa Polskiego.Prowadził brutalną politykę, wprowadził terror policyjny.

Prusy i Austria nie przeciwstawiły się takiej polityce. Ścigali rwnież uczestnikw powstania, a następnie siłą wydalali do Krlestwa Polskiego w ręce policji carskiej. Popierali oni antypolską politykę cara. Polacy mieszkający w Wielkim Księstwie Poznańskim odczuli to boleśnie, gdy zaczęto wyrzucać ich z urzędw i zastępować Niemcami. Odrębność Księstwa została bardzo ograniczona.

Uczestnicy powstania emigrując na zachd wyrażali także protest przeciwko podporządkowywaniu się obcej przemocy. Uważali, Ze o los Polski winni decydować Polacy. Pobyt na emigracji starali się wykorzystać dla celw narodowych. Będąc w krajach zachodnich mieli nadzieję na łatwiejsze pozyskanie sympatii tych krajw i pomocy ich rządw, czy ludw dla idei walki narodowej. Zjednywali sympatykw, aby odzyskać niepodległość. Nie było to łatwe, gdyż rządy rżnych państw bały się rewolucjonistw, bały się walki, czy też wyrazw niezadowolenia w swoim kraju. Emigrantw jednak w wielu krajach przyjmowano entuzjastyczne. Rządy wypłacały emigrantom żołdy. Często Polakom szykowano entuzjastyczne przyjęcia, ułatwiano przemarsz, dostarczano żywność i przygotowywano kwatery.

Powstańcy, ktrzy wyemigrowali uniknęli surowych represji. Uciekli przed zemstą cara, nie zostali wcieleni do wojska rosyjskiego.Na pewno nie czuli się w pełni szczęśliwi poza krajem. Dawało im to jednak szansę na stabilizację i w miarę normalne życie. Znaczna część emigrantw starała się stworzyć sobie lepsze warunki bytowe. Ludzie młodzi studiowali, inni podejmowali pracę zawodową. Niektrzy zdobywali dobre pozycje społeczne.

Wybitni artyści tacy jak:A.Mickiewicz, J.Słowacki, F.Chopin stworzyli na emigracji swe najznakomitsze dzieła. W kraju pod zaborami nie mogliby tego zrobić. Twrczość tych artystw była związana z krajem rodzinnym, wyrażała miłość i tęsknotę do opuszczonej ojczyzny. Utwory przypominały o obowiązkach, wyrażały wiarę w zwycięstwo. Dodawało to otuchy wszystkim, ktrzy żyli na emigracji i tym, ktrzy pozostali w kraju.

Los emigranta nie był łatwy, jednak w tamtym okresie stał się koniecznością dziejową, dawał szansę na lepsze jutro i dalszą walkę o wolność ojczyzny.LITERATURA:

a) Elżbieta Centkowska, Jerzy Centkowski ,,Jeszcze Polska ... " wiek XIX

b) Jolanta Choińska-Mika, Jan Dzięgielewski, Jarema Maciszewski ,,Encyklopedyczny Słownik Historii Polski"

c),,Multimedialna Encyklopedia Powszechna"


Przykadowe prace

Odprawa posłw greckich

Odprawa posłw greckich Dokładna data napisania tego dramatu przez Jana Kochanowskiego nie jest znana. Wiadomo, że utwr ten został wystawiony 12 stycznia 1578 roku w Ujazdowie pod Warszawą w celu uświetnienia ceremonii zaślubin Jana Zamojskiego z Krystyną Radziwiłłwną. Na ...

Metale

Metale Uwzględniając własności fizyczne jak i chemiczne pierwiastkw chemicznych , w znaczeniui substancji prostych możemy podzielić je na dwie grupy : 1. metale , 2. niemetale . CHARAKTERYSTYKA METALI . Metale są to substancje , ktre w stanie skondensowanym odznaczają...

Makroekonomia.

Makroekonomia. Wzrosrt gosp.- to zmiany ilościowe(zmiany z roku na rok podst. wielkości ekonomicznych tj. produkcja,konsumpcja,inwestycje itp) Rozwj gosp.- to zmiany jakościowe Rozwj społ-gosp-to zmiany ilościowe,jakościowe i strukturalne plus zmiany szeroko rozumiane w sferze społecznej. M...

Starożytna Grecja

Starożytna Grecja STAROŻYTNA GRECJA Teatr grecki narodził się z przedstawień religijnych na cześć boga Dionizosa, organizowanych w czasie świąt zwanych Dionizjami. Teatr jest dziełem wsplnoty czasw demkracji ateńskiej. Najsłynniejsze teatry: ...

Czym jest historia- esej

Czym jest historia- esej Czym jest historia ? Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. To pytanie może zadać sobie cały świat, każde państwo lub region, rodzina i pojedynczy człowiek. A każda z tych odpowiedzi może być inna , ponieważ r&...

Wykładnia prawa.

Wykładnia prawa. Stosowanie prawa- postępowanie obywateli i organw państwowych zgodnie z obowiązującym prawem. Wykładnia prawa- to interpretacja prawa, porzez ustalenie właściwej treści norm prawnych zawartych w przepisach prawa. Jeśli chodzi o wykładn...

Proces integracyjny w Europie po II wojnie światowej.

Proces integracyjny w Europie po II wojnie światowej. Idea zjednoczonej Europy pojawiała się od wiekw w koncepcjach filozofw i programach politykw. I choć w epoce nowożytnej zwyciężyła koncepcja rozwoju państw narodowych to politycy wysuwali co jakiś czas propozycje zjednoczen...

"Szewcy" jako dramat o rewolucji.

"Szewcy" jako dramat o rewolucji. Są tu trzy kolejne rewolucje pokazane: Wszystko zaczyna się od tradycyjnego ustroju kapitalistycznego umieszczonego w realiach międzywojennej Polski; pokazanie są tu podziały społeczne, antagonizmy między nimi; widzimy narzekających na swoje ż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry