• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wiosna L...

Nawigacja

Wiosna Ludw we FrancjiWiosna Ludw we Francji
WIOSNA LUDW WE FRANCJIRewolucja lipcowa we Francji wyniosła do władzy burżuazję, ktra za wszelką cenę chciała ograniczyć wpływ starej arystokracji na politykę. Dążeniom tym sprzyjał krl Ludwik Filip, ktry popierał wszelkie ustawy wzmacniające liberalizm, a także inicjatywę prywatną. W niedługim czasie hasła o inicjatywie prywatnej i nieograniczonej możliwości bogacenia się stały się we Francji dogmatem. Podczas rewolucji lipcowej Ludwik Filip uzyskał poparcie całej burżuazji. Tymczasem okazało się, że swoje rządy oparł jedynie na najbogatszych. Średnio zamożna burżuazja, a także mieszczanie i stara arystokracja poczuli się zawiedzieni. Po rewolucji lipcowej wyszło na jaw, że parlament nie wyraża woli całego społeczeństwa, natomiast zawsze popiera inicjatywy rządowe. Działo się tak dlatego, że burżuazję było stać na kupowanie mandatw w wyborach parlamentarnych i w ten sposb zawsze uzyskiwała ona większość. Ponieważ nie można było stworzyć legalnej opozycji wobec parlamentu i rządu, powstawała opozycja nielegalna. Rząd reagował w jedyny możliwy sposb - wprowadził cenzurę, ograniczył wolność prasy, a wszelkie przejawy buntu (szczeglnie ze strony chłopw i robotnikw) były krwawo tłumione. Przeciwko Ludwikowi Filipowi opowiadali się rwnież ludzie, ktrzy czuli się związani ideowo z cesarstwem (tzw. bonapartyści) We Francji powstała legenda o idealnym cesarstwie. Napoleon był przedstawiany jako władca, ktry dbał o swj nard i inne ludy, zaś samo cesarstwo ukazywano jako państwo demokratyczne, w ktrym zachowywano wolność słowa i konstytucję. Bonapartyści coraz głośniej sprzeciwiali się dynastii panującej i żądali przywrcenia republiki. Rząd chciał rozbić ten niebezpieczny ruch, dlatego w roku 1840 podjęto decyzję o sprowadzeniu prochw Napoleona do Francji. Miało to ukazać rząd jako instytucję popierającą i kontynuującą ideę cesarstwa. Po roku 1832 bonapartyści mieli jednak swojego kandydata do władzy. Był nim Ludwik Bonaparte. Przeciwko krlowi wystąpili także katolicy i hierarchia kościelna, ktra uważała za konieczne uniezależnienie kościoła od państwa.W latach 40 XIX wieku nastąpił we Francji znaczny rozwj przemysłu. Wraz z tym zjawiskiem rosła liczba robotnikw. Ich sytuacja była bardzo ciężka. To przedsiębiorca decydował o zarobkach. Praca trwała 14-17 godzin na dzień. Pracowały rwnież kobiety i dzieci powyżej szstego roku życia. Pensje były tak niskie, że ni pozwalały przeżyć całego miesiąca. Robotnicy pobierali płace akonto (przed wykonaniem pracy), co na stałe wiązało ich z określoną fabryką. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej narastało niezadowolenie wśrd warstwy robotniczej. W latach 40 XIX wieku powstały pierwsze tajne organizacje robotnicze, ktre jednak do roku 1848 nie odegrały istotnej roli. W 1846 r. Francja zaczęła borykać się z poważnym kryzysem gospodarczym związanym z klęską nieurodzaju. Wszelkie rezerwy budżetowe uzyskane w poprzednich latach szły na zakup żywności. Okazało się, że to za mało. Rząd wprowadził podatek w wysokości 45 centymw od 1 franka (był to podatek bezpośredni). Na rynku brakowało żywności, jej cena stale szła w grę, w związku z tym ludzie nie mieli pieniędzy na zakup wyrobw przemysłu. Manufaktury zaczęły plajtować, ograniczano produkcję i rozpoczęto masowe zwolnienia z pracy. Przed Francją stanęło widmo dużego bezrobocia. Parlament nadal popierał rząd, ktry nie widział potrzeby żadnych reform. Za stanowiskiem rządowym opowiadał się rwnież Ludwik Filip. Ponieważ oficjalne protesty były zakazane, Francuzi wpadli na pomysł organizowania częstych bankietw. W trakcie ich trwania wznoszono toasty i krytykowano politykę rządu i stanowisko krla. Rząd przeraził się tych bankietw. 22 lutego 1848 r. wprowadzono zakaz organizowania bankietw w Paryżu. Organizatorzy zrezygnowali, ale nie było możliwości zatrzymania chłopw i robotnikw przybyłych do Paryża. Kiedy ludność dowiedziała się, że to decyzją rządu zakazano urządzenia bankietu, 23 lutego na ulicach pojawiły się barykady. Rząd wzorem lat poprzednich chciał użyć gwardii narodowej. Gwardia odmwiła. Przypadkowy strzał rozpoczął na ulicach Paryża walki. Widząc to krl zdymisjonował rząd. Część wojska przeszła na stronę powstańcw. Ciekawostką jest fakt iż jedno z haseł pod jakimi walczyli powstańcy była sprawa polska i zarzuty wobec rządu Francji o obojętność wobec tamtych wydarzeń. Widząc sytuację Ludwik Filip abdykował na rzecz wnuka i uciekł z Paryża. Manifestujący nie chcieli słyszeć już o monarchii i nie uznali nowego krla. Powołano nowy rząd. Weszli do niego republikanie, a także jeden socjalista i jeden robotnik. Nowy rząd proklamował republikę, znisł karę śmierci, ogłosił powszechność wyborw parlamentarnych. Średniozamożna burżuazja nie chciała radykalnych zmian społecznych, podjęto także starania o pozyskanie najbogatszych. Dla uspokojenia robotnikw wprowadzono tzw. warsztaty narodowe, ktre dawały zatrudnienie bezrobotnym. Bardzo często była to praca bez sensu, zapewniała jednak zajęcie dla niezadowolonej warstwy robotniczej. W wyniku chaosu związanego z rewolucją lutową z rynku znika złoto, co spowodowało kryzys finansowy. Przeciwko republice zaczęli opowiadać się chłopi. W takiej atmosferze, 23.IV.1848 roku odbyły się we Francji pierwsze, demokratyczne wybory parlamentarne. Zwyciężyła w nich burżuazja, do parlamentu weszło też kilku socjalistw. Wyniki wyborw wywołały niezadowolenie społeczne. Robotnicy chcieli wzniecić powstanie. 15 maja wtargnęli do siedziby Zgromadzenia Narodowego (miejsce posiedzeń parlamentu). Po pięciu dniach powstanie stłumiono. Rozpoczęły się represje wobec powstańcw: zlikwidowano niewielkie i nieliczne jeszcze kluby robotnicze, zlikwidowano Komisję Luksemburską, pojawiły się głosy o konieczności rozwiązania warsztatw narodowych. Rozwiązaniem kwestii bezrobocia miała być ustawa parlamentu głosząca, że wszyscy mężczyźni od 18 do 25 roku życia zostaną powołani do służby wojskowej lub będą skreśleni z listy bezrobotnych. Robotnicy stanęli przed dramatycznym wyborem: wyjazd daleko od domu rodzinnego lub śmierć głodowa. 23.VI. wybuchło nowe powstanie, ktre stłumiono po trzech dniach. W wyniku walk zginęło parę tysięcy ludzi, 25 tys. aresztowano. Zamknięto dzienniki demokratyczne, zakazano spotkań i przemwień. Powstanie chociaż było porażką, miało duże znaczenie. Burżuazja przekonała się, że robotnicy stanowią zupełnie osobną warstwę, ktra będzie walczyć o swoje prawa.4.XI.1848 roku uchwalono nową konstytucję. Z jednej strony miała ona chronić przed powrotem monarchii, z drugiej przed komunizmem. Parlament miał składać się z jednej izby z szerokimi uprawnieniami. Na czele stał prezydent, ktrym został wybrany 10.XII.1848 roku Ludwik Napoleon Bonaparte. Nie był on tak inteligentny jak stryj, ale wygrywał swoją upartością, ambicją i umiejętnością zjednywania ludzi. Uzyskał poparcie hierarchii kościelnej, chłopw i mieszczan. W polityce wewnętrznej chciał naśladować Napoleona i nie liczył się zupełnie z ministrami. Popierał Kościł, bo to dzięki niemu w dużej mierze doszedł do władzy. Kiedy chciał udzielić zbrojnej pomocy papieżowi, przeciwko niemu opowiedzieli się republikanie widząc łamanie konstytucji (rozdzielenie spraw Kościoła i Państwa). W roku 1850 opracowano dwie ustawy. Pierwsza umożliwiała nadzr Kościoła nad oświatą, a tym samym kontrolę środowisk akademickich i uczniowskich, gdzie szczeglnie rozwijała się myśl socjalistyczna. Druga ustawa, z dnia 31 maja ograniczała o 1/3 liczbę osb uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych. Pojawiły się głosy o przywrcenie monarchii. W lipcu Ludwik Napoleon Bonaparte zażądał od parlamentu rewizji konstytucji. Chciał zostać ponownie prezydentem, a konstytucja nie przewidywała podwjnej kadencji. Parlament odrzucił żądania prezydenta. Przy pomocy oddanych sobie generałw Ludwik przeprowadził zamach stanu. Aresztowano monarchistw, posłw. W dniach 20, 21.XII 1851 zorganizowano plebiscyt wśrd ludności. Ludwik Napoleon Bonaparte otrzymał upoważnienie do opracowania nowej konstytucji. Nową konstytucję uchwalono 14.I.1852 roku. Była to ustawa zasadnicza bardzo przypominająca konstytucję napoleońską. Dawała dużą władzę prezydentowi, ktry był odpowiedzialny tylko przed narodem. Parlament składał się z trzech izb:1. Rady Stanu (mianowanej przez prezydenta), ktra zajmowała się opracowywaniem projektw uchwał

2. Ciało prawodawcze (wybieralne) miało bardzo niewielkie kompetencje

3. Senat ( mianowany przez prezydenta), ktry miał czuwać nad zgodnością praw z konstytucją, moralnością i religią

Dla ochłodzenia zapędw ewentualnej opozycji wprowadzono cenzurę, zakaz spotkań i zgromadzeń. 9.X.1852 roku Bonaparte zapowiedział wprowadzenie cesarstwa. W listopadzie parlament przyjął uchwałę. Napoleonowi III udało się, ponieważ występował jako człowiek niosący pokj, jako ktoś kto nie dopuści do rewolucji socjalnej. Dawało mu to poparcie burżuazji. Popierała go rwnież hierarchia kościelna, ktra spodziewała się wzmocnienia świeckiej władzy papieża dzięki poparciu cesarza. Francja stała się znw państwem absolutnym. Istniała jedynie prasa rządowa, pozwolono co prawda na istnienie kilku dziennikw umiarkowanych, ale były one poddawane cenzurze. Powołano dożycia tajną policję. Kontrolowano wykłady uniwersyteckie, a niewygodnych profesorw pozbawiano katedr. Opozycjonistw skazywano na wygnanie. Nie było mowy o żadnej legalnej opozycji. Napoleon III oparł władzę na dobrze wyselekcjonowanej grupie urzędnikw, armii (zjednał ją sobie podnosząc żołd i dając nowe mundury). Popierał go rwnież Kościł (cesarz podnisł pensje dla duchownych gwarantowane w pierwszej konstytucji). Duchowieństwo pełniło nadzr nad szkolnictwem. Oparcie się na bogatej burżuazji dawało Napoleonowi III spokj. Z tej warstwy wywodził się w większości parlament i rząd.


Przykadowe prace

Bezrobocie

Bezrobocie 1. Definicja Bezrobocie należy do najbardziej palących problemw społecznych wspłczesnego świata. Przez cały XX wiek zjawisko to znajdowało się w centrum debat społecznych, ekonomicznych i politycznych. Wynika to z rżnorodnych, dalekosiężnych skutkw b...

Kim jest Rodion Raskolnikow?

Kim jest Rodion Raskolnikow? Rodion Raskolnikow to głwny bohater "Zbrodni i kary", powieści Fiodora Dostojewskiego. Ma 23 lata, jest byłym studentem prawa, pochodzi z zubożałej rodziny. Pomimo, że Raskolnikow popełnia podwjne morderstwo moim zdaniem nie jest postacią negatywną. Jed...

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej Okresy: 1920 – 1926 – trudności w odbudowie gosp. wszystkich porozbiorowych terenw Polski (hiperinflacja (rząd Witosa) i naprawa skarbu państwa przez Wł. Grabskiego, początek wojny celnej z Niemcami (1925)) 1926 – 1929 –...

Biografia - Adam Mickiewicz.

Biografia - Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798r. w zubożałej rodzinie drobnoszlacheckiej, w Zoasiu pod Nowogrdkiem, na Litwie. Ojciec jego utrzymywał się z pracy adwokackiej. Po jego śmierci sytuacja materialna rodziny Mickiewicza pogorszyła się. W...

Bialka - informacje podstawowe

Bialka - informacje podstawowe Białka - są polimerami aminokwasw białkowych połączonych wiązaniami peptydowymi. -peptydy zawierające od 2 do 10 reszt aminokwasowych to OLIGOPEPTYDY, powyzej 10 to POLIPEPTYDY, a powyżej 100 to BIAŁKA -głwne składniki bia...

Skład chemiczny organizmw

Skład chemiczny organizmw HIERARCHIA ZŁOŻONOŚCI MATERII: -atom, -cząsteczka, -struktury komrkowe (organella komrkowe), -komrka. WŁAŚCIWOŚCI, BIOLOGICZNA ROLA WODY: woda stanowi dobry rozpuszczalnik dla związkw organicznych tj. cukry, hormony, ...

Życiorys

Życiorys Mariusz Xxxx Kniec Świata ,14.06.2010r. Kniec Świata 45b 25 – 398 Sidme niebo ŻYCIORYS Urodziłem się 26.09.1993 roku w Sidmym niebie (jeżdżę tam czasami do Biedłonki). Od 2001 roku do 2010 roku uczęszczałem do Szkoły Podstaw...

Was knnen wir unternehmen, um die Natur zu retten?

Was knnen wir unternehmen, um die Natur zu retten? Seit langer Zeit probiert der Mensch etwas zu machen, um die Natur zu schtzen. Aber vor wem oder wovor muss man sie schtzen? Die Antwort ist: vor uns selbst. Wir wissen schon, dass die Autos das Kohlendioxid in die Luft ausgeben. Der Qualm der Fabrikschlote ist auch umweltfe...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry